Verklaring van Veiligheidsregio IJsselland

Status toegankelijkheid https://www.vrijsselland.nl

Veiligheidsregio IJsselland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio IJsselland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio IJsselland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio IJsselland is beschikbaar via de link https://www.vrijsselland.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio IJsselland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veiligheidsregio IJsselland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio IJsselland is gevorderd met de toegankelijkheid van Veiligheidsregio IJsselland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio IJsselland .
Functie: manager staf en beleid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrijsselland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met team communicatie via communicatie@vrijsselland.nl.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio IJsselland

Veiligheidsregio IJsselland is een organisatie waarin hulpdiensten en partners hun krachten bundelen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Samen werken we aan de veiligheid op het gebied van:

 • Brandweerzorg
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veiligheidsregio IJsselland : voldoet gedeeltelijk

De website Veiligheidsregio IJsselland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio IJsselland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vrijsselland.nl/wp-content/uploads/2020/06/WCAG-2.1-inspectie-www.vrijsselland.nl-niveau-AA-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio IJsselland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Iconen en afbeeldingen hebben niet overal tekstalternatieven of zijn niet consistent in naamgeving

  • Oorzaak:
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ verschijnt bij een resolutie van 1024x768 pixels en na het inzoomen naar 200% linksboven een icoon voor het tonen van het menu. Dit icoon heeft geen tekstalternatief, maar dat is wel nodig.
   • Op deze pagina staan drie nieuwsberichten met een afbeelding. Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief die gelijk is aan de titel eronder. Hulpsoftware zal deze tekst dan twee keer voorlezen en dat is dubbelop.
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/jaarverslag-2019/ staat een afbeelding van een persoon. Een afbeelding van een persoon is informatief en heeft daarom een tekstalternatief nodig
   • De alternatieve teksten van deze foto’s zijn niet consistent.
  • Gevolg:

   Hulpsoftware negeert afbeeldingen waardoor de context van een bericht mogelijk niet meer duidelijk is.

  • Alternatief:

   Wijzigingen op tekstalternatieven consistent doorvoeren op de gehele website.

  • Maatregel:

   GEREED

   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ verschijnt bij een resolutie van 1024x768 pixels en na het inzoomen naar 200% linksboven een icoon voor het tonen van het menu: SVG element heeft tekstalternatief gekregen
   • Op deze pagina staan drie nieuwsberichten met een afbeelding. Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief die gelijk is aan de titel eronder. Hulpsoftware zal deze tekst dan twee keer voorlezen en dat is dubbelop: widgetkit nieuwsberichten vervangen waardoor kop boven afbeelding staat en dus in de goede volgorde wordt voorgelezen
   • Een afbeelding van een persoon is informatief en heeft daarom een tekstalternatief nodig: alle geplaatste afbeeldingen in mediabibliotheek en op website voorzien van altteksten
   • De alternatieve teksten van deze foto’s zijn niet consistent: naamgeving altteksten gelijk getrokken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ staan nieuwsberichten met eerst een afbeelding en vervolgens de titel. Dit is ook de volgorde in de HTML-code van de pagina. Hulpsoftware gebruikt deze volgorde om de relaties te kunnen bepalen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ staan nieuwsberichten met eerst een afbeelding en vervolgens de titel. Dit is ook de volgorde in de HTML-code van de pagina.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware gebruikt deze volgorde om de relaties te kunnen bepalen.

  • Alternatief:

   kop plaatsen boven afbeelding

  • Maatregel:

   GEREED widgetkit nieuwsberichten is vervangen waardoor kop boven afbeelding staat en dus in de goede volgorde wordt voorgelezen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina’s zijn links in een tekst alleen te herkennen doordat ze een andere kleur hebben dan de tekstkleur. Dit wordt alleen goedgekeurd als het contrastverschil tussen de linkkleur en tekstkleur minimaal 3,0:1 is én als aanvullende visuele informatie (zoals onderstreping of een ander font) wordt gegeven wanneer de muis of toetsenbordfocus erop staat. Van dit laatste is wel sprake, maar het contrastverschil is niet overal voldoende. Dit probleem komt op meer pagina’s en in meer situaties voor.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/contact/ is het contrastverschil tussen de blauwe links en zwarte tekst 2,8:1. Op pagina https://www.vrijsselland.nl/veilig-leven/ is het contrastverschil van de oranje links in de blauwe kaders met de witte tekst 1,6:1.

  • Gevolg:

   Teksten zijn moeilijker leesbaar en acties onduidelijk

  • Alternatief:

   Kleurcontrasten aanpassen

  • Maatregel:

   Kleurcontrasten zijn aangepast, maar voldoen vanwege huisstijlkleuren nog niet geheel. Actie blijft staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   Enkele voorbeelden:

   • Als de website voor het eerst wordt geopend, verschijnt onderaan de pagina een balk met een cookiemelding. In deze melding staan drie links (‘Accepteren.’, ‘Blokkeer cookies’ en ‘Privacy policy’). Deze witte teksten hebben een contrast van 2,9:1 op de groene achtergrond. Dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn.https://www.vrijsselland.nl/
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/informatie-maakt-ons-kwetsbaar/ staat onderaan een blauw kader met witte tekst. Het contrast van deze tekst is met 3,3:1 te laag.
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/over-veiligheidsregio-ijsselland/vacatures/ staat onder de afbeelding van de vacature een gele koptekst met een contrast van 1,6:1 op de witte achtergrond.
   • Bevinding tijdens de herinspectie:Op pagina https://www.vrijsselland.nl/jaarverslag-2019/ staat de witte titel ‘Samen werken aan veiligheid’ op een achtergrondafbeelding. Deze tekst heeft niet overal voldoende contrast. Bij de letters ‘en’ van ‘werken’ is er op sommige punten zelfs helemaal geen contrast. Dit is bijvoorbeeld op te lossen met een tekstschaduw om de letters.
  • Gevolg:

   Slechter leesbare teksten en dus gemis in context

  • Alternatief:

   Doorvoeren maatregelen om zichtbaarheid en leesbaarheid te vergroten

  • Maatregel:

   GEREED Enkele voorbeelden:

   • Als de website voor het eerst wordt geopend, verschijnt onderaan de pagina een balk met een cookiemelding. In deze melding staan drie links (‘Accepteren.’, ‘Blokkeer cookies’ en ‘Privacy policy’). Deze witte teksten hebben een contrast van 2,9:1 op de groene achtergrond. Dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn: plugin cookiemelding vervangen door contrastrijke versie
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/informatie-maakt-ons-kwetsbaar/ staat onderaan een blauw kader met witte tekst. Het contrast van deze tekst is met 3,3:1 te laag: verouderde pagina aangepast volgens nieuwe en dus correcte huisstijlkleuren
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/over-veiligheidsregio-ijsselland/vacatures/ staat onder de afbeelding van de vacature een gele koptekst met een contrast van 1,6:1 op de witte achtergrond: widgetkit aanpast en kop gelijk getrokken met blauwe kop zoals ook gebruikt bij nieuwsberichten.
   • Op pagina https://www.vrijsselland.nl/jaarverslag-2019/ staat de witte titel ‘Samen werken aan veiligheid’ op een achtergrondafbeelding. Deze tekst heeft niet overal voldoende contrast. Bij de letters ‘en’ van ‘werken’ is er op sommige punten zelfs helemaal geen contrast. Dit is bijvoorbeeld op te lossen met een tekstschaduw om de letters: geen actie op vanwege verouderde content
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

   Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Oorzaak:

   Omdat op de onderzochte pagina’s een eigen vormgeving is gebruikt voor deze focusindicator, moet dit voldoen aan dit succescriterium. Dit gaat niet overal goed.Zo is op pagina https://www.vrijsselland.nl/ het contrast van de zwarte focusindicator op de drie blauwe blokken (‘Coronavirus COVID-19’, ‘Jaarverslag 2019’ en ‘Werken bij’) met 2,8:1 net te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   In de footer staan vijf links naar de socialmedia-accounts van Veiligheidsregio IJsselland. Als de focus op één van deze links staat, is dit alleen zichtbaar door een kleurverschil van de tekst- en achtergrondkleur. Het verschil in contrast (1,6:1 voor de tekst en 1,4:1 voor de achtergrond) is te klein om goed zichtbaar te zijn.

  • Gevolg:

   content is verminderd leesbaar

  • Alternatief:

   Contrasten aanpassen

  • Maatregel:

   GEREED Bij zowel de focusindicator als de links in de footer is het contrast aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s, zoals ‘Veilig leven’. Als met het toetsenbord genavigeerd wordt en de focus op een hoofdmenu-onderdeel met een uitklapbaar submenu komt, is het mogelijk om met de Enter-toets het uitklapmenu te tonen. Met het toetsenbord kan dan ook door het menu genavigeerd worden. Dat werkt goed. Als op het hoofdmenu-onderdeel (bijvoorbeeld ‘Veilig leven’) echter nog een keer op de Enter-toets wordt gedrukt, is de verwachting dat het uitklapmenu sluit. Dat werkt niet. De link van het hoofdmenu-onderdeel wordt dan namelijk geactiveerd. Dit is niet het gewenste gedrag. Het is belangrijk dat het menu ook weer gesloten kan worden, want het sluit niet vanzelf als een bezoeker verder navigeert en het blijft dan over de content heen staan, die daardoor niet te lezen is. Het menu moet op dezelfde manier gesloten kunnen worden als het geopend is, om zo verder te kunnen navigeren in het menu of op de webpagina. Dat kan nu dus niet.

  • Gevolg:

   website is niet geheel toetsenbordafhankelijk te gebruiken

  • Alternatief:

   Menu sluitbaar maken met enter-enter toets

  • Maatregel:

   GEREED Menu sluitbaar gemaakt met enter-enter toets

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: •Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; •Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);; •Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/informatie-maakt-ons-kwetsbaar/ staat een YouTube-video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Alleen actief bij focus’.

  • Gevolg:

   Video is niet te bedienen met sneltoetsen en dus niet bruikbaar

  • Alternatief:

   Een oplossing is het uitschakelen van deze bediening in de YouTube-videospeler door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode, zoals dit ook op andere onderzochte pagina's is gedaan.

  • Maatregel:

   GEREED parameter toegevoegd aan alle geplaatste video's op site of inmiddels verouderde video's verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ is na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 pixels het linkdoel van het menu-icoon niet duidelijk, omdat deze geen linktekst heeft.

  • Gevolg:

   Menuknop niet toegankelijk bij resolutie van 1024x768 pixels

  • Alternatief:

   Als deze een goed tekstalternatief krijgt (zie succescriterium 1.1.1), is dit probleem ook opgelost.

  • Maatregel:

   GEREED Tekstalternatief aan svg en home element toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website voor het eerst wordt geopend, verschijnt onderaan de pagina een balk met een cookiemelding. In deze melding staat rechts een kruis om de melding te sluiten. Als de toetsenbordfocus op deze kruis staat, is dat alleen kort zichtbaar doordat deze iets verspringt. Dit is niet voldoende voor dit succescriterium.

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/vakmanschap/ is de focus drie keer niet zichtbaar op de link na één van de drie afbeeldingen onderaan de pagina.

  • Gevolg:

   Onleesbare en onbruikbare content

  • Alternatief:

   Zichtbaarheid vergroten in cookiemelding en links in afbeeldingen

  • Maatregel:

   GEREED

   • cookiemelding geheel vervangen voor nieuwe plugin. Gebruiker maakt keuze in cookieinstellingen en kan deze zichtbaar weer oproepen
   • afbeeldingen met link aangepast naar format met zichtbare link
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De toegankelijkheidsnaam van de zoekfunctie is ‘zoekfunctie’, omdat dit de waarde is van het aria-label-attribuut van het zoekveld. Dit moet worden aangepast of aangevuld met de zichtbare tekst ‘zoeken’ om goed te kunnen werken.

  • Gevolg:

   minder goed bruikbare of vindbare zoekfunctie

  • Alternatief:

   zichtbare veldnaam toevoegen aan zoekveld

  • Maatregel:

   GEREED in zoekveld is, naast arialabel, ook zichtbaar 'zoeken' toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ staat in de code een dubbele id met de waarde ‘inhoud’. Dit kan parsefouten veroorzaken, wat problemen kan opleveren voor hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Dit komt mogelijk op meer pagina’s voor. Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ staat wordt in de code op regel 704 een p-element afgesloten, maar dit element wordt nergens geopend (‘stray end tag </p>’). Ook dit kan een parsefout veroorzaken. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor, bijvoorbeeld op pagina’s waar een overzicht van (nieuws)berichten wordt getoond.

  • Gevolg:

   compatibiliteit met hulptechnologien neemt af

  • Alternatief:

   parseproblemen oplossen

  • Maatregel:

   GEREED

   • dubbele id's verwijderd
   • stray ends opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vrijsselland.nl/ verschijnt bij een resolutie van 1024x768 pixels en na het inzoomen naar 200% linksboven een icoon voor het tonen van het menu. Dit icoon heeft geen naam die door software te bepalen is, omdat dit icoon geen tekstalternatief heeft. Zie succescriterium 1.1.1. Op pagina https://www.vrijsselland.nl/informatie-maakt-ons-kwetsbaar/ staat een video in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element met een omschrijving van de inhoud van het iframe.

  • Gevolg:

   compatibiliteit met hulptechnologien neemt af

  • Alternatief:
   • tekstalternatief toevoegen aan menuicoon
   • title-attribuut toegevoegen aan video
  • Maatregel:

   GEREED

   • tekstalternatief toegevoegd aan menuicoon
   • title-attribuut toegevoegd aan genoemde en extra video's
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio IJsselland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209