Verklaring van www.limburg.nl

Status toegankelijkheid https://www.limburg.nl

Provincie Limburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.limburg.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Limburg is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+limburg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Limburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.limburg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Limburg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.limburg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Limburg .
Functie: Hoofd Strategie en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.limburg.nl/contact/.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.limburg.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Provincie Limburg

De Provincie Limburg neemt de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. Daarnaast wordt vóór publicatie ook een automatische toetsing uitgevoerd op de toegankelijkheid van de content. Indien de content niet toegankelijk is, kan deze niet worden gepubliceerd;
 • De redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de toegankelijkheid van de website;
 • Er wordt jaarlijks een toegankelijkheidstoets uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij;
 • De redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd (Certificaat Provincie Limburg, Webredactie, toptaken en de webrichtlijnen);
 • Onze video-producenten krijgen duidelijke richtlijnen mee om zodoende toegankelijke video's te kunnen opleveren.

Onderzoeksrapporten

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.limburg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.limburg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Limburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.limburg.nl/publish/pages/5224/accessibility_wcag_2_1_aa_onderzoek_december_2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Limburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina wordt met het play icoon visueel uitgebeeld dat er een video achter de link plaats vindt. Bijvoorbeeld bij de afbeelding onder de kop 'Simpelveld'. Deze informatie wordt niet meegegeven in de alt-teksten. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/

  • Gevolg:

   Hierdoor weten gebruikers met een visuele beperking niet dat het hier gaat om een video die afgespeeld kan worden.

  • Alternatief:

   Is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   Is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-05-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er is onvoldoende tekst alternatief voor de tekst in afbeelding 'Zit­plaatsen en zetelverdeling' op onderstaande pagina met alt tekst '2021-12-01 Zetelverdeling en zitplaaten Statenzaal'. Zo wordt er in de afbeelding informatie gegeven over hoeveel zetels een partij heeft (in de legende) en op welke plek een kamerlid zit (welk nummer). Wel is er een alternatief voor welke kamerleden tot welke commissie of partij zij behoren door de informatie op de pagina die per groep alle leden uitlicht. Op de pagina is er geen alternatief geleverd voor de informatie dat Emile Roemer voorzitter is en Alexander Pregled griffier omdat zij beide onder de kop 'Voorzitter en griffier'. Deze informatie wordt wel meegegeven in de afbeelding. https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak-kennis-0/

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is het van belang dat alle informatie op een afbeelding op een gelijkwaardige manier gegeven kan worden.

  • Alternatief:

   Nog geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt spoedig opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Niet alle afbeeldingen op onderstaande pagina hebben een goed tekst alternatief, bijvoorbeeld afbeelding bij de kop 'PVV, Serge Ritzen' met alt-tekst 'bcl_ritzen_pvv', bij GroenLinks, Marieke Manders 'marieke manders 18-6-2021' en 'Aissa Meziani' 'aissa_meziani'. https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak-kennis-0/

  • Gevolg:

   Hierdoor weten gebruikers met een visuele beperking niet exact welke statenleden op de foto's te zien zijn.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Alt teksten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat een video, deze video heeft op een aantal momenten tekst in beeld waar een alternatief beschikbaar voor is. Dit gaat om de tekst op 0:26 'Energie zuinig maken', 0:13 'Levensloop bestendig maken' en 2:18 'Duurzaam Thuis Provincie Limburg'. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. https://www.limburg.nl/%401665/duurzaam-thuis/

  • Gevolg:

   Video is niet goed te volgens voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op onderstaande pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. Bijvoorbeeld de tekst in beeld van 'Tren van Enckevort' op 0:27 en de tekst 'Visuals: Leenders Architecten Ingeneurs op 0:58 en 'Meer informatie Kijk op www.limurg.nl/stedelijkeontwikkeling' op 1:11' is voor gebruikers met geen of slecht zicht niet waarneembaar. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/overige-centra/horst-maas/#h9836684e-31cb-4112-b819-a49fa2212bab

  • Gevolg:

   Video is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat een video, deze video heeft op een aantal momenten tekst in beeld welke niet wordt benoemd in de audio. Dit gaat om de tekst op 0:26 'Energie zuinig maken', 0:13 'Levensloop bestendig maken' en 2:18 'Duurzaam Thuis Provincie Limburg'. https://www.limburg.nl/%401665/duurzaam-thuis/

  • Gevolg:

   Video is niet goed te volgen voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Audiodescriptie wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de onderstaande pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/overige-centra/horst-maas/#h9836684e-31cb-4112-b819-a49fa2212bab

  • Gevolg:

   Video is niet goed te volgen voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt een lijst met 'Stap 1, Stap 2' voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.limburg.nl/%401665/duurzaam-thuis/

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de gestructureerde informatie niet juist interpreteren.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina wordt een nieuwsbrief formulier ingeladen met checkboxes. De labels naast deze checkboxes hebben een kop en bijschrift. De koppen zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de gestructureerde informatie niet juist interpreteren.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de homepage bevindt zich een slider waarvan een deel van de content boven de kop van de slide in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Bijvoorbeeld bij de kop 'Gefeliciteerd' wordt eerst de alt-tekst van de afbeelding 'Maak kennis met Emile Roemer' opgenoemd. Dit kan er voor zorgen dat gebruikers de link met de afbeelding en de kop niet goed aan elkaar weten te koppelen. Zorg daarom dat bij contentblokken eerst de kop wordt voorgelezen. Dit komt ook voor in de content blokken bij 'Leningen Duurzaam Thuis' met afbeelding 'Duurzaam Thuis'. https://www.limburg.nl/

  • Gevolg:

   Dit kan er voor zorgen dat gebruikers de link met de afbeelding en de kop niet goed aan elkaar weten te koppelen.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 11. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staan contentblokken waarbij de alt-teksten van de afbeeldingen eerder wordt voorgelezen dan de titel. Bijvoorbeeld 'kunsten' bij de kop 'Limburgse kunsten: de fundering van de Limburgse samenleving'. https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/

  • Gevolg:

   Dit kan er voor zorgen dat gebruikers de link met de afbeelding en de kop niet goed aan elkaar weten te koppelen.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina is geen of geen juiste waarde gegeven bij het autocomplete attribuut. 'Voornaam' en 'Achternaam' zijn geen valide waarden en zorgt er daardoor niet voor dat deze automatisch ingevuld kunnen worden. Zie https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden. https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/

  • Gevolg:

   Door foute benaming worden velden niet automatisch voor-ingevuld.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de onderstaande pagina staat een knop met tekst 'Limburg en Noord Brabant bieden helpende hand bij vergroting netwerk laadpalen' onder de kop Nieuws. Als de pagina bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% wordt deze tekst afgekapt. Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   • Er is onvoldoende tekst alternatief voor de tekst in afbeelding 'Zit­ plaatsen en zetelverdeling' op onderstaande pagina met alt tekst '2021-12-01 Zetelverdeling en zitplaaten Statenzaal'. Zo wordt er in de afbeelding informatie gegeven over hoeveel zetels een partij heeft (in de legende) en op welke plek een kamerlid zit (welk nummer). Wel is er een alternatief voor welke kamerleden tot welke commissie of partij zij behoren door de informatie op de pagina die per groep alle leden uitlicht. Echter is op de pagina is er geen alternatief geleverd voor de informatie dat Emile Roemer voorzitter is en Alexander Pregled griffier omdat zij onder de kop 'Voorzitter en griffier' vallen. Deze informatie wordt wel meegegeven in de afbeelding. Voor mensen met een visuele beperking is het van belang dat alle informatie op een afbeelding op een gelijkwaardige manier gegeven kan worden. Omdat er veel informatie in de afbeelding staat met de alternatieve tekst ' Zitplaatsen en zetelverdeling' moeten we dit afkeuren. Zie ook 1.1.1 Non-text context. https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak- kennis-0/

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking is het van belang dat alle informatie op een afbeelding op een gelijkwaardige manier gegeven kan worden.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, moet deze ook voorgelezen kunnen worden aan gebruikers. Op dit moment is er voor de afbeelding met tekst ''t Gasthoês' geen juist alternatief geleverd. In het attribuut staat namelijk de tekst 'Kaart Horst aan de Maas', dit moet aangevuld worden met de tekst die op de afbeelding staat. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/overige-centra/horst-maas/#h9836684e-31cb-4112-b819-a49fa2212bab

  • Gevolg:

   Tekst in afbeelding kan niet gelezen worden door mensen met een visuele beperking,

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 16. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   • Op de onderstaande pagina staat een knop met tekst 'Limburg en Noord Brabant bieden helpende hand bij vergroting netwerk laadpalen'. Als de pagina bekeken wordt op een breedte resolutie van 320px wordt deze tekst afgekapt. Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 17. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de homepage staat bovenin een slider met contentblokken. Wanneer hier veel tekst in wordt gezet en de tekst afstand wordt aangepast zoals voorgesteld in dit succescriteria, dan valt de knop buiten het kader en is niet meer bedienbaar. Dit komt voor bij het contentblok 'Uw wens voor 2022' waar 5 regels bijschrift onder valt maar ook wanneer de titel over 2 regels valt zoals bij 'Live vergaderingen provinciale staten'.

  • Gevolg:

   De Lees Meer knop valt bij veel tekst buiten het kader en is niet meer bedienbaar.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 18. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   • Op de onderstaande pagina staat een knop met tekst 'Limburg en Noord Brabant bieden helpende hand bij vergroting netwerk laadpalen'. Als de gebruiker tekstafstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succescriteria wordt deze tekst afgekapt. Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie. https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 19. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Dit komt ook voor bij de namen van de personen in de 'meer over' knoppen op onderstaande pagina. Bijvoorbeeld de tekst 'meer over Ingrid Voncken-Janssen' valt buiten het kader wanneer de tekst afstand vergroot wordt. https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak- kennis-0/

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers niet de volledige content bekijken en missen zij informatie.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina kan er in de videoplayer de icon knop 'Deel met Embed Code' onder het Deel menu, niet worden gebruikt met enkel toetsenbord. Hierdoor kan een gebruiker die enkel toetsenbord gebruikt de knop niet gebruiken en keuren we dit hier af. https://www.limburg.nl/%401665/duurzaam-thuis/

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een gebruiker die enkel toetsenbord gebruikt de knop niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 21. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   In de hoofdnavigatie is er gebruik gemaakt van herhalende content. De hoofdnavigatie kan in volledigheid overgeslagen worden met een skiplink maar dient de gebruiker nog wel alle submenu's te doorlopen om naar de focus te kunnen plaatsen op de hoofd menu items. Het mechanisme om het submenu te sluiten, de 'Esc' toets, zorgt er nu niet voor dat deze content wordt overgeslagen maar verplaatst de focus naar de Readspeaker, zie ook 2.4.3 Focus volgorde. De gebruiker moet nu met de tab-toets door de submenu's lopen om naar het volgende hoofdmenu item te kunnen navigeren. Omdat dit herhalende content is keuren en er geen goed mechanisme beschikbaar is keuren we dit hier af. https://www.limburg.nl/

  • Gevolg:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 22. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer het submenu van het hoofd menu gesloten wordt met de 'Esc' toets verplaatst de focus van het submenu naar Readspeaker, hierdoor krijgen focusbare componenten niet in de juiste volgorde focus. Dit keuren we ook af bij 2.4.1 Blokken omzeilen omdat de gebruiker nu ook geen mogelijkheid heeft om het submenu te kunnen omzeilen. https://www.limburg.nl/

  • Gevolg:

   Gebruiker heeft geen mogelijkheid om het submenu te kunnen omzeilen.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 23. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker het zoekpanel opent met de 'Vind' knop (zoek icon) in de hoofdnavigatie, navigeert de focus direct in het zoekpanel. Vanuit het zoekpanel verplaatst de focus vervolgens naar de hoofdinhoud. Hierdoor slaat de gebruiker de menu-items in de hoofdnavigatie over en klopt de focus volgorde niet. Hier is het verstandig om wanneer het zoekpanel geopend is, de focus terug te laten keren naar de sluit knop van het zoekpanel. Dit kan na de focus op het laatste element in het panel. Op die manier kan de gebruiker doormiddel van een 'loop' door het zoekpanel heen en vanaf dat punt weer door de rest van de hoofdnavigatie navigeren. https://www.limburg.nl/

  • Gevolg:

   Hierdoor slaat de gebruiker de menu-items in de hoofdnavigatie over en klopt de focus volgorde niet.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat een link met tekst 'Tour Gouvernement a...' die enkel zichtbaar is wanneer de focus erop is geplaatst, deze tekst verteld onvoldoende over het doel van de link. Hiermee is het linkdoel onduidelijk en keuren we dit af onder dit succescriteria.

  • Gevolg:

   Het linkdoel is onduidelijk.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 25. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Binnen de footer van elke pagina staan een "Direct naar" kop. Dit identificeert niet de links die hier onder genoemd zijn. Alle links gaan "direct naar" iets. Het is beter om deze kop te vervangen met bijvoorbeeld "belangrijke pagina's" of "veel bezochte pagina's" of iets anders deze deze links identificeert. https://www.limburg.nl/

  • Gevolg:

   Een Direct naar kop identificeert niet de links die hier onder genoemd zijn.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 26. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staan een soortgelijke koppen, ditmaal met de teksten 'Ga naar...' en 'Zie ook'. Zorg dat koppen een duidelijke beschrijving hebben voor de content die volgt. https://www.limburg.nl/over/werken-bij-limburg/vacatures/ https://www.limburg.nl/loket/subsidies/veelgestelde-vragen/

  • Gevolg:

   Koppen hebben geen duidelijke beschrijving voor de content die volgt.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. https://www.limburg.nl/%401665/duurzaam-thuis/

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kunnen deze informatie niet interpreteren.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij het succesvol verzenden van het formulier wordt er niet op een toegankelijke manier het statusbericht getoond. Op dit moment wordt de tekst dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar het succesbericht verplaatst wordt. Dit maakt deze succesbericht een status bericht en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht "Bedankt voor uw aanmelding!" een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert", zodat gebruikers met een screenreader feedback krijgen dat het formulier succesvol is verzonden. https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/

  • Gevolg:

   Bij het succesvol verzenden van het formulier wordt er niet op een toegankelijke manier het statusbericht getoond.

  • Alternatief:

   Nog geen.

  • Maatregel:

   Wordt binnenkort opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheid van PDF-documenten. Alle eisen die voor webpagina’s gelden zijn ook op PDF-documenten van toepassing. De Provincie Limburg streeft ernaar om alle PDF- documenten op onze website toegankelijk beschikbaar te stellen. De Provincie Limburg kan echter niet garanderen dat alle PDF- documenten op de website volledig toegankelijk zijn.

  • Oorzaak:

   • Organisatorisch is het lastig te regelen om de aanlevering en kwaliteit van PDF-documenten te standaardiseren. PDF-documenten worden zowel in de organisatie als buiten de organisatie gemaakt. Ze worden in alle soorten en maten ter publicatie aangeleverd. Van gescande documenten die als een ‘plaatje’ naar PDF geconverteerd worden tot opgemaakte brochures vol tabellen door externe bureaus; • Onvoldoende kennis over toegankelijkheid bij de stellers en leveranciers; • Geautomatiseerd systeem dat geen toegankelijke PDF-documenten creëert. • Onvoldoende betrouwbare tools om zelf PDF documenten te toetsen op toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   • PDF-documenten kunnen niet worden voorgelezen omdat er geen tekst laag aanwezig is; • De tekst in het PDF-documenten kan voorgelezen worden, maar de leesvolgorde klopt niet, is incompleet of bevat bijvoorbeeld onjuist geplaatste paginanummers of tabellen; • Het PDF-documenten bevat wel tekst en afbeeldingen, maar heeft geen structuur met koppen, tekstuele alternatieven voor afbeeldingen, toegankelijke tabellen of formulieren.

  • Alternatief:

   Mocht de bezoeker op de website een PDF-document aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet leesbaar is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.

  • Maatregel:

   • Het zoveel mogelijk beperken van PDF-documenten op de website; • De informatie als HTML content aanbieden i.p.v. als PDF-document; • Instrueren van medewerkers om toegankelijke documenten op te stellen; • De aanlevering van PDF-documenten standaardiseren; • Gebruik van software die toegankelijke PDF-documenten kan genereren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie de toelichting bij 'Oorzaak'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheid van video’s Net als tekstuele content dienen ook video’s te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Videoproducenten weten al langer voor ons video’s te produceren met ondertiteling. Per 23 september gelden echter aanvullende eisen als audio-descriptie en een transcript (volledig uitgeschreven video).
   Nog niet alle videoproducenten kunnen hier direct op inspelen. We zullen hiervoor een ‘aanloopperiode’ moeten incalculeren. In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.

  • Oorzaak:

   • Huidige videoproducenten kunnen nu nog lastig adequaat inspelen op alle eisen waardoor de prijs per video aanzienlijk hoger zal zijn. Het is mogelijk dat projecten hierdoor video’s laten ontwikkelen die niet volledig aan alle eisen voldoen. Communicatie kan die eisen strikt blijven volgen, maar het kan gebeuren dat een bestuurder erop staat dat een video dan toch gepubliceerd dient te worden.

  • Gevolg:

   • Niet volledig toegankelijke video’s, bv zonder audiodescriptie en transcriptie.

  • Alternatief:

   Mocht de bezoeker op de website een video aantreffen welke niet toegankelijk is, en daardoor niet begrijpelijk is, dan kan een verzoek voor toegankelijke inhoud worden ingediend via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/contactformulier.

  • Maatregel:

   • In de lopende aanbesteding voor een vaste pool aan videoproducenten dienen de toegankelijkheidseisen als eis te worden meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

Provincie Limburg geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Limburg nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209