Verklaring van Campus de Braak

Status toegankelijkheid https://campusdebraak.nl/

Gemeente Helmond is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Helmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Campus de Braak.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Helmond is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Helmond gepubliceerde informatie blijkt dat de website Campus de Braak gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Helmond is gevorderd met de toegankelijkheid van Campus de Braak en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Helmond .
Functie: Manager Burgerzaken en Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via 
webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 2 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Klik hier om een melding te doen.

Aanvullende informatie van Gemeente Helmond

Onderstaande punten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn ondertussen aangepast en zijn daarom niet opgenomen als afwijking:

 • 1.1.1 Niet tekstuele content
 • 2.4.4 Linkdoel (in context)
 • 2.4.5 Meerdere manieren
 • 2.4.7 Focus zichtbaar

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Campus de Braak : voldoet gedeeltelijk

De website Campus de Braak is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Helmond dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://campusdebraak.nl/wp-content/uploads/2020/08/WCAG-2.1-hertest-campusdebraak.nl-niveau-AA-1.2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Helmond dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen worden niet geassocieerd met de bijbehorende koppen en informatie wordt alleen via vormgeving gecommuniceerd.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware herkent niet alle informatie en structuur van de website. Hierdoor kan niet iedereen goed navigeren door de website.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   In de code afbeeldingen associëren met juiste koppen en informatie op alternatieve manier communiceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De autocomplete functie in formulieren heeft verkeerde waarden.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Invoervelden worden automatisch verkeerd ingevuld.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Waarden van autocomplete functie aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het hoofdmenu is bij activatie op hover niet te sluiten zonder muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Als menu per ongeluk wordt opengezet kan deze niet snel weer gesloten worden.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Mogelijk maken om menu's te laten sluiten door op escape knop te drukken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij herschalen naar 200% is het hamburgermenu niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Mensen die willen inzoomen op de tekst en afhankelijk zijn van hun toetsenbord, kunnen niet navigeren op de website.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Hamburgermenu anders opmaken zodat deze wel te bedienen is met een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle knoppen op de website werken met het toetsenbord. Alternatieve manieren voldoen niet aan andere toegankelijkheidscriteria, zoals contrast.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hun toetsenbord kunnen niet bij alle informatie komen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Alternatieve manier voor toetsenbordnavigatie voldoende contrast geven zodat deze voldoet aan alle toegankelijkheidscriteria.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina moet je met toetsenbordnavigatie door het hele menu gaan om bij de unieke content van de pagina te komen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Het duurt lang om bij de juiste content te komen als je afhankelijk bent van toetsenbordnavigatie of voorleessoftware.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat skiplink naar hoofdinhoud gaat en herhalende content wordt overgeslagen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus moet in de lightbox blijven zolang deze open staat en mag niet op de achterliggende pagina komen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   De bezoeker komt niet bij de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus aanpassen zodat deze in de lightboxen blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle invoervelden hebben een zichtbaar label.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Het kan onduidelijk zijn wat er moet worden ingevuld.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Labels toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De html-code is niet valide.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Content kan niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier vragen aanpassingen te doen in de html-code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle componenten van de gebruikersinterface hebben een naam en rol die door software bepaald kan worden.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Content kan niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier vragen alle componenten op de website een naam en rol te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen worden niet meegedeeld aan gebruikers die de wijziging van een pagina niet meekrijgen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding.

  • Gevolg:

   Het is niet voor iedereen duidelijk wat er fout gaat.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier vragen de foutmeldingen aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Helmond heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209