Verklaring van Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Status toegankelijkheid https://www.igj.nl

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is beschikbaar via de link https://www.igj.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerde informatie blijkt dat de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gevorderd met de toegankelijkheid van Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .
Functie: Directeur Strategie en Organisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@igj.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd : voldoet gedeeltelijk

De website Corporate site Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/Hq2WNNYXenkcFgibxujB
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere pagina's en documenten op www.toezichtsdocumenten.igj.nl voldoen niet aan criterium 1.3.1

  • Oorzaak:

   Onjuiste codering

  • Gevolg:

   Koppen en elementen zijn niet als zodanig herkenbaar

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen. Pdf-bestanden op deze website worden vanaf september 2020 toegankelijk aangeboden, eerdere rapporten zijn toegankelijk op te vragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Duidelijke veldnamen, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: horizontaal en verticaal scrollen werkt niet goed

  • Oorzaak:

   Techniek voor herschalen is niet toereikend

  • Gevolg:

   Ingezoomd scrollen is niet mogelijk zonder verlies van functionaliteit of content

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen. Pdf-bestanden op deze website worden vanaf september 2020 toegankelijk aangeboden, eerdere rapporten zijn toegankelijk op te vragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere niet-tekstuele elementen hebben te weinig contrast

  • Oorzaak:

   Kleuren zijn niet goed ingesteld

  • Gevolg:

   De elementen zijn niet door alle gebruikers goed te zien en te gebruiken

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleurwaarden aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: de inhoud kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Bij het herschalen van de tekst worden de selectievakjes bovenop de tekst geplaatst.

  • Oorzaak:

   Techniek voor herschalen is niet toereikend

  • Gevolg:

   Herschalen van de pagina is niet te doen zonder verlies van content of functionaliteit

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn geen links om blokken content over te slaan (skiplinks)

  • Oorzaak:

   Niet ingebouwd

  • Gevolg:

   De gebruiker kan geen blokken met content makkelijk overslaan

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contactformulier igj.nl: anker moet gerepareerd worden. www.toezichtsdocumenten.igj.nl: de applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.igj.nl/zoeken: De focus indicator is niet zichtbaar bij het navigeren met de tabtoets naar de dropdowns. www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Bij het zoeken met behulp van het toetsenbord, via de zoekbalk in de div 'lblKruimelPad', is de focus niet zichtbaar op de kruisje na het invullen van een trefwoord. De zoekbalk sluit zichzelf dan automatisch.

  • Oorzaak:

   Focus indicator is niet goed toegevoegd

  • Gevolg:

   De interface is niet overal goed te bedienen met een toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   www.igj.nl/zoeken: indactor moet toegevoegd worden www.toezichtsdocumenten.igj.nl: de applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. Het invoerveld bij "Zoekterm" heeft geen naam. Alle selectievakjes (checkbox) op de pagina hebben geen naam. Het invoerveld bij "Postcode" heeft geen naam. De dropdown bij "Binnen" heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   Labels zijn niet toegevoegd

  • Gevolg:

   Interface is niet goed te bedienen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Uit de foutmelding bij het invullen van een onjuiste postcode blijkt niet welke fout er is gevonden. (Postcode abcd). De invoer wordt wel geaccepteerd dus formeel is dit geen fout maar wel onwenselijk. Geef bij een verkeerd ingevuld formulierveld aan waar de fout zit en beschrijf wat er fout is.

  • Oorzaak:

   Bij fout invoeren wordt niet goed omschreven voor de gebruiker wat er fout ging

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij fout invoeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Uit de instructies blijkt onvoldoende welke velden verplicht zijn. De velden zijn wel gemarkeerd met een asterisk (*) maar er wordt niet uitgelegd wat dit betekend. De labels zijn niet verbonden aan invoervelden (zie ook 1.3.1).

  • Oorzaak:

   uitleg over verplichting ontbreekt

  • Gevolg:

   onduidelijkheid over wat er precies verplicht is en waarom

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Het attribuut "_lpchecked" is geen geldig attribuut van een form-element.

  • Oorzaak:

   Verkeerd geprogrammeerde opmaaktabellen

  • Gevolg:

   Opmaaktabel kan verkeerd geïnterpreteerd worden

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: Het invoerveld bij "Zoekterm" heeft geen naam. Alle selectievakjes (checkbox) op de pagina hebben geen naam. Het invoerveld bij "Postcode" heeft geen naam. De dropdown bij "Binnen" heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   Namen zijn niet toegevoegd aan de code

  • Gevolg:

   De invoervelden zijn niet goed te gebruiken door bezoekers met hulpmiddelen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.toezichtsdocumenten.igj.nl: De melding "Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Controleer eventueel de spelling." of "Er zijn 13 documenten gevonden die voldoen aan uw zoek criteria." is een statusbericht. Deze melding heeft geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut.

  • Oorzaak:

   Rol van het statusbericht is niet goed omschreven

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat voor statusbericht het is

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De applicatie die deze website maakt wordt vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Onze rapporten over zorginstellingen zijn niet met terugwerkende kracht toegankelijk gemaakt. Deze zijn vanaf september 2020 wel toegankelijk terug te vinden. Dit komt door de introductie van een nieuw informatiesysteem bij IGJ, waardoor er op dit moment geen capaciteit is voor de toezichtsafdelingen om deze rapporten apart toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   De introductie van een nieuw informatiesysteem bij IGJ, dat meer capaciteit en middelen kost dan verwacht.

  • Gevolg:

   Rapporten met informatie over zorginstellingen zijn niet met terugwerkende kracht beschikbaar.

  • Alternatief:

   Op verzoek maken we deze rapporten wel toegankelijk. Verzoeken kunnen ingediend worden via communicatie@igj.nl

  • Maatregel:

   Dit hangt af van het verloop van de introductie van het nieuwe informatiesysteem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209