Verklaring van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Status toegankelijkheid https://www.regionale-energiestrategie.nl

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie is beschikbaar via de link https://www.regionale-energiestrategie.nl/Beheer/Toegankelijkheidsverklaring/default.aspx

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nationaal Programma Regionale Energiestrategie is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie .
Functie: Programmadirecteur NP RES.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@npres.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 13-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie : voldoet gedeeltelijk

De website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nationaal Programma Regionale Energiestrategie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rapporten.wcag.nl/rapporten/nulmeting/64243b006c7e6ca7e09e3dc9
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-04-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nationaal Programma Regionale Energiestrategie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   ALT-tekst ontbreekt bij enkele afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de ALT-tekst niet lezen met schermlezers.

  • Alternatief:

   Er wordt hier geen alternatief voor aangeboden, de bevindingen rond dit succescriterium worden verwerkt. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken met de leverancier om de ALT-tekst en eventuele linktekst in de header en footer toe te passen op de plekken waar de bevindingen zijn gekomen. Verder wordt ALT-tekst en linktekst aangepast op de plekken waar we zelf bij kunnen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ondertiteling dekt niet het volledige filmpje.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met auditieve en/of visuele beperking missen een heel klein deel van de informatie in het filmpje.

  • Alternatief:

   De informatie op de filmpjes wordt ook elders op de site aangeboden. De filmpjes vormen een bundeling van bestaande informatie. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Ondertiteling wordt verder uitgebreid bij nieuwe video's op updates op bestaande video's. Transcript hiervan komt op de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ondertiteling dekt niet het volledige filmpje.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met auditieve en/of visuele beperking missen een heel klein deel van de informatie.

  • Alternatief:

   De informatie op de filmpjes wordt ook elders op de site aangeboden. De filmpjes vormen een bundeling van bestaande informatie. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Ondertiteling wordt verder uitgebreid bij nieuwe video's op updates op bestaande video's. Transcript komt op de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Opmaak van koppen en lijsten is soms onjuist.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Schermlezers maken fouten.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief aangeboden. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Voor opmaak in de header en footer is contact met de leverancier. Voor overige bevindingen maken we wijzigingen vanuit het CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Leesvolgorde klopt niet.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Leesvolgorde is niet kloppend voor schermlezers.

  • Alternatief:

   Geen, de bevindingen spelen in twee documenten waar geen alternatief is. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Voor het ene document wordt bekeken of en zo ja, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden. Het andere document is niet actueel meer en wordt van de site gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Formulier heeft geen autocomplete-attribuut.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Formulier heeft geen autocomplete-attribuut.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken met de leverancier om deze bevinding op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om lijnen van de tijdlijn te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Tijdlijn lastiger te bekijken voor gebruikers met bijv. kleurenblindheid.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er wordt in de toekomst naar verwachting een nieuwe tijdlijn gemaakt waarbij er rekening gehouden wordt met de digitale toegankelijkheid hiervan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast is onvoldoende scherp op sommige plekken.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen sommige punten minder goed waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken met onze vormgever geweest om de kleuren op onze website aan te passen. Naar verwachting zijn deze bevindingen binnenkort al opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content loopt uit beeld bij herschalen.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruiker mist content na herschalen.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken met de leverancier gevoerd om deze bevindingen op te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een afbeelding van tekst bevat geen ALT-tekst.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet gelezen worden met schermlezer.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er worden gesprekken gevoerd met de auditor en de leverancier over de aard van de twee bevindingen en de manier waarop deze opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content loopt uit beeld of loopt over elkaar.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruiker mist content of kan dit lastig waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er vinden gesprekken plaats met de leverancier om deze twee bevindingen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bepaalde afbeeldingen kennen onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Lastig waarneembaar met weinig contrast.

  • Alternatief:

   ALT-tekst bij de afbeeldingen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken met onze vormgever geweest om deze bevindingen op te lossen en scherper kleurcontrast toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 13. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Link loopt over content na herschalen.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Content is lastig waarneembaar na herschalen.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er worden gesprekken met de leverancier gevoerd om deze bevinding op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 14. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een animatie kan niet gepauzeerd, gestopt of verborgen worden.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Afleidende animatie op de webpagina.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er worden gesprekken met de leverancier gevoerd om deze bevindingen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan geen skiplinks op de website, twee documenten hebben geen koppenstructuur.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet veel scrollen.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Met de leverancier worden gesprekken gevoerd om twee van deze bevindingen op te lossen. Twee andere bevindingen spelen in documenten op de website. Voor het ene document wordt gekeken of en zo ja, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden. Het andere document is niet meer actueel en wordt waarschijnlijk van de site gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titel is niet ingesteld in de eigenschappen van twee documenten.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   De gebruiker mist de titel.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Voor een van de twee documenten wordt bekeken of en zo ja, hoe deze toegankelijk gemaakt kan worden. Het andere document is niet meer actueel en wordt waarschijnlijk van de site gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatie wordt verborgen als de focus er overheen gaat.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Het navigatielijstje sluit en een deel hiervan is niet met het toetsenbord alleen te bereiken.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken gevoerd met de leverancier om deze bevindingen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   ALT-tekst of linktekst is niet goed op sommige plekken.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan geen goed beeld van afbeeldingen of links krijgen door de ALT-tekst of linktekst die gebruikt is.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Voor twee van deze bevindingen zijn gesprekken gevoerd met de leverancier om deze op te lossen. Voor de overige twee bevindingen staan we zelf aan de lat om de ALT-tekst en linktekst aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 19. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen inhoudsopgave gebruikt in een document.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Het is lastiger navigeren door het document.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Het document is niet meer actueel en wordt waarschijnlijk van de site afgehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 20. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linktekst is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   De linktekst is onduidelijk, daarmee ook het doel van de link.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   De linktekst en de koppenstructuur zal worden aangepast op de plekken waar de bevindingen zijn geweest. Een document waar een bevinding was is niet meer actueel en zal waarschijnlijk van de site gehaald worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle 4 de randen van het focusgebied zijn zichtbaar op sommige plekken.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Focus is onduidelijk op sommige punten.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken gevoerd met de leverancier om de bevinding op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   ALT-tekst is onvolledig.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   ALT-tekst geeft geen duidelijk beeld van de afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Voor twee bevindingen wordt de ALT-tekst aangepast. Voor de andere twee bevindingen zal het gesprek met de auditor en de leverancier worden gevoerd om te bekijken wat de bevinding precies inhoudt en hoe deze opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taal van een document is verkeerd ingesteld.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Schermlezer leest tekst verkeerd voor.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Voor het document wordt bekeken of en zo ja, hoe deze toegankelijk gemaakt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Formulier geeft onduidelijke foutmeldingen.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Minder toegankelijk formulier. De melding maakt niet duidelijk hoe deze wel ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er zijn gesprekken met de leverancier gevoerd om deze bevindingen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 25. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende foutmelding bij formulier.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   De melding doet geen suggestie ter verbetering van de invoer.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Er worden gesprekken gevoerd met de auditor en de leverancier om te bekijken wat de bevinding inhoudt en hoe deze het beste opgelost kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elementen staan verkeerd.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Schermlezer herkent elementen niet goed.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Enkele van deze bevindingen rond content kunnen we zelf oplossen en dat zal binnenkort opgepakt worden. Voor enkele van deze bevindingen zijn gesprekken gevoerd met de leverancier om deze op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elementen staan verkeerd.

  • Oorzaak:

   Digitale toegankelijkheid is hierin onvoldoende meegenomen.

  • Gevolg:

   Schermlezer ziet elementen verkeerd.

  • Alternatief:

   Geen. Bezoekers van de website kunnen contact opnemen met NP RES via toegankelijkheid@npres.nl als ze ergens tegenaan lopen.

  • Maatregel:

   Enkele van deze bevindingen zullen we binnenkort oppakken. Voor enkele bevindingen zijn gesprekken gevoerd met de leverancier om deze op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-07-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209