Verklaring van www.alphen-chaam.nl

Status toegankelijkheid https://www.alphen-chaam.nl/

Gemeente Alphen-Chaam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Alphen-Chaam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.alphen-chaam.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Alphen-Chaam is beschikbaar via de link https://www.alphen-chaam.nl/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alphen-Chaam gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.alphen-chaam.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Alphen-Chaam is gevorderd met de toegankelijkheid van www.alphen-chaam.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Alphen-Chaam .
Functie: Burgemeester Alphen-Chaam.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@alphen-chaam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Alphen-Chaam

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.alphen-chaam.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.alphen-chaam.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Alphen-Chaam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.alphen-chaam.nl/fileadmin/files/alphen-chaam/WCAG_2.1_inspectie_content_www.alphen_chaam.nl_niveau_AA_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.alphen-chaam.nl/fileadmin/files/alphen-chaam/WCAG_2.1_inspectie_techniek_ABG_gemeenten_niveau_AA_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Alphen-Chaam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staan achtergrondafbeeldingen met een alternatieve tekst. Deze afbeeldingen zijn decoratief en horen daarom geen alternatieve tekst te bevatten.

   In pdf's staan informatieve afbeeldingen zonder beschrijvend tekstalternatief.

   In onze digitale formulieren wordt gebruik gemaakt van iconen zonder tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Het was bij ons niet bekend dat achtergrondafbeeldingen geen alternatieve tekst horen te bevatten.

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

   We hebben nog geen contact gehad met de ontwikkelaar van de digitale formulieren wat betreft de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Iedereen die gebruik maakt van een hulpprogramma voor het lezen van de website krijgt óf te veel informatie wat storend is. Of ze krijgen te weinig informatie waardoor ze niet volledig gebruik kunnen maken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We hebben sinds dit onderzoek is uitgevoerd een leeg altattribuut in ingestelt bij alle achtergrondafbeeldingen.

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   We nemen contact op met de ontwikkelaar van de digitale formulieren om de formulieren te laten voldoen aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staan woorden die zijn opgemaakt met het strong-element. Dit element mag alleen gebruikt worden om de nadruk te leggen op enkele woorden in de tekst.

   In onze digitale formulieren zijn meerdere kopteksten niet als kop opgemaakt.

   Er staan pdf's op de website zonder tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

   Er staan pdf's op de website met tags, maar waar alsnog problemen mee geconstateerd zijn. Zo zijn er pdf's zonder koppen. Verder is de hoofdcontent getagd als twee losse tabellen. Dit moet één tabel worden of, wat beter is, de content niet in een tabel zetten. Hier is de tabel namelijk gebruikt voor vormgeving en niet voor het weergeven van data. Ook worden opsommingslijsten niet op de juiste manier gebruikt en dat komt met name doordat tussen de verschillende lijstitems andere content staat. Daardoor wordt elk lijst item als losse lijst met één item gezien en dat klopt niet.

  • Oorzaak:

   We dachten op de website alles al goed toe te passen. Kennelijk hebben we iets over het hoofd gezien.

   We hebben nog geen contact gehad met de ontwikkelaar van de digitale formulieren wat betreft de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

  • Gevolg:

   Iedereen die gebruik maakt van een hulpprogramma voor het lezen van de website kan hierdoor niet volledig of niet prettig gebruik maken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zullen nogmaals alle pagina's van de website controleren op het gebruik van strong-elementen en dit waar nodig aanpassen.

   We nemen contact op met de ontwikkelaar van de digitale formulieren om de formulieren te laten voldoen aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan pdf's op de website met afbeeldingen zonder tekstalternatief. Bij sommige afbeeldingen is de kleur de enige manier om de status af te lezen en die informatie komt daarom niet over aan kleurenblinden.

  • Oorzaak:

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

  • Gevolg:

   Iedereen die gebruik maakt van een hulpprogramma voor het lezen van de website krijgt hierdoor niet alle informatie tot zich.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen met de vakafdeling. Zij zullen de inhoud van het document met de inwoner delen.

  • Maatregel:

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's die op de website staan brengt een te grote last met zich mee. De omvang is te groot. Hiervoor hebben we geen personele en financiële middelen om dit op te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan pdf's op de website waarin een te laag contrast gebruikt wordt.

  • Oorzaak:

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

  • Gevolg:

   Iedereen die gebruik maakt van een hulpprogramma voor het lezen van de website kan hierdoor niet volledig of niet prettig gebruik maken van de website.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen met de vakafdeling. Zij zullen de inhoud van het document met de inwoner delen.

  • Maatregel:

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's die op de website staan brengt een te grote last met zich mee. De omvang is te groot. Hiervoor hebben we geen personele en financiële middelen om dit op te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan pdf's op de website waar woorden in staan die niet genoeg contrast hebben met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

  • Gevolg:

   Iedereen die gebruik maakt van een hulpprogramma voor het lezen van de website kan hierdoor niet volledig of niet prettig gebruik maken van de website.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen met de vakafdeling. Zij zullen de inhoud van het document met de inwoner delen.

  • Maatregel:

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's die op de website staan brengt een te grote last met zich mee. De omvang is te groot. Hiervoor hebben we geen personele en financiële middelen om dit op te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan pdf's op de website zonder titel.

   Er staan pdf's op de website zonder beschrijvende titel. Daarnaast worden deze titels niet weergegeven in de titelbalk en dat is wel nodig.

   Er staan pdf's op de website met een beschrijvende titel, maar waar ‘.pdf’ in de titel staat. Dat moet verwijderd worden.

  • Oorzaak:

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

  • Gevolg:

   Iedereen die gebruik maakt van een hulpprogramma voor het lezen van de website kan hierdoor niet volledig of niet prettig gebruik maken van de website.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen met de vakafdeling. Zij zullen de inhoud van het document met de inwoner delen.

  • Maatregel:

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's die op de website staan brengt een te grote last met zich mee. De omvang is te groot. Hiervoor hebben we geen personele en financiële middelen om dit op te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website wordt op de verkeerde manier een link gedeeld. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content.

  • Oorzaak:

   We wisten niet dat we bij deze link de regels niet juist hanteerden.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We gaan dit spoedig aanpassen naar een goed toegepaste link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan pdf´s op de website waar geen taal is ingesteld.

  • Oorzaak:

   Pdf's die al op de website staan zijn niet aangepast, doordat dit een onevenredige last met zich meebrengt.

  • Gevolg:

   Een spraakmodule kan de informatie nu niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen met de vakafdeling. Zij zullen de inhoud van het document met de inwoner delen.

  • Maatregel:

   Alle nieuwe pdf's die we op de website zetten voldoen wel aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's die op de website staan brengt een te grote last met zich mee. De omvang is te groot. Hiervoor hebben we geen personele en financiële middelen om dit op te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Alphen-Chaam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209