Verklaring van www.functiegebouwrijksoverheid.nl

Status toegankelijkheid https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.functiegebouwrijksoverheid.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.functiegebouwrijksoverheid.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van www.functiegebouwrijksoverheid.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Teammanager UBR|Organisatie-inrichting.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via PostbusFGR-site@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Momenteel worden maatregelen getroffen zodat met prioriteit de issues met betrekking tot de toegankelijkheid worden opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.functiegebouwrijksoverheid.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.functiegebouwrijksoverheid.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's zijn afbeeldingen met alt-tekst gevonden met een verkeerde of onvolledige waarde. Dit kan zijn doordat hier niet de volledige tekst in de afbeelding is meegenomen of omdat er een bestandsnaam wordt gebruikt. Gebruikers krijgen hierdoor niet de juiste informatie van de afbeelding mee.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/over/video/uitleg-fgr/videos-met-uitleg-over-functiefamilies-en--groepen (de tekstalternatieven van de bovenste twee afbeeldingen communiceren iets over animaties, bijvoorbeeld met de tekst "Animatie functiefamilie Kennis en Onderzoek". De afbeeldingen zijn geen animaties, dus deze waardes zijn niet juist.)

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen hierdoor niet de juiste informatie van de afbeelding mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen alt-tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/abc/kernprofiel ("1. Doel van de functie." etc.)

   De volgende pagina heeft lijsten die niet geimplementeerd zijn programmatisch als een lijst.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

   Het select element op de volgende pagina zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. Zie het invoerveld op pagina:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw# (De select elementen in de modals "Functiegroep vergelijken" en in de pop-up "Functiegroep wijzigen" die op pageload toont.)

   De checkbox "Expert modus" op de volgende pagina heeft de CSS property "display: none". Hierdoor wordt hetgeen wat visueel gecommuniceerd wordt niet overgebracht naar hulpsoftware.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau’s over te slaan. Bijvoorbeeld op de volgende pagina ontbreekt de h2 kop, het gaat van h1 naar h3.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/search?q=PDF&search-submit=

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/nieuws/2021/uitnodiging-digitale-roadshow-kwiv (Voor wie, wanneer etc.)

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/nieuws?trefwoord= (De paginering cijfers zoals 1 en 2)

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw# (Functie tooltips, bijvoorbeeld als je hovered op "manager" opent er een tooltip met een kop wat niet aangegeven is met een kop element.)

   Op de volgende pagina’s zijn kolom- en rijkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/nieuws/2021/uitnodiging-digitale-roadshow-kwiv ("November, Dag, Tijdstip" etc.)

   In de PDF "Functiereeksen" zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4-7", "Functiefamilie Uitvoering" etc. Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/binaries/content/assets/fgr/functiegroepen/60.-medewerker-natuur--en-terreinbeheer-s4-7-definitief-12-mei-2021.pdf

   In de PDF "Functiereeksen" zijn kolom- en rijkoppen van een tabel (zoals tabel "Kernprofiel Medewerker Natuur- en Terreinbeheer S4–7" en "II. Kwaliteitenprofiel per functiegroep") opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop tag hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop tag wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/binaries/content/assets/fgr/functiegroepen/60.-medewerker-natuur--en-terreinbeheer-s4-7-definitief-12-mei-2021.pdf

   In de PDF "Functiereeksen" komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt voor bij PDF: https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/binaries/content/assets/fgr/functiegroepen/60.-medewerker-natuur--en-terreinbeheer-s4-7-definitief-12-mei-2021.pdf (Bijvoorbeeld de sub lijst bij punt c onder de kop "I. Algemene opmerkingen")

   Op de volgende pagina komt een tabel voor waarbij de kolomheaders die het jaartal aangeven niet zijn geassocieerd met de kopcellen en datacellen er onder. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door de tabel op te splitsen in meerdere simpele tabellen met een kop er boven of bijvoorbeeld met header en id attributen:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/versiebeheer

  • Gevolg:

   Zie toelichting bij oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:

   Zie toelichting bij oorzaak van de afwijking

  • Maatregel:

   Zie toelichting bij oorzaak van de afwijking

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ (De blokken onder de kop " Lees hier meer over het Functiegebouw Rijk (FGR)" hebben de verkeerde volgorde van: tekstalternatief > kop > paragraaf. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die aan de hand van koppen navigeren.)

  • Gevolg:

   Verwarring voor gebruikers die aan de hand van koppen navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Betekenisvolle leesvolgorde toepassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De focus op een aantal links wordt alleen aangegeven doordat de kleur van de link een klein beetje veranderd wordt. Voor bezoekers met een visuele beperking zoals kleurenblindheid zal dit niet zichtbaar zijn.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ (Blauwe links zoals "Veel gestelde vragen" of "meer nieuws") https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/dezepaginabestaatniet

   Wanneer de gebruiker een filteroptie selecteert (bijvoorbeeld een salarisschaal) dan wordt er door middel van kleur gecommuniceerd wat binnen de desbetreffende filteroptie valt. Voor bezoekers met een visuele beperking zoals kleurenblindheid zal dit niet zichtbaar zijn. Een mogelijke optie de functies die niet van toepassing zijn (dus lichtgrijs worden) door te strepen.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

  • Gevolg:

   De filteroptie wordt niet voldoende zichtbaar voor bezoekers met een visuele beperking zoals kleurenblindheid.

  • Alternatief:

   Functies die niet van toepassing zijn (dus lichtgrijs worden) doorstrepen

  • Maatregel:

   Dit wordt nader onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   De metadata tekst zoals "Video | mp4", "Audio | mp3" in de accordeon elementen heeft een te lage contrastverhouding van 4.1:1. Dit komt voor op de volgende pagina: https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/over/video/uitleg-fgr/videos-met-uitleg-over-functiefamilies-en--groepen

   De teksten "Bedrijfsvoering" en "13" hebben een te laag contrast van 1.8:1. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

   De teksten "Beleid" en "4" hebben een te laag contrast van 1.3:1. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

   Wanneer de gebruiker een filteroptie selecteert (bijvoorbeeld een salarisschaal) dan worden de functies die buiten het filter vallen lichtgrijs. Deze teksten hebben dan een te laag contrast van 3.1:1

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

  • Gevolg:

   Tekst is slecht leesbaar voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contrast van minimaal 3:1 toepassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% dan verdwijnt de donutchart

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

  • Gevolg:

   Verlies van content of functionaliteit bij inzoomen op 200%.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit wordt onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/over/video/uitleg-fgr/videos-met-uitleg-over-functiefamilies-en--groepen (videocontrols)

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt (deels) de donutdiagram op de volgende pagina('s):

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

  • Gevolg:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt (deels) de donutdiagram.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Passende maatregelen zullen worden doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staan er functies binnen een functiegroep. Als er met de muis over een functie heen wordt gegaan, komt er extra informatie tevoorschijn. Deze content die met hover verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

  • Gevolg:

   De content kan niet weggehaald worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord de "Werk-/denkniveau en Salarisschalen" knoppen, de "Kies een functiegroep" knop, de "Expert modus" toggle en de "Uitleg" knop te bedienen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord de extra tooltip informatie te zien van de functies zoals "Expert Iv" (wat wel via een hover toont.)

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Mogelijkheid bieden om alle functionaliteiten te bedienen met een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de zoekfunctie) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Herhaalde content kan niet worden overgeslagen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toevoegen van skiplinks

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de <head> van de pagina is geen duidelijke <title> opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/search?q=PDF&search-submit=

  • Gevolg:

   Voor bezoekers is niet direct duidelijk wat de inhoud van de pagina is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Duidelijke titels voor de webpagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de volgende pagina wordt geladen voor de eerste keer, opent er een lightbox on load. De focus wordt vervolgens niet direct in de lightbox geplaatst. Een lightbox die (gedeeltelijk) over content heen valt moet als volgend element na de lightbox-knop direct focus ontvangen zodat de focus logische volgorde krijgt. Let er ook op dat de focus binnen de lightbox blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

   Let op: wanneer het mogelijk wordt gemaakt om met het toetsenbord de knop "Uitleg" te bedienen (zoals beschreven onder SC 2.1.1.) dan ontstaat er het volgende probleem: wanneer de gebruiker op uitleg klikt en daarmee een lightbox opent ontvangt deze niet als eerste de focus. Een lightbox die (gedeeltelijk) over content heen valt moet als volgend element na de lightbox-knop direct focus ontvangen zodat de focus logische volgorde krijgt. Let er ook op dat de focus binnen de lightbox blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw

  • Gevolg:

   Focus lightbox onvoldoende

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Logische tab volgorde met toetsenbordnavigatie doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De link boven de link "download hier de studiegids organisatie-inrichting" heeft geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen. Dit keuren we officieel niet af onder de WCAG, omdat het voor iedereen vervelend is. Maar we adviseren wel om dit op te lossen.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/search?q=PDF&search-submit=

   Advies: Op de volgende pagina zijn er links waar de linktekst bestaat uit het tekstalternatief + het visuele label. Bijvoorbeeld de link "Het ABC van het Functiegebouw Rijk" heeft de linktekst "Foto van verschillende houten letters Het ABC van het Functiegebouw Rijk". Dit keuren we niet af omdat het linkdoel er wel in voorkomt, maar we raden het wel aan om deze linkteksten korter en duidelijker te maken. De meest voor de hand liggende oplossing is om al deze afbeeldingen als decoratief te markeren via een leeg alt attribuut (Dit is onderdeel van SC 1.1.1)

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/ (Links zoals "Het ABC van het Functiegebouw Rijk", hele lange linkteksten zoals "Training KWIV voor managers en HR-professionals 13-10-2022 | 06:44 Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is ontwikkeld om IV-kwaliteiten specifiek én in één gemeenschappelijke taal te beschrijven....")

  • Gevolg:

   Vervelend voor alle gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Correcte linkdoelen toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus rectangle van de link "kwiv@rijksoverheid.nl" is niet zichtbaar als hier de focus op staat.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/nieuws/2021/uitnodiging-digitale-roadshow-kwiv

   De focusrectangles van de links zoals "Medewerker Verwerken en Behandelen" zijn niet zichtbaar als hier de focus op staat.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

  • Gevolg:

   Indicator van de toetsenbordfocus blijft niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Volledige toetsenbordbediening mogelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code een dubbele ID voor met dezelfde waarde. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie pagina:

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/over/video/uitleg-fgr/videos-met-uitleg-over-functiefamilies-en--groepen (video-panel2, video-panel1)

  • Gevolg:

   Parsen is niet mogelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waarden van de id attributen worden uniek gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina zijn er een aantal knoppen die niet semantisch een rol hebben, maar door middel van JavaScript wel de functionaliteit hebben van een knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw# (De filterknoppen zoals 12, MBO etc.)

   Op de onderstaande pagina is het niet duidelijk voor gebruikers met hulpsoftware wanneer een filteroptie actief is of niet. Een mogelijke optie is om het "aria-pressed" attribuut toe te voegen. Let op: dit werkt alleen wanneer de knop de rol "button" heeft.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

   De "expert modus" knop op de volgende pagina heeft geen naam en ook geen juiste semantische rol. Omdat deze knop geen rol heeft, wordt de waarde hiervan ook niet gecommuniceerd naar hulpsoftware (of de checkbox aangevinkt is of niet.).

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

   Het zoekveld op de volgende pagina heeft geen naam. Alle interactieve componenten dienen een naam te hebben.

   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#

  • Gevolg:

   Toetsenbord bediening niet overal mogelijk. Hulpsoftware herkent niet of filteroptie actief is of niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen van geconstateerde afwijkingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209