Verklaring van MijnZorgverlener DSW, Stad Holland, InTwente

Status toegankelijkheid https://mijnzorgverlener.dsw.nl/

Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-11-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MijnZorgverlener DSW, Stad Holland, InTwente.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. is beschikbaar via de link https://www.dsw.nl/Consumenten/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. gepubliceerde informatie blijkt dat de website MijnZorgverlener DSW, Stad Holland, InTwente gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. is gevorderd met de toegankelijkheid van MijnZorgverlener DSW, Stad Holland, InTwente en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-11-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. .
Functie: Voorzitter raad van bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-11-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@dsw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.dsw.nl/Consumenten/klantenservice/klacht/klachtenformulier.

Aanvullende informatie van Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website MijnZorgverlener DSW, Stad Holland, InTwente : voldoet gedeeltelijk

De website MijnZorgverlener DSW, Stad Holland, InTwente is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dsw.nl/-/media/Documenten/DSW/Toegankelijkheid/WCAG%2021%20AA%20inspectie%20%20mijnzorgverlenerdswnl%20%2010
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-05-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan alle afbeeldingen zullen tekstalternatieven toegevoegd worden en onjuiste tekstalternatieven zullen worden verbeterd.

   Dit is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-09-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onjuiste HTML elementen zullen op de betreffende plekken worden vervangen de juiste HTML. Missende relaties tussen teksten en invoervelden zullen worden ingeregeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De volgorde van de HTML elementen worden herzien, zodat de leesvolgorde goed is ingeregeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2024
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daar waar we enkel kleur gebruiken om iets duidelijk te maken, zal er tekstuele informatie toegevoegd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vergroten het contrast tussen tekstkleur en achtergrondkleur, zodat het aan de contrasteisen voldoet.

   Dit is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De styling van de website moet dusdanig worden aangepast, dat bij smallere schermen en inzoomen alles nog te zien is. Dit kan bijvoorbeeld door het juist inzetten van CSS grids en tekstomloop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast tussen de klikbare elementen en de achtergrond wordt vergroot, dusdanig dat het aan de contrasteisen voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het probleem kan worden opgelost door tekstomloop of doorlooppuntjes toe te passen, en/of door het element waarin de tekst zich bevindt groter te maken.

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zullen bestaande HTML-elementen aanvullen zodat deze wel toetsenbordtoegankelijk zijn, en/of de elementen die nu niet functioneren vervangen voor elementen die wel toetsenbordtoegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Elke pagina zal een unieke titel krijgen in de HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De volgorde van focus zal worden aangepast, zodat deze logisch is en overeenkomt met de visuele volgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2024
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De linkteksten zullen worden aangepast en bepaalde links zullen een extra toelichting krijgen voor gebruikers met een schermlezer.

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2023
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De labels van bepaalde elementen zullen specifieker en beschrijvender gemaakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De visuele naam en toegankelijke naam zullen aan elkaar gelijk gemaakt moeten worden in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zullen de Engelse zin die voorkomt vertalen naar het Nederlands.

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2023
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zullen tekstuele foutmeldingen toevoegen waar die nu niet aanwezig zijn en foutmeldingen verbeteren waar deze onvoldoende instructies geven aan de gebruiker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle invoervelden zullen een label krijgen en eventueel een extra instructie als dat nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 18. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We kunnen iets verzinnen om het rekeningnummer te laten controleren door het systeem of dat de gebruiker de kans krijgt om diens invoer te controleren en bevestigen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2025
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Enkele elementen moeten zo aangepast worden dat hulpsoftware ook volledig gebruik kan maken van alle functionaliteiten. Het gaat hier om het toevoegen van de juiste attributen en rollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen statusmeldingen toe waar deze nog niet getoond worden en markeren meldingen als statusberichten om gebruikers op de hoogte te stellen van veranderingen op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209