Verklaring van modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland

Status toegankelijkheid https://www.mgrsdcg.nl

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland is beschikbaar via de link https://www.mgrsdcg.nl/over+de+mgr/digitale+toegankelijkheid/default.aspx

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland gepubliceerde informatie blijkt dat de website modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland is gevorderd met de toegankelijkheid van modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via secretariaat@mgrsdcg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.mgrsdcg.nl/over+de+mgr/klachten/default.aspx.

Wilt u uw klacht indienen bij de Nationale ombudsman? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen op het gratis telefoonnummer 0800 - 33 55 555. 

Kijk voor meer informatie op https://www.nationaleombudsman.nl/ 

Aanvullende informatie van Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

De MGR sociaal domein Centraal Gelderland en haar modules, besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de websites. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. In het kader van digitale toegankelijkheid zal in januari gestart worden met een onderzoek voor alle websites van de MGR. Het betreft hier een contentonderzoek. Het technische onderzoek voor digitale toegankelijkheid is gedaan door onze leverancier van de websites Mett (https://mett.nl/). De onderzoeksresultaten zijn hier beschikbaar: https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/mett/audit/.

De volgende websites zijn op een Mett-platform opgebouwd:www.mgrsdcg.nl
www.inkoopdscg.nl
www.wsp-mg.nl
www.rblmidden-gelre.nl

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland : voldoet gedeeltelijk

De website modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.mgrsdcg.nl/publicaties/verborgen+documenten+mgr+website/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1939865
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/mett/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-11-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.mgrsdcg.nl/publicaties/verborgen+documenten+mgr+website/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1939864
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.mgrsdcg.nl/publicaties/verborgen+documenten+mgr+website/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1939867
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.mgrsdcg.nl/publicaties/verborgen+documenten+mgr+website/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1939866
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Niet alle "niet-tekstuele content" die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, hebben een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Gevolg:

   Zonder tekstalternatieven kunnen mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen de niet-tekstuele inhoud op de website waarnemen en begrijpen. Door het gebruik van tekstalternatieven kan een tekstreader deze tekstalternatieven voorlezen, automatisch laten vertalen of weergeven in braille of grote tekst.

   Dankzij de beschikbaarheid van tekstalternatieven kunnen mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen de niet-tekstuele inhoud op je website (gemakkelijker) waarnemen en begrijpen.

   Voorbeeld: PDF-bestanden

  • Alternatief:

   Als blijkt dat een document niet door een tekstreader kan worden voorgelezen, kan contact worden opgenomen via info@mgrsdcg.nl

  • Maatregel:

   De MGR heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere het volgen van trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderdelen op de website (homepage) bevatten informatie en structuur die de relatie tussen de pagina-onderdelen programmatorisch overbrengen. Deze onderdelen zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan hulpsoftware — zoals een screenreader — niet de informatie en de functionaliteit op een website op een niet-visuele manier overbrengen aan een gebruiker.

  • Alternatief:

   Als blijkt dat een reader niet de juiste volgorde kan afleiden, kan contact worden opgenomen via info@mgrsdcg.nl

  • Maatregel:

   Afbeeldingen met tekst voorzien van verduidelijking of tekst ipv een afbeelding gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgorde waarin de content wordt gepresenteerd is van invloed op de betekenis. Sommige Pdf-documenten zijn niet gecodeerd om de juiste leesvolgorde op te geven.

  • Gevolg:

   Bepaalde software kan niet de correcte leesvolgorde afleiden. Hierdoor kan hulpsoftware — zoals een screenreader — de informatie en de functionaliteit op een website op een niet-visuele manier overbrengen aan een gebruiker.

  • Alternatief:

   Als blijkt dat een reader niet de juiste volgorde kan afleiden, kan contact worden opgenomen via info@mgrsdcg.nl

  • Maatregel:

   De MGR heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere het volgen van trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er worden kleuren en vormen gebruikt met een communicatieve functie die niet uitgelegd wordt.

  • Gevolg:

   Kleuren en vormen worden meestal decoratief gebruikt, maar soms vervullen ze ook een communicatieve functie of zijn ze essentieel om de inhoud van een webpagina te begrijpen. Dit ijkpunt gaat, naast kleur, ook over het gebruik van vormen of verwijzingen naar locaties op het scherm. Software die opleest, kan dit onderscheid niet maken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Volledige website beoordelen en indien nodig aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De visuele weergaven van tekst en afbeeldingen van tekst heeft onvoldoende contrastverhouding.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers met visuele beperkingen hebben een sterker contrast nodig dan anderen, dus het is van essentieel belang dat de kleuren goed zijn en dat er een goed contrast is tussen de tekst op de website en de achtergrondkleur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Volledige website beoordelen en indien nodig aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als Pdf-documenten niet gecodeerd zijn en de juiste leesvolgorde niet is ingesteld, kan het navigeren met een toetsenbord problemen opleveren. Niet alle functionaliteiten op de website zijn bedienbaar met een toetsenbord.

  • Gevolg:

   Pdf-bestanden zijn niet goed navigeerbaar met het toetsenbord.

   Als de leesvolgorde niet correct is, kunnen gebruikers van toetsenbord- en ondersteunende technologie de inhoud mogelijk niet begrijpen. Sommige documenten gebruiken bijvoorbeeld meerdere kolommen en de leesvolgorde is visueel duidelijk voor ziende gebruikers als stromend van boven naar beneden in de eerste kolom en vervolgens naar de bovenkant van de volgende kolom. Maar als het document niet correct is getagd, kan een schermlezer het document van boven naar beneden lezen, over beide kolommen, en ze interpreteren als één kolom.

  • Alternatief:

   Als blijkt dat een reader niet de juiste volgorde kan afleiden, kan contact worden opgenomen via info@mgrsdcg.nl

  • Maatregel:

   De MGR heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere het volgen van trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij het opslaan van Word documenten en het bestand vervolgens converteren naar Pdf ontbreekt het vaak aan het invoeren van een titel.

  • Gevolg:

   Zonder pagina-titel weten mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen niet waar de inhoud van een webpagina over gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het invoeren van een pagina-titel kan rechtstreeks bij het opslaan van het Word-document of later in het Pdf-bestand. Bestaande documenten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Niet alle pagina’s (binnen Pdf-bestanden) zijn sequentieel te navigeren. Bij de opmaak van documenten is onvoldoende rekening gehouden met het sequentieel navigeren.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de betekenis of het gebruik van de content verkeerd gelezen (geïnterpreteerd) worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Documenten beoordelen en indien nodig aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Niet alle koppen of labels binnen pdf-bestanden geven een beschrijving van het onderwerp of doel. De koppen (of subkoppen) geven onvoldoende omschrijving van de inhoud.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen wellicht niet begrijpen welke informatie binnen een pdf-bestand wordt weergegeven.

  • Alternatief:

   Als blijkt dat informatie binnen een pdf-bestand niet helder is, kan contact worden opgenomen via info@mgrsdcg.nl

  • Maatregel:

   Pdf-documenten beoordelen en indien nodig aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van pagina’s (in pdf-bestanden) is niet altijd aangegeven. De taal van elke pagina moet met de officiële taalcode aangegeven worden in de broncode.

  • Gevolg:

   De tekstcontent moet leesbaar en begrijpelijk zijn, ook voor software. Als dat niet het geval is dan weten mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen niet waar de inhoud van een webpagina over gaat.

  • Alternatief:

   Als blijkt dat informatie binnen een pdf-bestand niet helder is, kan contact worden opgenomen via info@mgrsdcg.nl

  • Maatregel:

   Pdf-documenten beoordelen en indien nodig aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209