Verklaring van Mijn Toeslagen

Status toegankelijkheid https://mijn.toeslagen.nl

Belastingdienst Toeslagen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst Toeslagen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Toeslagen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst Toeslagen is beschikbaar via de link https://belastingdienst.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Mijn Toeslagen van Belastingdienst Toeslagen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst Toeslagen .
Functie: Directeur Belastingdienst/Toeslagen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

 

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

 

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 

 

Aanvullende informatie van Belastingdienst Toeslagen

Op een enkel punt na zijn alle bevindingen opgelost. Maar binnenkort krijgt de site een facelift. Nadien zal er een nieuwe accessibility test gedaan moeten worden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Mijn Toeslagen : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Mijn Toeslagen is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De radiobuttons (antwoorden) zijn niet goed gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Dit komt mogelijk voor op meerdere pagina's. Zie het 'ik wil huurtoeslag aanvragen formulier'. De koppen als 'maandbedrag' zijn niet gekoppeld aan de datacellen in de tabel op de 'actuele berekening huurtoeslag' pagina. Dit geldt ook voor de andere koppen in deze tabel.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vragen koppelen aan antwoorden & koppen en velden koppelen, Deze is inmiddels verholpen en voldoet nu aan de richtlijen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2021
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er wordt gebruik gemaakt van een custom blauwe border bij de onderdelen die toetsenbordfocus ontvangen. Deze heeft een te laag contrast van 1,4:1 (bijvoorbeeld bij de skiplink). Bij het 'ik wil huurtoeslag aanvragen formulier' bevindt zich bij de eerste stap een invoerveld. Dit rand van dit invoerveld heeft een te laag contrast van 1,5:1. Let op bij andere invoervelden kan hetzelfde probleem zich voordoen. Let op: Het hoofdnavigatiemenu heeft net voldoende contrast om de focus aan te geven. Echter is het advies om hier een toegankelijke border om de links te plaatsen voor een betere zichtbaarheid van de focus. De rand van het zoeken invoerveld in het hoofdnavigatie menu heeft een te laag contrast van 1,3:1.

  • Gevolg:

   Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost. Er wordt nu voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2021
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer een pagina ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een (hamburger) menu. Wanneer je met het toetsenbord navigeert naar dit menu en deze opent, is het eerstvolgende onderdeel wat focus krijgt niet een onderdeel van het zojuist geopende menu maar de link 'mijn toeslagen' en vervolgens nog andere links. Zie het hoofdnavigatiemenu. In het 'statusoverzicht' scherm, wanneer je met het toetsenbord navigeert naar '2' (pagina nummer) is de eerstvolgende focus niet een 'item' van de tweede pagina maar een link in de footer of de volgende knop.

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen in het hamburgermenu. Deze zijn inmiddels uitgevoerd en voldoen nu aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links 'Wijzigen' hebben geen goede linktekst en daardoor geen goed linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Er bevinden zich meerdere van deze links op deze pagina. Zorg ervoor dat de links meer context hebben (wat gaat de gebruiker wijzigen).Zie het formulier 'mijn huur verandert' wanneer alle bedragen zijn ingevuld.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de tekst 'wijziging' zijn nu de tekstlabels als link toegevoegd, zodat de voorleessoftware ze gaat oplezen. De oplossing voldoet nu aan de eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2020
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Let op: De focus is op enkele onderdelen van de website slecht zichtbaar. Dit komt door of een te laag contrast (zie succescriterium 1.4.11) of door een minimale border zie aangeeft welke item actief is. Bijvoorbeeld op de homepagina onder 'status laatste wijzigingen'. Wanneer je hier met je toetsenbord naar navigeert (tab) en de focus plaatst op de verschillende 'verhuis' onderdelen wordt de focus alleen door 1 streepje aangegeven. Het is dan midden in dit overzicht niet duidelijk welk onderdeel precies focus heeft. Wanneer een pagina ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een (hamburger) menu. Wanneer je met het toetsenbord navigeert naar dit menu en deze opent kun je op een gegeven moment door het menu navigeren. Je kan ook echter uit dit menu navigeren terwijl het menu nog open staat waardoor de focus zich achter dit menu bevindt en daardoor niet meer zichtbaar is. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de gebruiker met het toetsenbord in een 'loop' zit binnen dit menu totdat de gebruiker deze zelf heeft afgesloten (middels de sluiten knop). De focus is af en toe niet zichtbaar in de tabel op de 'actuele berekening huurtoeslag' pagina. Dit komt voor op meerdere plekken. Bijvoorbeeld ook onder 'Geregistreerd vermogen' op 'actuele berekening huurtoeslag'. In het 'statusoverzicht' scherm is de focus niet zichtbaar op de zoekresultatenpaginanummers en volgende/vorige links.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast is nu aangepast aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2021
 6. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   In het 'ik wil huurtoeslag aanvragen formulier' bevinden zich invoervelden/radiobuttons. Wanneer er bijvoorbeeld een keuze wordt gemaakt met het toetsenbord voor een 'nee' bij een radiobutton, verplaatst de focus zich automatisch naar een ander veld. Dit kan verwarrend zijn voor voorleessoftware gebruikers. Zorg ervoor dat de gebruiker de antwoorden eerst kan doorlopen en vervolgens zelf naar een volgend veld kan navigeren. Dit komt voor bij meerdere formulieren.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat geen grote wijzigingen plaatsvinden, wanneer iets ingevoerd of veranderd wordt in een formulier invoerveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen. Het is een Bewuste keuze om bij gesloten vragen en vragen die automatisch gevalideerd kunnen worden geen “ga verder” knop te tonen en automatisch door te gaan naar de volgende vraag. Dit wordt niet gezien als een belemmering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2021
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het menu met de class=name (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie het hoofdmenu. De rol van de knop met class=name zou een knop moeten zijn. Zie het hoofdmenu. De status van openklapbare items onder 'status laatste wijzigingen' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie het homepage.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zij

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Status van menu’s aangeven met class name (status laatste wijzigingen). Dit is inmiddels uitgevoerd en voldoet nu aan de maatregelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst Toeslagen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209