Verklaring van KB, nationale bibliotheek

Status toegankelijkheid
https://www.kb.nl

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website KB, nationale bibliotheek.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website KB, nationale bibliotheek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van KB, nationale bibliotheek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De KB-website wordt in 2021 geheel vernieuwd. Bij de bouw van de nieuwe site wordt veel aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat er op de huidige KB-website nauwelijks meer aanpassingen worden gedaan. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website KB, nationale bibliotheek : voldoet gedeeltelijk

De website KB, nationale bibliotheek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/kb.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-11-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere afbeeldingen, iconen, infographics, en footers hebben geen alternatieve tekst of de alternatieve tekst is niet beschrijvend genoeg.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking of voorleesapparetuur kunnen de informatie niet begrijpen op de pagina's.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Pagina met audio' is er geen tekstalternatief voor liederen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren
  • Gevolg: De audio van de video is niet te begrijpen voor mensen die slechthorend of doof zijn.
  • Alternatief: Er contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Links, teksten, knoppen, afbeeldingen, onderschriften, tabellen, labels en iconen, headers, transcripts en menu's hebben niet een goede header of kop beschreven in de codelaag van de pagina's.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die met hulpapparatuur werken, zoals screenreaders en voorleessoftware, kunnen bepaalde pagina's en functies op de site niet gebruiken en begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Links op de pagina 'Nieuwsbrief' hebben niet afdoende contrast met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de designers of ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking (bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn) kunnen de links niet begrijpen of waarnemen.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van iconen, taalwisselknoppen, koppen, teksten, infographics, links en quotes op meerdere pagina's hebben niet afdoende contrast met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de informatie op de website niet goed begrijpen
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Homepage', 'Lang blogartikel', 'Adres en route' en 'Gedigitaliseerd oud boek' kan er niet ingezoomd worden zonder dat afbeeldingen en teksten onleesbaar worden. Op een mobiel apparaat kan er ook niet worden ingezoomd op de pagina 'Gedigitaliseerd oud boek'.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen voor meerdere gebruikers, voornamelijk voor mensen met een visuele beperking en voor screanreaders.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn er afbeeldingen en footers waarbij er geen alternatieve tekst is gebruikt of de alternatieve tekst is niet omschrijvend genoeg.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Afbeeldingen en footers zijn niet te gebruiken voor mensen met voorleesapparatuur en screenreaders.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zoekknoppen, blokjes, knoppen, links, mediaknoppen op meerdere pagina's zijn niet benaderbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die geen muis of touch screen gebruiken, kunnen geen gebruik maken van sommige delen van de website.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het is onduidelijik welke content er in de iframe staat, hierdoor kan het niet worden overgeslagen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers kunnen niet snel bij de benodigde informatie komen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina 'Aanmeldformulier nieuwsbrief openbare bibliotheken' heeft geen title-element. Op de pagina 'Pdf met infographic luisterboeken' is de titel niet beschrijvend genoeg.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Voor verschillende groepen mensen is het moeilijk te begrijpen waar de pagina over gaat als de titel niet uniek -en beschrijvend is geformuleerd.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn links niet bedienbaar, niet functionerend, overbodig, missen tekst, zijn leeg of hebben een onduidelijk -of geen doel.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De links zijn voor een grote groep gebruikers onduidelijk, niet te begrijpen en niet te bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen en labels lopen over elkaar heen en informatie bijhorende de kop is niet altijd relevant.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Kopjes zijn lastig te navigeren voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met screenreaders.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's hebben menu-elementen en links slechte focus, ook wanneer er wordt ingezoomd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs
  • Gevolg: De website is moeilijk te navigeren en te bedienen door toetstenbordgebruikers en mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal op de pagina's 'Aanvragen KB-pas', 'Nieuwsbrief' en 'Pdf met infographic luisterboeken' is niet taal niet (correct) aangegeven.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De content is verwarrend of niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware of screenreaders.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Engelstalige homepage' is in de code van afbeeldingen de taal niet (goed) gespecificeerd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De omschrijvingen van afbeeldingen kunnen verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware en screenreaders.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Contactformulier' en 'Aanmeldformulier nieuwsbrief openbare bibliotheken' missen zoekvelden, invoervelden en filters labels.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars
  • Gevolg: De formulieren zijn voor toetstenbordgebruikers en mensen met voorleessoftware moeilijk te navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Pagina met audio' en 'Aanvragen KB-pas' hebben atributen, functies en elementen van de pagina een dubbele ID in de codelaag.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De pagina is lastig te begrijpen voor screenreaders en voorleesapparatuur.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerder pagina's hebben (bediening)selementen die niet goed functioneren, een duidelijke naam hebben en/of een doel hebben dat voor iedereen duidelijk is.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Gebruikers met hulpapparatuur kunnen de site niet goed bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707