Verklaring van KB, nationale bibliotheek

Status toegankelijkheid https://www.kb.nl

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-10-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website KB, nationale bibliotheek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website KB, nationale bibliotheek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van KB, nationale bibliotheek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De KB-website wordt in 2021 geheel vernieuwd. Bij de bouw van de nieuwe site wordt veel aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat er op de huidige KB-website nauwelijks meer aanpassingen worden gedaan. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website KB, nationale bibliotheek : voldoet gedeeltelijk

De website KB, nationale bibliotheek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/kb.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-11-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere afbeeldingen, iconen, infographics, en footers hebben geen alternatieve tekst of de alternatieve tekst is niet beschrijvend genoeg.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking of voorleesapparetuur kunnen de informatie niet begrijpen op de pagina's.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pagina met audio' is er geen tekstalternatief voor liederen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren

  • Gevolg:

   De audio van de video is niet te begrijpen voor mensen die slechthorend of doof zijn.

  • Alternatief:

   Er contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links, teksten, knoppen, afbeeldingen, onderschriften, tabellen, labels en iconen, headers, transcripts en menu's hebben niet een goede header of kop beschreven in de codelaag van de pagina's.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die met hulpapparatuur werken, zoals screenreaders en voorleessoftware, kunnen bepaalde pagina's en functies op de site niet gebruiken en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links op de pagina 'Nieuwsbrief' hebben niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de designers of ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking (bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn) kunnen de links niet begrijpen of waarnemen.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van iconen, taalwisselknoppen, koppen, teksten, infographics, links en quotes op meerdere pagina's hebben niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de informatie op de website niet goed begrijpen

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Homepage', 'Lang blogartikel', 'Adres en route' en 'Gedigitaliseerd oud boek' kan er niet ingezoomd worden zonder dat afbeeldingen en teksten onleesbaar worden. Op een mobiel apparaat kan er ook niet worden ingezoomd op de pagina 'Gedigitaliseerd oud boek'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen voor meerdere gebruikers, voornamelijk voor mensen met een visuele beperking en voor screanreaders.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn er afbeeldingen en footers waarbij er geen alternatieve tekst is gebruikt of de alternatieve tekst is niet omschrijvend genoeg.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen en footers zijn niet te gebruiken voor mensen met voorleesapparatuur en screenreaders.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekknoppen, blokjes, knoppen, links, mediaknoppen op meerdere pagina's zijn niet benaderbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis of touch screen gebruiken, kunnen geen gebruik maken van sommige delen van de website.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is onduidelijik welke content er in de iframe staat, hierdoor kan het niet worden overgeslagen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen niet snel bij de benodigde informatie komen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina 'Aanmeldformulier nieuwsbrief openbare bibliotheken' heeft geen title-element. Op de pagina 'Pdf met infographic luisterboeken' is de titel niet beschrijvend genoeg.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor verschillende groepen mensen is het moeilijk te begrijpen waar de pagina over gaat als de titel niet uniek -en beschrijvend is geformuleerd.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn links niet bedienbaar, niet functionerend, overbodig, missen tekst, zijn leeg of hebben een onduidelijk -of geen doel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De links zijn voor een grote groep gebruikers onduidelijk, niet te begrijpen en niet te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels lopen over elkaar heen en informatie bijhorende de kop is niet altijd relevant.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Kopjes zijn lastig te navigeren voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben menu-elementen en links slechte focus, ook wanneer er wordt ingezoomd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren en te bedienen door toetstenbordgebruikers en mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal op de pagina's 'Aanvragen KB-pas', 'Nieuwsbrief' en 'Pdf met infographic luisterboeken' is niet taal niet (correct) aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De content is verwarrend of niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware of screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Engelstalige homepage' is in de code van afbeeldingen de taal niet (goed) gespecificeerd.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De omschrijvingen van afbeeldingen kunnen verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware en screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Contactformulier' en 'Aanmeldformulier nieuwsbrief openbare bibliotheken' missen zoekvelden, invoervelden en filters labels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars

  • Gevolg:

   De formulieren zijn voor toetstenbordgebruikers en mensen met voorleessoftware moeilijk te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Pagina met audio' en 'Aanvragen KB-pas' hebben atributen, functies en elementen van de pagina een dubbele ID in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is lastig te begrijpen voor screenreaders en voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerder pagina's hebben (bediening)selementen die niet goed functioneren, een duidelijke naam hebben en/of een doel hebben dat voor iedereen duidelijk is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpapparatuur kunnen de site niet goed bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928