Verklaring van www.functiegebouwrijksoverheid.nl

Status toegankelijkheid https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.functiegebouwrijksoverheid.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.functiegebouwrijksoverheid.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van www.functiegebouwrijksoverheid.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Hoofd Afdeling Organisatiebeleid (Directie Ambtenaar & Organisatie).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Momenteel worden maatregelen getroffen zodat met prioriteit de issues met betrekking tot de toegankelijkheid worden opgelost.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.functiegebouwrijksoverheid.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.functiegebouwrijksoverheid.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-10-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Alternatieve tekst is niet toegevoegd op:

   • de twee tabellen op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/cookies 'cookies webstatistieken' en 'cookies online enquetes',
   • de loep als icoon op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw
  • Gevolg:

   De voorleessoftware van bezoekers kan de informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Cookies webstatistieken en cookies online enquêtes: de afbeelding wordt omgezet naar een een HTML tabel.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw staat een knop met een loep als icoon: tekstalternatief toevoegen aan icoon.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Gemis van gekoppeld label (https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw) bij:
   • functiegroepen vergelijken.
   • zoekveld.
   • 'werk- en denkniveau' en 'salarisschalen' duidelijk onderscheiden en als groep labelen.
   • expertmodus is niet opgemaakt als label.
   1. Oneigenlijk gebruik kopteksten met niveau 3 in een van de acht links in de functiegroepen (bijv. https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/project---programmamanagement/projectleider-s9-11).

   2. Onnodig gebruik cursieve tekst bij de functietyperingen (bijvoorbeeld: https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/advisering/strategisch-adviseur/functietypering).

   3. Onjuiste opmaak rijen op bijvoorbeeld https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/advisering/strategisch-adviseur/functietypering bij de elementen 'Resultaten', 'Speelruimte/Kaders', 'Kennis & Vaardigheid' en 'Contacten'.

   4. Visueel ongeordende lijst, bijvoorbeeld op: https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/advisering/senior-adviseur/leerlijnen en onterechte opmaakt met ol element in plaats van ul element.

   5. Onterecht nadruk en niet goed opgemaakte lijsten, bijvoorbeeld op https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/vergelijken? jobGroupLeft=533&jobGroupRight=542 .

   6. Toegankelijkheidsproblemen in de onderzochte PDF documenten. Bijvoorbeeld bij https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/binaries/content/ assets/fgr/documentatie/kwiv/kwiv_deel_i_kwaliteitsraamwerk_iv_2019_02_13.pdf en https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/binaries/content/assets/fgr/ documentatie/folder-fgr/folder_fgr_nederlands.pdf

  • Oorzaak:
   1. Gemis van gekoppeld label: niet aangemaakt.
   2. Oneigenlijk gebruik kopteksten met niveau 3 in een van de acht links in de functiegroepen: destijds onbekendheid met fout.
   3. Onnodig gebruik cursieve tekst bij de functietyperingen: destijds onbekendheid met fout.
   4. Onjuiste opmaak rijen: in ontwikkeling geen rekening met toegankelijkheid gehouden.
   5. Visueel ongeordende lijst: destijds onbekendheid met fout.
   6. Onterecht nadruk en niet goed opgemaakte lijsten: destijds onbekend met fout.
   7. Toegankelijkheidsproblemen in de onderzochte PDF documenten: destijds onbekendheid/ verouderde Pdf's.
  • Gevolg:

   De voorleessoftware van bezoekers kan de informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Toegankelijke PDF's plaatsen als alternatief.

  • Maatregel:

   Herstellen van aangetroffen onjuistheden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbrekende contrastverhouding van tenminste 3:1 ten opzicht van aangrenzende kleur(en) bij: . https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ staat een lijst met links die begint met de link ‘Nieuws’. De focus geeft hier een contrastverschil van 1,7:1. Dit probleem komt terug op de link ‘Meer nieuws’. De links die onderstreept worden bij toetsenbordfocus voldoen aan dit succescriterium. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's waaronder (zie rapportage)

  • Oorzaak:

   Niet juiste keuze bij ontwikkeling website.

  • Gevolg:

   Onderscheid is niet goed te maken voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Herstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw heeft elke functiegroep een tooltip die zichtbaar wordt als de muis op de link staat. Deze content bedekt andere content en voldoet niet aan de eis 'Afwijsbaar'.

   2. Op het moment dat de toetsenbordfocus op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw op het invoerveld met de placeholder ‘Vind functiegroep’ komt, komt er een lijst in beeld met alle mogelijke functiegroepen. Deze lijst bedekt andere content en is niet afwijsbaar .

  • Oorzaak:

   Er is nog geen rekening gehouden met dit criterium bij de ontwikkeling van de website.

  • Gevolg:

   Content is niet afwijsbaar voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   1. De tooltip verwijderbaar maken zonder de muis of toetsenbordfocus te bewegen.
   2. De lijst afwijsbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/over/video

   • https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/beleid

   • https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/toezicht

   • Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw zijn de acht verschillende functiefamilies aangegeven met een andere achtergrondkleur. De gele achtergrond van 'Beleid' heeft een contrast van 1,3:1 en de groenblauwe achtergrond van 'Bedrijfsvoering' heeft een contrast van 1,8:1. Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw staat de lightbox 'Functiegroep wijzigen'. In deze lightbox is het altijd mogelijk om al de verschillende salarisschalen te selecteren. Ook de lichtgrijze schalen zijn selecteerbaar, deze moeten daarom voldoende contrast hebben voor (1,3:1) en na selectie (1,4:1).

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/vergelijken? jobGroupLeft=533&jobGroupRight=542 staan de witte links 'Senior Adviseur Bedrijfsvoering' en 'Bedrijfsvoering' op een groenblauwe achtergrond met een contrast van 1,3:1.

  • Oorzaak:

   Niet juiste keuze van kleuren ten behoeve van contrast bij de ontwikkeling van de website.

  • Gevolg:

   Scheiding van voor- en achtergrond is niet goed te maken voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw staan acht verschillende functiefamilies met hun functiegroepen. Indien de muis op een van de functiegroepen staat komt er meer informatie in beeld. Deze functie moet beschikbaar blijven bij herschalen en ook voldoen aan succescriterium 1.4.13.

  • Oorzaak:

   Onjuist ontwikkeld.

  • Gevolg:

   Bij een resolutie van 1024x768 naar 200% komt de content van 'meer informatie" niet meer in beeld.

  • Alternatief:

   Klik de functiegroep open. De tekst wordt dan zichtbaar en leesbaar voor een screenreader, ook bij een hoge resolutie.

  • Maatregel:

   Herstellen zodat bij een resolutie van 1024x768 naar 200% de content van 'meer informatie" wel in beeld blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De afbeeldingen met tabellen op de pagina https:// www.functiegebouwrijksoverheid.nl/cookies zijn afbeeldingen met tekst. Dit is niet toegestaan omdat het belangrijke informatie bevat.

  • Oorzaak:

   Onjuiste opmaak.

  • Gevolg:

   De tekst is niet leesbaar voor screenreaders.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   De informatie plaatsen in een HTML tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De videospeler voldoet niet aan dit succescriterium. Op dit moment is het mogelijk om de video te muten en fullscreen te zetten door op de letter 'm' of 'f' te drukken.

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw zijn meerdere onderdelen niet met het toetsenbord te bedienen. De filteropties ‘ Werk-/ denkniveau’ en ‘Salarisschalen’ zijn niet met het toetsenbord te bereiken en hierdoor niet met te bedienen met het toetsenbord. Ook de componenten ‘Functiegroep: Kies een functiegroep’, ‘ Expert modus:’ en ‘Uitleg i’ zijn niet met het toetsenbord te bedienen. De lightbox ‘Heb je hulp nodig?’ is niet met het toetsenbord te sluiten. Alle functiegroepen op deze pagina hebben tooltips die alleen zichtbaar worden als de muis op de link staat. Deze verborgen teksten zijn verborgen met visibility:hidden. Deze manier van verbergen verbergt deze content ook voor hulpsoftware. Hierdoor is deze informatie niet beschikbaar voor toetsenbord gebruikers.

  • Oorzaak:

   Nog geen rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van de website.

  • Gevolg:

   Website niet volledig bedienbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden

  • Maatregel:

   Website volledig bedienbaar maken met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De achtergrond op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ is te pauzeren door de link ‘Pauzeer diashow’ (en ‘Speel diashow af’) te gebruiken. Op dit moment is deze knop niet helemaal toegankelijk en geldt deze niet als manier om de beweging te pauzeren. Deze link voldoet niet aan het succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Bij de ontwikkeling van de website is hier nog geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Pauzeknop toegankelijk maken of diashow verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere pagina's hebben geen paginatitel. Het gaat onder andere om de homepage https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ en om het nieuwsbericht op https:// www.functiegebouwrijksoverheid.nl/nieuws/2019/kwaliteitsraamwerk- informatievoorziening-kwiv-geactualiseerd en om alle pagina's van het subdomein https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw.

  • Oorzaak:

   Geen paginatitel meegegeven.

  • Gevolg:

   Navigatie door de website is niet voor alle gebruikers mogelijk.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Toevoegen van paginatitels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw is het mogelijk om verschillende lightboxen te openen. De eerste keer dat deze pagina gestart wordt staat de lightbox 'Functiegroep wijzigen' open. Ook de componenten 'Functiegroepen vergelijken' en 'Uitleg i' openen lightboxen. Bijvoorbeeld: het openen van de lightbox 'Uitleg i' zet de focus op de het kruis rechtsboven en niet op de rest van de pagina. Het sluiten van de lightbox zet de toetsenbord focus terug op de component 'Uitleg i'.

  • Oorzaak:

   Nog geen rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van de website.

  • Gevolg:

   Website niet volledig navigeerbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Zorgen dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ staat een link naar het nieuwsoverzicht voor de link 'Nieuws'. Deze link wordt geactiveerd als op de bewegende achtergrond geklikt wordt. Deze link heeft geen tekst die gebruikt kan worden om het linkdoel te bepalen. Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/cookies staan de links met als tekstalternatief 'Cookies webstatistieken' en 'Cookies online enquêtes' deze links geven de afbeelding vergroot weer. Dit doel blijkt niet uit de linktekst of context van deze links. De links 'Vergroot afbeelding' hebben geen context met de voorgaande link en hierdoor is het doel van deze twee links ook niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Niet bekend.

  • Gevolg:

   De visueel beperkte bezoeker weet niet direct waar de link naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   Niet

  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is op dit moment maar één manier om alle pagina's binnen deze website te vinden en dat is door het volgen van links.

  • Oorzaak:

   Er is nog geen zoekfunctie en/of sitemap ontwikkeld.

  • Gevolg:

   Er is maar een manier om alle pagina's te vinden op de website.

  • Alternatief:

   Nog niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Zoekfunctie is in ontwikkeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderstaande pagina's is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze in de videospeler op het onderdeel ‘Volume Slider’ komt. In de focus volgorde komt deze na de knop ‘Geluid uit’. Na de knop ‘Ondertiteling aan’ komt de focus onzichtbaar op de radiobutton ‘None’ en na de knop ‘Ondertiteling uit’ komt de focus onzichtbaar op de radiobutton ‘Nederlandse’. https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/over/video https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/beleid https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/toezicht

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw is de focus niet zichtbaar op de links in de zoekresultaten. De focus is ook niet zichtbaar op de links ‘Uitvoering’ tot en met ‘Strategisch Beleidsmedewerker’. De focus is op deze pagina ook niet zichtbaar op de blauwe knoppen in de lightboxen. Het gaat om de knoppen ‘Toepassen’ (indien beschikbaar) en om de knop ‘Vergelijken’. Op pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/dezepaginabestaatniet is het niet zichtbaar als de toetsenbordfocus op de drie links naar de homepage, het nieuwsoverzicht en de veelgestelde vragen staat.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Website is niet enkel te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden

  • Maatregel:

   Website toetsenbordtoegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken naam checkbox op https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw bij de aan- en uitknop van de ' Expert modus:'

  • Oorzaak:

   Naam checkbox bij ontwikkeling van de website niet meegegeven.

  • Gevolg:

   Niet te bedienen met toetsenbord.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Naam checkboxen op de gehele website toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw staan niet unieke id's. Het gaat om de id's 'payment-1' tot en met 'payment-19' en 'exampleModalLabel', alle twintig id's komen twee keer voor. Dit kan parser errors veroorzaken, wat problemen kan geven met hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Niet bekend.

  • Gevolg:

   Ontstaan van parser errors wat problemen kan geven met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Pagina's valideren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De naam en de rol van de onderdelen van de interface zijn niet allen door software te begrijpen. Bijvoorbeeld :

   • de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/ functiefamilies/advisering/senior-adviseur/leerlijnen staat onder de kop 'Leerlijnen' een select element zonder naam. Deze selectie heeft twee opties 'Schaal 11 naar schaal 12' en 'Schaal 12 naar schaal 13'.

   • Op de pagina https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw is gebruik gemaakt van meerdere aangepaste componenten van de gebruikersinterface. In de grijze balk hebben de elementen 'VMBO' tot en met '19' geen duidelijke rol en geen duidelijke status. Het invoerveld met placeholder 'Vind functiegroep' heeft geen naam. De knop met het loep icoon heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   Bij ontwikkeling van de website geen rekening gehouden met dit criterium.

  • Gevolg:

   Naam, rol en onderdelen van de interface zijn niet te begrijpen en kan zodoende niet worden voorgelezen door ondersteunende software.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Begrijpelijk maken van naam, rol en onderdelen van de interface.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Bij de ontwikkeling van de website is geen rekening gehouden met toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet volledig toegankelijke website.

  • Alternatief:

   Niet voor alle issues voorhanden.

  • Maatregel:

   Momenteel worden maatregelen getroffen zodat met prioriteit de issues met betrekking tot de toegankelijkheid worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209