Release 10 februari 2022

In deze release zijn de volgende updates uitgevoerd:

  • In stap 5 hebben we gewerkt aan de overzichtelijkheid van de pagina, en het eenvoudiger maken van het toevoegen van afwijkingen
  • In stap 4 hebben we een automatische controle van de geldigheid van het onderzoek opgenomen
  • De toegankelijkheid van de selectielijst van de organisatie is verbeterd voor gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie. 
  • Duidelijkere tekst boven de invulassistent bij het bewerken van een reeds gepubliceerde verklaring
  • Veld toegevoegd onderaan stap 5 waarmee expliciet wordt gemaakt dat een overheidsinstantie aan alle overige succescriteria, waarvoor geen afwijking is opgegeven, wordt voldaan.