Stel uw toegankelijkheidsverklaring op

Met deze wizard kunt u eenvoudig een toegankelijkheidsverklaring voor de website van uw organisatie opstellen. U ontvangt de verklaring als html-bestand en plaatst deze daarna zelf op uw website.

Let op: Houd eventuele testresultaten, zoals een inspectierapport of quickscan, bij de hand. Raadpleeg de handleiding voor een uitleg van de werking van de invulassistent en voor een lijst met benodigde informatie.

Stel een nieuwe toegankelijkheidsverklaring op

Of upload een eerder gegenereerd xml-bestand


Achtergrondinformatie

Voor de toegankelijkheidsrichtlijnen geldt het 'pas toe of leg uit'-principe: overheidsorganisaties moeten de richtlijnen toepassen, en als zij dit niet doen, moeten zij uitleggen waarom niet. BZK gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties. Zij moeten zelf hun verantwoording regelen, door een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen. Meer over de toegankelijkheidsverklaring