Verklaring van LIAS

Status toegankelijkheid https://meierijstad.pcportal.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website LIAS .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website LIAS van Gemeente Meierijstad voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [mailto:webmaster@meierijstad.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website LIAS : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website LIAS is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ staat achter de tekst ‘Gepubliceerd op:’ een icoon die aangeeft dat de link opent in een nieuw venster. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig zodat blinden ook weten dat er een nieuw venster wordt geopend.

  • Gevolg:

   blinden weten nu niet dat er een nieuw venster wordt geopend

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ hebben de kaartjes een zichtbare kop. Deze kop is echter niet opgemaakt als een html kop. Dit moet wel. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ (zoeken) staat de zichtbare kop ‘Resultaten’. Ook deze kop is niet opgemaakt als html kop en dit moet wel.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulptechnologie kunnen hierdoor problemen ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het pdf document https://meierijstad.pcportal.nl/assets/docs/Kaderbrief2021.pdf hebben de blauwe teksten met de witte achtergrond en de witte teksten met de blauwe achtergrond een te laag contrast van 2,7:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. In het pdf document https://meierijstad.pcportal.nl/assets/docs/1e%20bestuursrapportage %202020.pdf heeft de blauwe tekst ‘Inhoud’ een te laag contrast van 4,3:1. De blauwe teksten vanaf pagina 6 hebben een te laag contrast van 2,7:1. De witte teksten met blauwe achtergrond in de tabellen van de bijlage hebben een te laag contrast van 2,6:1.

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast kan zowel voor mensen die slecht ziend zijn, als voor mensen die bijv met hun laptop in de zon zitten, een probleem zijn.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ valt het zoekknop buiten de menubalk over één van de links heen, waardoor de zoekknop wat lastig te vinden is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   De zoekknop is lastig te vinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een skiplink aanwezig om herhalende content over te slaan en direct naar de inhoud te gaan. Deze link moet alleen de eerste link van de pagina zijn en dit is hier niet het geval. Het is de tweede link van de pagina.

  • Gevolg:

   Mensen die hulptechnologie gebruiken kunnen nu niet gemakkelijk meteen naar de content

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ heeft de titel ‘P&C-portaal’. Dit beschrijft het onderwerp of doel van de pagina niet helemaal. Het is hier niet duidelijk dat het om P&Cportaal van de gemeente Meierijstad gaat. De twee pdf documenten https://meierijstad.pcportal.nl/assets/docs/Kaderbrief2021.pdf en https://meierijstad.pcportal.nl/assets/docs/1e%20bestuursrapportage%202020.pdf hebben allebei we een paginatitel ingesteld in de bestandseigenschappen, maar deze beschrijft het doel of onderwerp niet helemaal goed. Hier is ook niet duidelijk om welke gemeente het gaat. De documenten beginnen allebei met ‘Microsoft Word’. Dit is geen juiste (het is nu een pdf document en geen word document) en belangrijke informatie en kan worden weggelaten.

  • Gevolg:

   Het is nu voor gebruikers lastig om te weten om welk document het gaat

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ wordt in de menubalk gebruikt gemaakt van tabbladen (role=”tablist”). Als er bijvoorbeeld meerdere tabbladen zijn, moet de focus eerst over de onderdelen van het huidige tabblad gaan, voordat de focus naar het volgende tabblad wordt verplaatst. Dit is hier niet het geval. Dit komt op meerdere pagina’s voor

  • Gevolg:

   Dit is lastig voor mensen die gebruik maken van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Ook pdf documenten moeten een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. De pdf documenten https://meierijstad.pcportal.nl/assets/docs/Kaderbrief2021.pdf en https://meierijstad.pcportal.nl/assets/docs/1e%20bestuursrapportage%202020.pdf hebben geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

  • Gevolg:

   mensen die gebruik maken van voorleessoftware kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.pcportal.nl/ staan twee lijsten met tabbladen. Deze hebben role="tablist". Volgens de regels voor WAI-ARIA moet een element met role="tablist" aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een tablist bijvoorbeeld een naam hebben als er een zichtbaar label is. Dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door een aria-label te gebruiken. Een tablist moet een tab met role=”tab” en een tabpanel met role=”tabpanel” hebben. Visueel is duidelijk welke “tab” actief is, deze informatie moet ook doorgegeven worden aan hulpsoftware en dat is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld door middel van een aria-selected attribuut. Ook moet de tablist aan voorwaarden voor de toetsenbord bediening voldoen waar nu niet aan wordt voldaan.

  • Gevolg:

   Dit kan voor meerdere gebruikers problemen opleveren

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben de bevindingen doorgegeven aan de leverancier en aan de mensen die de content maken. Issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209