Verklaring van Bureau WSNP

Status toegankelijkheid https://www.bureauwsnp.nl/

Raad voor Rechtsbijstand is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor Rechtsbijstand streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bureau WSNP.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor Rechtsbijstand is beschikbaar via de link https://www.bureauwsnp.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor Rechtsbijstand gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bureau WSNP gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor Rechtsbijstand is gevorderd met de toegankelijkheid van Bureau WSNP en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor Rechtsbijstand.
Functie: Communicatie coordinator.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via c.lichtenberg@rvr.org.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Raad voor Rechtsbijstand

Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken. Dat de websites gebruiksvriendelijk zijn en goed toegankelijk voor bezoekers. Daarnaast moeten onze websites via alle apparaten toegankelijk zijn. Om dat te bereiken voldoen onze websites aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Op deze pagina leest u wat de eisen voor u betekenen en waar wij nog aan werken om hieraan te voldoen.

Wanneer is een site toegankelijk?

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarvoor zijn er richtlijnen opgesteld, die staan beschreven in WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Wij zijn toegankelijk als u onze websites gemakkelijk kunt:

 • vinden
 • gebruiken
 • bekijken
 • begrijpen

Daarbij moeten onze sites goed werken met alle:

 • zoekmachines
 • internetbrowsers
 • soorten apparatuur (touchscreen, smartphone, pc, tablet, laptop, mac)
Waar letten we op?

Om iedereen toegang te geven tot onze informatie en diensten passen wij op onze website het volgende toe:

 • Voorleessoftware: met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) kunt u ervoor kiezen elke pagina te laten voorlezen.
 • Afbeeldingen: informatieve afbeeldingen, ofwel kaarten of afbeeldingen van handelingen hebben een vervangende tekst (alt-tekst). De voorleessoftware neemt ook deze teksten mee bij het voorlezen van een webpagina.
 • Pdf’s: Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.
 • reCAPTCHA: Wij gebruiken reCAPTCHA 2.0 van Google. Dit systeem is de beste keuze die op dit moment voorhanden is.
Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bureau WSNP : voldoet gedeeltelijk

De website Bureau WSNP is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor Rechtsbijstand dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bureauwsnp.nl/toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-03-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor Rechtsbijstand dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Het volgende pdf-document is niet getagd. Dit houdt onder andere in dat alle afbeeldingen worden genegeerd door hulpsoftware. Informatieve afbeeldingen hebben echter wel een tekstalternatief nodig, zodat deze informatie ook beschikbaar is voor gebruikers die dit niet kunnen zien. https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/4953/privacyverklaring-raad-voor-rechtsbijstandversie-1_02_1_2_4.pdf https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/5329/brochure-wsnp-ondernemers_web.pdf

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen de afbeeldingen niet begrijpen/zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tags en tekstalternatieven toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   In de vier video’s over Susan komen gedurende de video verschillende teksten in beeld die niet terugkomen in het geluid. Die visuele informatie moet een alternatief krijgen.

  • Gevolg:

   Mensen die niet kunnen lezen of moeite hebben met lezen krijgen de informatie die in beeld komt niet mee.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De teksten moeten worden ingesproken zodat ze overeenkomen met beeld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   In de vier video’s over Susan komen gedurende de video verschillende teksten in beeld die niet terugkomen in het geluid. Die visuele informatie moet in een audiodescriptie geplaatst worden om te voldoen aan dit succescriterium. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen. Het gaat hier om het onderwerp van het filmpje, de naam en functies van sprekers en de informatie op de eindtitel.

  • Gevolg:

   Mensen die niet kunnen lezen of moeite hebben met lezen krijgen de informatie die in beeld komt niet mee.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De teksten moeten worden ingesproken zodat ze overeenkomen met beeld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Pdf-document is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Daardoor krijgen gebruikers die niet goed kunnen zien de informatie in de afbeeldingen niet mee.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tags toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Het gaat om de kleur groen en mensen die problemen hebben om bepaalde kleuren te zien kunnen de informatie niet waarnemen.

  • Gevolg:

   Doordat kleur het enige middel is en sommige mensen kleurenblind kunnen zijn missen zij bepaalde informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen informatie over kleuren erin zetten zoals bv groen gearceerde tekst. Beter is om zwart te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bureauwsnp.nl/over-ons/contact/ staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Deze rode tekst heeft een te laag contrast van 3,8:1 op de lichtgrijze achtergrond. Op https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/5329/brochure-wsnp-ondernemers_web.pdf staat op pagina 2 het woord "groen" in het groen op een groene achtergrond en op pagina 8 staat onderaan de groene tekst “Uw plichten in de Wsnp:” op een groene achtergrond beide teksten hebben een contrast van 3,1:1. Op pagina 2 staat de groene link “infowsnp@rvr.org” op een blauwe achtergrond met een contrast van 4,0:1.

  • Gevolg:

   Omdat het contrast te laag is kunnen mensen met visuele beperkingen de informatie niet of heel slecht zien. En de gebruiker krijgt wel heel snel de melding verificatie verlopen te zien, voor dat deze op de verzendknop heeft gedrukt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Andere kleur gebruiken of helderheid aanpassen om het contrast groter te krijgen. En wat meer vertraging in te bouwen voor de melding verificatie verlopen verschijnt, zodat mensen meer tijd hebben om op de verzendknop te drukken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bureauwsnp.nl/over-ons/contact/ staat een selectievakje voor het verificatiemiddel reCAPCTHA. De grijze rand heeft een te laag contrast van 1,8:1 ten opzichte van de witte binnenkant. Als dit selectievakje de toetsenbordfocus krijgt, wordt de rand blauw van kleur. Op pagina https://www.bureauwsnp.nl/burgers/voorlichtingsfilmpjes/ staan vier video’s over Susan. De oranje knoppen van de bediening die in beeld staan tijdens het afspelen van een video hebben met 3,0:1 precies genoeg contrast. Het probleem is de zichtbaarheid van de oranje gloed die in beeld komt bij toetsenbordfocus. Die gloed heeft een maximaal contrast van 2,0:1, waar dit minimaal 3,0:1 moet zijn. Het oranje kader die om een bedieningselementen komt te staan heeft niet voldoende contrast hebben met de witte achtergrond van de knop.

  • Gevolg:

   Doordat het contrast te laag is kunnen gebruikers met visuele problemen de informatie minder goed zien. En de gebruiker krijgt wel heel snel de melding verificatie verlopen te zien, voor dat deze op de verzendknop heeft gedrukt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Omdat het contrast te laag is kunnen mensen met visuele beperkingen de informatie niet of heel slecht zien. En de gebruiker krijgt wel heel snel de melding verificatie verlopen te zien, voor dat deze op de verzendknop heeft gedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.bureauwsnp.nl/over-ons/contact/ staat een formulier met het verificatiemiddel reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan.". Hier is dus een tijdslimiet aanwezig. Dit is echter niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers hebben genoeg tijd de content te lezen en te begrijpen omdat zij het tijdslimiet niet kunnen uitzetten, aanpassen of verlengen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Timing verificatie verlopen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. : De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Voor pdf-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. De pdf-documenten https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/4953/privacyverklaring-raad-voor-rechtsbijstandversie-1_02_1_2_4.pdf en https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/5329/brochure-wsnpondernemers_web.pdf voldoen niet aan beide voorwaarden

  • Gevolg:

   Het is hierdoor niet duidelijk genoeg welk doel of onderwerp een document heeft. Door screenreaders kan het zo ook iet goed worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titels moeten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden. De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Het volgende pdf-document heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/4953/privacyverklaring-raad-voor-rechtsbijstandversie-1_02_1_2_4.pdf Het volgende pdf-document heeft de taal Engels gekregen, maar dat is niet correct. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. https://www.bureauwsnp.nl/publish/pages/5329/brochure-wsnp-ondernemers_web.pdf

  • Gevolg:

   Doordat de taal ontbreekt of niet de juiste taal is, kunnen gebruikers die de Nederlandse taal niet machtig zijn de informatie niet lezen of begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De talen aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor Rechtsbijstand heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424