Verklaring van HVC app

Status toegankelijkheid HVC app

Gemeenschappelijke regeling HVC Groep is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling HVC Groep streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie HVC app.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling HVC Groep is beschikbaar via de link https://hvcgroep.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke regeling HVC Groep gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie HVC app gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling HVC Groep is gevorderd met de toegankelijkheid van HVC app en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling HVC Groep .
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communcatie@hvcgroep.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling HVC Groep

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie HVC app : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie HVC app is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke regeling HVC Groep dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://abra.id/HVC
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-08-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke regeling HVC Groep dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient (IOS).

  • Oorzaak:

   Locatiekaart van de afvalcontainers: De informatie uit deze kaart is niet beschikbaar als tekst op het scherm dit is een design keuze (IOS).

  • Gevolg:

   De afval containers die op de kaart te zien zijn niet zichtbaar doordat zij niet voorgelezen kunnen worden (IOS).

  • Alternatief:

   De gebruiker kan op het scherm eerder in de app, van elke soort afval container 1 optie krijgen in een lijstweergave welke voorgelezen kan worden (IOS).

  • Maatregel:

   De lijstweergaven die nu van elke container 1 optie toont kan uitgebreid worden naar de volledige lijst op basis van afstand tot de containers (IOS). Voor deze optie wordt niet gekozen omdat alternatief aanwezig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit scherm staan koppen die niet als kopteksten zijn opgemaakt (IOS).

  • Oorzaak:

   Inmiddels opgelost (IOS).

  • Gevolg:

   Geen onderscheid kunnen maken tussen koppen en regulieren tekst (IOS).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is opgelost in versie vanaf versie 1.8.1 (IOS)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst (Android).

  • Oorzaak:

   Kopekst is niet als koptekst aangemaakt (Android). Deze optie is op deze pagina in Android niet aangemaakt.

  • Gevolg:

   Koppen zijn niet onderscheiden van reguliere tekst (Android).

  • Alternatief:

   Nu nog niet aanwezig.

  • Maatregel:

   Aanpassing doorvoeren waardoor onderscheid wel wordt gemaakt tussen koptekst en reguliere tekst (Android).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriƫntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriƫntatie essentieel is (Android).

  • Oorzaak:

   Technische beperking van externe tooling die in de app gebruikt wordt (Android).

  • Gevolg:

   Functionaliteit van de ecoscan is nu niet in landscape modus te gebruiken (Android).

  • Alternatief:

   Is nu niet voorhanden. (Actie leverancier ecoscan)

  • Maatregel:

   De applicatie ecoscan moet technisch worden verbeterd om ook landscape modus te ondersteunen (Android). HVC stuurt hiervoor opdracht uit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst heeft een te lage contrastverhouding. Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1. Het gaat om de kop "Maak productfoto". Contrast is 2.14:1 (IOS).

  • Oorzaak:

   De app maakt gebruik van een externe applicatie (ecoscan) welke aangepast moet worden(IOS).

  • Gevolg:

   Tekst in de kop is niet goed leesbaar (IOS).

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar op dit moment. Ecoscan dient hiervoor aanpassing uit te voeren.

  • Maatregel:

   Contrast verder verhogen (IOS)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus van de schermlezer gaat mis op het moment dat een pop up bericht wordt ontvangen in de app (Android).

  • Oorzaak:

   Focus gaat fout bij het ontvangen van pop up melding (Android).

  • Gevolg:

   Schermlezer leest andere informatie voor dan wat zou moeten, dit zorgt voor verwarring (Android). (Schermlezer leest tekst op achtergrond niet de tekst van de pop up melding.)

  • Alternatief:

   Geen alternatief aanwezig.

  • Maatregel:

   Focus van de schermlezer herstellen (Android).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

   De tekst valt buiten het element waardoor niet alle tekens volledig zichtbaar zijn.

  • Oorzaak:

   Niet goed uitlijnen van vergrote tekst.

  • Gevolg:

   De tekst in vergrote versie van 200% niet goed kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief aanwezig.

  • Maatregel:

   Instellingen voor het uitlijnen van de tekst verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten (Android).

  • Oorzaak:

   Het platform waarmee de app wordt gebouwd biedt op dit moment nog geen goed getoetste of betrouwbare mogelijkheden om deze problemen te verhelpen (Android).

  • Gevolg:

   Gebruikers van Android-telefoons die volledig afhankelijk zijn van een extern toetsenbord kunnen invoervelden niet verlaten (Android).

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden door het door HVC gekozen platform.

  • Maatregel:

   Wij houden ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen direct naar een oplossing werken als deze beschikbaar is (Android).

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De gehele app zal opnieuw gebouwd moeten worden doordat wij Reactnative (het betreffende platform) waarmee de app gebouwd is moeten vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is (Android).

  • Oorzaak:

   Het kader dat de focus moet aangeven is niet duidelijk (Android).

  • Gevolg:

   Voor lezer minder duidelijk welk element nu geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   We gaan de focus verbeteren door elementen een andere achtergrondkleur te geven wanneer ze geselecteerd worden (Android).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen alternatief voor de aanwijzergebaren. Zorg dat alle functionaliteiten ook zonder gebruik van (meerdere) vingers kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door extra knoppen aan te bieden. Het gaat om een pinchgebaar. Voor sommige gebruikers is het niet mogelijk om twee vingers te gebruiken om in te zoomen (IOS).

  • Oorzaak:

   Niet meegenomen bij de inrichting van de app.

  • Gevolg:

   Kaart kan niet ingezoomd worden.

  • Alternatief:

   Voor kaartweergave wordt een lijstweergave als alternatief aangeboden.

  • Maatregel:

   Er is een alternatieve weergave van dezelfde informatie in de vorm van een lijstweergaven. Deze staat op een scherm eerder in de app. Door dit alternatief zijn wij er van overtuigd dat hier geen verdere verbetering voor nodig is (IOS).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Doordat zichtbare tekst op de knop niet terugkomt in de toegankelijke naam van de knop, is deze knop niet met stembediening te activeren. Zorg ervoor dat deze tekst en de naam overeenkomen. Het gaat hierbij om de knop "Bevestig Adres".

  • Oorzaak:

   Niet meegenomen bij de inrichting van de app.

  • Gevolg:

   Geen stembediening in app.

  • Alternatief:

   Geen alternatief aanwezig.

  • Maatregel:

   Technische aanpassing app nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tabbladen "lijst" en "kaart" van de container-locatiekaart hebben als interactief element geen juiste rol. Dit element ziet eruit en gedraagt zich als een tabblad (Android).

  • Oorzaak:

   De voorleessoftware leest nu niet de juist rol voor. (Android).

  • Gevolg:

   De functionaliteit kan niet optimaal gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   We gaan de rol 'tabblad' toevoegen zodat het duidelijk is dat dit element zich als tabblad gedraagt. Daarnaast voegen wij ook de waarde "geselecteerd" toe (Android).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het gebruik van de afvalwijzer in combinatie met de foto of de scanfunctie, verschijnt een bericht over de resultaten van de actie. Dit bericht wordt niet voorgelezen. Zorg ervoor dat deze informatie wordt voorgelezen. Na het maken van de foto wordt een laad-icoon wordt getoond, waarna nieuwe informatie zichtbaar wordt.

  • Oorzaak:

   Ontbreken voorleesfunctie.

  • Gevolg:

   Resultaat is niet toegankelijk met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   We gaan met Ecoscan in gesprek om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling HVC Groep heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209