Voorbeeldweergave toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid https://www.cultureelerfgoed.nl/

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is beschikbaar via de link https://www.cultureelerfgoed.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed .
Functie: manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cultureelerfgoed.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO).

 1. De beheerders van Platform Rijksoverheid (AZ/DPC) verbeteren de beperkende punten.
 2. Op onze website zijn pdf's nog niet in alle gevallen toegankelijk. We werken aan het toegankelijk maken van deze documenten;  vanaf 23-09-2020 is de nieuwe content zoveel mogelijk toegankelijk.
 3. De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - Voorbeeld van link naar sociale media heeft geen alt-attribuut.
 • Oplossing: Alt-attribuut toegevoegd.
 • SC 1.1.1 - Afbeelding in pdf "Samenwerkingsovereenkomst" heeft geen tekstueel alternatief.
 • Oplossing: Verouderde pdf verwijderd.
 • SC 1.3.1 - Subnavigatie bestaat uit meerdere lijsten.
 • Oplossing: Subnavigatie is één lijst die middels de stylesheet in kolommen wordt verdeeld.
 • SC 1.3.1 - Sitemap bevat koppen zonder inhoud.
 • Oplossing: Sitemap bevat geen koppen meer, maar is opgebouwd uit één geneste lijst.
 • SC 1.3.1 - Kaart is verborgen voor hulpsoftware.
 • Oplossing: Attribuut aria-hidden verwijderd.
 • SC 1.3.1 - Afbeeldingen in slider niet zichtbaar voor hulpsoftware.
 • Oplossing: Afbeeldingen een gevuld alt-attribuut gegeven.
 • SC 1.3.1 - In de paginering is voor hulpsoftware niet duidelijk wat de huidige pagina is.
 • Oplossing: Attribuut aria-current toegevoegd aan nummer van huidige pagina.
 • SC 1.3.1 - Pdf over e-maildiensten bevat geen codelaag.
 • Oplossing: Verouderde pdf verwijderd.
 • SC 1.3.1 - Label is niet gekoppeld aan kruimelpad en huidige pagina is voor hulpsoftware niet zichtbaar.
 • Label gekoppeld en attribuut aria-current toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - Knop bij zoekveld geeft niet altijd goed zijn functie aan.
 • Oplossing: Zoekknop geeft nu altijd aan wat er gebeurt als je hem gebruikt.
 • SC 1.3.1 - Tabel voor datumkiezer heeft geen kolomkop voor weeknummers.
 • Oplossing: Kop voor weeknummers toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - In datumkiezer is huidige dag niet zichtbaar voor hulpsoftware.
 • Oplossing: Attribuut aria-current toegevoegd aan huidige datum.
 • SC 1.3.1 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
 • Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.
 • SC 1.4.3 - Contrast van knop voor volgen op Twitter onvoldoende.
 • Oplossing: Kleur blauw van knop aangepast.
 • SC 1.4.5 - Infographic over archivering heeft een leeg alt-attribuut én een onvoldoende ander tekstueel alternatief.
 • Oplossing: Tekstueel alternatief omschrijft nu alle inhoud van de infographic en alt-attribuut verwijst daarnaar.
 • SC 1.4.11 - Focus in navigatie van fotoslider niet goed zichtbaar
 • Oplossing: Navigatiebolletjes hebben nu de standaard zwart-witte lijn als focus.
 • SC 1.4.11 - Grote afspeelknop video's heeft niet altijd voldoende contrast.
 • Oplossing: Knop schaduw gegeven en afspeelicoon vaste kleur gegeven ipv doorzichtig.
 • SC 2.4.4 - Beeldschermbrede afbeelding bevat een lege link.
 • Oplossing: Linkelementen samengevoegd, zodat link altijd een linktekst heeft.
 • SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
 • Oplossing: Overbodige knop verwijderd.
 • SC 2.5.3 - Visueel label (CC) voor knop ondertiteling bij video komt niet voor in toegankelijke naam.
 • Oplossing: "CC" toegevoegd aan toegankelijke naam.
 • SC 3.3.2 - Ontbrekende uitleg voor sterretje in formulier.
 • Oplossing: Uitleg toegevoegd.
 • SC 4.1.2 - AVG-tekst in formulieren niet zichtbaar voor hulpsoftware.
 • Oplossing: Attribuut aria-hidden verwijderd.
 • SC 4.1.2 - Pauzeerknop hero-afbeeldingen is een lege link.
 • Oplossing: De pauzeerknop is nu ook semantisch een knop in de html.
 • SC 4.1.2 - Knop om lightbox te sluiten heeft geen toegankelijke naam.
 • Oplossing: Knop geeft nu aan dat hij dient om de lightbox te sluiten.
 • SC 4.1.2 - Ontoegankelijke uitklapper mediaspeler.
 • Overbodige rol "region" en attribuut "aria- describedby" verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demosite-pro-mei-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.
  • Oorzaak: De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.
  • Gevolg: Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.
  • Alternatief: Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.
  • Maatregel: Kaarten een eigen zichtbare titel geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Aan let-op stijl is niet te zien dat het belangrijke informatie betreft.
  • Oorzaak: Semantisch is er in de HTML geen element dat dit aangeeft.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware weten niet dat het belangrijke informatie betreft.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het strong-element toevoegen aan deze functionaliteiten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk.
  • Oorzaak: De lightbox waarin een foto uit een foto-album wordt getoond laat de oude foto bij het gebruik van de knoppen Vorige/Volgende uit beeld animeren met een CSS transform. Echter wordt de oude foto niet volledig verborgen voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Gevolg: Dit is verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware, want nu lijkt het net alsof er meerdere foto's in de lightbox staan.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Niet meer zichtbare foto's ook voor hulpsoftware verbergen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kop in schermbrede afbeelding zorgt voor dubbele kop
  • Oorzaak: Een webpagina heeft al een h1-kop. Het inzetten van de kop in een schermbrede afbeelding zorgt dan voor een dubbele h1-kop, waarvan de eerste geen inhoud heeft.
  • Gevolg: Verwarrende structuur van de pagina voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Alternatief: Kop in schermbrede afbeelding niet gebruiken op webpagina's.
  • Maatregel: Correcte kopstructuur technisch afdwingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gebruik kunnen maken van het autocomplete-attribuut vereist dat het Platform Rijksoverheid Online gebruik gaat maken van het CMS BRXM 14 in plaats van het huidige BRXM 11. Dat is in tijd en geld een grote investering die we op termijn moeten doen, alleen niet op korte termijn en niet alleen om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij hoveren over de data in een datumkiezer krijgt deze een achtergrondkleur met te weinig contrast.
  • Oorzaak: De achtergrondkleur van een datum wijzigt bij hoveren in een kleur die niet voldoende contrast heeft met de witte achtergond.
  • Gevolg: Gebruikers kunnen niet goed zien welke datum ze gaan selecteren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voorzie de bewuste datum van een wel goed zichtbare herkenning.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als knoppen of de kalendericoontjes toetsenbordfocus krijgen is dat niet zichtbaar genoeg.
  • Oorzaak: De focuslijnen vallen geheel of gedeeltelijk samen met de randen van de knop of het veld.
  • Gevolg: Bezoekers kunnen de focus niet goed zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Focuslijn verdikken of niet precies samen laten vallen met randen van elementen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.
  • Oorzaak: In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  • Gevolg: Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.
  • Alternatief: Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect.
  • Oorzaak: De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan, maar alleen wat er moet gebeuren.
  • Gevolg: Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Goede foutmeldingen gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen van verplichte velden geven een instructie in plaats van een foutmelding.
  • Oorzaak: De foutmelding geeft aan wat je moet doen in plaats van wat er fout ging.
  • Gevolg: De melding is voor bezoekers onduidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Echte foutmelding realiseren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij abonneren zijn foutmeldingen geen statusberichten
  • Oorzaak: Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.
  • Gevolg: Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617