Release 17 augustus 2020

Op 12 maart, 15 juni en 14 juli 2020, 17 augustus  zijn releases gepubliceerd. Deze bevatten belangrijke verbeteringen, die voor jou als gebruiker van belang zijn.

Organisatienaam

In de tweede stap van de invulassistent wordt voor de naam van de organisatie gebruik gemaakt van het organisatie-identificatienummer (OIN). Dit is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt door organisaties met een publieke taak. Je kunt nu de organisatienaam selecteren in de lijst. Dat heeft een groot voordeel, omdat iedereen dan zeker weet dat dezelfde organisatienaam wordt gebruikt voor alle verklaringen van één organisatie.

Publiceren in centraal register

We hebben enkele malen de feedback gekregen dat de tekst van de verklaring niet heel “toegankelijk” taalgebruik bevat. We hebben daarom de tekst van de verklaring een stuk toegankelijker gemaakt. Maar we hebben ook geconstateerd dat er een verschil is tussen een verklaring die conform het model toegankelijkheidsverklaring is opgesteld (en die vooral ook bedoeld is voor handhavende instanties), en een leesbare versie voor burgers.

We bieden vanaf nu de mogelijkheid aan jouw verklaring te publiceren op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register, en vanaf de eigen website of app te verwijzen naar de verklaring in het register. Dat geeft je de mogelijkheid een eigen tekst te publiceren, én te voldoen aan de wettelijke eis een toegankelijkheidsverklaring te hebben conform het model toegankelijkheidsverklaring. Om de verklaring te publiceren in het centrale register moet je akkoord gaan met de publicatie in het register.

Bij al bestaande verklaringen dien je daarvoor in de invulassistent de stappen te doorlopen (zonder wijzigingen aan te brengen) en bij de voorlaatste stap ‘Toon deze verklaring in het centrale register’ aan te vinken.

Herinneringen van planningsdata

Wanneer de website of app niet geheel toegankelijk is, kun je in de invulassistent aangeven welke afwijkingen zijn geconstateerd, en wanneer je deze afwijkingen denkt te hebben opgelost. Hiervoor moet dan een datum worden opgegeven. In deze update is nu een functie opgenomen waarmee een maand voor het verstrijken van de planningsdatum een herinneringsemail wordt verstuurd aan de betreffende organisatie. Op die manier hopen we actief te kunnen ondersteunen.

Wanneer de update wordt gepubliceerd, en je reeds data hebt opgegeven in de huidige toegankelijkheidsverklaring, kan het zijn dat je nu 1 of meerdere e-mails ontvangt ter herinnering, ook als die data al lang zijn verstreken. Vanaf de publicatie wordt dat vervolgens iedere dag gecontroleerd voor toekomstige data.

Het toegankelijkheidslabel

Wanneer je een toegankelijkheidsverklaring hebt afgerond én deze hebt gepubliceerd in het centrale register, dan krijg je in jouw overzicht van verklaringen een nieuwe optie: label publiceren. Deze link verwijst naar een pagina, waar je een stukje HTML kunt kopiëren, en vervolgens kunt plakken in je eigen CMS. Dit toont een link met daarin een afbeelding met de nalevingsstatus. Het label vervangt de tekst van de toegankelijkheidsverklaring op de eigen website, maar is tegelijk ook een directe verwijzing naar de volledige, officiële verklaring in het centrale register. Pas je die verklaring aan, dan wordt meteen ook het label op de eigen website aangepast. 

In artikel 4 van het besluit staat dat organisaties op de eigen website een actuele verklaring moeten publiceren over de conformiteit. Het label op de eigen website is een directe afspiegeling van de verklaring in het centrale register. Veranderingen hoeven maar op 1 plaats te worden aangepast. Daarmee wordt voorkomen dat verschillende versies in omloop zijn.

Let op: In stap 4 van de invulassistent moet je een link opnemen naar de onderbouwing voor de toegankelijkheidsclaim. Dit label of de officiële verklaring zijn niet de onderbouwing! We zien meerdere verklaringen verschijnen waarin wordt verwezen naar de eigen verklaring, maar dat is niet correct. Er moet worden verwezen naar een rapportage over onderzoek naar de conformiteit met WCAG 2.1 niveau A + AA, uitgevoerd conform WCAG-EM of een vergelijkbare onderzoeksmethodiek.

Uitbreiding van het register

Het register is uitgebreid met een zoekfunctie, betere paginering, extra kolommen waarin direct zichtbaar is welke claim wordt gedaan en wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt. Binnenkort wordt ook een kolom ‘toezichthouder’ toegevoegd. Wij zijn druk met het koppelen van toezichthouders aan alle organisaties die gebruik maken van de invulassistent.