Verklaring van Deventer wordt nog knapper

Status toegankelijkheid https://nogknapper.deventer.nl/deventer-wordt-nog-knapper

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Deventer wordt nog knapper.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link http://nogknapper.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring-1

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Deventer wordt nog knapper van Gemeente Deventer voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

De website krijgt in 2022 een redesign. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Deventer wordt nog knapper : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Deventer wordt nog knapper is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Decoratieve afbeeldingen hebben in de html code geen lege alt.

  • Oorzaak:

   Code is niet juist toegepast.

  • Gevolg:

   Voor mensen, die een screenreader gebruiken, is niet duidelijk wat de betekenis is van een afbeelding. Bij een aantal afbeeldingen is een alternatieve tekst toegevoegd, welke geen context geeft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp met een aangepaste huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen in PDF documenten missen alternatieve teksten.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers begrijpen de context niet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   PDF documenten aanpassen. Hiervoor wordt in 2022 een traject gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen zijn als miniatuur opgenomen. De gebruiker moet klikken voor een grotere afbeelding. Op een mobiel apparaat wordt alleen de eerste afbeelding getoond.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet extra klikken. Op verschillende devices wordt niet hetzelfde getoond.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We zijn bezig met het redesign van de website, waarin de afbeeldingen ook worden meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staat een link naar een video op het Youtube kanaal van de gemeente Deventer. Deze heeft geen ondertiteling.

  • Oorzaak:

   Niet bekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die doof of slechthorend zijn is de video niet of onvoldoende te volgen.

  • Alternatief:

   Youtube biedt een automatische ondertiteling. Deze is redelijk goed, mits de spreker duidelijk te verstaan is.

  • Maatregel:

   Bij nieuwe video's ondertiteling toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF documenten met veel gestelde vragen voldoen niet. Er zijn geen koppen gemaakt.

  • Oorzaak:

   Niet bekend.

  • Gevolg:

   Mensen die hulptechnologie√ęn gebruiken kunnen de inhoud niet lezen.

  • Alternatief:

   Mensen die de inhoud niet kunnen lezen, kunnen een toegankelijke versie opvragen. Of telefonisch contact opnemen met vragen.

  • Maatregel:

   Content met veel gestelde vragen opnemen als HTML i.p.v. in PDF. De website krijgt een nieuw ontwerp, waarin dit wordt meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Formulieren zijn niet juist opgemaakt.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Mensen die hulpsoftware gebruiken kunnen de tabel niet goed lezen, bedienen en begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppenstructuur verbeteren op de website en in PDF documenten.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Mensen die een screenreader gebruiken, lezen een tekst op een website en in documenten op basis van koppen. Wanneer de koppenstructuur niet logisch is opgebouwd, snappen zij de context niet meer.

  • Alternatief:

   Mensen die een document niet kunnen lezen, kunnen een toegankelijke versie bij de webredactie opvragen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. De koppenstructuur in PDF documenten aanpassen. Voor het aanpassen van de pdf documenten wordt een traject gestart. Medewerkers bewust maken van hoe zij een document toegankelijk kunnen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van elementen en knoppen is onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht zien, kleurenblind zijn of een cognitieve beperking hebben, zijn de knoppen niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw design met een aangepaste huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invulveld voor de zoekknop boven in de pagina heeft een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet goed kunnen, is de tekst in het zoekveld niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp met een aangepaste huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invulveld voor de zoekknop boven in de pagina heeft een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Mensen die slecht zien, kunnen de tekst die zij invullen niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp met een aangepaste huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In PDF documenten is de regelafstand onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Documenten zijn niet goed leesbaar voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie.

  • Alternatief:

   Er kan een toegankelijk document opgevraagd worden bij de webredactie.

  • Maatregel:

   PDF documenten aanpassen. Voor het aanpassen van pdf documenten wordt een traject gestart. Medewerkers instrueren hoe een toegankelijk document gemaakt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van de voor- en achtergrondkleuren is onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Niet bekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht zien, kleurenblind of cognitieve beperking hebben is de website slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp met een aangepaste huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De linken in PDF documenten hebben niet altijd tekst die duidelijk het doel beschrijft.

  • Oorzaak:

   Voor mensen die een screenreader gebruiken, is hierdoor niet altijd duidelijk waar de tekst naar verwijst en waar de gebruiker naar toe wordt geleid.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Teksten met onduidelijke linkdoelen verbeteren. Medewerkers bewust maken van het schrijven van duidelijke content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen HTML sitemap aanwezig.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Er kan niet op meerdere manieren gezocht worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In PDF documenten mist de koppenstructuur.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers en toetsenbordgebruikers kunnen niet navigeren op koppen.

  • Alternatief:

   Gebruikers kunnen een toegankelijke versie opvragen van een document wat niet toegankelijk is.

  • Maatregel:

   Medewerkers bewust maken van het toegankelijk maken van documenten en hoe zij dit kunnen doen. Documenten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De ziende gebruiker krijgt duidelijke meldingen dat niet ingevulde verplichte velden ingevuld moeten worden. Overigens wordt een foutieve invoer van het postcodeveld (onvolledige postcode) gewoon geaccepteerd. Voor de slechtziende gebruiker is dit echter niet duidelijk. De tekst dat er iets fout is gegaan wordt wel voorgelezen maar wat er precies fout is niet. Gebruiker moet het zelf uitzoeken.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende en screenreadergebruikers niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. Hierin wordt ook formulieren meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het formulier staat niet in tekst aangegeven wat de betekenis van de asterix (voor verplicht veld) is. Verplichte velden zijn voor de slechtziende of blinde gebruiker niet herkenbaar. Specifieke invoer in velden wordt niet afgedwongen. Dat betekent dat ik bij postcode een woord kan invullen en bij naam een telefoonnummer. Dit is niet perse een toegankelijkheidsfout, maar kan rare resultaten opleveren.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is de betekenis niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij foutief ingevulde formulieren worden geen suggesties gegeven voor het juist invullen van velden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat ze moeten invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   HTML validator geeft verschillende fouten in de code.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   De website is minder goed leesbaar voor hulptechnologie en browsers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. Daarna wordt deze door de bouwer aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij zoekopdrachten wordt niet weergegeven hoeveel resultaten zijn gevonden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor mensen die een screenreader gebruiken is het niet duidelijk of een zoekactie gelukt is en wat de resultaten zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209