Verklaring van Veghels buiten

Status toegankelijkheid https://www.veghelsbuiten.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veghels buiten.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veghels buiten gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Veghels buiten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 22-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veghels buiten : voldoet gedeeltelijk

De website Veghels buiten is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=66996511-3b6f-445f-a54f-0e03037522d0&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alt teksten en beschrijvingen op non tekstuele content. Komt voor op iedere pagina.

   • Alt teksten op afbeeldingen moeten beschrijven wat er te zien is. (ALLE AFBEELDINGEN op de hele website moeten hieraan voldoen)
  • Gevolg:

   De informatie die hier getoond wordt, moet worden uitgeschreven in gewone tekst. Een blinde gebruiker heeft geen toegang tot deze informatie. Zorg ervoor dat deze afbeeldingen goede alternatieve teksten krijgen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Alle afbeeldingen kunnen aangepast worden op het WordPress-pagina bewerken gedeelte. Duidelijke teksten moeten geplaatst worden achter elke afbeelding om te zorgen dat mensen zonder beeld ook omschreven krijgen wat er te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/terug-naar-brabant/ staat een audiobestand met een lied. Dit is vooraf opgenomen louter-geluid en daarvoor moet een alternatief worden geleverd.

  • Gevolg:
   • Al het video en audio op de website moet ook toegankelijk zijn voor slechtziende en slechthorende mensen. Denk hierbij aan ondertiteling of voor het geval van een audiobestand moet er een tekstuele versie komen.
  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:
   • Oplossing: Moeten we nog nakijken. Wellicht de ondertiteling laten verzorgen door het videobedrijf dat de video’s gemaakt heeft: Smulders AV.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/omgeving/landkunst/ staat een video. Deze video heeft geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Het is voor de dove en slechthorende gebruikers niet duidelijk waar deze video over gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:
   • Oplossing: Moeten we nog nakijken. Wellicht de ondertiteling laten verzorgen door het videobedrijf dat de video’s gemaakt heeft: Smulders AV.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/omgeving/landkunst/ staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:
   • Oplossing: Moeten we nog nakijken. Wellicht de ondertiteling laten verzorgen door het videobedrijf dat de video’s gemaakt heeft: Smulders AV.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/omgeving/landkunst/ staat een YouTube-video. Vrijwel alle belangrijke informatie wordt uitgesproken door de voice-over. Er komt echter informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, zoals bijvoorbeeld de naam van de spreker. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content. Deze informatie moet in een audiodescriptie voorkomen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie kan nu door iedereen worden begrepen

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:
   • Oplossing: Moeten we nog nakijken. Wellicht de ondertiteling laten verzorgen door het videobedrijf dat de video’s gemaakt heeft: Smulders AV.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina https://www.veghelsbuiten.nl/ is de eerste alinea van de tekst opgemaakt met een strong-element. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld. Als het vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS. Dit kan storend werken voor gebruikers van hulp software die een hele paragraaf als belangrijk interpreteren. Dit komt op meerdere pagina’s voor, zie bijvoorbeeld https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/architectuur/. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/ staat een contactformulier. De invoervelden in het formulier hebben geen geassocieerde labels. In de code moeten de velden gelinkt worden aan labels via een id, zodat het voor hulpsoftware duidelijk is wat er waar ingevoerd moet worden. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/architectuur/ staan koppen die met strong-elementen zijn opgemaakt. Gebruik voor deze koppen header-elementen in de HTML. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand die blind is van kop naar kop navigeren en een koppenoverzicht opvragen. Zie ‘Kwaliteit staat voorop’, ‘Inspiratie opdoen’, ‘Hulp van het Supervisieteam’ en ‘Kwaliteitshandboeken bekijken?’. Zie ook pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/omgeving/landkunst/. Ook op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/terug-naar-brabant/ zijn groene kopjes niet als koppen opgemaakt. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven/ staan twee vragen waar antwoorden in vorm van selectierondjes zijn aangeboden (de zogenaamde radiobuttons). Deze radiobuttons vormen samen een groep en dienen in een fieldset opgenomen te worden. Op deze manier is de relatie tussen deze radiobuttons ook in de code duidelijk. Elke fieldset moet een naam hebben. Dat kan door middel van een legend-element. Een vraag kan dan in het legend-element worden opgenomen. Zie ‘Ik/wij ontvangen graag bezoekers en artiesten in’ en ‘Ik/wij willen ook wel voor koffie, thee en limonade zorgen’. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/wp-content/uploads/Bouwwijzer_Veghels-Buiten_081215.pdf. Onderstaand PDF-document is wel voorzien van tags die informatie en relaties kunnen overbrengen. Het probleem zit hier in de kopteksten. Deze zijn visueel duidelijk te zien, maar zijn niet als zodanig getagd. De kopteksten zijn als een alinea getagd met een p-tag in plaats van een h1 of h2 tag. Dit kan dus nog beter. De twee tabellen in dit document hebben kolomkoppen. In de tags zijn hier geen th-tags voor gebruikt, maar gewoon td-tags alsof het data zou zijn in plaatsen van koppen. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-Actuele-prijslijst-Veghels-Buiten-OO-en-EZ.pdf.

  • Gevolg:

   Door niet-correcte opmaak is de informatie niet optimaal toegankelijk voor mensen die gebruik maken van ondersteunende technologie

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier past de styling van de website aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina https://www.veghelsbuiten.nl/ staat een formulier om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e- mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor e-mail moet bijvoorbeeld autocomplete=”email” gebruikt worden.Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en de verplichte waardes: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/ staat een contactformulier. Ook hier ontbreken de autocomplete attributen op velden waar persoonlijke informatie moet worden ingevuld.

  • Gevolg:

   Basis font grootte moet relatief mee schalen als je inzoomt. Komt voor op iedere pagina.

   • Alle fontgroottes moeten aangepast worden, zodat deze mee schalen bijvoorbeeld 200% ingezoomd.
  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier: In de font-size de pixel font waardes naar REM omzetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/omgeving/ staat een afbeelding die vertelt waar verschillende objecten zich bevinden. De verschillende types objecten in de legenda hebben verschillende kleuren. Mensen die geen kleur kunnen zien, zoals kleurenblinden, slechtzienden en blinden, kunnen moeite hebben onderscheid te maken tussen deze kleuren. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/ staat een CAPTCHA. Als hier niet op tijd een keuze wordt gemaakt bij de afbeeldingen, verdwijnen deze en wordt het selectievakje rood gekleurd. Deze informatie wordt alleen overgebracht door midel van kleur.

  • Gevolg:

   Mensen die geen kleur kunnen zien, zoals kleurenblinden, slechtzienden en blinden, kunnen moeite hebben onderscheid te maken tussen deze kleuren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier: In de styling van de website een paar aanpassingen maken zoals lichtgroen op groen wordt dan donkergroen worden, geen lichtgroen met witte tekst ook bijvoorbeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/kavels/lambertshoeve-5/ staat een kruimelpad. Op een grijze achtergrond staat witte tekst ‘Ga terug naar (..)’. De contrast verhouding is 1,8:1. De straatnaam van het object (‘Lambertshoeve 5’) is groen op een lichtgroene achtergrond. De contrastwaarde hier is 2,1:1. Hiernaast staat een grijze tekst (‘In de buurt van (..)). Het kleurcontrast is 2,3:1. Het woord ‘Optie’ is oranje; dat geeft contrastverhouding van 2,5:1. De tabs met een groene achtergrond en witte tekst of omgekeerd voor een actieve tab hebben contrastwaarde van 2,2:1. Op de homepagina https://www.veghelsbuiten.nl/ is lichtgroene tekstkleur gebruikt voor de koppen. Bijvoorbeeld ‘Rek je maar even lekker uit’, kleurcontrast 2,2:1. De groene tekst ‘Vier het leven (..)’ heeft het kleurcontrast van 2,1:1. In de eerste rij van de foto’s waar witte tekst op staat (‘Koopwoningen’, ‘Huurwoningen’ en ‘Vrije kavels’) bevat stukken tekst waar het kleurcontrast niet voldoet aan de eisen. Er komen lichte plekken op de onderliggende foto’s voor waardoor het kleurcontrast soms zo weinig is als 2:1. De oranje kleur in de kop ‘Dichter bij je werk wonen?’ en de knop onder heeft een contrast van 2,3:1. In de footer van de website, op de onderste rij staat de naam van de organisatie en het menu. Het kleurcontrast hier is ook te weinig, namelijk 2,8:1. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/bouwinfo/ staan lichtgroene kopjes die beginnen met ‘Deelgebied (..)’. Het kleurcontrast is 1,8:1. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/zoeken/ staat een zoekbalk waarin de placeholder tekst te weinig kleurcontrast heeft. Het kleurcontrast is nu 3,5:1.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met het onderscheiden van tekst/informatie die weinig contrast heeft, hebben hier moeite mee

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier: In de styling van de website een paar aanpassingen maken zoals lichtgroen op groen wordt dan donkergroen worden, geen lichtgroen met witte tekst ook bijvoorbeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan valt een deel van de content weg. Op de onderste rij van de footer verdwijnt het menu. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/.

  • Gevolg:

   Als men de site moet vergroten tot 200%, dan kan men niet alles meer lezen

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de footer van de website staat een formulier om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. De kleur van de rand van de invoervelden op de lichtgroene achtergrond van de footer geeft een contrastwaarde van 1,7:1. Dit komt in alle invoervelden op alle pagina’s van de website voor. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/ en pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/. De ‘Verzend’ knop op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/ heeft een groene achtergrond en een witte tekst. De contrast verhouding tussen deze kleuren is 2,7:1. Zie ook groene knoppen op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/foto-en-film/.

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/zoeken/ staat een zoekbalk zonder rand. De zoekbalk heeft een bijna witte achtergrond en staat in een lichtgele kader. De contrastverhouding tussen deze kleuren is 1,1:1. Een gebruiker met visuele beperkingen kan

  • Gevolg:

   Een gebruiker met visuele beperkingen kan moeite hebben om de grenzen van dit invoerveld te zien. Dit contrast moet minimaal 3:1 zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s bevindt zich bovenin een hoofdmenu/ Wanneer de muis hierop staat, verschijnt extra content die aan alle voorwaarden van dit succescriterium moet voldoen. Het voldoet nu aan de voorwaarde ‘Aanhouden’, want de content verdwijnt als de muis of toetsenbordfocus ergens anders naartoe gaat. De content voldoet ook aan de voorwaarde ‘Aanwijsbaar’, want de gebruiker kan met de aanwijzer over deze content bewegen zonder dat dit verdwijnt.De content voldoet echter niet aan de voorwaarde ‘Sluiten’, want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets.

  • Gevolg:

   er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis te verplaatsen

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/omgeving/landkunst/ staat een video. Deze videospeler voldoet evenmin aan dit succescriterium. Voor video’s via de YouTube-videospeler is een oplossing om de parameter "disablekb=1" aan de URL in het src-attribuut van het iframe te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Voor de audiospeler op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/terug-naar-brabant/ geldt hetzelfde probleem.

  • Gevolg:

   Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/ staat een CAPTCHA. Als hier niet op tijd een keuze wordt gemaakt bij de afbeeldingen, verdwijnen deze en wordt het selectievakje rood gekleurd.

  • Gevolg:

   Deze tijdslimiet is niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF-document https://www.veghelsbuiten.nl/wp-content/uploads/Bouwwijzer_Veghels-Buiten_081215.pdf heeft geen titel meegekregen. Dit kan worden ingesteld via Bestand - Eigenschappen. PDF-document https://www.veghelsbuiten.nl/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-Actuele-prijslijst-Veghels-Buiten-OO-en-EZ.pdf heeft wel een titel, maar deze omschrijft niet de inhoud van het document en deze titel wordt niet getoond in de titelbalk. Dit kan worden ingesteld via Bestand - Eigenschappen.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van ondersteunende technologie, kunnen moeite hebben met deze pdf's

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost het issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/nieuws/tuinenfestival-weer-enorm-succes/ onder alle foto’s staat een rij met knoppen van de sociale netwerken. Als op de laatste knop met een plus icoon wordt geklikt, opent een extra scherm met meer opties. Nadat alle opties binnen dit scherm zijn doorlopen, gaat de focus niet door op de onderstaande interactieve elementen op de pagina, maar springt weer naar boven, naar het logo. De footer en alle menulinks daarbinnen worden overgeslagen. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/kavels/lambertshoeve-5/ staan tabs. Na het activeren van een tab gaat de focus niet meteen in het tabpanel, maar eerst naar de andere tabs. Tabs werken ook met pijltjes. Daarom is het handiger voor de gebruiker als de tab toets meteen doorgaat naar het gekozen panel. Zie ook https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#tabpanel.

  • Gevolg:

   focusbare componenten krijgen nu niet de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/kavels/lambertshoeve-5/ staat een link om de afbeelding te vergroten. Deze link heeft geen tekst of alternatief om deze link een linkdoel te geven. Er zit een afbeelding binnen deze link maar die is met een leeg alt-attribuut verborgen voor hulpsoftware. Dit geldt voor meerdere afbeeldingen op deze website die in een lightbox een grotere weergave tonen. Zie ook https://www.veghelsbuiten.nl/disclaimer/. Let op: het is onvoldoende om deze links dezelfde tekst te geven of deze afbeeldingen dezelfde alternatieve tekst.

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/nieuws/tuinenfestival-weer-enorm-succes/ staan 149 links zonder doel die afbeeldingen bevatten met lege alt-attributen. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/over-veghels-buiten/buurtschappen/ onderaan het artikel staat een link naar Pinterest. Deze link heeft geen linkdoel. De afbeelding binnen deze link heeft een leeg alt-attribuut en is daardoor verborgen voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Het linkdoel kan nu niet worden bepaald uit de linktekst

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op deze website is de focus verwijderd van de volgende elementen: div, button, span, a. Dit betekent dat een groot deel interactieve elementen (button en a) geen zichtbare focus hebben. Er is ook geen alternatief geboden. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/. Dit probleem komt op elke pagina van de website voor. Ook in de lightbox op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/disclaimer/ hebben de knoppen geen focusstijl.

  • Gevolg:

   Dit betekent dat een groot deel interactieve elementen (button en a) geen zichtbare focus hebben. Er is ook geen alternatief geboden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven/ staan 16 invoervelden zonder naam die beschikbaar is voor de hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Deze invoervelden zijn niet met gebruik van spraaksoftware te activeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van het volgende PDF-document is de taal niet ingesteld. Zie https://www.veghelsbuiten.nl/wp-content/uploads/Bouwwijzer_Veghels-Buiten_081215.pdf

  • Gevolg:

   De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact staat een contactformulier. Wanneer het formulier wordt verzonden, wordt niet duidelijk aangegeven wat er fout is gegaan. ‘Het veld is verplicht’ is een algemene instructie (die er ook al stond voor het verzenden). Een goede foutmelding is wanneer bijvoorbeeld wordt aangegeven dat een veld niet is ingevuld, of niet correct is ingevuld. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Als in de velden telefoonnummer en e-mail een verkeerde waarde wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding ‘Het telefoonnummer is ongeldig.’ en ‘Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig.’. Het is niet duidelijk wat er fout gaat met de invoer. Zie ook pagina https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven/. Als op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact de CAPTCHA niet binnen de tijdslimiet wordt ingevuld, kleurt het selectievakje rood, maar verschijnt geen foutmelding.

  • Gevolg:

   Als mensen een melding krijgen dat ze iets verkeerd hebben ingevoerd, komen ze er niet achter hoe de informatie wel op een juiste manier moet worden ingevoerd

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 23. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven staat een formulier waarin niet alle verplichte velden als dusdanig aangegeven. Het gaat om de volgende invoervelden: ‘Ik/wij ontvangen graag bezoekers en artiesten in’, ‘Beschikbare oppervlakte in tuin/erf is ongeveer’ en ‘Ik/wij willen ook wel voor koffie, thee en limonade zorgen’.

  • Gevolg:

   Men weet nu niet welke velden verplicht moeten worden ingevuld

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 24. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact staat een contactformulier. Als een verkeerde waarde wordt ingevuld bij ‘Telefoonnummer’ en bij ‘E-mailadres’ verschijnt een foutmelding ‘Dit is geen geldig telefoonnummer!/Dit is een ongeldig e-mailadres!’. Deze foutmelding vertelt de gebruiker niet hoe de fout verbeterd kan worden en daardoor helpt de gebruiker niet om het formulier goed in te vullen. Zie ook pagina https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven/.

  • Gevolg:

   Deze foutmelding vertelt de gebruiker niet hoe de fout verbeterd kan worden en daardoor helpt de gebruiker niet om het formulier goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/kavels/lambertshoeve-5/ staat een iframe zonder titel. Ook op de homepagina staan video’s in iframes. Deze iframes hebben geen title-attributen om aan de gebruiker van hulpsoftware te vertellen waar deze iframes over gaan. Zie ook iframes op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/foto-en-film/. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact staat een CAPTCHA. Dit onderdeel zit in een iframe. Dit iframe heeft geen title-attribuut om aan de gebruiker van hulpsoftware te vertellen waar dit iframe over gaat. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/contact/ staat een contactformulier. Alle velden hebben geen labels in de code en daardoor missen deze velden namen. De hulpsoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat deze velden doen. Op pagina https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven/ staan 16 invoervelden zonder naam die beschikbaar is voor de hulpsoftware. Zorg ervoor dat deze invoervelden een naam krijgen. Dat kan op verschillende manieren, onder andere door deze invoervelden een label te geven dat verbonden is met ‘for en id’ constructie met eigen invoerveld.

  • Gevolg:

   Deze iframes hebben geen title-attributen om aan de gebruiker van hulpsoftware te vertellen waar deze iframes over gaan.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost het issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023
 26. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.veghelsbuiten.nl/contact en https://www.veghelsbuiten.nl/aanmeldingsformulier-tuinenfestival-veghels-buiten-tuinen-en-erven/ staat een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnen meldingen in beeld en blijft de focus op de verzendknop staan. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door role="alert" toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role="alert" moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Een andere optie is om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste fout, want dan is het ook duidelijk dat iets is veranderd op de pagina.

  • Gevolg:

   Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnen meldingen in beeld en blijft de focus op de verzendknop staan.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost het issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Deze site wordt in week 3 van 2021 onderzocht door een gecertificeerd bedrijf en de onderzoekresultaten worden gedeeld met de leverancier met als doel om status A te behalen voor eind 2021. Deze site maakt onderdeel uit van onze gemeentelijke website waarvoor een aparte verklaring is ingevuld.

  • Oorzaak:

   Deze website is later pas naar boven gekomen als verantwoordelijke website.

  • Gevolg:

   Onderzoek kon niet binnen de gestelde projecttermijn worden uitgevoerd

  • Alternatief:

   Bel met de gemeente op 140413 of stuur een e-mail naar webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Deze site wordt in week 3 van 2021 onderzocht door een gecertificeerd bedrijf en de onderzoekresultaten worden gedeeld met de leverancier met als doel om status A te behalen voor eind 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209