Verklaring van Overheid van Nu

Status toegankelijkheid https://www.overheidvannu.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Overheid van Nu.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.overheidvannu.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Overheid van Nu van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Communicatieliaison .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via [ibp@minbzk.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Momenteel zijn wij hard aan het werk om te zorgen dat overheidvannu.nl aan de toegankelijkheidseisen voldoet. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Overheid van Nu : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Overheid van Nu is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Oorzaak:

   Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   ALT-teksten toevoegen bij afbeeldingen, werken in de juiste kopstijlen.

  • Maatregel:

   ALT-teksten toevoegen bij afbeeldingen, werken in de juiste kopstijlen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staan afbeelding met een onderschrift. Dit onderschrift is niet programmatisch gekoppeld aan deze afbeelding. Deze onderschriften zijn in de code te herkennen aan de class ‘caption’ of ‘copyright’.

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Aanpassingen door DPC/Support

  • Maatregel:

   Aanpassingen door DPC/Support

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent color(s): • User Interface Components: Visual information required to identify user interface components and states, except for inactive components or where the appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the author; • Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except when a particular presentation of graphics is essential to the information being conveyed.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat onderaan de pagina de kop ‘Deel deze pagina’. Hieronder staat een logo van Twitter. Dit logo heeft een contrast van 2,7:1 met de witte achtergrond. Om logo met betekenis te kunnen onderscheiden hebben zij een contrast nodig van minimaal 3,0:1. Volgens dit succescriterium is de vogel in het logo van Twitter niet te onderscheiden van de blauwe achtergrond en de visuele informatie van het logo is hierdoor niet toegankelijk. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's waaronder: https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2019/10/17/wat-nederland-echt-nodigheeft-meer-tussenruimte, https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep en https://www.overheidvannu.nl/dossiers/leestips/artikelen/2019/10/03/leestip.

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   DPC/Support doet technische aanpassingen.

  • Maatregel:

   DPC/Support doet technische aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Where receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden, the following are true: • Dismissable: A mechanism is available to dismiss the additional content without moving pointer hover or keyboard focus, unless the additional content communicates an input error or does not obscure or replace other content; • Hoverable: If pointer hover can trigger the additional content, then the pointer can be moved over the additional content without the additional content disappearing; • Persistent: The additional content remains visible until the hover or focus trigger is removed, the user dismisses it, or its information is no longer valid.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep valt het invoerveld ‘Zoeken binnen Overheid van nu’ gedeeltelijk over de tekst ‘Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen’ heen als dit invoerveld toetsenbordfocus krijgt. De content die zichtbaar wordt als de toetsenbordfocus op een bepaalde plaats staat mag niet over andere content heen vallen, tenzij de nieuwe content, in dit geval het invoerveld verwijdert kan worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit probleem kan op meerdere manieren worden opgelost. Onderdeel van de oorzaak is het lange broodkruimelpad. Een minder lang broodkruimelpad is een oplossing, het mogelijk maken om dit invoerveld te verbergen met de escape toets is een andere optie. Ook op de pagina https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep/leden-studiegroep/onno-hoes is het lange broodkruimelpad onderdeel van dit probleem.

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   DPC/Support doet technische aanpassingen.

  • Maatregel:

   DPC/Support doet technische aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. • Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen - op meerdere soorten pagina's - hebben niet voldoende contrast.

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Redactiebureau gaat aan de slag met beeldmerken die niet voldoen aan contrasteisen.

  • Maatregel:

   DPC/Support doet de belangrijkste aanpassingen wanneer het gaat om contrast binnen basiselementen van de website, zoals logo's etc.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, gebruik dan liever tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker; • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen van tekst moeten meer contrast krijgen en weergeven worden als gewone tekst.

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Er wordt geadviseerd om alle afbeeldingen van tekst te vervangen door tekst.

  • Maatregel:

   Er wordt geadviseerd om alle afbeeldingen van tekst te vervangen door tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   For user interface components with labels that include text or images of text, the name contains the text that is presented visually.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.overheidvannu.nl/ staan onderaan drie afbeeldingen met tekst erop. De onderliggende links moeten volgens dit succescriterium een naam hebben die de zichtbare tekst op deze afbeeldingen bevat. Bijvoorbeeld de link ‘Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief’ bevat een afbeelding met de tekst ‘Meld je aan voor onze nieuwsbrief’. De naam van deze link moet deze zichtbare tekst gaan bevatten. Dit geldt ook voor de twee lichtblauwe links hiernaast. Deze afbeeldingen zijn ook afgekeurd onder succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst, indien deze afbeeldingen omgezet worden naar tekst is dit probleem ook opgelost. Op alle pagina's staat linksboven een logo met de tekst ‘overheid van nu’. Op alle pagina's behalve op de homepage is dit een link naar de homepage met de naam ‘Naar de homepage van Overheidvannu.nl Naar de homepage van Overheidvannu.nl’. Het eerste deel van de naam komt van het alt attribuut van de afbeelding het tweede deel komt van het title attribuut van de link. De naam van deze link moet de tekst ‘overheid van nu’ (woordvolgorde en spaties tellen mee) gaan bevatten. Het aanpassen van het tekstalternatief van deze afbeelding zodat dezelfde afbeelding altijd het tekstalternatief ‘Overheid van nu’ heeft is voldoende om dit probleem op te lossen. https://www.overheidvannu.nl/

  • Gevolg:

   Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Support/DPC/Redactie doet aanpassingen.

  • Maatregel:

   Support/DPC/Redactie doet aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209