Verklaring van Mijn Belastingdienst Zakelijk

Status toegankelijkheid https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/onp/

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Mijn Belastingdienst Zakelijk van Belastingdienst voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: Directeur Digitaal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Mijn Belastingdienst Zakelijk : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Mijn Belastingdienst Zakelijk is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het Belastingdienst logo heeft als alternatieve tekst "BD_logo_desktop".

  • Oorzaak:

   In het logo is de tekst "Belastingdienst" te lezen. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie. Het gebruik van '_' , afkortingen en het woord 'desktop' is onvoldoende om een alternatieve tekst aan deze afbeelding te geven.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware beschrijft de huidige alternatieve tekst onvoldoende het Belastingdienst logo.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alternatieve tekst voor het Belastingdienst logo wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 'Mijn gegevens/E-mailservice' is in het ' e-mailservice formulier' heeft de tekst boven de checkboxes geen relatie met de checkboxes.

   Op de pagina 'Omzetbelasting/Betaalgegevens' is de scope op de tabel onjuist.

   Op de pagina's 'Veelgestelde vragen' komen koppen voor met een verkeerde opmaak element

  • Oorzaak:

   Op de pagina 'Mijn gegevens/E-mailservice' is in het formulier e-mailservice de tekst opgemaakt met een kop. Hierdoor is er geen relatie tussen de tekst en checkboxes.

   Op de pagina 'Omzetbelasting/Betaalgegevens' is in de tabel gebruik gemaakt van de scope="col" waar dat scope="row" moet zijn.

   Op de pagina's 'Veelgestelde vragen' zijn de koppen opgemaakt middels <strong>. Dit moet een headingselement zijn.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware wordt de informatie van bovengenoemde rubrieken niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de pagina 'Mijn gegevens/E-mailservice' in het formulier e-mailservice moet tekst en de checkboxes geplaatst worden in een in een <fieldset en daarbij de tekst boven de buttons in een <legend.

   Op de pagina 'Omzetbelasting/Betaalgegevens' moet in de tabel gebruik gemaakt worden van de scope="row".

   Op de pagina's 'Veelgestelde vragen' moet voor de koppen een headingselement worden gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Mijn gegevens/E-mailservice' wordt geen gebruikt gemaakt van een auto-complete functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij meerdere formulieren is er op diverse velden geen auto-complete functionaliteit toegevoegd mogelijk door onbekendheid met deze functionaliteit.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware kan van de invoervelden er geen informatie voor de gebruiker worden verzameld waarop de software kan reageren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de diverse velden van de formulieren waar dat kan een auto-complete functionaliteit toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's moet er zowel verticaal als horizontaal gescrold worden om alle content te kunnen bekijken.

  • Oorzaak:

   Er wordt op deze pagina's van een ander pixel breedte/hoogte uitgegaan dan de gestelde eisen van dit criterium.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die inzoomt zal eerder moeten scrollen dan voorgeschreven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat wordt voldaan aan de voorgeschreven pixel breedte en hoogte.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt gebruik gemaakt van een custom border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Op de pagina ‘Mijn gegevens/E-mailservice’ hebben de randen van de checkboxes een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Op de pagina ‘Mijn gegevens/E-mailservice’ wordt een onjuiste contrastverhouding aangehouden voor de randen van de checkboxes (custom border).

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker is moeilijk te zien op welk interactief element de toetsenbordfocus ligt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De contractverhouding aanpassen van de custom border van de betreffende elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer de eisen van dit succescriterium worden toegepast zijn de teksten in de uitklapbare elementen niet meer zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De geïmplanteerde teksten voor o.a. help pagina’s en uitklapelementen voldoen niet aan de gestelde stijleigenschappen.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker kunnen sommige teksten bij help pagina’s en uitklapelementen niet of niet goed zichtbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen moeten de stijleigenschappen worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle in en uitklapbare elementen onder pagina’s ‘Veelgestelde vragen’ en ‘Loonaangifte<jaar>/bijzondere situaties’ zijn niet met het toetsenbord te bereiken/bedienen.

  • Oorzaak:

   Met de ‘tab’ toets worden de uitklapbare elementen niet bereikt.

  • Gevolg:

   De gebruiker die alleen gebruik maakt van een toetsenbord om te navigeren kan de uitklapbare elementen niet bereiken/bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat uitklapbare elementen middels een ‘tab’ te bereiken/bedienen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina’s wordt bij activeren skiplink de eerstvolgende focus niet op de hoofdinhoud geplaatst.

  • Oorzaak:

   De skiplink werkt nog niet op alle pagina’s.

  • Gevolg:

   De gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware of alleen gebruik maakt van het toetsenbord kunnen op een aantal pagina’s de blokken herhalende content niet overslaan en komen zo niet direct bij de hoofdcontent.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat de skiplink voor alle pagina’s werkt en dat de eerstvolgende focus direct naar de hoofdcontent is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina’s van ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ hebben geen duidelijke titel.

  • Oorzaak:

   In de HTML <head> is in het <title> element geen duidelijk, beschrijvende titel opgenomen.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware is nu niet altijd duidelijk waar de pagina over gaat wat het navigeren door de website moeilijker maakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat voor alle pagina’s een duidelijk, beschrijvende titel wordt opgenomen in het <title> element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je met het toetsenbord navigeert naar een submenu item, is de eerstvolgende tab niet in het zojuist geopende submenu maar op een volgende submenu.

  • Oorzaak:

   Bij een submenu item wordt de focus niet gelegd op de geopende pagina (content) maar op het volgende submenu item.

  • Gevolg:

   De gebruiker die alleen gebruik maakt van een toetsenbord om te navigeren kan d.m.v. alleen gebruik van ‘tab’ of ‘enter’ toets de content van een submenu item niet bereiken/bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat de focus na openen submenu item op de content wordt gezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links 'starten' en ‘help’ hebben geen goede linktekst en daardoor geen goed linkdoel.

  • Oorzaak:

   De gebruikte linkteksten zijn niet specifiek genoeg.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware is het nu niet altijd duidelijk waar de link naartoe verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat de links ‘starten’ en ‘help’ verdoende specifiek zijn zodat duidelijk is waar de link naartoe verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is niet meer dan één manier beschikbaar om de webpagina's te vinden.

  • Oorzaak:

   Meerdere manieren om webpagina’s te vinden is niet onderkend.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker is het nu moeilijker om content op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoeken of naast de standaard navigatie een zoekveld of sitemap kan worden aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer er een pop-up melding verschijnt is het mogelijk om met het toetsenbord uit deze melding te navigeren (tab en shift-tab). Hierdoor is de focus niet meer zichtbaar omdat deze dan op de pagina bevindt achter de popup.

   Wanneer je op de pagina’s ‘Veelgestelde vragen’ navigeert middels het toetsenbord is de focus op een gegeven moment niet meer zichtbaar. Dit komt omdat deze zich bevindt in een openklapbaar item (die niet is opengeklapt).

  • Oorzaak:

   Bij een pop-up en bij in en uitklapbare elementen wordt de toetsenbordfocus niet juist geplaatst.

  • Gevolg:

   De gebruiker die alleen gebruik maakt van een toetsenbord om te navigeren is het niet meer visueel zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat bij een pop-up de gebruiker niet uit de pop-up kan navigeren en dat bij een in en uitklapbaar element de toetsenbordfocus wordt verlegt wanneer een uitgeklapt element weer wordt ingeklapt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het Belastingdienst logo heeft als alternatieve tekst "BD_logo_desktop".

  • Oorzaak:

   Zie succescritium 1.1.1

  • Gevolg:

   Zie succescritium 1.1.1

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie succescritium 1.1.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij pagina’s ‘Veelgestelde vragen’ en ‘Loonaangifte<jaar>/Bijzondere situaties’ wordt de status van de in en uitklapbare elementen wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers.

  • Oorzaak:

   Er is niet voorzien in een tekstuele uitleg over de status van een in en uitklapbaar element. Tevens is er ook geen gebruik gemaakt van de aria-expanded attribuut.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware is door de software nu niet te bepalen wat de status is van een in en uitklapelement.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat de status van een in en uitklapelement wordt toegevoegd aan een aria-expanded attribuut zodat de status door hulpsoftware bepaald kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.Wanneer het veld e-mailadres wordt leeg gelaten, op de pagina ‘Mijn gegevens/E-mailservice’, ontstaat er een melding in het gele vlak. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Dit doet zich ook voor bij foutmeldingen op velden in de formulieren.

  • Oorzaak:

   Er wordt bij statusmelding niet altijd gebruik gemaakt van rol of eigenschappen.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker die gebruik maakt van hulpsoftware is de statusupdate niet door de software te bepalen zonder dat de focus op het bericht staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen dat aan de statusmelding de aria role=alert wordt toegevoegd zodat de statusupdate wordt gezien door hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209