Verklaring van Werkzaak Rivierenland

Status toegankelijkheid https://www.werkzaakrivierenland.nl

Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-09-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werkzaak Rivierenland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023-07/werkzaakrivierenland.nl-Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM-rapport%20juli%202023.pdf

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werkzaak Rivierenland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van Werkzaak Rivierenland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland .
Functie: Manager Mens & Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@werkzaakrivierenland.nl.

Wat kun je van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je  over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen via  www.werkzaakrivierenland.nl/klachtenregeling-werkzaak-rivierenland  

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland

Wij willen dat de informatie op de website van Werkzaak Rivierenland voor alle mensen zo toegankelijk mogelijk is, ook voor bezoekers met een beperking.

Werkzaak Rivierenland wil de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk maken volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wegens technische mogelijkheden en soms hoge kosten kunnen we niet alles in één keer helemaal kloppend maken.

Je kunt ons altijd bellen als je informatie nodig hebt. We helpen je graag. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2027.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werkzaak Rivierenland : voldoet gedeeltelijk

De website Werkzaak Rivierenland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023-07/werkzaakrivierenland.nl-Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM-rapport%20juli%202023.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-07-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding: geen van de afbeeldingen uit de twee geteste pdf-bestanden is voorzien van alternatieve beschrijvingen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   de podcast op https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/podcast-ervaringenuit-de-praktijk-van-technologie-en-inclusie bestaat uit alleen audio.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding: de video ‘Talent wil werken’ op https://www.werkzaakrivierenland.nl/ is niet voorzien van ondertitels. De video spelen van YouTube biedt de optie om automatisch gegenereerde ondertitels te plaatsen, maar deze zit vaak vol met fouten. Dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning. Dit geldt ook voor beide video's op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werkuitbesteden. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding: de video ‘Talent wil werken’ op de homepage, beschikt niet over een audiodescriptie of media-alternatief. Hierdoor is de tekst die visueel in beeld is maar niet wordt opgelezen of als tekstalternatief wordt aangeboden, niet beschikbaar voor bezoekers met een visuele functiebeperking. Een voorbeeld hiervan is te zien in onderstaande screenshot. Dit geldt voor alle tekst in de video die in beeld is, maar niet wordt opgelezen. Dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaak Rivierenland' op 19 Alle rechten voorbehouden Digitaal Toegankelijk onderdeel van Brthrs Agency BV Toegankelijkheidsonderzoek WERKZAAKRIVIERENLAND.NL | JULI, 2023 https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning. Dit geldt ook voor beide video's op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werkuitbesteden. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaakrivierenland. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevinding: de video ‘Talent wil werken’ op de homepage beschikt niet over een audiodescriptie. Hierdoor is de visuele tekst niet voor alle bezoekers toegankelijk. Zie 1.2.3 voor een screenshot hiervan. Bevinding: Dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning. Dit geldt ook voor beide video's op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werkuitbesteden. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaakrivierenland. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding: op de pagina https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy staat een zin volledig dikgedrukt opgemaakt via inline code. Om dit op een toegankelijke manier te doen, moet de styling vanuit de stylesheet worden bepaald. Dit geldt ook voor de eerste alinea op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning en vergelijkbare pagina’s. Over de gehele site gaat dit fout. Bevinding: op de privacy pagina staan onder het kopje ‘cookieverklaring’ tussenkoppen die als dikgedrukte tekst zijn opgemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers van assisterende software niet door de koppen heen scrollen. Bevinding: de tussenkoppen in het submenu ‘Hoe vraag je een bijstandsuitkering aan?’ op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning worden inline gestyled als schuingedrukt en dikgedrukt, terwijl dit ook via de stylesheet zou moeten. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld. Dit gaat ook fout bij andere tussenkoppen op deze pagina, zoals ‘Je kunt bij Werkzaak een bijstandsuitkering aanvragen in de volgende situatie:’. Dit gaat over de gehele site fout. Bevinding: de afbeelding van het DigiD logo op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/mijn-werkzaak is niet op een juiste manier voorzien van alternatief tekst. Momenteel is de alternatieve tekst ‘DigiD’, terwijl de link de gebruiker naar het inlogscherm van DigiD brengt. Verander de tekst bijvoorbeeld in ‘inloggen met DigiD’. Bevinding: de pdf-bestanden op https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023- 01/Werk%20Uitbesteden.pdf en https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021- 10/Hoe_werkt_Werkzaak_Praatplaat.pdf zijn niet gecodeerd en kunnen daardoor niet door assisterende software worden begrepen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bevinding: de invoervelden van het formulier op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier die om persoonsgegevens vragen, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, zijn niet voorzien van het autocomplete attribuut.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding: de kleurencombinatie lichtblauw (#008FE2) en wit (#FFF) op de homepage contrasteert niet voldoende (3,0:1). Maar de kleur donkerder blauw zodat de verhouding minimaal 4,5:1 is. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld. Bevinding: de tekst ‘Voordelen van werk uitbesteden...’ en vergelijkbare kleurencombinaties in het pdf-document https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023- 01/Werk%20Uitbesteden.pdf contrasteren niet voldoende 2,7:1.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding: het pdf-bestand op https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021- 10/Hoe_werkt_Werkzaak_Praatplaat.pdf bestaat uit één grote afbeelding die niet voorzien is van een tekstueel alternatief. Hierdoor is de tekst in de afbeelding niet voor alle gebruikers toegankelijk

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bevinding: wanneer het scherm tot 400% wordt vergroot en het menu wordt geopend, is dit niet meer via de knop te sluiten, alleen via de escape-toets op het toetsenbord. De ‘sluiten’ knop verdwijnt buiten het scherm.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding: het invoerveld van het zoekformulier op de homepagina contrasteert niet voldoende met de witte achtergrond (1,2:1). Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld. Bevinding: de randen van de invoervelden op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier contrasteren niet voldoende met de witte achtergrond (1,8:1).

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bevinding: het hamburgermenu in de rechterbovenhoek van de website kan wel met het toetsenbord geopend worden, maar niet gesloten. Toetsenbord gebruikers moeten hierdoor een andere pagina open om uit het menu te komen. Zie 2.4.7 voor een screenshot van dit menu. Het menu kan wel via escape gesloten worden, maar zou ook via de daarvoor bestemde knop gesloten moeten kunnen worden. Bevinding: de knoppen om door nieuwsitems op de homepagina te gaan (zie screenshot), zijn niet met het toetsenbord te bereiken. Toetsenbord gebruikers kunnen hierdoor deze functie niet gebruiken. Dit geldt voor alle plaatsen op de site waar deze knoppen voorkomen, zoals op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Bevinding: de video ‘Talent wil werken’ op de homepagina kan met een enkel teken sneltoets (de F-toets) op volledig scherm worden gezet. Dit is onhandig voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde besturing. Wanner zij een V of F-klank maken, kan de video op volledig scherm afgespeeld worden. Zie https://digitaaltoegankelijk.nl/nieuws/enkel-tekensneltoetsen-uitzetten-bij-youtube-en-vimeo-widgets-wcag-2-1-4/ voor een oplossing voor dit probleem. Bevinding: dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning. Dit geldt ook voor beide video's op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werkuitbesteden. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaakrivierenland. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Bevinding: de foutmelding die op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-eenadviesgesprek/formulier te zien is als er een fout in het formulier zit, verdwijnt na een aantal seconden. Hierdoor hebben niet alle gebruikers genoeg tijd om de melding te lezen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding: de pdf-documenten op https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023-01/Werk%20Uitbesteden.pdf en https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021- 10/Hoe_werkt_Werkzaak_Praatplaat.pdf zijn niet voorzien van een paginatitel.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bevinding: wanneer het hamburgermenu in de rechterbovenhoek wordt geopend, verschuift de focus niet niet naar de items in dit menu, maar blijft de focus op elementen achter dit menu. Hierdoor weet de gebruiker niet wat er nu wordt aangeklikt. Dit is extra ingewikkeld, omdat de focus niet standaard zichtbaar is. Zie 2.4.7 voor een screenshot van dit probleem. Bevinding: de items op de homepage (zie screenshot hieronder) zijn niet in de juiste volgorde geplaatst. Momenteel krijgen de volgende items op chronologsiche volgorde focus: Mijn Werkzaak, dan Inkomensondersteuning, dan Aan het werk, daarna Regelingen en Subsidies. Het zou logisch zijn om na Aan het werk het kopje Steun voor ondernemers focus te laten krijgen, omdat dit chronologisch gezien Aan het werk opvolgt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding: op https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy staat de hyperlink met de linktekst ‘deze pagina’. Hierdoor is het doel van de link niet op te maken. Verander de linktekst bijvoorbeeld in ‘Klik om ons te mailen via een veilige verbdining.’. Dit geldt ook voor de tekstlink ‘lees hier’ op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning.
   Bevinding: de afbeelding van het DigiD logo op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/mijn-werkzaak is niet op een juiste manier voorzien van alternatief tekst. Hierdoor kan assisterende tekst niet het doel van de link bepalen. Momenteel is de alternatieve tekst ‘DigiD’, terwijl de link de gebruiker naar het inlogscherm van DigiD brengt. Verander de tekst bijvoorbeeld in ‘inloggen met DigiD’.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bevinding: de focus is niet zichtbaar wanneer het hambugermenu wordt geopend en de gebruiker door de items van het menu heen klikt. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld van dit menu.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bevinding: het zoekveld op https://www.werkzaakrivierenland.nl/zoekresultaten?search= (zie screenshot hieronder) is niet voorzien van een label. Het label is niet gekoppeld aan het invoerveld, waardoor het niet wordt opgelezen wanneer gebruikers het zoekveld selecteren. Bevinding: de verplichte invoervelden van het formulier op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier zijn voorzien van een rode ster, maar er staat nergens op de pagina uitgelegd wat deze ster betekent. Plaats een bericht zoals ‘Velden met een * zijn verplicht’ om hier duidelijk over te scheppen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bevinding: over heel de website worden ID’s gebruikt die niet uniek zijn. Zoals ‘menu’, ‘search form’, ‘edit-searchbox’ en ‘edit-search’ op de homepagina.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding: het hambugermenu in de rechtbovenhoek (2.4.7 voor een screenshot) is niet voorzien van het ARIA expanded attribuut. Hierdoor weten gebruikers van assisterende software niet of het menu geopend of gesloten is. Bevinding: de social icons in de footer zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. De iconen hebben momenteel de hyperlinks als naam, bijvoorbeeld https://www.linkedin.com/company/werkzaakrivierenland/. In plaats daarvan zouden de iconen de alternatieve tekst of titel tekst ‘Bezoek LinkedIn pagina’ moeten hebben. Bij de social share icons op onder andere https://www.werkzaakrivierenland.nl/zoekresultaten?search=&tags=35 gaat dit wel goed. Zie onderstaand screenshot voor een voorbeeld hiervan. Bevinding: het iFrame dat de YouTube video insluit op de homepagina is niet voorzien van een toegankelijke naam. Voeg een titel attribuut toe om de titel van het iFrame aan alle gebruikers te communiceren. Dit geldt ook voor de video op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning. Dit geldt ook voor beide video's op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werkuitbesteden. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaak Rivierenland' op https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaakrivierenland. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden. Bevinding: het iFrame op https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/podcast-ervaringenuit-de-praktijk-van-technologie-en-inclusie dat wordt gebruikt om de podcast via Spotify in te sluiten is niet voorzien van een toegankelijke naam. Bevinding: de uitklap-menu's op https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy zijn niet voorzien van het ARIA expanded attribuut. Hierdoor weten bezoekers die assisterende software gebruiken niet of het menu geopend of gesloten is.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bevinding: de foutmelding die op https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-eenadviesgesprek/formulier wordt getoond (zie screenshot hieronder) is niet via role=”alert” als foutmelding opgemaakt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209