Release 10 februari 2022

In deze release zijn de volgende updates uitgevoerd:

  • In stap 5 hebben we gewerkt aan de overzichtelijkheid van de pagina, en het eenvoudiger maken van het toevoegen van afwijkingen
  • In stap 4 hebben we een automatische controle van de geldigheid van het onderzoek opgenomen
  • De toegankelijkheid van de selectielijst van de organisatie is verbeterd voor gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie. Voor overige gebruikers is het wellicht een kleine stap terug, maar de toepassing is nu wel bruikbaarder voor een grotere groep. 
  • Duidelijkere tekst boven de invulassistent bij het bewerken van een reeds gepubliceerde verklaring
  • Veld toegevoegd onderaan stap 5 waarmee expliciet wordt gemaakt dat een overheidsinstantie aan alle overige succescriteria, waarvoor geen afwijking is opgegeven, wordt voldaan.