Verklaring van Gemeente Stadskanaal

Status toegankelijkheid https://www.stadskanaal.nl/

Gemeente Stadskanaal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Stadskanaal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Stadskanaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Stadskanaal is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=stadskanaal

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Stadskanaal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Stadskanaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Stadskanaal is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Stadskanaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Stadskanaal .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een e-mail naar gemeente@stadskanaal.nl

Wij nemen uw vraag en/of melding in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Stadskanaal

Op deze pagina vindt u meer informatie over toegankelijkheidsbeleid van de gemeente Stadskanaal: https://www.stadskanaal.nl/toegankelijkheid

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Stadskanaal : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Stadskanaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Stadskanaal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/5._Footer/2021-12-02_Toegankelijkheidsonderzoek_Gemeente_Stadskanaal.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Stadskanaal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding heeft geen toegankelijke naam als deze uitvergroot is. De bestandsnaam wordt dan gebruikt als naam voor gebruikers met een screen reader. https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screen reader krijgen een bestandsnaam te horen die niet duidelijk is en ruis veroorzaakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afbeelding een alternatieve tekst meegeven als de afbeelding zichtbaar moet zijn voor gebruikers met een screen reader.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreken sommige afbeeldingen terwijl deze wel informatie geven. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen. https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Woonvisie_2020-2025.pdf

  • Gevolg:

   Als een afbeelding informatie geeft en dat is niet in de codelaag opgenomen, wordt deze informatie niet aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien en daardoor missen zij die informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alt-tekst bij de afbeeldingen plaatsen waar dat nodig is maar nog niet gedaan is. Bijvoorbeeld het toevoegen van de volgende alt-tekst bij het logo van de gemeente: ’Logo van de gemeente Stadskanaal’. Dan is ook voor mensen die dat logo niet kunnen zien duidelijk waar het om gaat.

   Het zelfde geldt voor de afbeelding van de plattegrond. Een oplossing zou zijn om dit lijstje onder de kaart te plaatsen en de kaart een korte alt-tekst te geven, bijvoorbeeld 'Plattegrond van de gemeente Stadskanaal'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is. https://www.stadskanaal.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/gehandicaptenparkeerplaats

  • Gevolg:

   Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de codelaag bij elke afbeelding aangeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreken sommige afbeeldingen terwijl deze wel informatie geven. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het hele voorblad en daarmee dus ook het logo met de naam van de gemeente. https://www.stadskanaal.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/gehandicaptenparkeerplaats

  • Gevolg:

   Als een afbeelding informatie geeft, wordt deze informatie niet aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de codelaag aangeven bij elke afbeelding of deze informatie geeft of als decoratief bedoeld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie ontbreekt bij de video. https://www.stadskanaal.nl/ontdek-de-gemeente/video-ontdek-de-gemeente-stadskanaal

  • Gevolg:

   Niet alle visuele, belangrijke informatie opgenomen is in de audio. Bijvoorbeeld de scene met het paardrijden beschrijft het avontuurlijke karakter van Stadskanaal, maar dit is niet duidelijk voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om tijdens de productie van de video rekening te houden met de informatie die visueel wel te zien is maar niet te horen. Deze informatie moet dan via de stemacteur/actrice uitgesproken worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De tekst aan het einde 'Gemeente Stadskanaal' staat als tekst in de video maar daarvoor is geen tekstalternatief. https://www.stadskanaal.nl/ontdek-de-gemeente/video-ontdek-de-gemeente-stadskanaal

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is deze tekst nu niet beschikbaar. Zij weten niet als ze die video zien dat deze gemaakt is door de Gemeente Stadskanaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat belangrijke informatie niet alleen visueel, maar ook als audio en/of tekst terugkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf op https://www.stadskanaal.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/gehandicaptenparkeerplaats heeft geen tags (codelaag). Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag.

  • Gevolg:

   Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina.

   De gemeente is ook bezig e-formulieren breder in te zetten i.p.v. pdfs, om de toegankelijkheid te vergroten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze pdf op https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Woonvisie_2020-2025.pdf heeft wel een codelaag, maar deze is niet goed opgebouwd.

   Deze pdf heeft geen koppen in de codelaag, een deel van de tabellen is geen tabel in de codelaag, de tabellen zijn niet goed opgemaakt en lijsten zijn niet overal als zodanig gecodeerd. Daarnaast worden lijsten soms onderbroken in de codelaag door een paginascheiding. Op de laatste pagina is de kop in een lijstelement terecht gekomen.

  • Gevolg:

   Dit kan tot problemen leiden voor de gebruikers van aangepaste software, zoals een screenreader of een pdf-reader voor slechtzienden. Die software gebruikt de codelaag om het document weer te geven, waarbij de tags aangegeven hoe het document in elkaar steekt. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld door de koppen, lijstjes of tabellen te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle koppen een tag geven, waarbij gelet wordt op de juiste hiërarchische volgorde. Ervoor zorgen dat lijsten of tabellen die over meer pagina’s lopen als 1 lijst of tabel in de codelaag staan. Complexe tabellen, zoals ‘tabel 11’ met nabewerking goed inrichten waarbij ook in de codelaag duidelijk is dat een rijkop meerdere kolommen beslaat en waarbij ook het bereik (scope) van die koppen is aangegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf op https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Programmabegroting_2021.pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document. Een kop moet in de codelaag bijvoorbeeld ook een kop zijn en geen paragraaf. Lijsten mogen niet onderbroken worden door paragrafen, tabellen hebben kolom- en rijkoppen nodig, waarbij ook het bereik daarvan is aangegeven.

   Er staan in deze pdf veel fouten in de tags (codelaag).

  • Gevolg:

   De tekst op het voorblad komt niet voor in de codelaag. Voor iemand die de tekst niet kan zien, begint het document met de inhoudsopgave. Pas onderaan de vierde pagina wordt duidelijk dat het om een document van de gemeente Stadskanaal gaat.

   De tabellen hebben niet allemaal rij- en kolomkoppen en daarbij is ook het bereik niet aangegeven. Dat maakt het heel lastig om binnen een tabel te navigeren, doordat de relatie tussen een cel en de bijbehorende rij- en/of kolomkop niet duidelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De codelaag goed opbouwen met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het gebruik van een title-attribuut op https://www.stadskanaal.nl/ geeft extra informatie aan gebruikers die kunnen zien en een muis gebruiken die niet beschikbaar is voor alle manieren waarop je informatie kunt bekijken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn of alleen via een toetsenbord kunnen navigeren hebben mogelijk geen toegang tot elementen die alleen via een title-attribuut een naam hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet bouwen op het title-attribuut maar zo veel mogelijk werken met zichtbare tekst of met een aria-label. Deze informatie is dan voor een breder publiek te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De links op https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws zijn visueel groter dan de paragraaf daaronder en hebben ook een andere opmaak. Ze zijn dus als kopjes opgemaakt, maar deze informatie ontbreekt in de code omdat ze niet als h-element zijn opgezet. Sommige nieuwsartikelen hebben wel een kop, en sommige ook niet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is het niet zo duidelijk dat het hier om koppen gaat waardoor de structuur van de pagina lastiger te begrijpen is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de afbeeldingen in de html onder de juiste kop komen te staan en dan alleen css gebruiken om ze visueel weer voor die kop te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De huidige pagina https://www.stadskanaal.nl/inwoners is de navigatie wel visueel (doormiddel van een streep onder de tekst) maar niet semantisch aangegeven. Voor ziende gebruikers is het wel direct duidelijk dat dit de huidige pagina is.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is dit minder duidelijk, omdat zij deze streep niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De huidige pagina in de navigatie voorzien van een aria-current="page". Hierdoor krijgen gebruikers met een screen reader ook direct te horen dat dit de huidige pagina is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst op https://www.stadskanaal.nl/ heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De donkerblauwe (#155293) tekst op de toptaken in hover-staat heeft te weinig contrast met de roze (#FF5E92) achtergrond. De contrastverhouding is 2,7:1, en dit moet minimaal 4,5:1 zijn voor standaardtekst.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking of een vorm van kleurenblindheid kunnen deze kleuren lastig te onderscheiden zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze elementen kleuren geven die samen voldoen aan de minimale contrastverhouding van 4,5:1. Dan kunnen deze gebruikers de tekst waarschijnlijk ook goed waarnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In deze pdf (https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Woonvisie_2020-2025.pdf) staan veel tabellen in afbeeldingen, met daarin veel tekst. Iemand die slechtziend is moet de weergave van tekst kunnen aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop. Met een aangepaste weergave wordt de informatie voor hem of haar bruikbaar. De tekst wordt dan bijvoorbeeld in andere kleuren weergegeven en met een ander contrast of een andere lettergrootte.

  • Gevolg:

   Iemand die slechtziend is kan de weergave van tekst in de afbeeldingen niet aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afbeeldingen in de pdf zoveel mogelijk vervangen door echte tabellen met daarin 'echte tekst' zodat de weergave van de tekst is aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De ondertiteling op https://www.stadskanaal.nl/ontdek-de-gemeente/video-ontdek-de-gemeente-stadskanaal is 'ingebakken' in de video. Dit betekent dat er geen apart bestand is met daarin de ondertiteling maar dat de ondertiteling zit opgenomen in het videobestand.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de ondertiteling niet aan te passen door gebruikers met bijvoorbeeld een visuele beperking. Zij hebben vaak grotere tekst of een hoger contrast nodig om de ondertiteling goed te kunnen volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ondertiteling als 'closed captions' toevoegen. Dit betekent dat de ondertiteling in een los bestand zit en aangepast kan worden door de gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op een mobiele weergave, of als de gebruiker tot 400% inzoomt, valt er verschillende tekst op de pagina https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen over elkaar heen, waardoor het niet of moeilijk leesbaar is.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, die vaak inzoomen om de tekst te kunnen lezen, levert dit problemen op omdat zij de tekst niet meer kunnen lezen. Ook voor gebruikers op een smartphone is dit slecht leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de tekst leesbaar is en alle functionaliteit nog werkt als de gebruiker inzoomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van deze pdf (https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Programmabegroting_2021.pdf) luidt: ‘Omslag gemeente A3 jaarstukken 2019’. Deze titel geeft geen goede beschrijving van de inhoud van dit document.

  • Gevolg:

   Als de instellingen van het document kloppen, dan verschijnt deze titel in de titelbalk en het tabblad van een pdf-reader. Ook kan deze als eerste worden voorgelezen door een screenreader.

   Een titel die niet goed past bij de inhoud van het document kan ook een probleem vormen voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de titel de inhoud duidelijk omschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document op https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Woonvisie_2020-2025.pdf heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de bestandseigenschappen van het document een titel zetten die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleren of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van deze pdf (https://www.stadskanaal.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/gehandicaptenparkeerplaats) luidt: ‘Microsoft Word - Nw Lettertype Formulier GG-pp’. Deze titel geeft geen goede beschrijving van de inhoud van dit document.

  • Gevolg:

   Als de instellingen van het document kloppen, dan verschijnt deze titel in de titelbalk en het tabblad van een pdf-reader. Ook kan deze als eerste worden voorgelezen door een screenreader.

   Een titel die niet goed past bij de inhoud van het document kan ook een probleem vormen voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de titel de inhoud duidelijk omschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linkteksten op https://www.stadskanaal.nl/ van #werktduurzaam, #leeft en #paktaan zijn niet duidelijk. De eerste is bijvoorbeeld 'Icoon-werkt'. Dit is niet beschrijvend voor het doel van de link.

   Dit geldt ook voor de sociale links (Facebook, Twitter en LinkedIn). De alternatieve tekst 'Facebook afbeelding' beschrijft niet waar de link heengaat.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die blind zijn en moeten vertrouwen op de linkteksten om in te schatten waar de link heen gaat is dit niet bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze links een duidelijke linktekst geven die het doel van de link beschrijft. Bijvoorbeeld: "Stadskanaal #werktduurzaam. Zo is het duidelijk dat het gaat om Stadskanaal en de hashtag 'werkt duurzaam'.

   Voor Facebook: De tekst uit het title-attribuut ook in het alt-attribuut gebruiken: "Facebook Gemeente Stadskanaal".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document (https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Woonvisie_2020-2025.pdf) heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het brondocument goed structureren met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document (https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Programmabegroting_2021.pdf) heeft wel bladwijzers, maar deze zijn niet goed opgebouwd. Er zijn nu drie bladwijzers die alledrie ‘Lege pagina’ heten.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het brondocument goed structureren met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De eerste kop op de pagina https://www.stadskanaal.nl/ is een h2-kop 'Ik zoek iets anders'.

   Uit heronderzoek blijkt dat er nu een kop boven het zoekveld geplaatst is, maar de kop boven de toptaken ontbreekt nog.

   Verder blijkt dat de afbeelding van het logo in een h1-kop geplaatst is. Dat is niet goed. Bovendien geeft de tekst: 'Logo van Gemeente Stadskanaal' ook de pagina niet goed weer en is dus niet passend voor een kop op het eerste niveau, maar een aanpassing daarvan zou het logo weer niet goed weergeven.

  • Gevolg:

   Daardoor is het voor gebruikers van een screenreader niet duidelijk dat er toptaken zijn. Tegelijkertijd verwijst de kop die erna komt 'Ik zoek iets anders' ergens naar, de toptaken in dit geval. Het is voor mensen die de toptaken niet kunnen zien niet duidelijk waar dit dan naar verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat er een kop boven komt te staan die duidelijk beschrijft dat er sprake is van informatie onder die kop. Bijvoorbeeld: 'Belangrijke informatie' of iets dergelijks. Deze kop hoeft niet zichtbaar te zijn. Het is voldoende als deze door een screenreader gelezen kan worden.

   Ook wordt gekeken naar het logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Programmabegroting_2021.pdf

  • Gevolg:

   Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft.

   Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de bestandseigenschappen van het document aangeven in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. https://www.stadskanaal.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/gehandicaptenparkeerplaats

  • Gevolg:

   Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft.

   Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de bestandseigenschappen van het document aangeven in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   De paginanummering in het document (https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Programmabegroting_2021.pdf) wijkt sterkt af van die de pdf-reader, doordat de vierde pagina paginanummer 1 heeft gekregen. Ook elders in het document bevinden zich pagina’s zonder nummering. Het document eindigt bij paginanummer 167, gevolgd door niet genummerde laatste pagina. Er zijn in totaal 184 pagina’s.

  • Gevolg:

   Het is verwarrend voor de pdf-reader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de paginanummers overeen komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Stadskanaal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209