Verklaring van Gemeente Sliedrecht

Status toegankelijkheid https://www.sliedrecht.nl

Gemeente Sliedrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Sliedrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Sliedrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Sliedrecht is beschikbaar via de link https://www.sliedrecht.nl/over_deze_website

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Sliedrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Sliedrecht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Sliedrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Sliedrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Sliedrecht .
Functie: Teamleider Functioneel beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@sliedrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Sliedrecht

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Sliedrecht : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Sliedrecht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Sliedrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/sliedrecht.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Sliedrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. Deze knop toont een tekst die niet overeenkomt met de alternatieve tekst. De alternatieve beschrijvende tekst moet dezelfde zijn als de tekst in de afbeelding. Zie ook SC 1.4.5 en SC 2.5.3

  • Oorzaak:

   Leverancier van de chatfunctie is nog niet zo ver dat de applicatie toegankelijk is.

  • Gevolg:

   De chat is niet voor iedereen toegankelijk

  • Alternatief:

   Gebruik andere contactmogelijkheden

  • Maatregel:

   De leverancier opdracht geven om een toegankelijke oplossing te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF "Verklaring toestemming reisdocument" bevat invulvelden. Dat zijn nu de vierkantjes bij de meerkeuzevelden en de onderstrepingen bij de invulvelden. Als je dit document laat voorlezen door de ingebouwde voorleeshulp van Acrobat, dan wordt elke streepje apart voorgelezen. Zorg dat deze items gecodeerd zijn als artifact, of maak gebruik van echte onderstreping in plaats van streepjes. Hierdoor zal de screenreader deze informatie als decoratief beschouwen en niet voorlezen.

  • Oorzaak:

   Gemeente Sliedrecht kan nog geen toegankelijke pdf's produceren.

  • Gevolg:

   Pdf bestanden niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Contact opnemen, in dit geval is het een document dat uitgeprint moet worden.

  • Maatregel:

   Aanschaf van software, training van de redactie en de hele organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina “Over Sliedrecht” is een video aanwezig. Er is geen tekstuele beschrijving van wat er in de video te zien is.

  • Oorzaak:

   De video is niet van de gemeente maar van een externe partij.

  • Gevolg:

   Geen tekstuele beschrijving mogelijk in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Video verwijderen of niet toegankelijk aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staan vlak boven de footer 3 blokken met een link, "Raadsvergadering...". Deze 3 links zijn opgemaakt met een kopniveau 2 (H2). De koppen hebben echter geen content en moeten daarom niet als kop opgemaakt worden.

  • Oorzaak:

   Kopniveau verkeerd ingesteld

  • Gevolg:

   Verkeerdekopvolgorde

  • Alternatief:

   Aanpassen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF "Spelregels voor honden uitlaten" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn en de leesvolgorde is. Tevens bevat deze PDF meer informatie dan wat er op de pagina staat waar vanaf deze PDF is te downloaden. Op de betreffende pagina, die wel toegankelijk is, worden bijvoorbeeld de hondenlosloopgebieden niet beschreven.

   De PDF "Verklaring toestemming reisdocument" bevat in de kop belangrijke informatie zoals de naam van de gemeente en de adresgegevens. Omdat deze in de kop staan wordt de informatie door de screenreader niet automatisch voorgelezen. Plaats deze informatie buiten de kop (alleen op de eerste pagina) zodat deze informatie wel beschikbaar is.

  • Oorzaak:

   Gemeente Sliedrecht kan nog geen toegankelijke pdf's produceren.

  • Gevolg:

   Pdf bestanden niet toegankelijk

  • Alternatief:

   Contact opnemen

  • Maatregel:

   Aanschaf van software, training van de redactie en de hele organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   1.4.10 Reflow Op de homepage kan je door de balk bovenin en de chatfunctie bij een scherm resolutie van 320 x 256 pixels delen van de tekst niet lezen. Dit zou wel moeten kunnen. Het menu is bij deze resolutie vrijwel onleesbaar.

  • Oorzaak:

   Verkeerd ingericht

  • Gevolg:

   Slecht leesbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op veel pagina's worden tekstlinks gebruikt. Voor deze links is geen aparte focusstijl gedefineerd, waardoor de standaard browserstijl wordt gebruikt. Die heeft in sommige browsers, zoals Firefox, onvoldoende contrast. Oplossing: definieer een focusstijl voor links die voldoende contrast heeft met de achtergrond en duidelijk zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Geen focusstijl

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als bij een lage resolutie de menuknop verschijnt, kan daarmee het menu worden geopend. Als je het menu uit gaat kan je achter het menu terecht komen waardoor je niet ziet waar je bent. Je verwacht dat je het menu kunt sluiten met het toetsenbord, of dat deze na verlaten met het toetsenbord automatisch sluit. Dit komt op elke pagina voor.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Slecht navigeren via het toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht voor aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De chat is buiten werktijd een blauw plaatje met witte tekst. Het contrast van de witte tekst op de blauwe plaat is te laag. De contrastwaarde is 2,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Slecht contrast

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om het aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage wordt bij inzoomen het menu vervangen door een knop. ALs je het menu opent via deze knop heeft het actieve menuitem (hier Home) een witte tekst op een lichtblauwe achtergrond. Het contrast van deze tekst is te laag. De contrastwaarde is 2,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Dit kan ook voorkomen op ander pagina's voor, maar dan onder een van de andere menuitems.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Slecht contrast

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om het aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je in een schermresolutie van 1024 pixels breed inzoomt tot 200% raak je op de homepage informatie kwijt. Bij nieuwsberichten met foto en iets meer tekst (4 regels?) verdwijnt de kop achter de foto. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het nieuwsbericht 'Haal ook je diploma met Kansrijk Sliedrecht'.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Tekst buiten beeld

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat een afbeelding van tekst. Dit is bijvoorbeeld lastig voor mensen die de website met een eigen lettertype of in een contrastrijke kleur willen bekijken. Zie ook SC 1.1.1 en SC 2.5.3

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Slecht leesbaar

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om het aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De chatfunctie heeft in de balk van de chatbox knoppen als "close", "minimaliseer". Deze knoppen zijn enkel met de muis te bedienen.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Niet te navigeren met toetsenbord

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Over_Sliedrecht/… wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing voldoet de videospeler van YouTube aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Script verkeerd ingericht

  • Gevolg:

   Geen sneltoets mogelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Script aanpassen of video verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de PDF "Spelregels voor honden uitlaten" ontbreekt de titel van het document. Zie SC 1.3.1 over andere problemen bij deze PDF.

  • Oorzaak:

   Gemeente Sliedrecht kan nog geen toegankelijke pdf's produceren.

  • Gevolg:

   PDF niet toegankelijk

  • Alternatief:

   Contact opnemen

  • Maatregel:

   Aanschaf van software, training van de redactie en de hele organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van de gemeente bovenin het scherm is klikbaar. Echter de naam van de link is leeg. Dit komt omdat de afbeelding welliswaar met een correcte alt-tekst op onzichtbaar wordt gezet (display:none) en een andere afbeelding via CSS wordt getoond. Zorg dat de afbeelding niet op display: none staat of dat er op een andere manier een goede naam in de link en op de afbeelding komt te staan.

  • Oorzaak:

   Verkeerd ingericht

  • Gevolg:

   Verkeerde naam in link

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht voor aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina staat in de footer een link “Afspraak maken”. Deze link heeft geen beschrijvende naam. Dit komt doordat er in de code een aria-label attribuut is toegevoegd, “opent in een nieuw venster”. Deze tekst overschrijft de linktekst (“Afspraak maken”), waardoor het dus niet meer duidelijk is dat deze link leidt naar de pagina om een afspraak te maken. Oplossing: verwijder aria-label, voeg eventueel de tekst “opent in een nieuw venster” op een andere manier toe, bijvoorbeeld met de “offscreen” class, gelijk achter de tekst “afspraak maken”. Dit geldt mogelijk voor meer link met de afbeelding achter de link. Bijvoorbeeld de link naar "Multifunctioneel cantrum de Lockhorst" op de pagina www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Wonen/Vrije_tijd/Cultuur. Overigens is het veelvuldig openen van nieuwe vensters niet handig, onder andere omdat mensen daardoor niet handig met de terugknop naar de vorige pagina kunnen gaan.

  • Oorzaak:

   Verkeerd doel opgegeven

  • Gevolg:

   Moeilijk terug navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Link aanpassen door redactie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage is een grote zoekbalk aanwezig. De knop bij dit veld heet Zoek. In beeld staat echter Vind. Mensen die spraakbediening gebruiken kunnen deze knop daardoor niet (makkelijk) bedienen.

  • Oorzaak:

   Verkeerd label

  • Gevolg:

   Slechte spraakbediening

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Label aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat een afbeelding van tekst. De alternatieve tekst komt niet overeen met de tekst op de knop. Mensen die spraakbedieing gebruiken kunnen deze knop niet makkelijk met spraak bedienen. Zie ook SC 1.4.5 en SC 2.5.3

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Slechte spraakbediening

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De chatfunctie is in het Nederlands. In de code in het iframe waar de chatfunctie zich in bevindt staat echter lang="en". Voor mensen met screenreaders is het belangrijk dat de juiste taal ingesteld wordt.

  • Oorzaak:

   Verkeerd ingericht

  • Gevolg:

   Slechte leesbaarheid met screenreader

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. Voor de knop van de chatfunctie is een a-element gebruikt, oftewel een link. In de regel brengen links je naar een andere pagina of ander deel van de pagina. Hier wordt na activeren van de knop nieuwe content getoond, in een soort popup-venster. Het gebruik van een knop is dan ook beter dan een link.

   De chatfunctie heeft in de balk van de chatbox knoppen als "close", "minimaliseer". De naam van de knoppen ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Slechte bediening

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht voor aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Over_Sliedrecht/… is een video. Deze video is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "sfeerbeelden Sliedrecht".

  • Oorzaak:

   Geen title opgegeven

  • Gevolg:

   Geen title

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redactie past title aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De chatfunctie geeft geen feedback, bijvoorbeeld bij openen van de chat. Iemand die het scherm niet ziet heeft geen idee dat er nieuwe content op het scherm is verschenen, namelijk de chatbox. Zorg ook dat bij conversatie informatie aan de gebruiker wordt doorgegeven als er iets gebeurt in de chat.

  • Oorzaak:

   Niet goed ingericht

  • Gevolg:

   Geen feedback

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht om aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Sliedrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209