Verklaring van Gemeente Amstelveen

Status toegankelijkheid https://www.amstelveen.nl/

Gemeente Amstelveen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Amstelveen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Amstelveen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Amstelveen is beschikbaar via de link https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Amstelveen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Amstelveen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Amstelveen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Amstelveen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Amstelveen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Het Meldpunt Digitoegankelijkheid

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Na het online indienen van uw melding, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Per e-mail wordt u geïnformeerd over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Aanvullende informatie van Gemeente Amstelveen

Aanvullende informatie van Gemeente Amstelveen

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Amstelveen doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

 • Audit: Met een onafhankelijke audit wordt de website getoetst op kwaliteit en toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
 • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
 • Training werknemers: de redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van amstelveen.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op de websites van Gemeente Amstelveen staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's en formulieren

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's en formulieren. Gemeente Amstelveen kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op de websites van Gemeente Amstelveen worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's en formulieren vervangen door toegankelijke bestanden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Amstelveen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Amstelveen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Amstelveen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/amstelveen.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Amstelveen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage zijn bij de nieuwsberichten afbeeldingen opgenomen met eenzelfde tekst als de tekst die ernaast staat. De afbeelding is decoratief en moet daarom hier geen alternatieve tekst bevatten.

  • Oorzaak:

   De afbeelding en de naastgelegen tekst vormen al één hyperlink .

  • Gevolg:

   De tekst wordt nu 2x voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zet bij deze afbeeldingen alt="".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Decoratieve afbeeldingen hebben in de buurt van de afbeelding al de beschrijving staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afbeelding bij "Ondernemersloket", de afbeeldingen onder "Nieuws over Ondernemen" en de foto's onder "Accountmanagers".

  • Oorzaak:

   Decoratieve afbeeldingen hebben een omschrijving/beschrijving mee gekregen.

  • Gevolg:

   Doordat decoratieve afbeeldingen ook een beschrijving hebben, is het dubbele content voor hulptechnologie

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website zijn een aantal video's te vinden. De ondertiteling is hierbij automatisch gegenereerd door YouTube. Deze automatische omzetting werkt nog niet 100% betrouwbaar. Ook ontbreken de leestekens waardoor de zinsopbouw moeilijk is te bepalen.

  • Oorzaak:

   Deze automatische omzetting in YouTube werkt nog niet 100% betrouwbaar.

  • Gevolg:

   De ondertiteling is niet betrouwbaar en zinsopbouw is soms moeilijk te bepalen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website zijn video's aanwezig. Er zijn video's waar achteraf nog informatie in beeld komt. Bijvoorbeeld de zin: ""Bezoekerspassen aanvragen? Klik hier" en daaronder "Gemeente Amstelveen". Deze informatie wordt enkel in beeld gebracht en niet in geluid.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is waarneembaar en balangrijke informatie kan zo gemist worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website wordt op pagina's na kopniveau 2 een kopniveau 4 gebruikt.

  • Oorzaak:

   Er is een verkeerde kopstructuur gebruikt.

  • Gevolg:

   Structuur kan niet door software worden bepaald.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.amstelveen.nl/home/nieuws/informatie-coronavirus bevindt zich onder "OV-reizigers opgelet" een lijst. Deze lijst is niet opgemaakt met de juiste html-codering.

  • Oorzaak:

   Er is geen gebruik gemaakt van een juiste opsomming.

  • Gevolg:

   Software kan de informatie/structuur van deze lijst niet bepalen.

  • Alternatief:

   Structuur van de lijst aanpassen.

  • Maatregel:

   Gebruik maken van een 'echte' opsomming.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staan meerdere tabellen waarbij de kolomkoppen bij de tabel niet zijn opgemaakt als celkop.

  • Oorzaak:

   De tabel heeft niet de juiste opmaak meegekregen.

  • Gevolg:

   Software kan niet bepalen wat de stuctuur is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige pagina's is een listbox (role="listbox") gebruikt. Een listbox moet een naam hebben en inhoud hebben (listitems?). Deze ontbreken ook.

  • Oorzaak:

   De listbox is niet juist geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Software kan niet bepalen dat dit een listbox is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De listbox juist opmaken in de HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage is een blok "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Hier staat een foto naast met een alternatieve tekst "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Als deze foto decoratief is laat de alternatieve tekst dan leeg. Als deze foto wel een alternatieve tekst nodig heeft (dus niet decoratief zou zijn) dan is de volgorde van dit blok fout. Zorg ervoor dat de kop "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente" voor de afbeelding komt zodat duidelijk is dat de foto bij dit onderwerp hoort en niet bij het vorige.

  • Oorzaak:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software niet bepaald worden.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat de foto bij het specifieke onderwerp hoort.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Informatie, structuur en relaties aanpassen zodat deze door presentatie kunnen worden overgebracht, door software bepaald kunnen worden en beschikbaar zijn in tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF's voldoen niet aan de gestelde succescriteria. Zo zijn de onderzochte PDF's onder andere gecodeerd, echter deze codering is onvoldoende om de structuur van de inhoud van de documenten goed te bepalen.

  • Oorzaak:

   PDF's zijn niet toegankelijk opgemaakt of nabewerkt.

  • Gevolg:

   PDF's zijn niet te lezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Top 50 van meest gelezen PDF's tussen september 2018-2020 wordt toegankelijk gemaakt. Overige PDF's kunnen als toegankelijk document worden opgevraagd.

  • Maatregel:

   Er komt een beleid op het plaatsen van PDF's waarbij het doel is om zo min mogelijk PDF-bestanden te plaatsen. Indien er toch een PDF-bestand moet worden geplaatst op de website, dient deze toegankelijk te worden aangeleverd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige pagina's worden meerdere koppen met niveau 1 gebruikt. De structuur kan daardoor verwarrend zijn.

  • Oorzaak:

   De koppen hebben niet de juiste kopstructuur meegekregen.

  • Gevolg:

   Software kan niet de juiste kopstructuur bepalen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de koppen binnen het contentdeel allemaal een niveau hoger (+1) hebben, met uitzondering van de eerste kop niveau 1 (H1).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.amstelveen.nl/home/nieuws/informatie-coronavirus staan meerdere berichten onder elkaar. Boven sommige berichten is staat een datum, bijvoorbeeld 4 maart 2020 bij "Brief burgemeester Tjapko Poppens". Het is niet duidelijk of de datum bij dit onderwerp of het vorig onderwerp hoort.

  • Oorzaak:

   De datum is niet onder de kop geplaatst waarbij bij hoort.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk te bepalen door software of de datum bij dit onderwerp of het vorig onderwerp hoort.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Presentatie van de volgorde waarin content wordt gepresenteerd moet worden aangepast zodat een correcte leesvolgorde door software bepaald kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website wordt op een pagina onder het kopje aanpak verwezen naar "rechtsboven in het scherm". Mensen die het scherm niet kunnen zien kunnen zo niet bepalen waar ze moeten zijn op de pagina.

  • Oorzaak:

   Instructies die geleverd is om decontent te begrijpen en te bedienen is alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen.

  • Gevolg:

   Mensen die het scherm niet kunnen zien kunnen zo niet bepalen waar ze moeten zijn op de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn formulieren waar onder andere het telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden is niet programmatisch bepaald, zodat velden niet automatisch kunnen worden ingevuld en er geen extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Oorzaak:

   Het doel van deze en een aantal andere velden is niet programmatisch bepaald

  • Gevolg:

   Velden kunnen niet automatisch worden ingevuld en er kan geen extra hulp worden geboden bij het invullen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Velden aanpassen door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere pagina's waar ofwel afbeelding dan wel tekst een onjuiste contrastverhouding heeft.

  • Oorzaak:

   Te laag contrast meegegeven met tekst of afbeelding.

  • Gevolg:

   Content is niet goed waarneembaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage wordt een achtergrondafbeelding gebruikt. In de afbeelding bevinden zich lichte plekken. De witte tekst op de afbeelding heeft op deze plekken een te laag contrast. Dit is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   De visuele weergave van deze afbeeldingen heeft geen contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Gevolg:

   Afbeelding is niet goed waarneembaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst moet worden aangepast naar een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content op sommige pagina's valt in verschillende schermgroottes en lettergroottes delen van de tekst weg in de vlakken onder elk fotootje, bijvoorbeeld bij het bericht van "Fietspad Kazernepad afgesloten".

  • Oorzaak:

   Tekst kan zonder hulptechnologie niet tot 200% worden geschaald .

  • Gevolg:

   Tekst kan zonder hulptechnologie niet tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst,kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage zijn in de footer social-media-knoppen aanwezig. De twitterknop heeft een te laag contrast. Dit is 2,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Te laag contast meegegeven.

  • Gevolg:

   Social media knoppen in footer zij niet waarneembaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:  Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;  Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage zijn in de footer social-media-knoppen aanwezig. De twitterknop heeft een te laag contrast. Dit is 2,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Te laag contrast.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van social media knoppen in de footer heeft niet de juiste contrastverhouding.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Contrastverhouding aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen.

  • Oorzaak:

   Videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen.

  • Gevolg:

   Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Op te lossen door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere pagina's met dezelfde titel. Bijvoorbeeld "Ongediertebestrijding".

  • Oorzaak:

   Pagina's hebben in het cms dezelfde titel gekregen.

  • Gevolg:

   Doordat webpagina's dezelfde titels hebben is het onderwerp of doel niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dubbele titels aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage is bovenin een zoekknop aanwezig. Als je op de knop drukt verschijnt er een soort popup met zoekfunctionaliteit. Je kunt hier doorheen tabben, maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door.

  • Oorzaak:

   Focus blijft niet binnen pop up.

  • Gevolg:

   Je kunt door de zoekfunctionaliteit tabben maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft, tot de bezoeker kiest om de popup te sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle links hebben een duidelijk linkdoel.

  • Oorzaak:

   Er is geen betekenisvolle link meegegeven.

  • Gevolg:

   Het linkdoel kan niet goed bepaald worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je zoekt op een woord die niet bestaat op de website amstelveen.nl krijg je een melding dat er niks gevonden is. Het gezochte woord staat hier niet bij, waardoor het voor de bezoeker lastig is om te constateren waarop gezocht is en of er mogelijk een typefout gemaakt is. Ook als er wel resultaten zijn, kan je niet zien op welk woord je gezocht hebt.

  • Oorzaak:

   Invoerfout worden niet automatisch ontdekt,

  • Gevolg:

   Het is voor de bezoeker lastig is om te constateren waarop gezocht is en of er mogelijk een typefout gemaakt is. Ook als er wel resultaten zijn, kan je niet zien op welk woord je gezocht hebt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige pagina's staat de taal in de html verkeerd ingesteld staat. Er staat lang="nl" waar de content vrijwel geheel Engels is, dus "en" moet zijn.

  • Oorzaak:

   Taal staat verkeerd ingesteld.

  • Gevolg:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige pagina's zit je op een Engelstalige pagina. Veel van de niet direct zichtbare of niet-zichtbare tekst is nog in het Nederlands. Zo staat bijvoorbeeld bij de social-media-knoppen in de footer nog "Volg ons op Twitter".

  • Oorzaak:

   Taalinstelling voor direct zichtbare of niet zichtbare tekst kan niet worden aangepast.

  • Gevolg:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage is direct onder zoeken een knop "Sluit toptaken". Als je deze sluit krijgt de knop een andere naam, namelijk "Veel gezocht". Gebruik de Toptaken of Veel gezocht consequent. Vermijd overigens het gebruik van title op knoppen en links.

  • Oorzaak:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden niet consistent geïdentificeerd.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk welk component het is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag is een formulier. De knop indienen is in eerste instantie inactief (disabled). Dat kan je haast niet opmaken uit de knop. Er is geen duidelijke melding welke velden verplicht zijn. Dit mag ook achteraf gemeld worden, maar bij voorkeur vooraf.

  • Oorzaak:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies niet vooraf geleverd.

  • Gevolg:

   Omdat je de knop Indienen niet kan gebruiken als je een veld bent vergeten, wordt het lastig te bepalen wat je fout hebt gedaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 29. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In diverse aanvraagformulieren zijn verplichte velden aanwezig. Als je het veld "Stel hier uw vraag" niet invult en doorgaat verschijnt er een foutmelding. Die is goed. De verbetersuggestie ontbreekt echter. Zet hier dus bij "Vul het veld in."

  • Oorzaak:

   De verbetersuggestie bij formuleiren ontbreekt echter.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat er verbeterd kan worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je een formulier verstuurt, verschijnt er een bevestiging. In deze bevestiging worden niet alle ingevulde gegevens getoond. Deze zijn daarom ook niet achteraf te controleren om te wijzigen.

  • Oorzaak:

   sjabloon is niet goed gedefinieerd.

  • Gevolg:

   Na invullen van een e-formulier krijgt indiener geen samenvatting en zijn gegevens niet wijzigbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Sjabloon moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina met de lijst over de inhoud van de nieuwsbrief in de code iets mis met de opsomming. Er wordt 2x een ul-element geopend (en aan het eind ook 2x gesloten).

  • Oorzaak:

   De content heeft geen volledige begin- en eindtags.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet goed te bepalen dat het om een opsomming gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de codering is een verkeerde rol toegekend.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet de naam of rol bepalen van het component.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Voor alle componenten dient hulpsoftware naam en rol te kunnen bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Amstelveen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209