Verklaring van ASD

Status toegankelijkheid https://asdmeierijstad.nl/wordpress/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ASD.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website ASD gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van ASD en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-03-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ASD : voldoet gedeeltelijk

De website ASD is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=9d181f38-7e4c-4adb-aaec-1f839987db23&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress staat bovenaan in de header het logo van Adviesraad Sociaal Domein Meierstad zonder tekstalternatief. Het alt-attribuut (alt="") is nu leeg. Dit is echter een informatieve afbeelding, die een tekstalternatief moet krijgen. Het advies is om de tekst in de afbeelding ook terug te laten komen in het tekstalternatief, maar als het tekstalternatief duidelijk maakt om welke organisatie het gaat is dat voldoende. Deze afbeelding staat op meerdere pagina's van deze website. Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Onder in het formulier staat een CAPTCHA beveiliging. Hiervoor wordt een visuele techniek met een afbeelding gebruikt. Hiervoor is geen tekstueel alternatief aanwezig en er ontbreekt een alt-attribuut (alt="") bij het img-element. Ook is er geen andere techniek aanwezig om iemand met een beperking de mogelijkheid te bieden om het formulier te kunnen gebruiken. De herlaadknop van de CAPTCHA heeft ook geen tekstalternatief. Een toegankelijke CAPTCHA moet aan meerdere eisen voldoen, één hiervan is dat deze niet afhankelijk is van een enkel zintuig zoals zien. Het tekstalternatief hoeft natuurlijk niet het antwoord te bevatten maar wel het doel en alternatief van deze CAPTCHA beschrijven. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo. In het PDF-bestand 'Advies-wijziging-WMO-verordening-2020-24-11-2019.pdf' staat bovenaan het logo van de Adviesraad Sociaal Domein Meierstad. Dit logo heeft een alternatieve tekst nodig, deze is er nu niet. Dit geldt ook voor het logo op de derde pagina. Zie http://asdmeierijstad.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Advies-wijziging-WMOverordening-2020-24-11-2019.pdf

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk voor mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/nieuws staat een video onder de koptekst "Open dag bij De Verspillingsfabriek in Veghel op 6 oktober 2019". In deze video is geen media-alternatief of audiodescriptie aanwezig. Een media-alternatief kan een transcript zijn. Dit is een uitgeschreven tekst die de gesproken tekst bevat van belangrijke informatie die in beeld verschijnt. Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen.

  • Gevolg:

   Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/nieuws staat een video onder de koptekst "Open dag bij De Verspillingsfabriek in Veghel op 6 oktober 2019". In deze video is geen audiodescriptie aanwezig. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor, waarin wordt beschreven wat er in beeld te zien is. Voor succescriterium 1.2.3 is het ook voldoende om een media-alternatief te bieden. Voor dit succescriterium moet er audiodescriptie zijn (niveau AA).

  • Gevolg:

   Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in het videobeeld komt ook meekrijgen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de labels geen naam hebben. Er staat ook een groepje radio buttons. Boven het groepje staat uitleg over of voor de radio buttons. Deze uitleg hoort dus bij de radio buttons en zal daar dus ook aan gerelateerd moeten worden. Dit kan door deze tekst en de radio buttons te groeperen binnen een fieldset element en de tekst te plaatsen in een legend element. Dan is het voor software ook mogelijk om de tekst te associëren met de radio buttons. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo. Op de website rechtsboven onder het hoofdmenu is een zoekveld (<input>-element) aanwezig zonder label. Naast dit veld staat een knop met het woord ‘Zoeken’. Deze visuele informatie maakt duidelijk dat het hier om een zoekveld gaat. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie en moet door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst. Omdat het aanwezige label in de broncode met CSS-code (display:none;) verborgen wordt, is voor hulpsoftware deze informatie niet meer beschikbaar. Dit is ook een probleem voor succescriterium 2.5.3 en 4.1.2, dit wordt nu alleen hier gemeld. Om te voldoen aan succescriterium 2.5.3 en 4.1.2 moet dit invoerveld een naam krijgen. Door het label niet meer te verbergen worden alle problemen in één keer opgelost. Dit type probleem komt voor op alle pagina's. https://asdmeierijstad.nl/wordpress/ Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wie-is-wie staat een zoekveld met een visuele label “Zoeken:”. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door een label-element met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. Dit label is nu niet geassocieerd met het invoerveld. Dit geldt ook voor het selectievenster “resultaten weergeven”. Verderop de pagina staat een layout-tabel. Hier is een tabel-element gebruikt om de raadsleden in tabelrijen weer te geven. Het layout-tabel wordt nu niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden. Het is beter om voor dit soort indeling CSS te gebruiken en geen tabel. Ook is op de pagina een lege h2-element gevonden. HTML-elementen die een semantische betekenis overbrengen, dienen niet gebruikt te worden op een webpagina wanneer ze geen betekenis overbrengen. Deze kunnen dus beter weggehaald worden. Dit wordt wel afgekeurd wanneer er visuele koppen aanwezig zijn die niet zodanig in de HTML-code zijn opgemaakt, zie bij de raadsleden de tekstgedeeltes "Wie ben ik : ", "Mijn achtergrond : ", enz. Op de website (https://asdmeierijstad.nl/wordpress) is de structuur van de inhoud voor blinde mensen (hulptechnologiegebruikers) onduidelijk. Bijvoorbeeld op de homepagina staan kopteksten ("Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad?", "Kennisgroepen", "De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad is er voor U!" en "Facebookpagina") die nu vetgedrukt zijn. Visueel is duidelijk dat het hier om kopteksten gaat. Om de semantische betekenis over te brengen naar hulptechnologieën moet deze informatie in de HTML-code ook een kop zijn (h1, h2, ...). Dit is nu niet het geval. Deze tekstgedeeltes zijn nu vetgedrukt (strong-element) en fungeren als kopteksten. Verder op de pagina staan in de content een paar geordende lijsten. Deze lijsten zijn echter niet als zodanig in HTML-code opgemaakt, waardoor de lijst zoals die nu is niet door hulpsoftware herkend wordt. Hiervoor moeten dus ol- en li-elementen gebruikt worden, zodat ook hulpsoftware de lijst als lijst herkend. Vergelijkbare problemen met kopteksten en lijsten ontstaan op meerdere pagina’s, bijvoorbeeld op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo staat een ongeordende lijst die niet zodanig in HTML-code is opgemaakt. Onder de lijst staat een koptekst die niet als kop is opgemaakt. Zie ook op pagina: https://asdmeierijstad.nl/wordpress/jeugd-en-onderwijs en https://asdmeierijstad.nl/wordpress/jeugd-en-onderwijs/jeugd-nieuws. In het PDF-bestand 'Advies-wijziging-WMO-verordening-2020-24-11-2019.pdf' zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. Zie: http://asdmeierijstad.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Advies-wijziging-WMOverordening-2020-24-11-2019.pdf Het PDF-bestand '2020-11-09-Advies-terugvorderingsbeleid-Participatiewet-werk-eninkomen.pdf' heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie: https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-09-Adviesterugvorderingsbeleid-Participatiewet-werk-en-inkomen.pdf.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Bij het invoerveld voor voornaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”given-name” gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden. Zie ook het formulier op de pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier met meerdere verplichte velden. Indien deze velden niet worden ingevuld, verschijnt een browser melding 'E-mail: veld is verplicht'. Wanneer de browsermelding niet meer in het beeld is dan is de rand van het invoerveld rood. Er staat ook geen andere tekstuele melding. Dit is een kleurafhankelijke informatie. Zie ook de opmerkingen bij succescriterium 3.3.1. Het aanpassen van de tekstuele foutmelding om te voldoen aan 3.3.1, is in (bijna) alle gevallen ook voldoende voor dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als er content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is het vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen. Dit is een probleem op alle pagina's van https://asdmeierijstad.nl/wordpress/. Bepaalde content zoals afbeeldingen, video’s en tabellen hoeven niet aangepast te worden, maar eventuele teksten boven of onder deze content moet wel voldoen.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat boven aan een menu. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis, klapt het menu uit. Deze content die onder hover verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. Het menu is nu niet met toetsenbord volledig te bedienen welk een probleem is voor succescriterium 2.1.1. Let op wanneer het menu wel met een toetsenbord bedienbaar wordt dat hier een probleem kan ontstaan. https://asdmeierijstad.nl/wordpress/

  • Gevolg:

   Het menu is nu niet met toetsenbord volledig te bedienen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat boven aan een menu. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis, klapt het menu uit. Het is nu niet mogelijk om met een toetsenbord onderliggende menu-items te activeren.

  • Gevolg:

   Een toetsenbordgebruiker kan hinder ondervinden bij het gebruiken van de website.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/nieuws staat een video van YouTube onder de koptekst "Open dag bij De Verspillingsfabriek in Veghel op 6 oktober 2019". In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen van één letter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruiken om de video te pauzeren en ‘m’ om het geluid uit te zetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter "disablekb=1" aan de URL in het src-attribuut van het iframe te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's op https://asdmeierijstad.nl/wordpress/ hebben allemaal duidelijke paginatitels. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. PDFdocument https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-09- Advies-terugvorderingsbeleid-Participatiewet-werk-en-inkomen.pdf heeft wel een titel, maar deze is niet correct en wordt niet getoond in de titelbalk. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van het PDF-document of het bronbestand. De titel is niet correct omdat erin staat “Microsoft Word – “ en “.docx”; dit doet vermoeden dat het een Word-bestand is, maar dat is het niet. In het PDF-document 'Advies-wijziging-WMO-verordening-2020-24-11-2019.pdf' is de titel van het document niet aangegeven. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. PDF-document http://asdmeierijstad.nl/wordpress/wpcontent/uploads/2019/11/Advies-wijziging-WMO-verordening-2020-24-11-2019.pdf voldoet niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Onder het tekstgedeelte "Over welk onderwerp gaat uw vraag of suggestie?" staan selectierondjes. Wanneer de toetsenbordfocus op de selectierondjes staat dan is de focus niet zichtbaar. Dit geldt ook voor het selectievakje onder het invoerveld "Omschrijving". Hier staat een selectievakje van "Voor ontvangst van een kopie van deze e-mail:". De focus is niet zichtbaar wanneer met een toetsenbord wordt genavigeerd. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo.

  • Gevolg:

   Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de labels geen naam hebben. Deze invoervelden hebben geen 'accessible name'. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'accessible name' moet gelijk zijn aan het zichtbare label van het veld. Dit is op te lossen door het label aan het veld te koppelen (zie ook succescriteria 1.3.1 en 4.1.2). Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo.

  • Gevolg:

   Dit is problematisch voor sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-bestand '2020-11-09-Advies-terugvorderingsbeleid-Participatiewet-werk-eninkomen.pdf' is geen taal meegegeven. Zie https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wpcontent/uploads/2020/12/2020-11-09-Advies-terugvorderingsbeleid-Participatiewet-werken-inkomen.pdf

  • Gevolg:

   Dit is problematisch voor mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Onder in het formulier staat een CAPTCHA beveiliging. Hiervoor is een Engelse tekst gebruikt "Type the characters you see here:" Voor deze tekst is geen taalwisseling aanwezig. Het advies is om deze tekst naar het Nederlands te vertalen.

  • Gevolg:

   Mensen die Engels niet snappen, hebben hier een probleem mee

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier met meerdere verplichte velden. Indien deze velden niet worden ingevuld, verschijnt een browsermelding 'E-mail: veld is verplicht'. Er is geen melding over de andere invoervelden, alleen de eerste fout wordt aan de gebruiker medegedeeld en dat is niet goed. Dit succescriterium bestaat uit twee onderdelen. Er moet worden aangegeven waar de fout zit en de fout moet tekstueel aan de gebruiker medegedeeld worden. Het is nu niet duidelijk welk veld niet ingevuld is. De huidige browsermelding had ook van tevoren kunnen staan. Als er een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld (bijvoorbeeld zonder de '@') dan verschijnt een browsermelding "Dit is geen geldig e-mailadres". Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Het is beter om geen browsermeldingen te gebruiken, maar zelf in controle te zijn over de meldingen die verschijnen. Dan weet je ook zeker dat er een foutmelding geplaatst wordt en niet een instructie zoals nu het geval is. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo.

  • Gevolg:

   Het is nu niet duidelijk welk veld niet ingevuld is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact/ staan naast de tekst ‘Tel.nr.:’ twee invoervelden. Het is niet duidelijk wat er nu in het eerste en wat er in het tweede veld ingevuld moet worden. Beide invoervelden zijn verplicht. Deze twee invoervelden hebben een label nodig dat duidelijk maakt wat de bedoeling is. Het advies is om deze twee invoervelden samen te voegen tot één invoerveld, maar dat is niet verplicht zolang de labels of instructies maar duidelijk zijn. Ook is het advies om het label een tekst(alternatief) zoals ‘Telefoonnummer:’ te geven voor het geval de afkorting niet begrepen wordt. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat er nu in het eerste en wat er in het tweede veld ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staat een hoofdmenu. Sommige menuonderdelen worden geactiveerd op het moment dat er met een muis over het dichtgeklapte menuonderdeel heen wordt gegaan. De dichtgeklapte menuonderdelen zijn verborgen met CSS-code (display:none;) waardoor de onderliggende informatie niet beschikbaar is voor een hulpsoftwaregebruiker. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Hierdoor weet een hulpsoftwaregebruiker niet dat er meer informatie beschikbaar is onder het menuonderdeel. Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Onder in het formulier staat een CAPTCHA beveiliging. Hiervoor wordt een visuele techniek met een afbeelding gebruikt. De interactieve CAPTCHA-afbeelding heeft nu geen naam en geen rol. De herlaadknop van de CAPTCHA heeft ook geen naam en de rol kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo. Op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/contact staat een formulier. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de labels geen naam hebben. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zie bijvoorbeeld op pagina https://asdmeierijstad.nl/wordpress/wmo.

  • Gevolg:

   De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de labels geen naam hebben

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209