Verklaring van De Bibliotheek online

Status toegankelijkheid https://onlinebibliotheek.nl

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website De Bibliotheek online.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website De Bibliotheek online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van De Bibliotheek online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag krijgt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website De Bibliotheek online : voldoet gedeeltelijk

De website De Bibliotheek online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/onlinebibliotheek.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-03-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's hebben logo's, afbeeldingen, uitroeptekens en koppen geen alternatieve tekst of is de alternatieve tekst niet omschrijvend genoeg.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.
  • Gevolg: Voor mensen met voorleessoftware zijn de pagina elementen benoemd niet te begrijpen
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Over ons' bevatten video's geen ondertiteling.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Voor gebruikers die slecht of niet kunnen horen is de video niet te begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Over ons' is in de video alleen muziek te horen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De video is niet te begrijpen voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Klantenservice'; informatie bij de video E-books hebben geen audio-alternatief.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Lastig tot niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn website elementen niet opgemaakt in de lay-out of in de codelaag.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ux-designers en ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die met hulpapparatuur werken kunnen bepaalde pagina's op de site niet gebruiken of begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Storingen' en 'Voorwaarden' staan logo's en datums in de verkeerde leesvolgorde gepresenteerd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Slechtzienden en mensen met voorleesapparatuur kunnen de pagina niet goed begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' zijn in het navigatiemenu van de pagina de kleuren niet afdoende contrast met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking (bijvoorbeeld kleurenblinden) missen bepaalde links.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' bij de cookiemelding: Als de focus op het sluitknopje komt te liggen, verandert dit van grijs naar oranje. Het contrast van deze oranje kleur met de witte achtergrond is niet afdoende.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De coockiemelding is niet goed te begrijpen en te bedienen voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' in het navigatiemenu. Wanneer je met de muis over de menu-onderdelen gaat, klappen ze automatisch uit. Er is geen alternatief mechanisme aanwezig om ze weer in te klappen, zoals de escape-toets.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Dit is lastig voor mensen die de muis niet nauwkeurig kunnen bedienen
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.2 - Geluidsbediening [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De online omgeving om een e-book te lezen is niet toegankelijk.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De omgeving is niet toegangelijk voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij meerdere elementen op de pagina is het contrast onvoldoende.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De website is lastig te bedienen en/of te begrijpen voor mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het herschalen van tekst op een mobiele telefoon is onmogelijk
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars
  • Gevolg: Voor gebruikers met hulpapparatuur en/of een visuele beperking is de site niet te bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor tekst wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen van teskt. Deze afbeeldingen bevatten vervolgens ook geen tekstalternatief.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Informatie is niet toegankelijk voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De radiobuttons met keuzeopties op de website zijn niet benaderbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die geen muis of touch screen gebruiken, kunnen geen gebruik maken van sommige delen van de website.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Over ons' en 'Voorwaarden' hebben iframes geen titel en er zijn geen bladwijzers.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De pagina's zijn moeilijk te navigeren voor gebruikers met een screenreader en voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Voorwaarden'. Bij het openen van het pdf-bestand wordt een bestandsnaam getoond, niet de documenttitel
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Zonder documenttitel is het moeilijk te begrijpen voor gebruikers met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's hebben knoppen, zoekresultaten en filters niet de juiste focus of is de focus niet logisch.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Het kan verwarrend worden ervaren door meerdere soorten groepen gebruikers zoals mensen met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' hebben logo's links, maar de alt-tekst zegt niet waar die link naar toe gaat. Op de pagina 'Zoeken binnen de catalogus' is er een stuk tekst bij de link van het filter die niet omschrijvend genoeg is. Op de pagina 'Voorwaarden' corresponderen de links niet met de koppen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De links zijn voor een grote groep gebruikers onduidelijk, niet te volgen en niet te bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn koppen en labels niet duidelijk geformuleerd en er zijn dubbelingen aanwezig.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Koppen zijn lastig te navigeren voor mensen met voorleesapparatuur.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Lid worden' en 'Over ons' is in het navigatiemenu en bij tabben door de website de focus niet duidelijk of zichtbaar.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De pagina's zijn moeilijk te navigeren en te bedienen door toetstenbordgebruikers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Luisterbieb' is de alt-tekst van de afbeelding Google Play anders dan de tekst in de afbeelding.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Zorg ervoor dat de tekst in de afbeelding overeenkomt met de alt-tekst van de afbeelding, zodat de linktekst klopt. Anders zorgt dit voor problemen met spraakbediening.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina 'Inloggen' is als Engels gemarkeerd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs
  • Gevolg: De pagina is niet te begrijpen voor gebruikers met screenreaders en voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Luisterbieb' en 'Zoeken binnen de catalogus' staan zoekresultaten en kopjes in het Engels en Fries gemarkeerd.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De pagina is niet te begrijpen voor gebruikers met screenreaders en voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Mijn boekenplank' en 'Contactformulier e-books' zijn er pop-ups en foutmelding waarbij er niet genoeg tijd is vanuit de browser om de melding te lezen en als je op de knop 'leen e-book' klikt gebeurt er niks.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De meldingen zijn lastig te begrijpen voor mensen met voorleesapparatuur en mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' heeft het zoekveld geen label.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Het zoekveld is niet te begrijpen voor gebruikers met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Mijn profiel - registeren e-books' en 'Mijn boekenplank' missen erfoutmeldingen waardoor de gebruiker niet weet wat er verkeerd is ingevuld.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Voor een grote groep gebruikers niet duidelijk welke informatie er wel ingevuld moet worden.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Cursussen' in het navigatieemunni. Veranderingen in het navigatiemenu is alleen visueel waar te nemen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Voor gebruikers met hulpapparatuur, zoals voorleessoftware, is de verandering niet waar te nemen/te begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Mijn boekenplank'en 'Mijn profiel - registeren e-books' zijn de foutmelding op die pagina's niet goed gebouwd in de codelaag.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met voorleesapparatuur en screenreaders zijn de foutmeldingen niet te begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: In de huidige contracten wordt niet verwezen naar de standaard EN 301549 waar WCAG standaard onder valt.
  • Oorzaak: Verantwoordelijken binnen de organisatie kennen de standaard niet.
  • Gevolg: Er worden ontoegankelijke producten opgeleverd door leveranciers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Contracten moeten worden herzien of opnieuw afgesloten worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123