Verklaring van DigiD Machtigen

Status toegankelijkheid https://machtigen.digid.nl

Logius (DigiD Machtigen) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius (DigiD Machtigen) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DigiD Machtigen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius (DigiD Machtigen) is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius (DigiD Machtigen) gepubliceerde informatie blijkt dat de website DigiD Machtigen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius (DigiD Machtigen) is gevorderd met de toegankelijkheid van DigiD Machtigen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius (DigiD Machtigen) .
Functie: Directeur Productiehuis.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@digid.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Logius (DigiD Machtigen)

Logius verbetert DigiD Machtigen continu. Het streven is om in elke release verbeteringen aan te brengen om de toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website DigiD Machtigen : voldoet gedeeltelijk

De website DigiD Machtigen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius (DigiD Machtigen) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/WCAG%202.1%20inspectie%20machtigen.digid.nl%20-%20niveau%20AA%20-%202.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius (DigiD Machtigen) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding ‘Icoon gebruiker’ en 'Icoon uitloggen' bevatten geen informatie die nodig is om de icoons te begrijpen.

  • Oorzaak:

   Geen leeg tekstalternatief bij de betreffende iconen.

  • Gevolg:

   De iconen bevatten geen informatie die nodig is om de iconen te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De betreffende iconen hebben een leeg tekstalternatief nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. De afbeelding ‘Icoon gebruiker’ en de naam van de gebruiker worden door het aria-label ‘Ingelogde gebruiker’ overschreven.
   2. De actieve link ‘Meest aangevraagd’ of de knop ‘Alfabetisch’ is alleen visueel zichtbaar en niet beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.
   3. Bij de stap ‘Selecteer periode’ staan invoervelden en keuzerondjes. De tekst ‘Startdatum’ geeft informatie over het invoerveld en over de twee keuzerondjes. Deze tekst geeft ook informatie over de hele datum tabel als deze zichtbaar wordt.
  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van WAI-ARIA.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie en links kunnen goed bepaald worden door software.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Visueel verborgen tekst te gebruiken om deze informatie over te brengen. Gebruikmaken van een fieldset met legend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de links met de zichtbare teksten ‘@digidwebcare’, ‘info@digid.nl’ en ‘klachtenregeling’ komt een tekst in beeld als de muis op de link staat en als de link toetsenbordfocus heeft.

  • Oorzaak:

   Bij externe links is zichtbare tekst toegevoegd 'Opent in een externe link'.

  • Gevolg:

   De tekst die in beeld komt is niet aanwijsbaar. Ook de tekst van de eerste twee links valt over andere informatie heen en die aanvullende inhoud moet daarom te sluiten zijn.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De tekst die in beeld komt moet aanwijsbaar zijn en aanvullende inhoud moet te sluiten zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. De link ‘Toon meer namen’ is niet met het toetsenbord te bedienen.
   2. Bij de stappen ‘Selecteer periode’ en ‘Samenvatting’ komt een tablist in beeld. De elementen met role=”tab” zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak:

   Het gedrag van deze link is in de focus volgorde niet helemaal te controleren. Na het activeren van een link die aanvullende content laat zien moet de toetsenbordfocus eerst naar de nieuwe content voordat deze verder gaat op de pagina. Gebruik van role="tab" bij deze tablist.

  • Gevolg:

   De link 'Toon meer namen' en de betreffende tablist is niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De toetsenbordfocus wordt aangepast en er wordt geen gebruik gemaakt meer van de betreffende tablist.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's zijn aria-labels gebruikt op links. Dit attribuut kan de linktekst overschrijven zoals die door software wordt bepaald.

  • Oorzaak:

   Gebruik van aria-labels op links.

  • Gevolg:

   Op pagina's 'Contact' en 'Privacyverklaring' staan links die hierdoor geen duidelijk linkdoel meer hebben.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorgen dat links een duidelijke linkdoel hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het activeren van de link 'Toon toelichting' komt er een lightbox in beeld. In deze lightbox kan een element met de role ‘document’ toetsenbordfocus ontvangen. Op het moment dat de focus op dat element staat is de focus niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De role=”document” is hier niet van toepassing.

  • Gevolg:

   Indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de lightbox na het klikken van 'Toon toelichting'.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De role=”document” verwijderen als deze niet van toepassing is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op pagina's 'Contact' en 'Privacyverklaring' staan in totaal vier links met een aria-label attribuut. De tekst in dit attribuut is de naam van dat onderdeel. De zichtbare tekst van deze links is geen onderdeel van de naam van die links.
   2. Onder de kop ‘Heeft u een machtigingscode ontvangen?’ staat een link met de zichtbare tekst ‘Machtiging activeren’. De naam van deze WAI-ARIA link is door het gebruik van een aria-label ‘Activeer een machtiging’ en komt niet overeen met de visuele tekst en de naam door de software.
   3. De links met de zichtbare teksten ‘@digidwebcare’, ‘info@digid.nl’ en ‘klachtenregeling’ hebben een onjuist aria-label.
  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van WAI-ARIA op links.

  • Gevolg:

   De links zijn niet goed te bedienen in spraakbesturing.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De zichtbare namen van links moeten overeenkomen met de softwarematige namen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 8. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het invullen van de geboortedatum wordt bij het invullen van twee cijfers voor de geboortedag en voor de geboortemaand wordt de toetsenbordfocus automatisch naar het volgende invoerveld verplaatst.

  • Oorzaak:

   Bij het invullen van de geboortedatum wordt de toetsenbordfocus automatisch naar het volgende invoerveld verplaatst.

  • Gevolg:

   Het verplaatsen van de focus kan verwarring geven en maakt het controleren van de invoer op fouten onnodig ingewikkeld.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De toetsenbordfocus moet na het invullen van een invoerveld in dat invoerveld blijven staan. De focus wordt verplaatst na het activeren van een knop of link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij ‘Selecteer periode’ is het mogelijk op twee verschillende plaatsen een datum in te vullen. Bij het invullen van een ongeldige datum zoals ‘31-02-2021’ komt er geen tekstuele foutmelding in beeld. De ingevulde datum wordt gewist. Bij het niet invullen van een ‘Startdatum’ en ‘Einddatum’ komt er maar één foutmelding in beeld, beide velden krijgen in dat geval wel een rood kader. Bij het aanpassen van de ‘Startdatum’ naar vandaag wordt de waarde van het invoerveld ‘Einddatum’ aangepast naar ‘Een jaar’. De tekst ‘Vul alstublieft een geldige einddatum in, bijvoorbeeld 11-08-2021.’ is een instructie en geen foutmelding. Ook de foutmelding ‘De startdatum geldigheid moet een geldige datum zijn en mag niet in het verleden liggen. Pas de startdatum aan.’ is niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Geen of onjuiste/onduidelijke foutmeldingen in deze situaties.

  • Gevolg:

   Gebruikers worden in deze situaties niet voldoende geholpen om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op de pagina 'Te machtigen burger' bij 'Iemand machtigen' en 'Gemachtigd worden' staan bij verschillende stappen elementen met role ‘tablist’, ‘tab’ en ‘tabpanel’. De interactieve component met role=”tablist” heeft geen naam. Ook hebben de elementen met role radiogroup geen naam en deze radiogroup bevat geen elementen met role=”radio”.
   2. De link ‘Toon meer namen’ en 'Toon toelichting' hebben geen waarde doordat het href attribuut ontbreekt.
   3. onder de kop ‘Ik laat mijn zaken regelen’ een link in een link. Het element app-button is met behulp van WAI-ARIA omgebouwd tot link. In die link staat een button element dat ook is omgezet in een link. Het app-button elementen is geen interactieve component van de gebruikersinterface en mag daarom geen rol hebben die aangeeft dat deze wel bedienbaar zou moeten zijn. Dit geldt ook voor de twee app-button elementen die hier rechts van staan en voor de twee app-button elementen ‘Alle diensten’ en ‘Meer informatie’.
   4. Op pagina 'Te machtigen burger' is een element gebruikt met role=”grid”. Deze WAI-ARIA oplossing is niet voldoende. Het element met role=”grid” heeft geen naam.
  • Oorzaak:

   Het onjuist gebruik van WAI-ARIA.

  • Gevolg:

   Het is niet overal mogelijk om de tabblad bediening te gebruiken en niet alle componenten van de gebruikersinterface kunnen de naam en rol door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Alle componenten van de gebruikersinterface moeten de naam en rol door software bepaald kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op pagina 'Te machtigen burger' bij 'Iemand machtigen' komt er bij de stap ‘Selecteer periode’ na het activeren van de knop ‘Volgende’ mogelijke foutmeldingen in beeld die niet aan de gebruiker gepresenteerd kunnen worden. Dit komt ook voor bij 'Machtiging activeren' en bij de stappen ‘Voor wie wilt u aan de slag?’ en ‘Selecteer periode’ bij 'Gemachtigd worden'.
   2. Op alle pagina's staat na het inloggen de link ‘Uitloggen’. Deze link heeft geen waarde, het href attribuut ontbreekt.
  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van WAI-ARIA en href attribuut ontbreekt bij de link 'Uitloggen'.

  • Gevolg:

   Mogelijke foutmeldingen kunnen niet aan de gebruiker gepresenteerd worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Een van de mogelijke oplossingen is om de tekstuele foutmelding het attribuut role=”alert” te gebruiken en href attribuut toevoegen bij de link 'Uitloggen'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius (DigiD Machtigen) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928