Verklaring van Overheid van Nu

Status toegankelijkheid https://www.overheidvannu.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Overheid van Nu.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.overheidvannu.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Overheid van Nu gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Overheid van Nu en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Communicatieliaison .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via [ibp@minbzk.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Momenteel zijn wij hard aan het werk om te zorgen dat overheidvannu.nl aan de toegankelijkheidseisen voldoet. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Overheid van Nu : voldoet gedeeltelijk

De website Overheid van Nu is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.overheidvannu.nl/documenten/rapporten/2020/08/24/wcag-2.1-inspectie-niveau-aa
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-02-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.
  • Oorzaak: Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: ALT-teksten toevoegen bij afbeeldingen, werken in de juiste kopstijlen.
  • Maatregel: ALT-teksten toevoegen bij afbeeldingen, werken in de juiste kopstijlen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staan afbeelding met een onderschrift. Dit onderschrift is niet programmatisch gekoppeld aan deze afbeelding. Deze onderschriften zijn in de code te herkennen aan de class ‘caption’ of ‘copyright’.
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium
  • Alternatief: Aanpassingen door DPC/Support
  • Maatregel: Aanpassingen door DPC/Support
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s): • User Interface Components: Visual information required to identify user interface components and states, except for inactive components or where the appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the author; • Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staat onderaan de pagina de kop ‘Deel deze pagina’. Hieronder staat een logo van Twitter. Dit logo heeft een contrast van 2,7:1 met de witte achtergrond. Om logo met betekenis te kunnen onderscheiden hebben zij een contrast nodig van minimaal 3,0:1. Volgens dit succescriterium is de vogel in het logo van Twitter niet te onderscheiden van de blauwe achtergrond en de visuele informatie van het logo is hierdoor niet toegankelijk. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's waaronder: https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2019/10/17/wat-nederland-echt-nodigheeft-meer-tussenruimte, https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep en https://www.overheidvannu.nl/dossiers/leestips/artikelen/2019/10/03/leestip.
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: DPC/Support doet technische aanpassingen.
  • Maatregel: DPC/Support doet technische aanpassingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Where receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden, the following are true: • Dismissable: A mechanism is available to dismiss the additional content without moving pointer hover or keyboard focus, unless the additional content communicates an input error or does not obscure or replace other content; • Hoverable: If pointer hover can trigger the additional content, then the pointer can be moved over the additional content without the additional content disappearing; • Persistent: The additional content remains visible until the hover or focus trigger is removed, the user dismisses it, or its information is no longer valid.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep valt het invoerveld ‘Zoeken binnen Overheid van nu’ gedeeltelijk over de tekst ‘Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen’ heen als dit invoerveld toetsenbordfocus krijgt. De content die zichtbaar wordt als de toetsenbordfocus op een bepaalde plaats staat mag niet over andere content heen vallen, tenzij de nieuwe content, in dit geval het invoerveld verwijdert kan worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit probleem kan op meerdere manieren worden opgelost. Onderdeel van de oorzaak is het lange broodkruimelpad. Een minder lang broodkruimelpad is een oplossing, het mogelijk maken om dit invoerveld te verbergen met de escape toets is een andere optie. Ook op de pagina https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep/leden-studiegroep/onno-hoes is het lange broodkruimelpad onderdeel van dit probleem.
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: DPC/Support doet technische aanpassingen.
  • Maatregel: DPC/Support doet technische aanpassingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. • Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Afbeeldingen - op meerdere soorten pagina's - hebben niet voldoende contrast.
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Redactiebureau gaat aan de slag met beeldmerken die niet voldoen aan contrasteisen.
  • Maatregel: DPC/Support doet de belangrijkste aanpassingen wanneer het gaat om contrast binnen basiselementen van de website, zoals logo's etc.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, gebruik dan liever tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker; • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.
  • Oorzaak: Afbeeldingen van tekst moeten meer contrast krijgen en weergeven worden als gewone tekst.
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Er wordt geadviseerd om alle afbeeldingen van tekst te vervangen door tekst.
  • Maatregel: Er wordt geadviseerd om alle afbeeldingen van tekst te vervangen door tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: For user interface components with labels that include text or images of text, the name contains the text that is presented visually.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.overheidvannu.nl/ staan onderaan drie afbeeldingen met tekst erop. De onderliggende links moeten volgens dit succescriterium een naam hebben die de zichtbare tekst op deze afbeeldingen bevat. Bijvoorbeeld de link ‘Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief’ bevat een afbeelding met de tekst ‘Meld je aan voor onze nieuwsbrief’. De naam van deze link moet deze zichtbare tekst gaan bevatten. Dit geldt ook voor de twee lichtblauwe links hiernaast. Deze afbeeldingen zijn ook afgekeurd onder succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst, indien deze afbeeldingen omgezet worden naar tekst is dit probleem ook opgelost. Op alle pagina's staat linksboven een logo met de tekst ‘overheid van nu’. Op alle pagina's behalve op de homepage is dit een link naar de homepage met de naam ‘Naar de homepage van Overheidvannu.nl Naar de homepage van Overheidvannu.nl’. Het eerste deel van de naam komt van het alt attribuut van de afbeelding het tweede deel komt van het title attribuut van de link. De naam van deze link moet de tekst ‘overheid van nu’ (woordvolgorde en spaties tellen mee) gaan bevatten. Het aanpassen van het tekstalternatief van deze afbeelding zodat dezelfde afbeelding altijd het tekstalternatief ‘Overheid van nu’ heeft is voldoende om dit probleem op te lossen. https://www.overheidvannu.nl/
  • Gevolg: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Support/DPC/Redactie doet aanpassingen.
  • Maatregel: Support/DPC/Redactie doet aanpassingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323