Informatie die je nodig hebt

Voor het opstellen van de verklaring heb je de volgende informatie nodig:

 1. Beschrijving van de website of app waarvoor de verklaring zal gelden:
  Bij websites: het hoofddomein (webadres) en eventuele andere domeinen, subdomeinen en/of deeldomeinen die een logisch geheel vormen met het hoofddomein van de website. Bij apps: de naam van de app en de platformen waarvoor de app beschikbaar is.
 2. Links naar onderzoeksrapportages:
  Verklaringen moeten waar mogelijk onderbouwd worden met toegankelijkheidsonderzoek(en). Zorg dus dat de rapporten van de uitgevoerde onderzoeken online staan. Voor de verklaring heb je de rechtstreekse links naar alle relevante rapporten nodig. De verdere informatie die je in moet vullen haal je uit de rapporten zelf.
 3. Link naar pagina met overzicht kanalen organisatie:
  Het webadres van de pagina op de hoofdwebsite van de overheidsinstantie waarop een volledig overzicht staat van alle online informatie en dienstverlening waarvoor de overheidsinstantie (mede) verantwoordelijk is. In dit overzicht moeten ook de links naar de toegankelijkheidsverklaringen worden opgenomen.
 4. Naam en rol van verantwoordelijke bestuurder of manager:
  Voordat je de verklaring kunt publiceren moet je de naam en rol invullen van de bestuurder of manager die de verklaring voor ‘gezien en akkoord’ tekent.