Verklaring van Bereken uw recht plus

Status toegankelijkheid https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php?u=1486804717.50605.25435192600202

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bereken uw recht plus.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bereken uw recht plus gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Bereken uw recht plus en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [mailto:webmaster@meierijstad.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-03-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bereken uw recht plus : voldoet gedeeltelijk

De website Bereken uw recht plus is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=668a919e-e25f-4e92-920c-0008c12afa1f&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staat bovenaan (links) in de header het logo van de gemeente Meierijstad met de tekst "Meierijstad" in het logo. De alternatieve tekst van dit logo is nu "gemeentelogo". De alternatieve tekst is niet voldoende. Dit tekstalternatief beschrijft niet de inhoud van dit logo en is de enige visuele manier om te weten van welke gemeente deze pagina is. Dit is een probleem op alle pagina's van dit proces. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php? u=1486804717.50605.25435192600202 (Start scherm) staat aan de rechterkant een knop "Contact" die eruit ziet als een link (knop), die met een muis open- en dichtgeklapt kan worden. Op het moment dat de link geopend is, verschijnt een icoon van een kruis "x", wat suggereert dat hiermee het geopende scherm gesloten kan worden. Voor dit icoon is er geen tekstalternatief aanwezig, maar dat is wel nodig. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score staat een tabel "bekijk meer details". Wanneer op de eerste rij geklikt wordt dan verschijnen er meerdere kolommen ("doelgroep", "voorwaarden/kosten", "inkomen", "vermogen" en "recht") met onderliggende informatie. De informatie die nu wordt weergegeven binnen deze kolommen zijn afbeeldingen zonder een tekstalternatief. Het img-element heeft nu geen alt-attribuut (alt=""). Wanneer het img-element geen alt-attribuut heeft dan wordt door voorleessoftware de bestandsbron (src="../img/checkmark-correct.svg") van de afbeelding voorgelezen. Er wordt nu title-attribuut gebruikt, dit kan beter omgezet worden naar een alt-attribuut. Hierdoor zal aan dit criterium voldaan worden. Binnen dit tabel staan "?" iconen die openen dichtgeklapt kunnen worden. Voor deze iconen ontbreken de tekstalternatieven die aangeven wat de functie en het doel van deze iconen zijn. Op pagina's zoals https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm20.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staat verschillende blauwe vraagtekens. Als de muis erop staat krijgen deze interactieve vraagtekens een naam, de naam moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware zonder dat de muis of toetsenbordfocus op dit element staat. Dit is geen eigenschap die alleen aanwezig hoeft te zijn als een onderdeel hover of focus heeft. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 en https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm120.php? u=1486804717.50605.25435192600202. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht staat bovenaan rechts in de header het logo van Bereken uw recht met de volgende tekst in het logo "Bereken uw recht.nl Laat uw geld niet liggen". Het img-element heeft nu geen alt-attribuut (alt=""). Wanneer het img-element geen alt-attribuut heeft dan wordt door een voorleessoftware de bestandsbron (src="https://www.berekenuwrechtplus.nl/layout/balkboven.jpg") van de afbeelding voorgelezen (zie ook 2.4.4 en 4.1.2).

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk voor mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/productencatalogus.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staat onder koptekst "Kosten waar geen vergoeding voor mogelijk is" visueel een ongeordende lijst. Deze lijst is echter niet als zodanig in HTML- code opgemaakt, waardoor de lijst zoals die nu is niet door hulpsoftware herkend wordt. Hiervoor moeten dus de ul- en li-elementen gebruikt worden, zodat ook hulpsoftware de lijst als lijst herkend. Informatie die visueel als lijst is opgemaakt moet ook in de code als lijst zijn opgemaakt. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht staat een datatabel. De koppen van de eerste rij zijn goed geassocieerd met de kolommen er onder (door

   <th></th>). De informatie in de tweede kolom zegt iets over de data in de andere cellen van die rij, deze relatie moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Om te begrijpen wat bijvoorbeeld de betekenis is van de (bovenste) waarde ‘278,76’ is de relatie met de norm ‘105%’ gegeven maar er is geen andere relatie beschikbaar zoals ‘Alleenstaande’ en ‘Ik ben jonger dan 21 jaar’. Deze informatie is wel nodig om de inhoud van deze cel te begrijpen. Deze relaties moeten beter worden aangegeven voor hulpsoftware. Een optie os om id- en headers-attributen te gebruiken, maar andere oplossingen zijn mogelijk. Vergelijkbare problemen met een tabel zijn te vinden op op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=kortrapport staat een datatabel met informatie over de gezinssituatie. De relaties zijn nu helemaal duidelijk. Wanneer de informatie horizontaal van links naar rechts gelezen kan worden dan is het geen probleem voor voorleessoftware. Voor de rijkop "Doelgroepvragen" moet programmatisch relatie gelegd worden. Verderop de pagina onder koptekst "Regelingen" staan visuele kopteksten die nu vetgedrukt zijn en in groen en rood zijn. Deze kopteksten zijn nu vetgemaakt met een strong-element en dienen met een h-element (h1, h2 en dergelijke) opgemaakt te worden. Vergelijkbare problemen met vetgemaakte kopteksten komen op andere pagina’s ook voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=berekeningen staan vraagteken-iconen die open geklikt kunnen worden. De informatie die hieronder verschijnt zijn visueel met koppen gestructureerd die nu vet zijn gemaakt met een strong-element. Dit zijn koppen die met een h-element opgemaakt moeten worden. Let op, dit zijn slechts een paar voorbeelden. Zie ook op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php? u=1486804717.50605.25435192600202 onder de vraagteken-iconen. Het strong-element mag niet gebruikt worden om een hele tekst of kop nadruk te geven en mag niet gebruikt worden als vervanging van koppen. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staan twee groepen met selectievakjes. Dit zijn formuliervelden waarop keuzes aangegeven kunnen worden. Hier doen zich twee problemen voor. Het eerste is: deze groepen beiden hun eigen een label erboven met de tekst "Studie" en "Studie Partner" hebben. Deze is visueel gekoppeld aan de selectievakjes, maar niet door middel van de HTML-code. Dit kan door de velden binnen een fieldset-element te plaatsen en de tekst "Studie" en "Studie Partner" in een legendelement bovenaan de fieldset te plaatsen. Het tweede probleem is dat de visuele selectievakjes een invoerveld zijn zonder een label. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. Dit kan door tekstlabels met "for" en "id" te koppelen aan het invoerveld. Deze labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden. Dit is ook een probleem voor succescriterium 2.5.3 en 4.1.2. Het genoemde probleem komt op alle pagina’s voor daar waar invoervelden staan. Op meerdere pagina's zoals https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm20.php? u=1486804717.50605.25435192600202 is de tekst die als label bij een invoerveld staat niet gekoppeld aan het zichtbare invoerveld met role=”checkbox”. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware niet mogelijk om te weten wat er ingevuld moet worden. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 en https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/productencatalogus.php? u=1486804717.50605.25435192600202.
  • Gevolg:

   Sommige gebruikers ondervinden hier hinder van

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score staat een uitleg over wie in aanmerking komt voor de regelingen. De uitleg is afhankelijk van een kleur. Beter is het om direct over de statussen te spreken, dus "veel kans", "weinig kans", enz. De tabel zelf voldoet aan de eisen, alleen de bovenstaande tekstuele instructie voldoen niet.

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=aanvraag staat onder het logo een menu met grijze menuonderdelen. De grijze teksten hebben een gemeten contrast van 3,9:1 ten opzichte van de achtergrondkleur. Onder de koptekst "Digitaal aanvragen" staat een lichtgrijze regel. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 2,4:1. Het gemeten contrast is te laag, dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit type probleem met grijze tekst komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/productencatalogus.php? u=1486804717.50605.25435192600202 en https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=berekeningen. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score heeft de witte tekst ‘weinig kans’ met 4,0:1 te weinig contrast met de rode achtergrond. De rode tekst op https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=kortrapport heeft met 4,0:1 ook te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s verschijnt een horizontale scrolbalk, wanneer de content bekeken wordt bij een breedte van 320 pixels. Wanneer de horizontale scrolbalk in beeld verschijnt, wordt gesuggereerd dat er extra informatie daarachter staat. Er is niet altijd extra informatie aanwezig buiten het beeld. Het is beter om dit probleem op te lossen. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen. Zie bijvoorbeeld op https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/productencatalogus.php? u=1486804717.50605.25435192600202 en https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/digid1.php? u=1486804717.50605.25435192600202. Alleen op pagina's waar horizontaal scrollen bij 320 CSS-pixels noodzakelijk is om alle content te zien is er een probleem. Een tabel valt onder een uitzondering, maar de tekst boven (en onder) een tabel valt niet onder die uitzondering en moet gewoon zichtbaar zijn, de pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score voldoet dus niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Wanneer de horizontale scrolbalk in beeld verschijnt, wordt gesuggereerd dat er extra informatie daarachter staat. Er is niet altijd extra informatie aanwezig buiten het beeld

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op webpagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm20.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staan selectievakjes en invoervelden. De randen van de selectievakjes en de invoervelden hebben een te laag contrastratio. Het gemeten contrast bij de selectievakjes is 2,3:1 en bij de invoervelden 1,6:1. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Dit probleem komt op alle pagina’s voor daar waar invoervelden en selectievakjes aanwezig zijn. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,7:1te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Zie de twee knoppen 'Terug' en 'Verder' onder in de pagina. Dit probleem komt op alle pagina’s voor daar waar zulke knoppen staan of de focusindicator is aangepast. Zie ook de selectievakjes en vraagtekeniconen.

  • Gevolg:

   sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm20.php? u=1486804717.50605.25435192600202 (Uw Situatie in het proces) staat een formulier. Bij enkele invoervelden staan vraagteken-icoontjes ('?'). Als over dit icoon wordt gegaan met de muis of deze een toetsenbordfocus krijgt, verschijnt er een venster met informatie. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarde 'Aanhouden', want de content verdwijnt als de muis of toetsenbordfocus ergens anders naartoe gaat. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. Dit probleem komt voor op alle pagina’s waar dit icoontje aanwezig is.

  • Gevolg:

   toetsenbordgebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staat aan de rechterkant een knop "Contact" die eruit ziet als een link, die met een muis open- en dichtgeklapt kan worden. Het is nu niet mogelijk om met een toetsenbordbediening deze knop te activeren. Een toetsenbordgebruiker mist nu de informatie die achter/onder deze knop staat. Verderop de pagina onderin staat drie vraagtekens ("?") die nu met een muis open- en dichtgeklapt kunnen worden. Het is nu niet mogelijk om met een toetsenbordbediening deze vraagtekens te activeren. De knop ‘Verder »’ is het enige onderdeel op deze pagina dat met het toetsenbord te bedienen is. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score staat een tabel "bekijk meer details". Wanneer op de eerste rij geklikt wordt dan verschijnen er meerdere kolommen ("doelgroep", "voorwaarden/kosten", "inkomen", "vermogen" en "recht") met onderliggende informatie. Deze functie werkt niet voor een toetsenbordgebruiker, het is nu alleen met een muisbediening mogelijk om dit te activeren. Hetzelfde probleem doet zich ook voor met de vraagteken-iconen, het is niet mogelijk om met een toetsenbordbediening deze informatie open- en dicht te klappen. Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht staat bovenaan (links) in de header een “terug” knop. Het is nu niet mogelijk om met toetsenbordbediening deze knop te activeren. Dit zijn enkele voorbeelden van componenten die niet met het toetsenbord te bedienen zijn, dit is geen volledig overzicht. Alle handelingen die met de muis mogelijk zijn moeten ook op de een of andere manier met het toetsenbord uitgevoerd kunnen worden. Er kan dus gebruik gemaakt worden van verschillende manieren om een actie te doen, zolang er één toegankelijk is is er geen probleem.

  • Gevolg:

   Het is nu niet mogelijk om met een toetsenbordbediening deze knop te activeren. Een toetsenbordgebruiker mist nu de informatie die achter/onder deze knop staat.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van de pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus er op staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=gegevens en https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=kortrapport.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle pagina’s van de onderzochte website hebben hetzelfde titel "Bereken uw recht". Deze titel geeft niet het onderwerp of doel van de specifieke pagina weer. Bijvoorbeeld de pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=links gaat over links of belangrijke links. De titel "Bereken uw recht" omschrijft het onderwerp of het doel van de pagina's onvoldoende. Indien meerdere pagina's onderdeel zijn van één proces mogen die pagina's dezelfde paginatitel hebben zolang die titel het onderwerp of doel van het hele proces beschijft.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht staat bovenaan (rechts) in de header het logo van Bereken uw recht met de volgende tekst in het logo "Bereken uw recht.nl Laat uw geld niet liggen". Het logo heeft geen linktekst. De linktekst moet het doel van de link omschrijven, namelijk gaan naar de homepage. Het is beter om de link te voorzien van een linktekst. Dit kan door de afbeelding van het logo te voorzien van een alternatieve tekst die als linktekst gebruikt kan worden.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle pagina's te kunnen vinden. Op dit moment is de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn het volgen van links. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om dit probleem op te lossen, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of sitemap. Om de verschillende pagina's van één proces te vinden hoeft alleen de eerste pagina van een proces vindbaar te zijn. De pagina's die geen onderdeel uitmaken van het proces zoals https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/ moeten op meerdere manieren te vinden zijn.

  • Gevolg:

   sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondernemen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staan twee groepen met selectievakjes. Dit zijn formuliervelden waarmee keuzes aangegeven kunnen worden. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de invoervelden (role=”radio”) geen naam hebben. Deze naam is de tekst die gebruikers van spraaksoftware nodig hebben om deze elementen te kunnen aanduiden en bedienen. De naam moet dus de tekst bevatten die zichtbaar is op of bij het veld. Dit is op te lossen door het tekstuele label aan het veld te koppelen (zie ook succescriteria 1.3.1 en 4.1.2). Het genoemde probleem komt op alle pagina’s voor daar waar invoervelden staan. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/productencatalogus.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staan meerdere selectievakjes (role=”checkbox”) zonder naam, niet alle tekst naast en onder deze vakjes moet onderdeel worden van de naam om te voldoen. Voor het eerste vakje is bijvoorbeeld de tekst ‘Gasfornuis’ voldoende. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/ staat rechtsboven een logo met tekst en zonder tekstalternatief. De onderliggende link heeft geen naam en voldoet daarom ook niet aan de eisen van dit succescriterium. In dit geval hoeft alleen de belangrijke (blauwe) tekst onderdeel te worden van de naam. De spelling en woordvolgorde is ook van belang. Dit zijn enkele voorbeelden van problemen met dit succescriterium, mogelijk komen er meer problemen voor binnen de steekproef.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden: De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de invoervelden (role=”radio”) geen naam hebben. Deze naam is de tekst die gebruikers van spraaksoftware nodig hebben om deze elementen te kunnen aanduiden en bedienen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De onderzochte website is een Nederlandstalige website. De standaard natuurlijke taal van een webpagina kan alleen worden opgegeven door middel van het lang attribuut bij het html element. Voor HTML- pagina's dient de taal aangeven te worden met een 'lang' attribuut:<html lang="nl">. Er is nu geen taal ingesteld voor de pagina’s op de website. Dat is wel belangrijk, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen. https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php? u=1486804717.50605.25435192600202

  • Gevolg:

   sommige gebruikers kunnen hier hinder van onndervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=aanvraag staat een dubbel id. Het id "aanvragen" komt meerdere keren voor op deze pagina. Er is een probleem gevonden met begin- en eindtags. Bijvoorbeeld op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staat een eindtag </fieldset> zonder een begintag

   <fieldset>. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's. Vergelijkbare problemen met begin- en eindtags komen ook voor op de pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm130.php? u=1486804717.50605.25435192600202, https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=aanvraag en https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score. Dit probleem komt ook op andere pagina's voor.
  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php? u=1486804717.50605.25435192600202 (Start scherm) staat aan de rechterkant een knop "Contact" die eruit ziet als een link, die met een muis open- en dichtgeklapt kan worden. De toestand (state) van deze link (knop) kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de rol voor de link of de knop. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Het icoon van een kruis ("x") heeft geen naam en de rol kan niet door hulpsoftware bepaald worden. De genoemde problemen met de toestand (state) van een link geldt ook voor de drie vraagtekens ("?") die onderin de pagina staan. De toestand (state) van deze link (knop) kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit probleem komt ook op andere pagina's voor. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score staat een tabel ("bekijk meer details"). Wanneer op de eerste rij geklikt wordt dan verschijnen er meerdere kolommen ("doelgroep", "voorwaarden/kosten", "inkomen", "vermogen" en "recht") met onderliggende informatie. De informatie die nu wordt weergegeven binnen deze kolommen zijn afbeeldingen zonder een naam. De toestand (state) van de eerste rij kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het ingeklapt of opengeklapt is. Binnen deze tabel staat ("?") iconen die open- en dichtgeklapt kunnen worden. Voor deze iconen ontbreekt de naam, de rol en de toestand. Hulpsoftware kan nu niet bepalen wat het is, bijvoorbeeld een knop of een link. Tevens kan hulpsoftware nu de naam en de toestand hiervan ook niet bepalen. Vergelijkbare problemen met vraagteken-iconen komen op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht staat bovenaan (rechts) in de header het logo van Bereken uw recht met de volgende tekst in het logo "Bereken uw recht.nl Laat uw geld niet liggen". De link onder deze afbeelding heeft geen naam, mede doordat de afbeelding geen tekstalternatief heeft. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm50.php? u=1486804717.50605.25435192600202 staan twee groepen met selectievakjes. Dit zijn formuliervelden waarmee keuzes aangegeven kunnen worden. Labels en titels bij invoervelden moeten geassocieerd worden met het invoerveld. De labels zijn nu niet geassocieerd met de invoervelden, waardoor de invoervelden geen naam hebben. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zoals ook op https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm115.php? u=1486804717.50605.25435192600202, https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/productencatalogus.php? u=1486804717.50605.25435192600202 en meer. Op pagina https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/resultaat.php? u=1486804717.50605.25435192600202&p=score staat een interactieve tabel waarin de verschillende die in en uitklapbaar zijn interactieve tabelonderdelen zijn. Deze componenten van de gebruikersinterface hebben geen rol die hoort bij interactieve elementen. Let op met het gebruik van WAI-ARIA. Het gebruik van het role attribuut overschrijft de html rollen van html. Bijvoorbeeld een tr-element met role=”button” is voor hulpsoftware geen tabelrij maar een knop, de tabel voldoet in zo’n geval dan niet meer aan succescriterium 1.3.1: Info en relaties. Het gebruik van WAI-ARIA rollen (role=”...”) geeft vaak aanvullende eisen onder dit succescriterium. Het advies is dan ook om hier voorzichtig mee om te gaan. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/ staat informatie over complexe WAI-ARIA elementen en op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#role_definitions staat waarvoor de verschillende rollen gebruikt kunnen worden met links naar de verschillende attributen en waarden die daarbij horen. Dit is een selectie van de problemen met betrekking tot dit succescriterium op deze website.

  • Gevolg:

   sommige gebruikers kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij hebben het rapport doorgestuurd naar de leverancier. Die heeft vervolgens alle issues in december 2021 opgelost. Dit moet nog middels een hertoets/nieuwe toetsing worden aangetoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-03-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209