Verklaring van Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Status toegankelijkheid
https://www.igj.nl

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 25-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is beschikbaar via de link https://www.igj.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerde informatie blijkt dat de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gevorderd met de toegankelijkheid van Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .
Functie: Directeur Strategie en Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@igj.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd : voldoet gedeeltelijk

De website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/Hq2WNNYXenkcFgibxujB
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beginpagina (toezichtdocumenten): het tekstueel alternatief van het logo van IGJ is onvoldoende beschrijvend. Geef afbeeldingen die ook een link zijn een alt-tekst die het doel van de link beschrijft. De tekst "Naar de homepage" is te vaag.
  • Oorzaak: Niet goed omschreven afbeeldingen
  • Gevolg: De bezoeker krijgt niet goed de organisatienaam mee
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De afbeeldingen die horen bij de taartdiagrammen van Verpleeghuiszorg in beeld ("Een hart-icoon onder de loep genomen", "Een wegwijzer" en alle andere soortgelijke afbeeldingen) kunnen ook als decoratief worden beoordeeld. Een lege alt-tekst is dan voldoende. De alt-tekst is nu erg lang en gaat zo zijn doel voorbij. De afbeeldingen bij de links onder de kop 'Toezicht op drie thema's' kunnen ook als decoratief worden beoordeeld. Een lege alt-tekst is dan voldoende.
  • Oorzaak: Onjuiste al-tekst
  • Gevolg: De bezoeker krijgt een te lange alt-tekst
  • Alternatief: Nee
  • Maatregel: Het bureau dat de infographic heeft gemaakt, moet de alt-tekst weghalen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere pagina's en documenten op www.toezichtsdocumenten.igj.nl voldoen niet aan criterium 1.3.1
  • Oorzaak: Onjuiste codering
  • Gevolg: Koppen en elementen zijn niet als zodanig herkenbaar
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen. Pdf-bestanden op deze website worden vanaf september 2020 toegankelijk aangeboden, eerdere rapporten zijn toegankelijk op te vragen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Duidelijke veldnamen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: horizontaal en verticaal scrollen werkt niet goed
  • Oorzaak: Techniek voor herschalen is niet toereikend
  • Gevolg: Ingezoomd scrollen is niet mogelijk zonder verlies van functionaliteit of content
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen. Pdf-bestanden op deze website worden vanaf september 2020 toegankelijk aangeboden, eerdere rapporten zijn toegankelijk op te vragen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere niet-tekstuele elementen hebben te weinig contrast
  • Oorzaak: Kleuren zijn niet goed ingesteld
  • Gevolg: De elementen zijn niet door alle gebruikers goed te zien en te gebruiken
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kleurwaarden aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere niet-tekstuele elementen hebben onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Kleuren zijn niet goed ingesteld
  • Gevolg: De elementen zijn niet voor iedereen goed zichtbaar
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Contrast wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De volumeregelaar die verschijnt bij de focus op het onderdeel 'Geluid' in de videospeler kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen.
  • Oorzaak: De volumeregelaar opent onmiddelijk als de geluidsknop focus krijgt.
  • Gevolg: Verwarrend of onbruikbaar voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Zorgen dat volumeregelaar niet opent bij focus of alleen gesloten kan worden door de focus te verplaatsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De percentages van de infographic Verpleeghuiszorg in beeld op het lichtgroene deel van de taartdiagrammen hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding gemeten van 2,6:1 (#FFFFFF op #50B748).
  • Oorzaak: Kleuren hebben onvoldoende contrast
  • Gevolg: Content is niet goed leesbaar
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Contrast wordt aangepast door het bureau dat de infographic heeft gemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2020
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: de inhoud kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Bij het herschalen van de tekst worden de selectievakjes bovenop de tekst geplaatst.
  • Oorzaak: Techniek voor herschalen is niet toereikend
  • Gevolg: Herschalen van de pagina is niet te doen zonder verlies van content of functionaliteit
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Infographic verpleeghuiszorg in beeld: animaties kunnen niet gepauzeerd worden
  • Oorzaak: Geen pauzeknop
  • Gevolg: Niet te pauzeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De animaties zijn decoratief. Pauzeknop toevoegen of animatie omzetten naar enkele afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2020
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn geen links om blokken content over te slaan (skiplinks)
  • Oorzaak: Niet ingebouwd
  • Gevolg: De gebruiker kan geen blokken met content makkelijk overslaan
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contactformulier igj.nl: anker moet gerepareerd worden. www.toezichtsdocumenten.igj.nl: de applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: www.igj.nl/zoeken: De focus indicator is niet zichtbaar bij het navigeren met de tabtoets naar de dropdowns. www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Bij het zoeken met behulp van het toetsenbord, via de zoekbalk in de div 'lblKruimelPad', is de focus niet zichtbaar op de kruisje na het invullen van een trefwoord. De zoekbalk sluit zichzelf dan automatisch.
  • Oorzaak: Focus indicator is niet goed toegevoegd
  • Gevolg: De interface is niet overal goed te bedienen met een toetsenbord
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: www.igj.nl/zoeken: indactor moet toegevoegd worden www.toezichtsdocumenten.igj.nl: de applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Het invoerveld bij "Zoekterm" heeft geen naam. Alle selectievakjes (checkbox) op de pagina hebben geen naam. Het invoerveld bij "Postcode" heeft geen naam. De dropdown bij "Binnen" heeft geen naam.
  • Oorzaak: Labels zijn niet toegevoegd
  • Gevolg: Interface is niet goed te bedienen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Uit de foutmelding bij het invullen van een onjuiste postcode blijkt niet welke fout er is gevonden. (Postcode abcd). De invoer wordt wel geaccepteerd dus formeel is dit geen fout maar wel onwenselijk. Geef bij een verkeerd ingevuld formulierveld aan waar de fout zit en beschrijf wat er fout is.
  • Oorzaak: Bij fout invoeren wordt niet goed omschreven voor de gebruiker wat er fout ging
  • Gevolg: Onduidelijkheid bij fout invoeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Uit de instructies blijkt onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd met een asterisk (*) maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend. De labels zijn niet verbonden aan invoervelden (zie ook 1.3.1).
  • Oorzaak: uitleg over verplichting ontbreekt
  • Gevolg: onduidelijkheid over wat er precies verplicht is en waarom
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contactformulier igj.nl: verbetersuggesties voor fouten zijn niet helder www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Uit de foutmelding bij het invullen van een onjuiste postcode blijkt niet welke fout er is gevonden. (Postcode abcd). Geef bij een verkeerd ingevuld formulierveld, als het mogelijk is, suggesties ter verbetering.
  • Oorzaak: Niet toereikende suggesties bij fout invullen formulier
  • Gevolg: Onduidelijkheid bij de gebruiker
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contactformulier igj.nl: suggesties aanpassen www.toezichtsdocumenten.igj.nl: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Het attribuut "_lpchecked" is geen geldig attribuut van een form-element.
  • Oorzaak: Verkeerd geprogrammeerde opmaaktabellen
  • Gevolg: Opmaaktabel kan verkeerd geïnterpreteerd worden
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Het invoerveld bij "Zoekterm" heeft geen naam. Alle selectievakjes (checkbox) op de pagina hebben geen naam. Het invoerveld bij "Postcode" heeft geen naam. De dropdown bij "Binnen" heeft geen naam.
  • Oorzaak: Namen zijn niet toegevoegd aan de code
  • Gevolg: De invoervelden zijn niet goed te gebruiken door bezoekers met hulpmiddelen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: www.toezichtsdocumenten.igj.nl: De melding "Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Controleer eventueel de spelling." of "Er zijn 13 documenten gevonden die voldoen aan uw zoek criteria." is een statusbericht. Deze melding heeft geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut.
  • Oorzaak: Rol van het statusbericht is niet goed omschreven
  • Gevolg: Het is niet duidelijk wat voor statusbericht het is
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Onze rapporten over zorginstellingen zijn niet met terugwerkende kracht toegankelijk gemaakt. Deze zijn vanaf september 2020 wel toegankelijk terug te vinden. Dit komt door de introductie van een nieuw informatiesysteem bij IGJ, waardoor er op dit moment geen capaciteit is voor de toezichtsafdelingen om deze rapporten apart toegankelijk te maken.
  • Oorzaak: De introductie van een nieuw informatiesysteem bij IGJ, dat meer capaciteit en middelen kost dan verwacht.
  • Gevolg: Rapporten met informatie over zorginstellingen zijn niet met terugwerkende kracht beschikbaar.
  • Alternatief: Op verzoek maken we deze rapporten wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl
  • Maatregel: Dit hangt af van het verloop van de introductie van het nieuwe informatiesysteem.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707