Verklaring van Duurzaamheid

Status toegankelijkheid http://duurzaammeierijstad.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Duurzaamheid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Duurzaamheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Duurzaamheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

Deze verklaring heb ik opgesteld nav de hertoetsing van de content en het technische onderzoek door de leverancier

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 04-04-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Duurzaamheid : voldoet gedeeltelijk

De website Duurzaamheid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=7689b505-c32d-4188-b927-670480f6f6ba&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Als je met een muis over een slide gaat (on hover) verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze knoppen en bullets hebben geen tekstalternatief.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De iconen bij de contactgegevens hebben geen alternatieve tekst.

   Bij heronderzoek: Bij de meeste iconen gaat het nu goed, maar de alternatieve tekst van het wereldbol-icoon wordt overschreven door het aria-label en ontbreekt dus voor screenreadergebruikers.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bij de slide is een lijn bovenaan de slide te zien die steeds langer wordt. Als de lijn even breed is als de slide is het tijd voor de volgende slide. Deze lijn heeft geen tekstalternatief.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding nummer 5: Wanneer een afbeelding wordt aangeboden met een tekstueel bijschrift dat hetzelfde is als de alt-tekst, wordt deze informatie dubbel opgelezen door voorleessoftware. Dit is onwenselijk en kan zelfs verwarrend zijn. Het advies is om de informatie zo in te delen dat toevoegingen op de afbeelding in het bijschrift komen te staan en de alt-tekst bestaat uit een inhoudelijke beschrijving van de afbeelding. Hier zou bijvoorbeeld het bijschrift kunnen blijven staan, maar zou de alt-tekst iets kunnen zeggen over de visuele informatie op de foto. Bijvoorbeeld: "Schets: het gebouw is halfrond met een groen dak waarop paarse bloemen staan, etc." Let er hierbij op dat de alt-tekst niet te lang wordt; één of twee regels is hier gepast. ◦ Op pagina: Een nieuw, duurzaam scoutinggebouw voor Sint-Oedenrode Het logo dat naar de hoofdpagina verwijst heeft een alt-tekst, maar deze tekst is niet voldoende beschrijvend van de visuele informatie die wordt gegeven. Het woord Meierijstad komt bijvoorbeeld helemaal niet terug in de alt-tekst. Hierdoor wijkt de informatie die gebruikers van een schermlezer krijgt af van de informatie die een visuele lezer krijgt. Het advies is om deze informatie gelijk te trekken: door duurzaamheid een eigen logo(type) te geven, of door de alt-tekst overeenkomstig te maken met het logo(type). Uit heronderzoek blijkt dat de logotekst, 'Logo Duurzaamheid, ga naar de homepage', nog steeds niet aangeeft dat het een website van de gemeente Meierijstad betreft en dat het niet overeen komt met de visuele informatie waarin staat: 'Meierijstad duurzaam'. ◦ Gerelateerd aan component: Header

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij gaan onderzoeken hoe we dit issue op kunnen lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief, zoals een tekstuele uitleg.

   Bij heronderzoek: Geen verandering aangetroffen.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen audiodescriptie.

   Bij heronderzoek: Geen verandering aangetroffen.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De rijkoppen ontbreken in de tabel.

   Bij heronderzoek: Er zijn wel kolomkoppen, maar geen rijkoppen. 'Maatschappij en Politiek', 'Openbare ruimte', etc. zouden ook th's moeten zijn met scope="row".

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer je bent ingelogd verschijnt het veld 'Uw reactie'. Naast het label staat een link met een vraagteken en verborgen tekst 'Wat moet ik bij "Uw reactie" invullen'. Bij activeren van de link verschijnt de tekst 'Uw reactie, probeer constructief te zijn door ook uit te leggen waarom u iets vindt.' Dat dit gebeurt wordt niet doorgegeven door een screenreader. De focus komt terecht in het veld 'Uw reactie'.

   Dit komt bij meerdere formulieren voor.

   Bij heronderzoek: Het is niet duidelijk waar de helptekst is verschenen. Die staat namelijk in de DOM onder het veld. Hij zou meteen na de knop moeten komen, dan kun je hem wel vinden als je met een screenreader werkt.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Met een title-attribuut krijgen de stemknoppen meer informatie (en ook andere elementen in het stemformulier). Deze informatie is niet beschikbaar voor iedereen.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost. Beide knoppen hebben als toegankelijke naam het cijfer van het aantal stemmen. Dit maakt nog niet duidelijk waar deze knop voor is. Er zijn twee verschillende title-attributen: 'Stem voor' op de button en 'Stemmen voor' op de span met het cijfer. Zorg ervoor dat alle informatie beschikbaar wordt voor screenreadergebruikers. Dus bijvoorbeeld als button-tekst: 'Stem voor (er zijn 0 stemmen voor)'.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het stemformulier is niet duidelijk voor screenreadergebruikers. Met spraakbediening zal het overigens ook lastig te bedienen zijn.

   Bij heronderzoek: Het stemformulier is verwijderd van de steekproef-pagina 'Eparticipatie overzichtspagina (wordt binnenkort aangepast)', daarom is deze bevinding gekoppeld aan pagina 'Idee (wordt binnenkort aangepast)'.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk welke delen van de kaart bij elkaar horen (knoppen, zoekveld, etc.).

   Dit komt op meerdere plekken met een kaart voor.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is voor een screenreadergebruiker niet duidelijk waar het label 'Datumprikker' bij hoort.

   Bij heronderzoek: Het label is nu een legend voor een fieldset. Maar de fieldset heeft geen naam, dat komt doordat het eerste element in de fieldset een div-element is, en niet de legend.

   Advies:

   • Zorg dat de legend de 'first child' is van de fieldset.
   • De geselecteerde datum is nog niet herkenbaar voor screenreadergebruikers (en heeft wel een eigen styling. Geef de geselecteerde datum aan met een verborgen tekst (bijvoorbeeld 'gekozen datum').
  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk wat de links 'Personen' en 'Afdelingen' doen. De tabstructuur is niet beschikbaar voor hulpapparatuur.

   Dit geldt voor meerdere pagina's, bijvoorbeeld ook 'Eparticipatie overzichtspagina'.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost voor de pagina 'Eparticipatie overzichtspagina'.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De datumprikker is niet toegankelijk: Met een screenreader weet je niet dat hij is geopend.

   Dit geldt voor meerdere formulieren.

   Bij heronderzoek: Hier is een aria-live-attribuut op de kalender gezet, die dan door de screenreader wordt voorgelezen zodra je de link hebt geactiveerd. Dat zegt alleen nog niets over de knop. aria-live is hier geen oplossing, verwijder dit weer. Gebruik voor het kalender-icoon geen link, maar een button met aria-expanded en aria-controls (verwijzend naar het id van de kalender).

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij de slide is een lijn bovenaan de slide te zien die steeds langer wordt. Als de lijn even breed is als de slide is het tijd voor de volgende slide. Deze lijn kan niet worden weergegeven met hulpapparatuur.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Als je met een screenreader werkt, is het niet duidelijk dat er een reactieformulier is verschenen.

   Bij heronderzoek: aria-live is geen oplossing voor dit probleem. Je hoort dat je de link hebt geklikt, maar er gebeurt verder niets. Hij wordt niet voorgelezen, maar ik kan niet zo snel achterhalen waarom. Het is sowieso geen goed plan om een heel formulier in een aria-live te stoppen, omdat dat veel te veel ruis geeft.

   Het beste is hier om te werken met een button (niet met een link met enkel een click-handler) en het aria-expanded-attribuut. Met aria-controls dat verwijst naar het id van het formulier zou dat denk ik de beste oplossing zijn.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen in de slider worden altijd doorgegeven aan de toegankelijkheidslaag, en zijn daarmee altijd beschikbaar voor screenreadergebruikers, ook al zijn ze niet in beeld.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de structuur van de pagina zijn de knoppen niet gerelateerd aan de slider met de afbeeldingen, terwijl het visueel gezien één blok is.

   Opmerking: Bovendien wordt boven de slider de h2 'Nieuws slider' gebruikt, maar in de knoppen heet het component een carousel (wat door VoiceOver vreemd wordt uitgesproken, de juiste Nederlandse spelling is 'carrousel' met dubbel-r). Hier is ook nog sprake van jargon dat bezoekers niet zullen begrijpen).

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Voor screenreadergebruikers is het niet duidelijk waar het calamiteitenblok begint en waar het eindigt. Het is dus ook niet duidelijk welke informatie bij elkaar hoort.

   Bij heronderzoek: role="alert" was hiervoor niet de oplossing, al kan het wel prettig zijn dat zo'n belangrijke melding meteen wordt voorgelezen, net als dat hij meteen de aandacht trekt voor ziende gebruikers.

   Het is nog steeds niet duidelijk welke informatie bij elkaar hoort. Er staan alleen div-elementen met daarin een paragraaf en een knop. Er is geen andere semantische HTML die aangeeft waar het blok begint en waar het eindigt. Dit zou kunnen met bijvoorbeeld een article-element. role="alert" moet dan wel op een ander element gezet worden, bijvoorbeeld op de paragraaf met class="section document". Anders wordt de rol van het article-element overschreven door de rol van alert. De knop valt dan ook buiten de alert-tekst.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is voor screenreadergebruikers ondanks de aanduiding met de tekst 'Tabblad actief', niet zo duidelijk hoe de visuele structuur is, dus wat er wel in beeld is en wat niet.

   Bij heronderzoek: Dit is nog steeds niet duidelijk. Het zou goed zijn als hier rollen op zouden komen als tablist, tab en tabpanel. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#tablist

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een aantal niet-decoratieve iconen zijn geplaatst met het before/after pseudo-element en CSS content (font icons). Deze iconen kunnen wegvallen voor mensen die andere weergaven van een pagina nodig hebben.

   Dit komt op allerlei pagina's voor, op de homepage bijvoorbeeld bij:

   • Het vergrootglas van de zoekknop in de header
   • Het kruisje van de sluitknop in het calamiteitenblok
   • Het groter-dan-teken dat achter de link 'Nieuws' staat (en ook achter sommige andere links)

   Bij heronderzoek: Oplossing was hier niet om tekst voor screenreaders toe te voegen, maar afbeeldingen niet met CSS te plaatsen. Het gaat erom dat mensen met een eigen stylesheet de afbeelding kunnen blijven waarnemen. Oplossing is om betekenisvolle iconen niet met CSS te plaatsen, maar als img met een alt-tekst. In dat geval kunnen title-attributen, verborgen teksten en aria-labels verwijderd worden. Zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/failures/F87

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De zoeksuggesties zijn niet te gebruiken door screenreadergebruikers.

   Bij heronderzoek: De rol combobox is niet toegestaan op een form-element. Nu wordt er verkeerde informatie gegeven aan screenreadergebruikers, en dat maakt het niet duidelijker.

   Voor dit component is documentatie geschreven, waar ook voorbeelden in staan: 3.8 Combo Box.

   Het voert voor dit rapport te ver om uit te schrijven hoe dit component toegankelijk gemaakt kan worden. Test het component bij het bouwen ook met verschillende browser/screenreader-combinaties.

   Zie ook:

   • https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#combobox
  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De zoekresultaten zijn opgemaakt als een lijst, met in elk lijst item een h3 kopje. De lijstopmaak is correct, maar het gebruik van een koptekst kan hier problemen opleveren. Wanneer een blinde gebruiker namelijk navigeert aan de hand van koppen met een schermlezer en onder een kop staat direct een nieuwe kop, kan dat de indruk wekken dat er informatie ontbreekt die onder de kop zou moeten staan. Dit kan verwarrend zijn, vooral omdat er soms wél extra tekst onder de kop staat. Daarnaast is een tekst geen structureel kopje als er geen inhoud onder staat. Het advies is om hier geen h3 elementen te gebruiken, maar de lijststructuur wel te blijven gebruiken. ◦ Op pagina: Zoekresultaten "Gemeente"

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij gaan bekijken hoe we dit op kunnen lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 24. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De einddatum is extra opvallend gemaakt met een rode kleur (class="alert"). Deze informatie is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld kleurenblinden en screenreadergebruikers.

   Bij heronderzoek: pagina is niet meer beschikbaar, oplossing kan niet worden gecontroleerd.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 25. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het calamiteitenblok is rood van kleur en valt daardoor goed op voor mensen die kleuren kunnen waarnemen. Als je de kleuren niet kunt waarnemen, valt het blok ook niet extra op.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost. role="alert" toevoegen werkt alleen voor screenreadergebruikers. Er zijn veel verschillende oogaandoeningen waarbij je de kleur rood niet kunt waarnemen. Voor die groep mensen is een ander kenmerk nodig dan alleen kleur, zoals het succescriterium zegt. Plaats bijvoorbeeld een waarschuwingsicoon.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst in het kruimelpad (#029415) heeft een te laag contrast met de achtergrond (#E6F7FC). Dit contrast is 3.63:1, maar moet minimaal 4.5:1 zijn. Dit kan het voor slechtziende gebruikers moeilijk leesbaar maken. Het advies is om dit contrast of het formaat van de letters te verhogen. UIt heronderzoek blijkt dat het contrast wel iets verhoogd is naar 4,2:1 (donkergroen #028814 op lichtblauw #e6f7fc), maar dit is onvoldoende. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn bij een fontgrootte kleiner dan 24px (18pt) of bij vetgedrukte tekst kleiner dan 19px (14pt. Bij een grotere tekst mag het ook 3:1 zijn. ◦ Gerelateerd aan component: Header

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij gaan bekijken hoe we dit op kunnen lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 27. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De subnavigatie verdwijnt al bij inzoomen naar 150% (bij schermbreedte van 1280px).

   Bij heronderzoek: Dit werkt nog steeds niet op een wat smaller scherm. Voor het testen van criteria 1.4.4 en 1.4.10 houden wij een schermbreedte aan van 1280px.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 28. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als je inzoomt naar 400% bij een schermbreedte van 1280px, past niet alle tekst meer in de slider. Een deel ervan is dus niet te lezen. Zie screenshot 'Reflow slider'.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 29. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het witte veld 'Geef een zoekopdracht op' met de grijze achtergrond is onvoldoende.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 30. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   On hover verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze controls zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 31. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De focusvolgorde is niet logisch, daardoor is het als toetsenbordgebruiker moeilijk te volgen waar je bent op de pagina.

   Bij heronderzoek: Dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 32. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de video in volledige weergave is geopend dan kan de toetsenbordfocus uit de video speler terwijl de video volledig in beeld blijft.

   Bij heronderzoek: Deze bevinding is nog niet opgelost.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De link 'Lees verder' onder de kop 'Webpagina' heeft geen goede linktekst.

   Bij heronderzoek: Dit is nog niet opgelost.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 34. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld in de kaart heet 'geef een zoekopdracht op'. Dit maakt niet duidelijk wat voor zoekopdracht. Het is in ieder geval niet een zoekopdracht naar locaties uit de sociale gids.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 35. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onder de kop 'Externe link naar Roxit - nieuw venster' staat een link met zichtbare tekst 'http://www.roxit.nl' en toegankelijke naam 'Externe link naar Roxit - nieuw venster (opent in een nieuw venster, opent externe website)'. De zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijke naam en kan daardoor problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken.

   Bij heronderzoek: Dit is niet opgelost.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 36. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij het Locatieobject: Het div-element waarin de kaart staat heet 'Map', vanwege het aria-label. Dit is Engels.

   Die geldt ook voor het div-element met role="group" en een aria-roledescription="map".

   Dit komt op meerdere plaatsen voor waar een kaart staat, bijvoorbeeld ook op Bekendmakingen_Vergunningen.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 37. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De knoppen van de videospeler zijn allemaal in het Engels.

   Bij heronderzoek: Er zijn nog steeds elementen in de video die in het Engels zijn. Dit is goed te zien in de accessibility tree in Firefox. Met name 'progress bar', 'replay', 'volume level'.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 38. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld 'geef een zoekopdracht op' heeft geen label.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 39. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het usemap-attribuut op de img in de div met role="button" mag niet gebruikt worden binnen focusbare elementen. Zie MDN.

   Er zijn nog een paar HTML-fouten op deze pagina die te vinden zijn door de HTML te valideren.

   Dit komt bij meerdere kaarten voor.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 40. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   On hover verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze controls hebben geen naam en geen rol.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 41. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij de slide is een lijn bovenaan de slide te zien die steeds langer wordt. Als de lijn even breed is als de slide is het tijd voor de volgende slide. Deze lijn heeft geen naam en geen rol.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 42. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Klikken op een slide maakt dat je naar het nieuwsbericht gaat. Er is geen link (a-element). Dit bericht is niet te bereiken met hulpapparatuur of met het toetsenbord.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders die linken naar een andere pagina.

   Bij heronderzoek: Deze functie wordt herzien, bevinding blijft staan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 43. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De markers met de cijfers werken niet als je ze met een screenreader probeert te gebruiken.

   Bij heronderzoek: Deze bevinding was verwijderd na eerder overleg, maar teruggezet onder 4.1.2. Het gaat erom dat de popup die verschijnt nadat je een van de markers in de kaart activeert, niet verschijn wanneer je met een screenreader werkt.

   Screenreaders gebruiken de omliggende div: <div aria-label="Omgevingsvergunning bouwen 5801MB Raadhuisstraat - aanvraag ontvangen" role="button" tabindex="0">. Daarbinnen zit een klikbaar gemaakt img-element, dat feitelijk de popup opent met een toetsenbord. Dus dit werkt zo niet voor screenreadergebruikers. Er zijn klikbare elementen genest (wat je nooit zou moeten doen). Je zou hier gewoon 1 button moeten maken met daarin de afbeelding met een goede alt-tekst, zodat alle gebruikers hetzelfde element kunnen gebruiken, zonder interactieve elementen te nesten.

   Een advies: Gebruik bij het aanpassen van code de axe-extensie van Deque. Die meldt dit soort fouten als je je code test.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025
 44. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het div-element met role="group" heeft ook een aria-roledescription="map". De rol 'group' is niet semantisch en dat zou volgens de ARIA-specificatie wel moeten voor elementen die een aria-roledescription krijgen. Het is de vraag of deze constructie werkt voor alle screenreader/browser-combinaties. Wanneer het aria-label wordt verwijderd, werkt dit in ieder geval al niet meer met VoiceOver in Firefox.

   Dit geldt voor meerdere pagina's met kaarten.

   Bij heronderzoek: Kaart van Google, dit kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben contact opgenomen met de leverancier ivm dit issue. Leverancier verzekert ons dat deze techniek ofwel niet voor deze site door ons wordt gebruikt, ofwel dat dit issue in de huidige versie van het cms al is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-04-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209