Verklaring van beelden.zwolle.nl

Status toegankelijkheid https://beelden.zwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-03-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website beelden.zwolle.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Zwolle verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website beelden.zwolle.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van beelden.zwolle.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Lid directie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@zwolle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website beelden.zwolle.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website beelden.zwolle.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Software kan informatie en structuur op de website die visueel wordt weergeven, zoals titels en tussenkoppen, herkennen. Alleen dan kunnen gebruikers van voorleessoftware de website goed gebruiken.
  • Oorzaak: Met name bij een lijst met links en bij verborgen links is de informatie en structuur op een verkeerde manier gecodeerd.
  • Gevolg: Dit maakt het lastig voor gebruikers van een voorleesmachine om door de titels en koppen van de betreffende pagina's, overzichten en pdf-documenten te navigeren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De problemen zijn redactioneel op te lossen. Dit probleem wordt opgelost wanneer de website in 2021 migreert naar een nieuwe omgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Veel verschillende formulieren vragen om persoonsgegevens. Technisch moet het mogelijk zijn voor hulpsoftware om deze gegevens in een keer goed in te vullen door een autocomplete-optie. Voor veel gebruikers is dit een uitkomst om invoerfouten te beperken. Het gebruikt van autocomplete is verplicht.
  • Oorzaak: Formulieren op de website hebben nog geen functie voor autocomplete.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware moeten alle gegevens nog steeds handmatig invoeren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit probleem is opgelost wanneer de website in 2021 migreert naar een nieuwe omgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Door voldoende contrast te bieden, zijn alle functies ook goed zichtbaar voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Oorzaak: Niet alle kleurcontrasten voor functies zijn nog op orde, waaronder die voor de focusnavigatie.
  • Gevolg: Kleurenblinde of slechtziende bezoekers zien mogelijk niet alle visuele aanwijzingen die de website aan gebruikers geeft.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit probleem is opgelost wanneer de website in 2021 migreert naar een nieuwe omgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functies van de website moeten bedienbaar zijn met een toetsenbord.
  • Oorzaak: Bij het openen van enkele menu's, is het alleen mogelijk om het menu te sluiten met het bewegen van een muis. Dit moet ook kunnen met het toetsenbord.
  • Gevolg: De bezoeker die toetsenbordnavigatie gebruikt kan niet op de pagina blijven, maar moet een optie in het menu aanklikken om uit het menu te komen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit probleem is opgelost wanneer de website na de zomer 2021 migreert naar een nieuwe omgeving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Door voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, is tekst ook goed leesbaar voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Oorzaak: In sommige titels en formulieren is het contrast nog net te laag. Dit komt deels door de huisstijlkleuren.
  • Gevolg: Kleurenblinde of slechtziende bezoekers hebben mogelijk moeite met het lezen van teksten in de headers of in de knoppen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We vergroten het contrast waar nodig. We hebben de noodzakelijke huisstijlaanpassingen hiervoor al voorbereid. Doorvoer van deze nieuwe stijl vindt plaats bij migratie van de website naar een nieuwe omgeving in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een skiplink helpt bezoekers die het toetsenbord gebruiken voor navigatie om herhalende inhoud over te slaan, zoals het menu.
  • Oorzaak: In een browservariant (Internet Explorer 11) werkt de skiplink niet goed.
  • Gevolg: Hoewel de browser dit probleem vanzelf oplost, is dat volgens de externe auditor geen geldig alternatief.
  • Alternatief: Voorlopig lost de browser dit probleem zelf op.
  • Maatregel: Dit probleem is opgelost in de nieuwe omgeving waar de website naar migreert in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor gebruikers die navigeren met het toetsenbord, moet met een focus-element zichtbaar zijn waar zij zich op de webpagina bevinden.
  • Oorzaak: Op elke pagina staat rechtsboven een zoekveld met de placeholder ‘Zoeken’. De toetsenbordfocus komt na dit invoerveld zichtbaar op de knop met het vergrootglas. Hierna zou de focus naar de link ‘Voorpagina’ moeten gaan. Het probleem is dat de focus op een visueel verborgen knop ‘Zoeken’ komt voordat deze op de betreffende link land. Op deze tweede zoekknop is de focus niet zichtbaar.
  • Gevolg: Een gebruiker van toetsenbordnavigatie krijgt hierdoor niet de juiste feedback over waar op de website hij zich bevindt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De focusvolgorde aanpassen en het nu verborgen element overslaan. Dit is opgelost in de nieuwe omgeving waarheen de website in 2021 migreert.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor software moet de naam en rol van functies op de website duidelijk zijn. Een knop voor het toevoegen van een bijlage bij een formulier, moet bijvoorbeeld een heldere omschrijving (label) hebben.
  • Oorzaak: In sommige situaties, zoals bij formulieren, ontbreekt duidelijke labeling.
  • Gevolg: Gebruikers van screenreaders kunnen moeite hebben met het uitvoeren van alle acties op de website. Met name het menu en formulieren werken hierdoor niet altijd optimaal voor deze bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Deze issues worden opgelost bij de bouw van een nieuwe front-end in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323