Verklaring van Website gemeente De Bilt

Status toegankelijkheid https://www.debilt.nl

Gemeente De Bilt is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente De Bilt streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente De Bilt.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente De Bilt is beschikbaar via de link https://www.debilt.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Website gemeente De Bilt van Gemeente De Bilt voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente De Bilt .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Laat het ons weten via het reactieformulier website.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt doet haar uiterste best om www.debilt.nl zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle bezoekers. We volgen hierbij de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd en houden hun kennis actueel.
 • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool, siteimprove.com.
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Helaas is het door beperkte testcapaciteit op dit moment niet mogelijk om de mate van toegankelijkheid van onze website aan te tonen aan de hand van een onderzoek. Het onderzoek zal zo snel mogelijk plaats vinden. Ondertussen doen wij ons uiterste beste de toegankelijkheid van de website steeds verder op orde te brengen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Website gemeente De Bilt : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Website gemeente De Bilt is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de homepage staan blokjes met een link. Deze bevatten een plaatje en een tekst. De plaatjes zijn in deze context decoratief, maar wel voorzien van een tekstalternatief waardoor informatie meermaals wordt voorgelezen (bijvoorbeeld “Verhuizen Verhuizen”). Dit komt op meerdere plekken voor. https://www.debilt.nl/

  • Gevolg:

   Informatie wordt meermaals voorgelezen

  • Alternatief:

   n.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de contactpagina staan tabbladen met iconen. Deze iconen zijn in de context decoratief maar niet als zodanig gemarkeerd. Het tekstalternatief wordt hierdoor samen met de titel voorgelezen (bijvoorbeeld “Afval afval”). (zie succescriterium 4.1.2) https://www.debilt.nl/contact-en-veelgestelde-vragen

  • Gevolg:

   Het tekstalternatief wordt hierdoor samen met de titel voorgelezen

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s staan onder de content iconen om te delen via sociale media. De tekstalternatieven op deze links zijn niet voldoende om het doel duidelijk te maken en worden slechts voorgelezen als ‘facebook’ of ‘linkedin’. Dit komt op meerdere pagina’s voor. https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/liveblog-coronavirus https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/realisatie- snelfietsroute-amersfoort-utrecht

  • Gevolg:

   Onduidelijke tekstalternatief

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de homepage staan uitklapbare elementen. Deze bevatten een plaatje en een tekst. De plaatjes zijn in deze context decoratief, maar wel voorzien van een tekstalternatief waardoor informatie meermaals wordt voorgelezen (bijvoorbeeld “Afval Afval en groen”). Dit komt op meerdere plekken voor. https://www.debilt.nl/

  • Gevolg:

   Informatie wordt meermaals voorgelezen

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de header staat het logo van de gemeente de Bilt, maar bevat de onjuiste alternatieve tekst ‘Logo Home’ Komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   Onduidelijke informatie

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Meerdere blokken met links zijn opgemaakt met kopteksten zonder onderliggende content en behoren daarom geen kopteksten te zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. https://www.debilt.nl https://www.debilt.nl/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/uittreksels-en-verklaringen

  • Gevolg:

   Verwarrend dat geen tekst onder koptekst volgt

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf https://www.vru.nl/images/ghor_covid-19/noodverordening_covid-19_veiligheidsregio_utrecht_18_november_2020.pdf is onjuist gecodeerd. Er worden zichtbare koppen gebruikt, maar deze zijn niet als zodanig getagd. Het logo is correct als figure getagd, maar niet voorzien van een tekstalternatief en omdat hiermee informatie over de bron wordt overgebracht is deze niet decoratief. De handtekening aan het einde van het document is als figure getagd zonder tekstalternatief, maar heeft die gezien de aard van het document, wel nodig. De PDF bevat veel lijsten, maar deze zijn niet correct als zodanig getagd.

  • Gevolg:

   Onduidelijke informatie op site van derde

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   link is pdf verwijderd. Echter, er zijn meer pdf's op de website die niet aan deze eis voldoen. Deze zullen niet allemaal toegankelijk gemaakt worden. Het vereist op korte termijn onevenredig veel werk dit te doen terwijl we het wel belangrijk vinden deze info op de website te ontsluiten

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's op de website om te voldoen aan deze eis kost onevenredig veel werk van de organisatie. We vinden het wel belangrijk deze info op de website aan te bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Nieuws/RSD_Zorgverzekering_minima_folder_2020.pdf bevat koppen, maar deze zijn niet als zodanig getagd. De afbeeldingen zijn als achtergrond decoratief. Het logo echter valt hier ook binnen, maar omdat het logo informatie overbrengt over de oorsprong van het document moet deze als afbeelding met ondersteunende alternatieve tekst worden opgemaakt.

  • Gevolg:

   Informatie niet goed leesbaar door screenreaders

  • Alternatief:

   informatie op website

  • Maatregel:

   link naar pdf weggehaald en verwezen naar info op website. Echter, er zijn meer pdf's op de website die niet aan deze eis voldoen. Deze zullen niet allemaal toegankelijk gemaakt worden. Het vereist op korte termijn onevenredig veel werk dit te doen terwijl we het wel belangrijk vinden deze info op de website te ontsluiten

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's op de website om te voldoen aan deze eis kost onevenredig veel werk van de organisatie. We vinden het wel belangrijk deze info op de website aan te bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 9. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op sommige momenten was een extra blok (melding) aanwezig op de website. Dit blok staat visueel tussen de header en het kruimelpad, maar in de code staat deze melding voor alle andere inhoud en komt daarmee voor screenreaders altijd als eerste aan bod. Komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   niet goed leesbaar voor screenreader

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • Op de homepage staat een wit blokje ‘Liveblog Coronavirus’. Als dit blokjes focus krijgt veranderen de kleuren naar een combinatie met een te laag contrastratio (#167C53 op #BCF3DD, ratio 4,2 : 1) https://www.debilt.nl/

   • De placeholder tekst in het zoekveld heeft een te laag contrastratio (#939393 op #FFFFFF, ratio 3,1 : 1)

   • Binnen het kruimelpad is het contrastratio niet altijd voldoende. Dit komt op meerdere pagina’s voor:

    #7B7B7A op #FFFFFF, ratio 4,2 : 1 (tekst huidige pagina) https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/realisatie-snelfietsroute-amersfoort-utrecht #177C52 op #E2EEEA, ratio 4,4 : 1 (link huisje) #7B7B7A op #E2EEEA, ratio 3,6 : 1 (tekst huidige pagina) https://www.debilt.nl/contact-en-veelgestelde-vragen

  • Gevolg:

   Mensen met zichtbeperking kunnen het niet goed zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   In de situatie waarin allen de tekst met 200% vergroot wordt ontstaan de volgende situaties:

   • De elementen ‘Mijn de Bilt’ en ‘Zoeken’ in de header overlappen elkaar.
   • Indien beide aanwezig op een pagina, overlapt de ‘Lees voor’ knop het kruimelpad.
  • Gevolg:

   Linken minder goed bruikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   In de header hebben de knoppen “Mijn de Bilt’ en “Zoeken” overlap met elkaar. Dit komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   Linken niet goed bruikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Het zoekveld in de header wordt groter als deze focus krijgt. Daarmee worden knop 'Mijn de Bilt' van het hoofdmenu verborgen en komt een knop 'zoeken' zichtbaar. Er is geen manier aanwezig om deze nieuwe staat van het invoerveld ongedaan te maken en de verborgen menu items weer zichtbaar te krijgen zonder de focus te verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld via de ESC toets gerealiseerd worden.

  • Gevolg:

   zoekfunctie niet goed bruikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De onderzochte pdf-documenten hadden naast de standaard manier van benaderen van informatie middels scrollen geen andere alternatieven zoals bijvoorbeeld bladwijzers. Vooral voor langere documenten als de noodverordening is dit belangrijk.

   Met name https://www.vru.nl/images/ghor_covid-19/noodverordening_covid-19_veiligheidsregio_utrecht_18_november_2020.pdf

  • Gevolg:

   Pdf niet navigeerbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Link naar pdf uit steekproef is inmiddels verwijderd. Echter, er zijn meer pdf's op de website die niet aan deze eis voldoen. Deze zullen niet allemaal toegankelijk gemaakt worden. Het vereist op korte termijn onevenredig veel werk dit te doen terwijl we het wel belangrijk vinden deze info op de website te ontsluiten

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's op de website om te voldoen aan deze eis kost onevenredig veel werk van de organisatie. We vinden het wel belangrijk deze info op de website aan te bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Webpagina's gaan wel goed maar bij betanden zoals pdf's gaat dit niet altijd goed: Het pdf-documenten zijn wel voorzien van een titel maar deze wordt niet gebruikt om aan ondersteunende technologie kenbaar te maken om wel document het gaat. Nu worden de bestandsnamen aangehouden welke vaak, door de koppeltekens, slecht voor te lezen zijn.

   https://www.vru.nl/images/ghor_covid-19/noodverordening_covid-19_veiligheidsregio_utrecht_18_november_2020.pdf https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Over_De_Bilt/Projecten/Molenwiek_Bovenkruier/Uitvoeringsfasering_Molenwiek_e.o._200924.pdf https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Paspoort_rijbewijs_uittreksels/Briefadres_aanvragen_Vragenlijst_2019.pdf

  • Gevolg:

   Geen heldere communicatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Echter, er zijn meer pdf's op de website die niet aan deze eis voldoen. Deze zullen niet allemaal toegankelijk gemaakt worden. Het vereist op korte termijn onevenredig veel werk dit te doen terwijl we het wel belangrijk vinden deze info op de website te ontsluiten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van alle pdf's op de website om te voldoen aan deze eis kost onevenredig veel werk van de organisatie. We vinden het wel belangrijk deze info op de website aan te bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op kleinere schermen ontstaat bij het tabbladen element een visuele afstand tussen het actieve tabblad element en de bijbehorende inhoud. De tabblad headers komen eerst boven elkaar te staan en de actieve content komt eronder. Dit zorgt ervoor dat actieve elementen worden overgeslagen. https://www.debilt.nl/contact-en-veelgestelde-vragen

   Opmerking: Op de contact pagina valt bij kleinere schermen de content van de tabbladen onder de bedieningselementen. Deze opzet kan ervoor zorgen dat, bij het openen van een tabblad, de content buiten de viewport valt en niet gezien wordt.

  • Gevolg:

   bij het openen van een tabblad, de content buiten de viewport valt en niet gezien wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bij meerdere zoekresultaten wordt een paginerings-element getoond. Het aria-label van de genummerde links bevat hier geen daadwerkelijk nummer, waardoor elke link wordt voorgelezen als “Ga naar pagina”. Het aria-label en content van de link worden niet gecombineerd voorgelezen.

  • Gevolg:

   Onoverzichtelijke content

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Voor inklapbare elementen is de standaard focusindicatie uitgeschakeld. Hierdoor is bij toetsenbordnavigatie over reeds uitgeklapte elementen (die de indicatie kleur overnemen) geen duidelijke focusindicatie.

   Op kleinere schermen komt bij toetsenbordnavigatie de focus in het verborgen zoekveld terecht (en vervolgens op de zoek knop). Hierdoor is de actuele focus niet langer zichtbaar. Dit komt op alle pagina’s voor.

   Bij het gebruik van de skiplink ‘naar hoofdinhoud’ komt de focus bij het kruimelpad terecht. Hierbij komt de actieve focus onder de fixed header terecht. Ook als meermaals getabbed wordt (over het kruimelpad en de ‘lees voor’ knop heen). Hierdoor is de actieve focus niet zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Onhandig werken met toetsennavigatie

  • Alternatief:

   scrollen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bij het valideren van de HTML is invalide code geconstateerd:

   Ongeldige lege waarde bij aria-hidden attribuut.

   Ongeldig (SVG) attribuut focusable op span element.

  • Gevolg:

   Niet optimaal voor hulptechnieken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s zijn iconen gemarkeerd met een onvolledig aria- hidden attribuut en daarom niet als decoratief geregistreerd terwijl ze dat wel zijn. Dit komt op meerdere plekken voor.

   Homepage: Iconen in de uitklapbare elementen. Contactpagina: Iconen in de tabbladen.
  • Gevolg:

   Niet optimaal voor hulptechnieken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente De Bilt heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209