Verklaring van Kansspelautoriteit

Status toegankelijkheid https://kansspelautoriteit.nl/

Kansspelautoriteit is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kansspelautoriteit streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kansspelautoriteit.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kansspelautoriteit is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Kansspelautoriteit&naam=

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Kansspelautoriteit van Kansspelautoriteit voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kansspelautoriteit .
Functie: Voorzitter raad van bestuur Kansspelautoriteit.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@kansspelautoriteit.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is momenteel bezig met het doorvoeren van verbeteringen op haar website en heeft aandacht voor het toegankelijk maken van pdf-documenten- en formulieren.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Kansspelautoriteit : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Kansspelautoriteit is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Logo's, afbeeldingen, tabellen, diagrammen logo's en links missen een alternatieve tekst of de alternatieve tekst legt onvoldoende uit welke informatie er vermeld staat. Afbeeldingen die decoratief zijn horen geen tekstalternatief te hebben.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen voor veel en verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen ondertiteling bij het filmpje op de homepage.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De video is niet begrijpen voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen audiodescriptie bij het filmpje op de homepage.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen het filmpje niet begrijpen, omdat informatie alleen visueel wordt aangeboden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Veel titels en koppen op de website heb geen kop vermelding in de code. Veel lijsten zijn slecht gestructureerd in de code. Veel functies, tabellen, diagrammen en andere elementen op de website zijn niet toegankelijk gebouwd in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen voor veel en verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Meldingsformulier illegaal kansspel' zijn er velden die vragen om persoonsgegevens zijn niet voorzien van een autocomplete-attribuut dat aangeeft welke informatie er gevraagd wordt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk te bedienen voor veel en verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 2 hebben cirkel -en staafdiagrammen onvoldoende kleurcontrast.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De informatie in de diagrammen is niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Remote gambling' heeft de sluitknop om een vergrote afbeelding te sluiten, bijvoorbeeld de infograhpic, onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De sluitknop is moeilijk waar te nemen voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina is een video met tekst. Deze tekst heeft onvoldoende contrast met de video. Op de pagina 'Piramidespel' heeft de tekst in de infographic onvoldoende contrast. Diverse elementen op de pagina 'Pdf jaarverslag 2019' hebben een te laag contrast

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De informatie op de pagina's is niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Piramde spel' wordt informatie in de infographic alleen in afbeelding vorm aangeboden. Deze informatie moet ook volledig uitgeschreven worden in tekst. Op de pagina 'Organisatie' staat een organogram bestaande uit een afbeelding met tekst. Deze tekst is niet aanpasbaar. Op de pagina 'Remote Gambeling' staat een infographic 'Timeline KOA' waarbij de informatie niet uitgeschreven is in tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De informatie op de pagina's is niet te begrijpen voor mensen met voorleesapparatuur en mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepagina' staat een YouTube video die bediend kan worden met de sneltoetsen op je toetsenbord. Deze sneltoetsen kunnen gebruikers met spraakherkenningssoftware in de weg zitten als deze sneltoetsen niet uitgeschakeld kan worden.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De video en de pagina is lastig te bedienen voor mensen met spraakherkenningssoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf jaarverslag 2019' is er geen optie om het menu op elke pagina te omzeilen. Een aantal van de omzeilende links staan gedeeltelijk achter het logo en zijn daar niet goed leesbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn moeilijk te navigeren voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf Wob-besluit' is er geen documenttitel. In de instellingen staat dat de bestandsnaam moet worden getoond. Dit moet de documenttitel zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn moeilijk te begrijpen voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf jaarverslag 2019' is de focusvolgorde niet logisch. Op pagina 2, "Inhoudsopgave", ga je eerst door de hoofdstukken en dan door de onderdelen in de hoofdstukken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk te navigeren en te begrijpen voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben links een foutieve linktekst of werkt de linktekst niet goed.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk te navigeren en te begrijpen voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf brochure Kansspelautoriteit' heeft het document geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijker te navigeren voor veel en verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Routebeschrijving' is het woord ''een'' verwarrend. Op de pagina 'Zoekresultatenpagina' is er niet aangegeven dat je de begindatum en einddatum moet invullen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn verwarrend voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus-indicator van de browser is met CSS vervangen, waarbij de opmaak van de browser zelf is uitgeschakeld.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te bedienen en navigeren voor toetsenborggebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf brochure Kansspelautoriteit' heeft het document geen (beschrijvende) titel. Op de pagina 'foutpagina' is er niet in de code aangegeven welke taal de pagina is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn moeilijk bedienbaar en begrijpbaar voor mensen met een concentratiestoornis en voor mensen met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Engelstalige pagina's staat niet overal de juiste taal aangegeven in de codelaag en in de tekst. Op meerdere pagina's zijn taalwisselingen niet correct aangegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Hulpapparatuur kan je taal niet of niet goed herkennen waardoor de tekst in de verkeerde taal wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Meldingsformulier illegaal kansspel' moet bij een vast format aangegeven worden wat het verplichte format is. Op de pagina is er geen instructie wat je moet doen als je fouten in het formulier ziet. Een link ''Terug naar formulier'' is niet voldoende.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk te begrijpen voor veel en verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De meldingspagina wanneer je wat verkeerd invult op de pagina 'Zoekresultatenpagina' heeft een HTTP foutcode 500, een fout die niet goed is afgehandeld is in de applicatie. Op de pagina 'Meldingsformulier illegaal kansspel' is de foutmelding niet beschrijvend.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De foutmelding zijn niet te begrijpen voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Inschrijven nieuwsbrief' is er geen hulp bij het verbeteren van fouten die je maakt bij het invullen van het formulier. Op de pagina 'Foutpagina' biedt de pagina geen oplossingen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk te begrijpen voor veel en verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepagina' zijn bij ''veelgestelde vragen'' links naar pagina's. In Java werken deze links niet. Op de pagina 'Bingo, rad van fortuin' is de overlay om een afbeelding in groot formaat te bekijken is niet semantisch opgemaakt als een modal dialoogvenster. Op de pagina 'Remote Gambeling' werkt de sluitknop van de infographic als link. Deze link sluit de overlay met de infographic, maar gaat niet naar een andere pagina. Het contrast op meerdere pagina's is niet afdoende. In de hoofdnavigatie zijn verkeerde rollen gebruik in de menubalk.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's kunnen verwarrend en moeilijk bedienbaar zijn voor mensen met screenreaders, voorleesapparatuur en voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Kansspelautoriteit heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209