Verklaring van Brabantsedelta.nl

Samenvatting

Naam van de website Brabantsedelta.nl
Van overheidsinstantie Waterschap Brabantse Delta
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 08-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.brabantsedelta.nl/toegankelijkheid

Inhoud

Verklaring

Waterschap Brabantse Delta streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Brabantsedelta.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Waterschap Brabantse Delta is beschikbaar via de link https://www.brabantsedelta.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Brabantse Delta gepubliceerde informatie blijkt dat de website Brabantsedelta.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Brabantse Delta is gevorderd met de toegankelijkheid van Brabantsedelta.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: [niet opgegeven].

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Brabantse Delta .
Functie: Manager Bestuur en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@brabantsedelta.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Brabantsedelta.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Brabantsedelta.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Brabantse Delta dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.brabantsedelta.nl/mgd/files/herscan_-_wcag_2.1_inspectie_brabantsedelta.nl_-_niveau_aa_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Brabantse Delta dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.brabantsedelta.nl/algemeen-bestuur staan bij de links 'Gedragscode integriteit algemeen bestuur' en 'Uitvoeringsregels gedragscodes' icoontjes van een PDF bestand. Deze iconen hebben een alternatieve tekst nodig.
  • Oorzaak: Deze iconen worden getoond door een style-element toe te kennen aan een link via het cms. Dit biedt alleen visuele informatie.
  • Gevolg: Onduidelijkheid voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Handmatig informatie vertrekken door .PDF aan de link toe te voegen.
  • Maatregel: Handmatig informatie vertrekken door .PDF aan de link toe te voegen. Of cms leverancier kan een technische oplossing ontwikkelen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal decoratieve afbeeldingen hebben een alternatieve tekst. Decoratieve afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst nodig, hulpsoftware kan deze afbeeldingen dan negeren. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element staan (alt=””). Op pagina https://www.brabantsedelta.nl/jan-slenders staat bijvoorbeeld een afbeelding onderaan de pagina met de alternatieve tekst 'Nachtvorstberegening'. Dit kan op meer plekken voorkomen.
  • Oorzaak: Afbeeldingen in het cms zitten in een centrale mediabibliotheek. Soms is de informatie van de afbeelding wel belangrijk, soms wordt dezelfde afbeelding gebruikt als decoratie. Als je alt tekst toekent/verwijderd, wordt dat voor alle plaatsingen doorgetrokken.
  • Gevolg: Soms wordt ten onrechte alt tekst getoond, bij een afbeelding die op die pagina ter decoratie dient.
  • Alternatief: Dubbel plaatsen en taggen
  • Maatregel: Dit kan technisch in het cms opgelost worden. Zodat per pagina bepaald wordt dat er alt tekst toegekend wordt. Of handmatig; afbeeldingen moeten dubbel in het systeem gezet worden en speciaal getagd, zodat duidelijk is of de afbeelding alleen decoratief in gezet mag worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.brabantsedelta.nl/algemeen-bestuur zijn een aantal elementen opgemaakt als koppen. Onder de meeste koppen staat content die bij die kop hoort, deze zijn dus terecht opgemaakt als koppen. De tekst 'Ton Overeem' is echter geen kop, maar is wel als kop opgemaakt in de code. Op deze pagina is dit incidenteel, de andere koppen hebben wel content eronder staan. Dit probleem komt echter op meer pagina's voor. Op pagina https://www.brabantsedelta.nl/actueel zijn bijvoorbeeld de links opgemaakt als h2-koppen, terwijl er geen content onder staat. Zie ook pagina https://www.brabantsedelta.nl/over-ons.
  • Oorzaak: Gebruik van standaard functionaliteit binnen het cms, zonder een introductietekst.
  • Gevolg: Kopstructuur is onlogisch
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Onder de koppen, content plaatsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.brabantsedelta.nl/vaarinfo staat onderaan een mogelijkheid om te reageren. Er staat een vraag "Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?" en daaronder twee knoppen met "ja" en met "nee". De betekenis van "ja" en "nee" is buiten de context niet heel duidelijk. Er is geen expliciete relatie met de header tekst erboven. Deze relatie is er visueel wel, maar is niet expliciet genoeg. Dit kan door de teksten op de buttons aan te passen (met een verborgen tekst bijvoorbeeld), of door middel van een aria-attribuut een relatie te leggen met de header tekst erboven.
  • Oorzaak: Standaard inrichting feedbackformulier vanuit het cms.
  • Gevolg: Er is geen expliciete relatie met de header tekst erboven.
  • Alternatief: Er is geen alternatief, probleem moet door cms leverancier opgepakt worden.
  • Maatregel: Dit kan door de teksten op de buttons aan te passen (met een verborgen tekst bijvoorbeeld), of door middel van een aria-attribuut een relatie te leggen met de header tekst erboven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina www.brabantsedelta.nl/form/contact-opnemen/informatie-0 staat een formulier waarin (tijdens het proces bij stap 2 'Uw Gegevens') persoonlijke gegevens zoals een naam, e-mail adres en telefoonnummer kunnen worden ingevuld. Het doel van deze invoervelden moet programmatisch bepaald kunnen worden. Hiertoe moet een autocomplete attribuut worden toegevoegd die een gestandaardiseerde waarde moet hebben om het type invoer te identificeren. Voor de volledige naam is dit ‘name’, voor het e-mail adres is dit ‘email’, en voor het telefoonnummer is dit ‘tel-national’ als er geen landcode hoeft te worden opgegeven. Een volledig overzicht van invoervelden waarbij dit verplicht is met alle bijbehorende waardes is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.
  • Oorzaak: Standaard inrichting formuliermodule door leverancier.
  • Gevolg: Het type invoer is moeilijk te identificeren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Hiertoe moet een autocomplete attribuut worden toegevoegd die een gestandaardiseerde waarde moet hebben om het type invoer te identificeren. Voor de volledige naam is dit ‘name’, voor het e-mail adres is dit ‘email’, en voor het telefoonnummer is dit ‘tel-national’ als er geen landcode hoeft te worden opgegeven. Een volledig overzicht van invoervelden waarbij dit verplicht is met alle bijbehorende waardes is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De opmerkingen over contrastverhouding zijn getest in combinatie met de aanwezige contrastswitch, dus in de hoog contrast versies van de website. Hier zijn nog een paar kleine problemen in gevonden. Op pagina https://www.brabantsedelta.nl/form/contact-opnemen/uw-gegevens-1 (en andere stappen in dit proces) wordt op sommige plekken een aangepaste focusindicator gebruikt. Als de focus bijvoorbeeld op de knop 'Overzicht' staat, is er een blauw kader zichtbaar. Dit is niet de standaard focusindicator van de browser. Deze aangepaste focusindicator moet een contrast van minstens 3:1 hebben ten opzichte van de achtergrond. Dat is nu niet het geval. Het contrast is nu 2,4:1. Dit kan op meer plekken voorkomen. Als de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, voldoet het automatisch.
  • Oorzaak: Standaard inrichting formuliermodule door leverancier.
  • Gevolg: Focus minder goed zichtbaar
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Als de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, voldoet het automatisch.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pagina https://www.brabantsedelta.nl/samenwerking-voor-realisatie-ecologische-verbindingszone-dintel-tonnekreek/ was niet meer bereikbaar tijdens dit onderzoek. Deze pagina is daarom vervangen door een andere pagina met een video: https://www.brabantsedelta.nl/wsbd2023-waterschap-brabantse-delta-verkent-de-toekomst/. Op deze pagina staat een Youtube video. De YouTube video speler maakt gebruik van sneltoetsen die werken met een enkel karakter. Bijvoorbeeld de letter ‘k’ om de video te pauzeren of de letter ‘m’ om het geluid te ‘muten’. Dit kan problemen opleveren met spraakbedieningssoftware (zoals Dragon Speech). Er is geen mechanisme aanwezig om dit uit te zetten of aan te passen. Er is wel een oplossing, maar die zet alle sneltoetsen uit, dus ook de pijltjestoetsen. Dit kan door een extra parameter toe te voegen aan de URI in de embedcode voor de video. Het gaat om de code ‘disablekb=1’. Cardan
  • Oorzaak: Standaard inrichting vanuit het cms door leverancier.
  • Gevolg: Mogelijk problemen met spraakbedieningssoftware
  • Alternatief: Handmatig door een extra parameter toe te voegen aan de URI in de embedcode voor de video. Het gaat om de code ‘disablekb=1’. Deze oplossing, zet alle sneltoetsen uit, dus ook de pijltjestoetsen.
  • Maatregel: Er is wel een oplossing, maar die zet alle sneltoetsen uit, dus ook de pijltjestoetsen. Dit kan door een extra parameter toe te voegen aan de URI in de embedcode voor de video. Het gaat om de code ‘disablekb=1’. Cardan
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat een zoekveld met de zichtbare placeholder tekst 'Goedemiddag, waar bent u naar op zoek?'. De naam van dit veld is 'Zoeken' (door het onzichtbare label). De naam bevat dus niet de zichtbare tekst. Dit kan een probleem zijn voor mensen die spraaksoftware gebruiken. Dit komt op meerdere pagina's voor. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.brabantsedelta.nl/.
  • Oorzaak: placeholder tekst en naam van het veld zijn niet hetzelfde.
  • Gevolg: Mogelijk problemen voor mensen die spraaksoftware gebruiken.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: De naam van het veld moet dezelfde tekst bevatten als zichtbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een nieuw probleem gevonden op pagina https://www.brabantsedelta.nl/form/contact-opnemen/uw-gegevens-1. In een aantal velden mag een maximaal aantal tekens worden ingevuld. Als dit maximum wordt overschreden en het formulier wordt verzonden, verschijnt een melding als 'In dit veld kunnen maximaal 10 tekens ingevuld worden.'. Dit is een instructie en geen foutmelding. Een foutmelding moet beschrijven dat er iets fout is gegaan, bijvoorbeeld 'U heeft te veel tekens ingevuld in dit veld, er mogen maximaal 10 tekens ingevuld worden'.
  • Oorzaak: Soms wordt er een instructie getoond in plaats van een foutmelding.
  • Gevolg: Onduidelijkheid voor de gebruiker.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Leverancier formuliermodule moet de foutmelding/instructietekst aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De code van pagina https://www.brabantsedelta.nl/form/contact-opnemen/uw-gegevens-1 geeft een parser error voor een dubbele id-waarde. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Het gaat om de waarde “main-content”. Dit geldt ook voor de andere pagina's in dit proces.
  • Oorzaak: Fout in template formuliermodule.
  • Gevolg: Dubbele IDs
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Id-waarde “main-content” moet uniek zijn. Aanpassen door leverancier formuliermodule.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat een zoekmachine. In deze zoekmachine zijn WAI-ARIA rollen gebruikt. Als er WAI-ARIA rollen worden gebruikt, moet er aan de (strenge) eisen van WAI-ARIA worden voldaan. Dat is nu niet het geval. De zoekmachine heeft role="combobox" en er wordt role="listbox" gebruikt voor de zoeksuggesties die open klappen als er wordt getypt in de zoekmachine. De items in deze listbox zijn niet opgemaakt met role="option". Ook zijn er meerdere eisen voor toetsenbordgebruik waar niet aan wordt voldaan. De zoeksuggesties die worden uitgeklapt moeten bijvoorbeeld niet in de tabvolgorde van de pagina zitten, dat is nu wel het geval. Als de focus op een optie uit de zoeksuggesties staat en er wordt op het pijltje naar rechts gedrukt, dan moet de focus onder andere terug gaan naar de combobox (en er zijn meer eisen aan verbonden). Nu wordt door op het pijltje naar rechts te drukken de link naar de zoeksuggestie gevolgd en deze pagina wordt geopend in een nieuw tabblad. Zie voor meer informatie https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#combobox. Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld pagina https://www.brabantsedelta.nl/.
  • Oorzaak: WAI-ARIA rollen van de zoekfunctie kloppen niet.
  • Gevolg: Navigeren met pijltoetsen werkt niet goed.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Leverancier moet WAI -ARIA rollen goed inrichten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het formulier op pagina https://www.brabantsedelta.nl/form/contact-opnemen/uw-gegevens-1 kunnen een postcode en huisnummer worden ingevuld. Als hier ongeldige waarden worden ingevuld, verschijnt boven aan de pagina de melding 'Er is geen straatnaam en woonplaats gevonden voor deze combinatie.'. Deze melding moet worden opgemaakt als statusbericht, zodat hulpsoftware de aandacht kan brengen naar deze nieuwe informatie op de pagina. Dit kan door role=”alert” te gebruiken. Meerdere oplossingen zijn mogelijk.
  • Oorzaak: Melding over niet gevonden straatnaam en woonplaats is niet als statusbericht opgemaakt.
  • Gevolg: Hulpsoftware heeft geen aandacht voor deze nieuwe informatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Melding moet opgemaakt worden als statusbericht. role=”alert” te gebruiken. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Leverancier formuliermodule.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is nog een ander probleem aanwezig op pagina https://www.brabantsedelta.nl/form/contact-opnemen/uw-gegevens-1. Bij meerdere velden staat een 'counter' die aangeeft hoeveel tekens er in het veld zijn getypt. Deze waarde verandert dus tijdens het typen in een veld. Dit is een ook statusbericht. Deze moet worden opgemaakt als statusbericht, zodat hulpsoftware de aandacht naar deze nieuwe informatie op de pagina kan brengen. Dit kan door role=”status” te gebruiken.
  • Oorzaak: Inrichting formuliermodule: counter niet ingericht als statusbericht
  • Gevolg: Hulpsoftware wordt niet geattendeerd op deze nieuwe informatie
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Leverancier formuliermodule moet role=”status” toepassen bij counter.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Brabantse Delta heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707