Verklaring van www.svdj.nl

Status toegankelijkheid https://www.svdj.nl/

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-10-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.svdj.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is beschikbaar via de link https://www.svdj.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.svdj.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is gevorderd met de toegankelijkheid van www.svdj.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-10-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) .
Functie: Algemeen Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-10-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@svdj.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 25-09-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.svdj.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.svdj.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rapporten.wcag.nl/rapporten/eenmeting/64c0d86951307cfb53b141df
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-09-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>. Alle PDF's die vanaf 1 januari 2024 geüpload worden bevatten juiste tekst opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle PDF's die vanaf 1 januari 2024 geüpload worden bevatten een betekenisvolle leesvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de huidige kleurencombinaties kunnen worden herzien zodat er een minimaal contrast is van 4,5:1 en bij grote tekst minimaal 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat de pagina tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1280x1024 zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder verlies van content of functionaliteit. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zorgen dat er een mechanisme is om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Dit vergt onderzoek naar verbetering van de huidige zoekformulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle PDF's die per 1 januari 2024 worden geüpload bevatten een logische koppenmarkering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle PDF's die per 1 januari 2024 worden geüpload bevatten titel in de documenteigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het blok moet worden aangepast zodat de ALT omschrijving als tekstalternatief wordt aangemerkt in plaats van de titel van de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De huidige volgorde van labels en koppen in headers zorgen er nu voor dat het moeilijk te interpreteren is voor voorleessoftware. Dit komt door een stijlkeuze. Er moet onderzocht worden hoe we de kleinere koppen/labels goed kunnen tonen zodat het beschrijft welke content erna komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat de zichtbare tekst volledig is opgenomen in de toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Omdat dit een uitzondering betreft moeten we uitzoeken wat de juiste maatregel is om te treffen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat het invullen van een formulierveld niet zomaar een grote verandering in de content van de webpagina in gang zet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat de foutmelding beschrijft waar de fout zit, dus minimaal in welk formulierveld de fout zich voordoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor zichtbare labels of instructies bij invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 20. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Suggesties geven voor de verbetering van de invoer in een formulierveld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De dubbele ID-attributen nalopen en wijzigen en de begin en eindtags die niet volledig zijn aanvullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen. Geef formulierelementen een label. Gebruik het <label>-element en koppel het element aan het formulierelement.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste rol of eigenschappen voor statusberichten toevoegen. Voeg het role=”status”-attribuut toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Op onze website zijn veel PDF's te downloaden die horen bij projecten die subsidie van ons hebben ontvangen of al jaren geleden zijn gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld om onderzoeksrapporten en jaarverslagen.

  • Oorzaak:

   De PDF's zijn door derden opgesteld of gemaakt in een verouderde versie van Adobe.

  • Gevolg:

   Deze PDF's passen we niet aan omdat dat onevenredig veel werk en tijd van onze kleine organisatie vraagt. Vaak zijn deze PDF's niet noodzakelijk voor onze dienstverlening.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We streven ernaar om alle PDF's die vanaf 1 januari 2024 geüpload worden te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209