Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Voor het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen is een speciale tool ontwikkeld - de invulassistent - die op deze website beschikbaar is. Verklaringen moeten voldoen aan een model, dat na beproeving in de praktijk in de loop van 2020 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties formeel zal worden vastgesteld. De invulassistent op deze website bevat de laatste versie van het model.

Voor het invullen van een verklaring is behalve een account ook een aantal gegevens nodig:

  1. Alle webadressen waarop de op te stellen verklaring van toepassing is.
  2. Onderzoeksresultaten die de verklaring kunnen onderbouwen (indien beschikbaar).
  3. De naam en functie van de tekenbevoegde manager of bestuurder die deze verklaring voor 'gezien en akkoord' tekent.
  4. Het webadres van de pagina op de hoofdwebsite van de overheidsinstantie waarop een volledig overzicht wordt geboden van links naar alle online informatie en dienstverlening waarvoor de overheidsinstantie (mede) verantwoordelijk is. Zodra ze beschikbaar zijn dienen in dit overzicht ook de links naar de toegankelijkheidsverklaringen te worden opgenomen.

Als deze gegevens zijn verzameld, kunt u inloggen en een verklaring opstellen.

Advies: Laat toegankelijkheids­verklaringen invullen door een medewerker die ervaring heeft met formele verantwoording (compliance). Doorgaans zijn deze medewerkers geen lid van een webteam of redactie. Een belangrijke taak van het webteam en/of de redactie is het aanleveren van de informatie die nodig is voor de verantwoording.

De huidige versie is: 1.6 (24 september 2020)