Verklaring van Deventer wordt nog knapper

Status toegankelijkheid
https://nogknapper.deventer.nl/deventer-wordt-nog-knapper

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 24-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Deventer wordt nog knapper.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link http://nogknapper.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring-1

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deventer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Deventer wordt nog knapper gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deventer is gevorderd met de toegankelijkheid van Deventer wordt nog knapper en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Deventer wordt nog knapper : voldoet gedeeltelijk

De website Deventer wordt nog knapper is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deventer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://nogknapper.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring/2020-07-14-rapport-toegankelijkheid-wcag-2-1-vs-1-0
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deventer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige afbeeldingen missen alternatieve teksten.
  • Oorzaak: Tekst is niet toegevoegd.
  • Gevolg: Voor mensen, die een screenreader gebruiken, is niet duidelijk wat de betekenis is van een afbeelding. Bij een aantal afbeeldingen is een alternatieve tekst toegevoegd, welke geen context geeft.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd de alternatieve teksten aan te passen en toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de website staat een link naar een video op het Youtube kanaal van de gemeente Deventer. Deze heeft geen ondertiteling.
  • Oorzaak: Niet bekend.
  • Gevolg: Voor mensen die doof of slechthorend zijn is de video niet of onvoldoende te volgen.
  • Alternatief: Youtube biedt een automatische ondertiteling. Deze is redelijk goed, mits de spreker duidelijk te verstaan is.
  • Maatregel: Bij nieuwe video's ondertiteling toevoegen. Onderzoeken of video's in het cms geplaatst kunnen i.p.v. op Youtube.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: PDF documenten met veel gestelde vragen voldoen niet.
  • Oorzaak: Niet bekend.
  • Gevolg: Mensen die hulptechnologieën gebruiken kunnen de inhoud niet lezen.
  • Alternatief: Mensen die de inhoud niet kunnen lezen, kunnen een toegankelijke versie opvragen. Of telefonisch contact opnemen met vragen.
  • Maatregel: Content met veel gestelde vragen opnemen als HTML i.p.v. in PDF.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Formulieren zijn niet juist opgemaakt.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die hulpsoftware gebruiken kunnen de tabel niet goed lezen, bedienen en begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen het formulier met de juiste codes op te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppenstructuur verbeteren op de website en in PDF documenten.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die een screenreader gebruiken, lezen een tekst op een website en in documenten op basis van koppen. Wanneer de koppenstructuur niet logisch is opgebouwd, snappen zij de context niet meer.
  • Alternatief: Mensen die een document niet kunnen lezen, kunnen een toegankelijke versie bij de webredactie opvragen.
  • Maatregel: De leverancier vragen de koppenstructuur aan te passen. De koppenstructuur in PDF documenten aanpassen. Medewerkers bewust maken van hoe zij een document toegankelijk kunnen maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de geografische kaarten is alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die kleurenblind zijn, kunnen de kaart niet goed zien en daardoor de informatie niet juist interpreteren.
  • Alternatief: Mensen die de kaarten niet kunnen lezen, kunnen contact opnemen.
  • Maatregel: Een combinatie van vormen en kleuren laten opnemen door de makers van de kaarten bij nieuwe kaarten. Alternatieve teksten opnemen bij de kaarten ter verduidelijking.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van elementen en knoppen is onvoldoende.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die slecht zien, kleurenblind zijn of een cognitieve beperking hebben, zijn de knoppen niet goed zichtbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen de contrasten aan te passen naar minimaal 4,5:1.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invulveld voor de zoekknop boven in de pagina heeft een te laag contrast.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die niet goed kunnen, is de tekst in het zoekveld niet zichtbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Contrast aanpassen naar minimaal 4,5:1. De huisstijl wordt aangepast. We streven naar AAA niveau.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invulveld voor de zoekknop boven in de pagina heeft een te laag contrast.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die slecht zien, kunnen de tekst die zij invullen niet goed lezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen het contrast aanpassen naar minimaal 4.5:1. De huisstijl wordt aangepast. We streven naar AAA niveau.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van de voor- en achtergrondkleuren is onvoldoende.
  • Oorzaak: Niet bekend.
  • Gevolg: Voor mensen die slecht zien, kleurenblind of cognitieve beperking hebben is de website slecht leesbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De huisstijl wordt aangepast. We streven naar contrast wat voldoet aan het criterium AAA. De leverancier vragen het contrast aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De alternatieve tekst van het logo aanpassen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die een sreenreader gebruiken, begrijpen niet wat deze afbeelding inhoudt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen de alternatieve tekst aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tool gebruikerstevredenheid is niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen, die alleen het toetsenbord kunnen gebruiken, kunnen de gebruikerstevredenheid niet bedienen en gebruiken.
  • Alternatief: Onbekend.
  • Maatregel: Leverancier vragen de elementen bedienbaar te maken voor toetsenbordgebruikers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Na het invullen van de gebruikerstevredenheid, is er geen duidelijk element waarmee de gebruiker terug kan navigeren naar de homepagina of een andere pagina.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die geen toetsenbord of muis kunnen gebruiken, kunnen niet verder op de website.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen elementen toe te voegen waarmee elke gebruiker makkelijk terug kan navigeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina met zoekresultaten mist een unieke paginatitel.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Onduidelijk en niet goed vindbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen een dynamische titel toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De volgorde van de focus is niet logisch.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen, die een screenreader gebruiken, is de context niet duidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De volgorde aan laten passen door de leverancier.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De linken in PDF documenten hebben niet altijd tekst die duidelijk het doel beschrijft.
  • Oorzaak: Voor mensen die een screenreader gebruiken, is hierdoor niet altijd duidelijk waar de tekst naar verwijst en waar de gebruiker naar toe wordt geleid.
  • Gevolg: Onduidelijk voor gebruikers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Teksten met onduidelijke linkdoelen verbeteren. Medewerkers bewust maken van het schrijven van duidelijke content.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 17. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen HTML sitemap aanwezig.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Er kan niet op meerdere manieren gezocht worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen de HTML sitemap beschikbaar te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In PDF documenten mist de koppenstructuur.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers en toetsenbordgebruikers kunnen niet navigeren op koppen.
  • Alternatief: Gebruikers kunnen een toegankelijke versie opvragen van een document wat niet toegankelijk is.
  • Maatregel: Medewerkers bewust maken van het toegankelijk maken van documenten en hoe zij dit kunnen doen. Documenten aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 19. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het gebruikerstevredenheid icoon klapt uit bij een muisbeweging.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk wat er gebeurt en welke actie uitgevoerd moet worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De gebruikerstevredenheid tool door leverancier laten aanpassen en bruikbaar en bedienbaar te maken voor alle gebruikers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de nieuwsberichten op de home pagina wordt een arrow gebruikt die geen duidelijke betekenis heeft. Het element is niet consistent met andere elementen op de website.
  • Oorzaak: Geen.
  • Gevolg: Niet duidelijk welke actie wordt gevraagd.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Arrow verwijderen of duidelijke alt tekst toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 21. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij foutief ingevulde formulieren worden geen suggesties gegeven voor het juist invullen van velden.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Gebruikers weten niet wat ze moeten invullen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen formulieren aan te passen. Scripts toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: HTML validator geeft verschillende fouten in de code.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: De website is minder goed leesbaar voor hulptechnologie en browsers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier vragen de code aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij zoekopdrachten wordt niet weergegeven hoeveel resultaten zijn gevonden.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die een screenreader gebruiken is het niet duidelijk of een zoekactie gelukt is en wat de resultaten zijn.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Leverancier een script laten toevoegen met het aantal resultaten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707