Verklaring van Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Status toegankelijkheid https://www.igj.nl

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is beschikbaar via de link https://www.igj.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerde informatie blijkt dat de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gevorderd met de toegankelijkheid van Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-04-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@igj.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd : voldoet gedeeltelijk

De website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rapporten.wcag.nl/rapporten/nulmeting/6405b077281751e4498b585b
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-03-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet-tekstuele content heeft geen tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tabelkoppen zijn in de code niet juist opgemaakt als tabelkop. Tekst die een lijst is, is niet opgemaakt met de juiste markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Software kan geen correcte leesvolgorde bepalen.

  • Oorzaak:

   Leesvolgorde is niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructie om content te begrijpen of bedienen is alleen afhankelijk van een zintuiglijke eigenschap.

  • Oorzaak:

   Instructie om content te begrijpen of bedienen gebruikt alleen kleur.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Grote tekst heeft een contrastverhouding dat is lager dan 3:1. Tekst heeft een contrastverhouding dat is lager dan 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bedienen met alleen het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Bedieningselement is in de code opgemaakt zodat het alleen met de muis is te bedienen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Mechanisme om blokken content die op meerdere pagina's worden herhaald te omzeilen is niet beschikbaar.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur in het document is niet toereikend om blokken met content te kunnen omzeilen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Document heeft een titel dat het onderwerp of doel van het document niet goed beschrijft.

  • Oorzaak:

   De titel is niet goed ingevuld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Software kan het linkdoel niet bepalen uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext.

  • Oorzaak:

   Link heeft geen linktekst.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kop heeft geen content. Label op een knop beschrijft niet goed het doel van de knop.

  • Oorzaak:

   Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt. Label bij een bedieningselement beschrijft niet goed het resultaat van de actie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contact opnemen met bouwer van CMS (afhankelijk van bouwer CMS wanneer deze problemen opgelost worden)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Naam van een component van de gebruikersinterface die tekst bevat, bevat niet alle tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Zichtbare tekst van een bedieningselement komt niet voor in de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contact opnemen met bouwer van CMS (afhankelijk van bouwer CMS wanneer deze problemen opgelost worden)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Software kan de menselijke taal van het document niet bepalen.

  • Oorzaak:

   De taal van het document is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we ontoegankelijke pdf's wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Organisatie gaat toegankelijke sjablonen voor veelvoorkomende publicaties ontwikkelen, kennis in de organisatie over toegankelijke documenten maken vergroten, strikter controleren op toegankelijkheid voor publicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Medewerkers hebben onvoldoende kennis over toegankelijkheid en weten niet hoe ze documenten toegankelijk moeten opmaken of hoe ze dit kunnen repareren.

  • Oorzaak:

   Ontoereikende kennis en vaardigheden van medewerkers

  • Gevolg:

   Pdf-documenten die op de website worden gepubliceerd zijn nog niet altijd digitaal toegankelijk.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we deze documenten wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   We ontwikkelen documentsjablonen die zo veel mogelijk voldoen aan digitale toegankelijkheid waarmee medewerkers aan de slag kunnen. Ook controleren we voor publicatie van het document strenger op digitale toegankelijkheid. Daarnaast gaan we binnen de organisatie meer aandacht vragen voor digitale toegankelijkheid en trainingen/handleidingen aanbieden. Zodat medewerkers meer kennis hebben van het onderwerp en weten hoe ze ermee aan de slag moeten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209