Verklaring van Archief

Status toegankelijkheid https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Archief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Archief van Gemeente Meierijstad voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 22-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Archief : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Archief is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ staat in de header een link ‘English’. De link heeft een decoratieve afbeelding die voorzien is van de alternatieve tekst ‘English’. Deze tekst wordt ook herhaald in de linktekst. Hierdoor wordt dezelfde tekst twee keer voorgelezen. De afbeelding is hierom decoratief en dient verborgen te worden van de hulpsoftware met leeg alt-attribuut. Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive staat in het linkerpaneel bovenin het logo van ‘archiefweb.eu’. Deze afbeelding is tevens een link, maar heeft geen tekstalternatief. Hier moet in ieder geval de zichtbare tekst in komen en het linkdoel. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive. In hetzelfde paneel staat bovenin een afbeelding van een Nederlandse vlag. Deze link heeft ook geen tekstalternatief. Dit geldt ook voor het zoekicoon onder de kalender.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt dezelfde tekst twee keer voorgelezen, of er is wel een link, maar geen tekstalternatief.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive heeft de witte tekst ‘januari 2021’ boven de kalender heeft een wisselend contrast van 3,0:1 tot 3,9:1 met de grijze achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit probleem komt ook voor bij de dagen van de week daaronder. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met contrast, kunnen hierdoor problemen ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier heeft om aan deze eis te kunnen voldoen, de grijze achtergrond in de kalender verwijdert. Hiermee is het contrast met de witte cijfers (en roze variatie hierop) vergroot.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

  • Gevolg:

   Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive verdwijnt een groot deel van het linkerpaneel buiten beeld of achter het roze gedeelte met het logo, de datum en de link om de opties te verbergen. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

   Daardoor is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Voor de weergave van het archief in andere resoluties of schermen is er een alternatieve navigatie ontworpen. Deze maakt het archief voor mobiele gebruikers en gebruikers met een beperking gebruikersvriendelijker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ staat aan de rechterkant een feedbackformulier. Dit is een afbeelding van tekst.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier: We hebben ons beperkt tot de functionaliteiten van de archiveringsoplossing en niet de gearchiveerde websites. Voor het onderzoeken van de contactformulieren van de gemeente in de archieven kunnen we slechts beperkt aanpassingen doen. Wanneer de website responsive is ontwikkeld, moet dit in het archief reproduceerbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ is de standaard focusstijl vervangen door een zelfgeschreven focusstijl. Deze grijze kleur is niet goed zichtbaar op de witte achtergrond van de pagina. Het kleurcontrast is 2,3:1 en dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Op een blauwe achtergrond, zoals in het broodkruimelpad is dit zelfs slechts 1,6:1. Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive hebben de iconen boven en onder de kalender, waarmee tussen de maanden en jaren genavigeerd kan worden een wisselend contrast van 2,4:1 tot 2,9:1 op de grijze achtergrond. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive

  • Gevolg:

   Deze grijze kleur is niet goed zichtbaar op de witte achtergrond van de pagina.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive zijn in het linkerpaneel meerdere onderdelen niet met het toetsenbord te bedienen. Het gaat om de iconen boven en onder de kalender, waarmee tussen de maanden en jaren genavigeerd kan worden. Daarnaast geldt dit ook voor de link ‘Verberg opties’ onderin dit paneel. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   mensen die geen gebruik (kunnen) man=ken van een toetsenbord, ondervinden hiermee problemen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier heeft voor het toegankelijk maken van de toetsenbord functionaliteit aanpassingen gemaakt in niet alleen de kalender, maar ook de rest van de navigatie. De primaire focus bij het openen van het archief ligt op de kalender navigatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive staat linksonder de tekst ‘Verberg Opties’ met daarnaast drie tekens (‘<<<’). Dit is bewegende content en moet daarom gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden. Dit is nu niet het geval, wat hinderlijk kan zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   Dit kan hinderlijk kan zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit onderdeel is vervangen door een betere animatie die ervoor moet zorgen dat deze “verberg optie” functionaliteit wel opvalt, maar als minder hinderlijk wordt ervaren. De animatie kan worden gestopt en indien nodig ook worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ is een skiplink waarmee direct naar de unieke content genavigeerd kan worden. Dat is goed, maar deze link (‘Ga direct naar het tekstgedeelte’) is nu niet de eerste link op deze pagina en dat is wel nodig. Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive is het linkerpaneel een blok met herhalende content. Hiervoor is geen mechanisme aanwezig waarmee dit kan worden overgeslagen. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   Er is een skiplink waarmee direct naar de unieke content genavigeerd kan worden. Dat is goed, maar deze link (‘Ga direct naar het tekstgedeelte’) is nu niet de eerste link op deze pagina en dat is wel nodig. En in het linkerpaneel staat een blok met herhalende content. Hiervoor is geen mechanisme aanwezig waarmee dit kan worden overgeslagen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit is gemeentelijke content en kan door deze leverancier niet worden opgelost. Met het overgaan naar een nieuwe website van de gemeente wordt dit opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderstaande pagina’s hebben allen dezelfde paginatitel, namelijk ‘Archiefweb – Gemeente Meierijstad’. Deze titels zijn niet uniek en beschrijven het onderwerp niet goed. https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad#archive https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive

  • Gevolg:

   Voor sommige mensen kan het lastig zijn als de paginatitel het onderwerp niet goed beschrijft.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier gaat in overleg met onze klanten om te kijken of deze functionaliteit wenselijk is en op welke wijze we dit laten terugkomen in de browser.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ staat een cookiebanner die de onderliggende webpagina deels bedekt als laatste element in de html-code. Bovenstaand probleem geldt ook voor linkerpaneel op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad#archive. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive

  • Gevolg:

   Hierdoor moet een gebruiker eerst door alle interactieve elementen tabben om deze banner te kunnen afsluiten. Deze cookiebanner dient als eerste focus te krijgen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost het issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive staat in het linkerpaneel bovenin het logo van ‘archiefweb.eu’. Deze afbeelding is tevens een link, maar heeft geen tekstalternatief. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive

  • Gevolg:

   Het doel van deze link is nu niet duidelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Dit is de “Ga terug naar homepage” functie, zoals op bijna alle websites / applicaties gebruikt wordt en zal aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ is de focus niet zichtbaar als deze zich bevindt op het onderdeel ‘Home’ in het broodkruimelpad. Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive is in het linkerpaneel de focus een keer niet zichtbaar tussen de link ‘archiefweb.eu en het selectieveld voor de website. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   als je met je toetsenbord navigeert is het belangrijk om te weten waar de focus staat

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier: "Focus is op de kalender functionaliteit van het archief en de gebruiker kan vanaf dat punt starten met het navigeren door het archief."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstad.nl/home/archief-websites-voormalige-gemeenten_3676/ staat aan de rechterkant een knop met zichtbare tekst ‘Uw reactie’. De toegankelijke naam van dit element is ‘Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?’. Doordat de visueel zichtbare tekst geen onderdeel is van de toegankelijke naam, is de knop nu niet met stem te bedienen. Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive staat in het linkerpaneel bovenin een link met de zichtbare tekst ‘archiefweb.eu’. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief en kan daardoor niet met stem bediend worden. Dit geldt ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Deel van dit criterium heeft betrekking op de functionaliteit van de gearchiveerde website en niet op die van de archiveringsoplossing van Archiefweb. Het laatste punt (tekst verwijzing in de label) is wel aangepast inmiddels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://meierijstad.archiefweb.eu/#archive staat in het linkerpaneel bovenin het logo van ‘archiefweb.eu’. De naam van deze link kan niet door software bepaald worden. In hetzelfde paneel staat bovenin een afbeelding van een Nederlandse vlag. Deze link heeft ook geen tekstalternatief. Dit geldt ook voor het zoekicoon onder de kalender. Deze links hebben ook geen naam. In hetzelfde paneel staat onder het logo ‘archiefweb.eu’ een select-element waarmee een van de archieven geselecteerd kan worden. Dit element heeft nu geen naam die door software bepaald kan worden. Dit geldt ook voor het zoekveld onder de kalender.

   In hetzelfde paneel staat een kalender. Boven en onder de kalender staan iconen waarmee tussen de maanden en jaren genavigeerd kan worden. Bij deze a-elementen ontbreekt het href-attribuut, waardoor deze nu geen waarde hebben. Het icoon van een huis onder de kalender is een span-element die interactief is gemaakt. Dit element heeft daardoor nu ook geen rol. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden opgelost door hier een button-element van te maken. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. In hetzelfde paneel staat onderin een div-element ‘Verberg Opties <<<’ waarmee het paneel verborgen kan worden. Dit element heeft geen rol die door software bepaald kan worden. Alle hierboven genoemde problemen voor dit succescriterium gelden ook voor https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=fusiemeierijstad#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-schijndel#archive, https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-sintoedenrode#archive en https://meierijstad.archiefweb.eu/?subsite=meierijstad-veghel#archive.

  • Gevolg:

   de gebruikersinterface is nu voor mensen die gebruik maken van hulptechnologieen niet voldoende instelbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209