Verklaring van Gemeente Stein

Status toegankelijkheid https://www.gemeentestein.nl/

Gemeente Stein is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Stein streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Stein.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Stein is beschikbaar via de link https://www.gemeentestein.nl/over-deze-website/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Stein van Gemeente Stein voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Stein .
Functie: Afdelingsmanager dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@gemeentestein.nl 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Stein

Toegankelijkheid
In Stein moet iedereen kunnen meedoen! Dat begint bij goede informatievoorziening. Ook digitaal. Daarom streven we naar het zo goed mogelijk naleven van de webrichtlijnen voor toegankelijkheid die gelden voor websites van gemeenten.

In maart 2020 hebben we de toegankelijkheid van onze website laten onderzoeken door een daarin gespecialiseerd bureau. De resultaten vind je hier

Deze rapportage was het uitgangspunt om verdere doorontwikkeling van toegankelijkheid richting te geven volgens toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0. Daarin werken we samen met onze webleverancier, bedrijven waar we aanvullende diensten en software van afnemen en ons sociaal inclusiepanel. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen die ons gevraagd en ongevraagd advies geven over toegankelijkheid. Ook digitaal. Het advies van dit panel weegt zwaar mee in de afwegingen die we maken. Het up-to-date houden van toegankelijkheid is een continue proces en daarover zijn we op meerdere momenten paar jaar met hen over in gesprek. Denk daarbij ook aan websites als www.rwm.nl, www.bsgw.nl en https://ris2.ibabs.eu/stein . 

Inkoop
Om de toegankelijkheid van nieuwe systemen, software en diensten ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen hebben we het aspect toegankelijkheid verankerd in ons inkoop- en aanbestedingsproces. 

Ontoegankelijkheid
We communiceren actief over het handelingsperspectief dat we inwoners bieden die tegen elke vorm van ontoegankelijkheid aanlopen. Daarbij zijn wij transparant in wat we gaan doen, waar we mee bezig zijn en wanneer dat het klaar is. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Stein : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Stein is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van de gemeente Stein en de banner op de website maken niet gebruik van de juiste alternatieve tekst.

   Daarnaast wordt er op de pagina van het college tekst in de afbeeldingen geplaatst en leest de hulpsoftware de aanhalingstekens in 'Dat maakt Stein voor mij'. Dit is onnodig.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere pagina's die hier niet aan voldoen. Het logo van de gemeente Stein heeft geen alternatieve tekst op meldingenpagina.

   Het logo verwijst ook naar de homepage. De alternatieve tekst maakt niet duidelijk dat dit het logo van de gemeente Stein is en dat de link naar de homepage gaat.

   Op de pagina van het college staan meerdere afbeeldingen van personen en hun quotes, de tekst van de quote staat in de afbeelding.

   Op meerdere pagina's staan iconen van aanhalingstekens voor de zin: 'Dat maakt Stein voor mij'.

  • Gevolg:

   De tekst kan niet voorgelezen worden door een voorleescomputer. Een blinde krijgt deze informatie niet mee.

  • Alternatief:

   De alternatieve tekst die momenteel weergegeven wordt.

  • Maatregel:

   Er is contact opgenomen met alle betrokken partijen. De beheerder van de meldingenpagina gaat dit oppakken. Door middel van een alt-attribuut toe te voegen.

   Onze websitebeheerder helpt ons bij het toevoegen van een SVG element zodat de alternatieve tekst aangepast kan worden.

   Wat betreft de banner, wordt er door de gemeente zelf een andere banner aangevraagd bij het ontwerpbureau.

   De tekst bij het college moet als normale tekst (niet in de afbeelding) aangemaakt worden.

   Hulpsoftware mag deze tekens negeren. Hiervoor moet aria-hidden='true gebruikt worden voor deze afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle content kan gepresenteerd worden op verschillende manieren zonder dat er informatie of structuur verloren gaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn verschillende pagina's waarbij koppen niet opgemaakt zijn als koppen of als tabelkoppen. Daarbij wordt de tabel met openingstijden in de code niet als lijst opgemaakt. Ook kleine aanpassingen zoals dat er alleen een keuzerondje gekoppeld is oor Dhr. en velden die niet aan labels gekoppeld zijn.

  • Gevolg:

   Content kan niet op verschillende manieren gepresenteerd worden.

  • Alternatief:

   Zoals het momenteel is.

  • Maatregel:

   Labels worden aangemaakt, koppen worden als koppen aangemaakt. Overige kleine aanpassingen worden doorgevoerd. Dit met behulp van CARE, medewerker Communicatie en overige partijen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de home pagina staan onder actueel drie nieuwsberichten, de datum van deze berichten moet in de broncode onder de kop geplaatst worden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staan onder 'Actueel' drie nieuwsberichten. Bij elk bericht staat een datum. Visueel is het duidelijk welke datum bij welk bericht hoort. Hulpsoftware gaat de broncode af. De datum staat in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort.

  • Gevolg:

   Als blinden naar koppen navigeren en de tekst laten voorlezen, lijkt het alsof de datum van het bericht eronder bij die kop hoort.

  • Alternatief:

   Zoals het op dit moment al wordt weergegeven.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door de datum in de broncode onder de kop te plaatsen. CARE gaat dit op zich pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van invoervelden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de volgende formulieren staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Zoals het momenteel weergegeven wordt.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet overal is het contrastverschil hoog genoeg en kan voor problemen zorgen voor kleurenblinden. Ook het verwijzen naar een kleur heeft geen zin op deze manier.

  • Oorzaak:

   Contrastverschil is te laag.

  • Gevolg:

   Een kleurenblinde kan het verschil in kleur niet zien en begrijpt zo de informatie niet.

  • Alternatief:

   Het toevoegen van een onderstreep of iets dergelijks zodat het contrastverschil groter wordt.

   Tekst op de knop 'via de groene button' veranderen.

  • Maatregel:

   CARE gaat het contrastverschil aanpakken. Medewerker Communicatie wijzigt de tekst in de button.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Visuele weergave van tekst en afbeelding heeft niet altijd een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   Contrast tussen tekst en achtergrond kleur is vaak te laag.

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed te lezen.

  • Alternatief:

   Aanpassingen doorvoeren.

  • Maatregel:

   CARE past dit voor ons aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.gemeentestein.nl/) staat in de grote afbeelding boven aan de tekst 'Helden, bedankt!'. Deze tekst staat in een afbeelding. Hier kan beter normale tekst van worden gemaakt. Ook op pagina https://www.gemeentestein.nl/college-van-bw staan afbeeldingen van tekst.

   De tekst van de quotes van de personen op de foto's staat in de afbeelding. Als deze tekst 'normale' tekst wordt, kan deze worden aangepast met een stylesheet. Deze tekst zou bijvoorbeeld in een blockquote element kunnen worden geplaatst.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen dan zelf een stylesheet toepassen, zodat ze de tekst beter kunnen lezen. Dit is niet mogelijk als tekst in een afbeelding staat.

  • Alternatief:

   Een andere foto toegevoegd.

  • Maatregel:

   Zelf aanpassingen doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is op sommige pagina's een te laag contrast tussen onderdelen op de website.

  • Oorzaak:

   Bijvoorbeeld de zoekblak is een grijs veld op een witte achtergrond, zonder randen met een andere kleur. Ook de randen op het internetafsprakenformulier hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Slechtzienden krijgen hierdoor niet alle informatie mee.

  • Alternatief:

   Zoals het momenteel is, zo snel mogelijk aanpassen.

  • Maatregel:

   Aanpassingen deels door CARE, deels zelf doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal plekken kunnen niet bediend worden met het toetsenbord, enkel met de muis.

  • Oorzaak:

   Op internetafspraken pagina staat het logo van Gemeente Stein. Dit is een link naar de homepage.

   Ook de zoekmachine resultaten kunnen alleen gesloten worden door op sluiten te klikken. Niet met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Deze link is niet met het toetsenbord te bereiken en dus niet te bedienen. Dit komt doordat er 'tabindex=-1' in het a-element staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deels aanpassingen doorvoeren door internetafspraken (jcc), overige doet CARE.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video's op youtube kunnen door middel van toetsen bediend worden. Momenteel werkt dit nog niet uitstekend omdat er problemen kunnen ontstaan met spraaksoftware.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s staan video’s van YouTube. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het srcattribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk).

  • Alternatief:

   Zoals het momenteel is.

  • Maatregel:

   Wordt door CARE aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link is niet overal duidelijk.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.mijnmelding.nl/gemeentestein/melding.php staat boven aan het logo van Gemeente Stein. Deze staat in een link.

   Op de contactpagina staan paginanummers, deze hebben nummers als linktekst. Het linkdoel is niet goed genoeg.

  • Gevolg:

   Het linkdoel van deze link is niet te bepalen. Dit kan worden opgelost door de afbeelding een alternatieve tekst te geven (zie succescriterium 1.1.1).

   Het linkdoel is niet goed genoeg.

  • Alternatief:

   Link kan worden weggehaald.

  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door de afbeelding een alternatieve tekst te geven (zie succescriterium 1.1.1). De link verwijst nu naar https://www.mijn-melding.nl/, dit is een lege pagina. Deze link kan hier dus waarschijnlijk beter worden aangepast of weggehaald. Hiervoor schakelen we de melddesk in.

   Het aanpassen van de linktekst wordt door CARE gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar als deze op de 'Lees voor' knop staat.

  • Oorzaak:

   Deze functie hoeft niet toegankelijk te zijn omdat dit een alternatief is voor de tekst op de pagina. Het moet echter wel altijd zichtbaar zijn waar de toetsenbordfocus zich bevindt en dat is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor mensen die wel kunnen zien, maar het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij moeten kunnen weten waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Alternatief:

   Zoals het momenteel is

  • Maatregel:

   CARE voert aanpassingen door.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst komt niet overeen met wat spraaksoftware zou vertellen. De zichtbare tekst is niet gelijk aan de naam van de tekst. Waardoor dit niet overeen komt. Velden zijn niet aan labels gekoppeld.

  • Oorzaak:

   Zie pagina internetafspraken -> activiteit Zie pagina nieuwsbrief -> Geboortedatum

  • Gevolg:

   Spraaksoftware spreekt niet hetzelfde uit als de tekst die er daadwerkelijk staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Teksten worden aangepast door JCC, melddesk en CARE

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taal is niet goed aangegeven.

  • Oorzaak:

   Taal wordt niet goed aangegeven

  • Gevolg:

   Het is van belang zodat voorleessoftware de tekst op de juiste manier kan voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan wel door middel van een lang-attribuut in het html element. Dit moet melddesk doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contextwijziging die desoriënterend kan zijn voor gebruikers.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.gemeentestein.nl/Internetafspraken/ staat een formulier om een afspraak te maken. Bij stap 1 kan een activiteit worden gekozen. Als deze wordt gekozen in het selectieveld, verschijnt er een venster met informatie. De toetsenbordfocus verplaatst naar de knop 'OK' in dit venster

  • Gevolg:

   Dit is een contextwijziging, dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers (vooral voor blinden).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een oplossing is om hier van tevoren voor te waarschuwen of om het venster alleen te laten openen als de gebruiker hier voor kiest (door op de knop 'Toon benodigdheden' te klikken). Dit zal JCC aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De volgende website: https://ris2.ibabs.eu/stein voldoet nog niet aan de webrichtlijnen. Leverancier geeft aan hieraan te werken.

  • Oorzaak:

   We hebben nog een contract met een leverancier van dit product.

  • Gevolg:

   Wij zijn afhankelijk van de doorontwikkeling van de software op het gebied van toegankelijkheid van deze leverancier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief, omdat het een RIS betreft.

  • Maatregel:

   We houden nauw contact met de leverancier om het product toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Het toegankelijk maken van alle pdf-bestanden op de website is niet opgenomen in de huidige begroting. Als organisatie zijn wij wel op zoek naar een passende maatregel hiervoor, wetende dat dit met betrekking tot het toegankelijk maken van reeds gepubliceerde PDF's een flinke operatie is.

  • Oorzaak:

   Het toegankelijk maken van alle pdf-bestanden op de website is niet opgenomen in de huidige begroting.

  • Gevolg:

   PDF-bestanden zijn niet toegankelijk, volgens de norm die hiervoor beschreven is.

  • Alternatief:

   We plaatsen zo min mogelijk PDF-bestanden (zo veel mogelijk tekst) en plaatsen deze alleen als het echt niet anders kan.

  • Maatregel:

   Als organisatie zijn wij op zoek naar een passende maatregel hiervoor, wetende dat dit met betrekking tot het toegankelijk maken van reeds gepubliceerde PDF's een flinke operatie is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Stein heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209