Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website en app waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website of app al aan de eisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen de instantie neemt om de toegankelijkheid te verbeteren, inclusief een planning. Om deze verklaring te kunnen opstellen heeft Logius een invulassistent laten ontwikkelen.

Invulassistent

Met de invulassistent stel je een toegankelijkheidsverklaring op die voldoet aan de eisen. Verzamel eerst de informatie die je nodig hebt. De verklaring kan het beste worden ingevuld door een medewerker die ervaring heeft met formele verantwoording. Om deze invulassistent te gebruiken moet je een account aanmaken.

Verklaring overdragen of e-mailadres aanpassen

Het kan nodig zijn om een verklaring over te dragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld als de medewerker die de verklaring beheerde niet meer bij de organisatie werkt. Je kunt de verklaring in dat geval overdragen aan een nieuwe medewerker.

Je kunt ook alleen het e-mailadres van de opsteller van een verklaring aanpassen. Dit adres staat los van het e-mailadres van het account. Je geeft het op in de eerste stap van de invulassistent. DigiToegankelijk gebruikt dit e-mailadres om contact op te nemen over een specifieke verklaring. We gebruiken het ook als we belangrijk nieuws hebben over het beleid rond digitale toegankelijkheid.