Release 16 december 2020

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het overdragen van een verklaring naar een ander account. Je kunt dit doen in het overzicht van jouw verklaringen, door in het 'acties'-menu 'verklaring overdragen' te selecteren. Je hebt alleen het e-mailadres nodig van de account waarnaar je de verklaring wilt overdragen.
  • We hebben geconstateerd dat in stap 7 regelmatig werd vergeten de contactmogelijkheid aan te passen. Dit is nu een verplicht veld. Hierbij kan worden verwezen naar een URL of e-mailadres.
  • Onderzoeksresultaten mogen maximaal 36 maanden oud zijn. Er wordt nu automatisch een notificatie verzonden als de onderzoeksresultaten 33 maanden oud zijn. 
  • In stap 5 worden steeds kleine verbeteringen doorgevoerd om het invoeren van afwijkingen te vergemakkelijken. Dit kan helaas niet rigoureus omdat reeds gepubliceerde verklaringen niet stuk mogen gaan.