Verklaring van Gemeente Stadskanaal

Status toegankelijkheid https://www.stadskanaal.nl/

Gemeente Stadskanaal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Stadskanaal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Stadskanaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Stadskanaal is beschikbaar via de link https://www.stadskanaal.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Stadskanaal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Stadskanaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Stadskanaal is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Stadskanaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Stadskanaal .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een e-mail naar gemeente@stadskanaal.nl

Wij nemen uw vraag en/of melding in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Stadskanaal

Op deze pagina vindt u meer informatie over toegankelijkheidsbeleid van de gemeente Stadskanaal: https://www.stadskanaal.nl/toegankelijkheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Stadskanaal : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Stadskanaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Stadskanaal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/5._Footer/2021-12-02_Toegankelijkheidsonderzoek_Gemeente_Stadskanaal.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Stadskanaal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding heeft geen toegankelijke naam als deze uitvergroot is. De bestandsnaam wordt dan gebruikt als naam voor gebruikers met een screen reader.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screen reader krijgen een bestandsnaam te horen die niet duidelijk is en ruis veroorzaakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afbeelding een alternatieve tekst meegeven als de afbeelding zichtbaar moet zijn voor gebruikers met een screen reader.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreken sommige afbeeldingen terwijl deze wel informatie geven. Dat kan door een alt-tekst bij de afbeelding te plaatsen.

  • Gevolg:

   Als een afbeelding informatie geeft en dat is niet in de codelaag opgenomen, wordt deze informatie niet aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien en daardoor missen zij die informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alt-tekst bij de afbeeldingen plaatsen waar dat nodig is maar nog niet gedaan is. Bijvoorbeeld het toevoegen van de volgende alt-tekst bij het logo van de gemeente: ’Logo van de gemeente Stadskanaal’. Dan is ook voor mensen die dat logo niet kunnen zien duidelijk waar het om gaat.

   Het zelfde geldt voor de afbeelding van de plattegrond. Een oplossing zou zijn om dit lijstje onder de kaart te plaatsen en de kaart een korte alt-tekst te geven, bijvoorbeeld 'Plattegrond van de gemeente Stadskanaal'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven of de afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie de afbeeldingen geven. Dit komt doordat er geen codelaag (met tags) is.

  • Gevolg:

   Een decoratieve afbeelding moet worden gemarkeerd als artefact. Deze wordt genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de codelaag bij elke afbeelding aangeven of deze informatie geeft of dat de afbeelding als decoratief bedoeld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de gemeente Stadskanaal wordt verborgen voor hulpapparatuur omdat de alternatieve tekst leeg is gelaten.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn weten nu niet dat dit formulier van de gemeente Stadskanaal is omdat er geen tekst is die dat aangeeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het logo van de gemeente is niet decoratief en moet dus een alternatieve tekst hebben, bijvoorbeeld: "Logo gemeente Stadskanaal". Zo weten ook deze gebruikers dat het hier om een officieel formulier van de gemeente gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Na verzenden van het formulier staat het logo van de Gemeente Stadskanaal in een h1-element. Omdat er geen alternatieve tekst voor de afbeelding is, is deze kop nu leeg.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die blind zijn is het niet duidelijk wat er in deze kop zou moeten staan. De h1-kop is belangrijk omdat het aan zou moeten geven wat de inhoud van de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het logo een alternatieve tekst geven zodat er in ieder geval inhoud in de kop staat die voor screen readers benaderbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreken sommige afbeeldingen terwijl deze wel informatie geven. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het hele voorblad en daarmee dus ook het logo met de naam van de gemeente.

  • Gevolg:

   Als een afbeelding informatie geeft, wordt deze informatie niet aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de codelaag aangeven bij elke afbeelding of deze informatie geeft of als decoratief bedoeld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie ontbreekt bij de video.

  • Gevolg:

   Niet alle visuele, belangrijke informatie opgenomen is in de audio. Bijvoorbeeld de scene met het paardrijden beschrijft het avontuurlijke karakter van Stadskanaal, maar dit is niet duidelijk voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om tijdens de productie van de video rekening te houden met de informatie die visueel wel te zien is maar niet te horen. Deze informatie moet dan via de stemacteur/actrice uitgesproken worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De tekst aan het einde 'Gemeente Stadskanaal' staat als tekst in de video maar daarvoor is geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is deze tekst nu niet beschikbaar. Zij weten niet als ze die video zien dat deze gemaakt is door de Gemeente Stadskanaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat belangrijke informatie niet alleen visueel, maar ook als audio en/of tekst terugkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag). Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag.

  • Gevolg:

   Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er voor zorgen dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina.

   De gemeente is ook bezig e-formulieren breder in te zetten i.p.v. pdfs, om de toegankelijkheid te vergroten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze pdf heeft wel een codelaag, maar deze is niet goed opgebouwd.

   Deze pdf heeft geen koppen in de codelaag, een deel van de tabellen is geen tabel in de codelaag, de tabellen zijn niet goed opgemaakt en lijsten zijn niet overal als zodanig gecodeerd. Daarnaast worden lijsten soms onderbroken in de codelaag door een paginascheiding. Op de laatste pagina is de kop in een lijstelement terecht gekomen.

  • Gevolg:

   Dit kan tot problemen leiden voor de gebruikers van aangepaste software, zoals een screenreader of een pdf-reader voor slechtzienden. Die software gebruikt de codelaag om het document weer te geven, waarbij de tags aangegeven hoe het document in elkaar steekt. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld door de koppen, lijstjes of tabellen te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle koppen een tag geven, waarbij gelet wordt op de juiste hiërarchische volgorde. Ervoor zorgen dat lijsten of tabellen die over meer pagina’s lopen als 1 lijst of tabel in de codelaag staan. Complexe tabellen, zoals ‘tabel 11’ met nabewerking goed inrichten waarbij ook in de codelaag duidelijk is dat een rijkop meerdere kolommen beslaat en waarbij ook het bereik (scope) van die koppen is aangegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pagina bevat meerdere koppen, maar die zijn in de code niet als koppen opgemaakt. Bijvoorbeeld 'Klacht' is dikgedrukt maar geen kop.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die blind valt de inhoud van de pagina nu niet onder verschillende kopjes, terwijl dit visueel wel zo is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   'Klacht' als h1 kop opmaken, en 'Persoonlijke gegevens', 'Namens' en 'Bijlage' als h2 koppen zodat de inhoud van de pagina beter weergeven wordt aan deze gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document. Een kop moet in de codelaag bijvoorbeeld ook een kop zijn en geen paragraaf. Lijsten mogen niet onderbroken worden door paragrafen, tabellen hebben kolom- en rijkoppen nodig, waarbij ook het bereik daarvan is aangegeven.

   Er staan in deze pdf veel fouten in de tags (codelaag).

  • Gevolg:

   De tekst op het voorblad komt niet voor in de codelaag. Voor iemand die de tekst niet kan zien, begint het document met de inhoudsopgave. Pas onderaan de vierde pagina wordt duidelijk dat het om een document van de gemeente Stadskanaal gaat.

   De tabellen hebben niet allemaal rij- en kolomkoppen en daarbij is ook het bereik niet aangegeven. Dat maakt het heel lastig om binnen een tabel te navigeren, doordat de relatie tussen een cel en de bijbehorende rij- en/of kolomkop niet duidelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De codelaag goed opbouwen met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het gebruik van een title-attribuut geeft extra informatie aan gebruikers die kunnen zien en een muis gebruiken die niet beschikbaar is voor alle manieren waarop je informatie kunt bekijken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn of alleen via een toetsenbord kunnen navigeren hebben mogelijk geen toegang tot elementen die alleen via een title-attribuut een naam hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet bouwen op het title-attribuut maar zo veel mogelijk werken met zichtbare tekst of met een aria-label. Deze informatie is dan voor een breder publiek te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tooltips zijn verborgen voor hulpapparatuur via het aria-hidden="true" attribuut.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is er geen mogelijkheid om te weten dat hier extra informatie beschikbaar is, omdat ze niet te weten krijgen dat er extra informatie is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De webformulieren worden opnieuw ingericht op zo'n manier dat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De groep radiobuttons onder 'Namens' is visueel duidelijk een groep omdat ze gescheiden zijn van de velden erboven en eronder door een horizontale streep. In de code is dit echter niet zo duidelijk, omdat de radiobuttons niet gegroepeerd zijn, maar als losse div-elementen zijn opgemaakt.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is het niet direct duidelijk dat deze radiobuttons bij dezelfde vraag horen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kop 'Namens', het label, en de radiobuttons opnemen in een fieldset waarbij het label in een legend wordt opgenomen. De legend beschrijft namelijk het doel van de radiobuttons en deze worden dan gezien als een optie om de vraag te beantwoorden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Na het verzenden van het formulier staat er een lijst met contactgegevens die niet is opgemaakt als lijst, maar als 1 paragraaf met daarin verschillende br elementen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die blind zijn is deze tekst nu lastiger te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze informatie opmaken als een description list zodat de structuur duidelijk is voor alle gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De links zijn visueel groter dan de paragraaf daaronder en hebben ook een andere opmaak. Ze zijn dus als kopjes opgemaakt, maar deze informatie ontbreekt in de code omdat ze niet als h-element zijn opgezet. Sommige nieuwsartikelen hebben wel een kop, en sommige ook niet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is het niet zo duidelijk dat het hier om koppen gaat waardoor de structuur van de pagina lastiger te begrijpen is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de afbeeldingen in de html onder de juiste kop komen te staan en dan alleen css gebruiken om ze visueel weer voor die kop te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De huidige pagina is de navigatie wel visueel (doormiddel van een streep onder de tekst) maar niet semantisch aangegeven. Voor ziende gebruikers is het wel direct duidelijk dat dit de huidige pagina is.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader is dit minder duidelijk, omdat zij deze streep niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De huidige pagina in de navigatie voorzien van een aria-current="page". Hierdoor krijgen gebruikers met een screen reader ook direct te horen dat dit de huidige pagina is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De input velden voor persoonlijke gegevens hebben geen autocomplete attribuut. De autocomplete optie is een functie die gebruikers helpt met het verminderen van fouten en het versnellen van het proces.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een cognitieve beperking of motorische beperking hebben vaak moeite met het invullen van formulieren. Door het autocomplete-attribuut hoeven ze minder in te vullen waardoor de kansen op fouten kleiner wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit attribuut toevoegen op velden waar persoonlijke informatie van de gebruiker gevraagd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De donkerblauwe (#155293) tekst op de toptaken in hover-staat heeft te weinig contrast met de roze (#FF5E92) achtergrond. De contrastverhouding is 2,7:1, en dit moet minimaal 4,5:1 zijn voor standaardtekst.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking of een vorm van kleurenblindheid kunnen deze kleuren lastig te onderscheiden zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze elementen kleuren geven die samen voldoen aan de minimale contrastverhouding van 4,5:1. Dan kunnen deze gebruikers de tekst waarschijnlijk ook goed waarnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In deze pdf staan veel tabellen in afbeeldingen, met daarin veel tekst. Iemand die slechtziend is moet de weergave van tekst kunnen aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop. Met een aangepaste weergave wordt de informatie voor hem of haar bruikbaar. De tekst wordt dan bijvoorbeeld in andere kleuren weergegeven en met een ander contrast of een andere lettergrootte.

  • Gevolg:

   Iemand die slechtziend is kan de weergave van tekst in de afbeeldingen niet aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afbeeldingen in de pdf zoveel mogelijk vervangen door echte tabellen met daarin 'echte tekst' zodat de weergave van de tekst is aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De ondertiteling is 'ingebakken' in de video. Dit betekent dat er geen apart bestand is met daarin de ondertiteling maar dat de ondertiteling zit opgenomen in het videobestand.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de ondertiteling niet aan te passen door gebruikers met bijvoorbeeld een visuele beperking. Zij hebben vaak grotere tekst of een hoger contrast nodig om de ondertiteling goed te kunnen volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De ondertiteling als 'closed captions' toevoegen. Dit betekent dat de ondertiteling in een los bestand zit en aangepast kan worden door de gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op een mobiele weergave, of als de gebruiker tot 400% inzoomt, valt er verschillende tekst over elkaar heen, waardoor het niet of moeilijk leesbaar is.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, die vaak inzoomen om de tekst te kunnen lezen, levert dit problemen op omdat zij de tekst niet meer kunnen lezen. Ook voor gebruikers op een smartphone is dit slecht leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de tekst leesbaar is en alle functionaliteit nog werkt als de gebruiker inzoomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De gebruiker kan niet inzoomen tot 400% zonder horizontaal te moeten scrollen. Ook op de mobiele weergave is niet alle inhoud van de pagina zichtbaar zonder te moeten scrollen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die een visuele beperking hebben is de pagina niet overzichtelijk in deze gevallen. De missen mogelijk belangrijke informatie omdat deze buiten beeld valt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier in een responsieve weergave te tonen zodat deze vergroot en op mobiel kan worden weergeven zonder te horizontaal te moeten scrollen om alle inhoud te zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De lichtgrijze randen van de input velden (#CCC) hebben te weinig contrast met de witte achtergrond (#FEFFFE). De contrastverhouding is 1,6:1 en dit moet minimaal 3:1 zijn voor niet-tekstuele content.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking of een vorm van kleurenblindheid zijn de randen van de tekstvelden mogelijk lastig te onderscheiden van de achtergrond. Het invullen van het formulier wordt daardoor moeilijker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De randen een kleur geven die voldoet aan de minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bij de controlestap voor verzenden is contrast van de lichtgrijze (#DEDFDE) gekozen radiobutton is te laag met de witte (#FFF) te laag: 1,3:1.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is deze informatie mogelijk niet goed zichtbaar. De andere radiobuttons zijn ook licht, maar dit is correct omdat deze niet geselecteerd zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De randen een kleur geven die voldoet aan de minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   In de Safari browser komt de focus met het toetsenbord niet voorbij het veld geboortedatum, de focus wordt dan in het eerste veld teruggezet.

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor mensen die via het toetsenbord moeten navigeren. Zij kunnen het formulier op Safari niet invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De webformulieren worden opnieuw ingericht op zo'n manier dat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De paginatitel is "Klacht". Dit is niet voldoende beschrijvend. De meeste gebruikers zien direct het grote logo van de gemeente Stadskanaal, maar dit geldt niet voor gebruikers die blind zijn.

  • Gevolg:

   Zij krijgen als eerste informatie de paginatitel, die moet beschrijven wat het onderwerp of doel van de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De paginatitel aanpassen naar bijvoorbeeld "Klacht indienen | Gemeente Stadskanaal".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 29. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van deze pdf luidt: ‘Omslag gemeente A3 jaarstukken 2019’. Deze titel geeft geen goede beschrijving van de inhoud van dit document.

  • Gevolg:

   Als de instellingen van het document kloppen, dan verschijnt deze titel in de titelbalk en het tabblad van een pdf-reader. Ook kan deze als eerste worden voorgelezen door een screenreader.

   Een titel die niet goed past bij de inhoud van het document kan ook een probleem vormen voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de titel de inhoud duidelijk omschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 30. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de bestandseigenschappen van het document een titel zetten die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleren of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 31. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van deze pdf luidt: ‘Microsoft Word - Nw Lettertype Formulier GG-pp’. Deze titel geeft geen goede beschrijving van de inhoud van dit document.

  • Gevolg:

   Als de instellingen van het document kloppen, dan verschijnt deze titel in de titelbalk en het tabblad van een pdf-reader. Ook kan deze als eerste worden voorgelezen door een screenreader.

   Een titel die niet goed past bij de inhoud van het document kan ook een probleem vormen voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de titel de inhoud duidelijk omschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 32. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Er klapt een kalender uit bij het veld 'geboortedatum*', waar de gebruiker zijn of haar geboortedatum in kan selecteren. Dit is met het toetsenbord echter nu niet mogelijk omdat de kalender op een verkeerde plek in de DOM volgorde zit.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die alleen met het toetsenbord kunnen navigeren is deze functie nu niet bereikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kalender direct na het inputveld in de volgorde zetten, zodat deze direct bereikbaar is. De kalender kan verborgen worden totdat de gebruiker op het veld komt, zodat er visueel niets verandert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linkteksten van #werktduurzaam, #leeft en #paktaan zijn niet duidelijk. De eerste is bijvoorbeeld 'Icoon-werkt'. Dit is niet beschrijvend voor het doel van de link.

   Dit geldt ook voor de sociale links (Facebook, Twitter en LinkedIn). De alternatieve tekst 'Facebook afbeelding' beschrijft niet waar de link heengaat.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die blind zijn en moeten vertrouwen op de linkteksten om in te schatten waar de link heen gaat is dit niet bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze links een duidelijke linktekst geven die het doel van de link beschrijft. Bijvoorbeeld: "Stadskanaal #werktduurzaam. Zo is het duidelijk dat het gaat om Stadskanaal en de hashtag 'werkt duurzaam'.

   Voor Facebook: De tekst uit het title-attribuut ook in het alt-attribuut gebruiken: "Facebook Gemeente Stadskanaal".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 34. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het brondocument goed structureren met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 35. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft wel bladwijzers, maar deze zijn niet goed opgebouwd. Er zijn nu drie bladwijzers die alledrie ‘Lege pagina’ heten.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het brondocument goed structureren met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 36. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De eerste kop op de pagina is een h2-kop 'Ik zoek iets anders'.

   Uit heronderzoek blijkt dat er nu een kop boven het zoekveld geplaatst is, maar de kop boven de toptaken ontbreekt nog.

   Verder blijkt dat de afbeelding van het logo in een h1-kop geplaatst is. Dat is niet goed. Bovendien geeft de tekst: 'Logo van Gemeente Stadskanaal' ook de pagina niet goed weer en is dus niet passend voor een kop op het eerste niveau, maar een aanpassing daarvan zou het logo weer niet goed weergeven.

  • Gevolg:

   Daardoor is het voor gebruikers van een screenreader niet duidelijk dat er toptaken zijn. Tegelijkertijd verwijst de kop die erna komt 'Ik zoek iets anders' ergens naar, de toptaken in dit geval. Het is voor mensen die de toptaken niet kunnen zien niet duidelijk waar dit dan naar verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat er een kop boven komt te staan die duidelijk beschrijft dat er sprake is van informatie onder die kop. Bijvoorbeeld: 'Belangrijke informatie' of iets dergelijks. Deze kop hoeft niet zichtbaar te zijn. Het is voldoende als deze door een screenreader gelezen kan worden.

   Ook wordt gekeken naar het logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 37. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De radiobuttons bij het kopje 'Namens' hebben een focus stijl die wordt gemaakt door de browser, maar deze wordt overschreven door het gebruik van radiobuttons met een styling. Hierdoor is de focus niet/nauwelijks zichtbaar voor de gebruiker.

  • Gevolg:

   Gebruikers die alleen via het toetsenbord kunnen navigeren raken mogelijk gedesoriënteerd omdat hun plek op de pagina tijdelijk niet zichtbaar is. Ze vertrouwen hiervoor op de focus stijl.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze radiobuttons een eigen focus stijl geven die duidelijk zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 38. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven.

  • Gevolg:

   Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft.

   Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de bestandseigenschappen van het document aangeven in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 39. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven.

  • Gevolg:

   Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft.

   Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de bestandseigenschappen van het document aangeven in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 40. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   De paginanummering in het document wijkt sterkt af van die de pdf-reader, doordat de vierde pagina paginanummer 1 heeft gekregen. Ook elders in het document bevinden zich pagina’s zonder nummering. Het document eindigt bij paginanummer 167, gevolgd door niet genummerde laatste pagina. Er zijn in totaal 184 pagina’s.

  • Gevolg:

   Het is verwarrend voor de pdf-reader.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de paginanummers overeen komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 41. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker een input veld niet goed invult dan is er na het verplaatsen van de focus direct een foutmelding zichtbaar. Er wordt dan een ul element met role="alert" geplaatst.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een screen reader wordt deze foutmelding echter niet duidelijk gepresenteerd. Als de gebruiker naar het volgende veld gaat, dan hoort de gebruiker eerst het label van het nieuwe veld en daarna de foutmelding bij het vorige veld. Dit is verwarrend omdat de gebruiker dan niet precies meer weet waar de foutmelding bij hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De foutmelding met role="alert" plaatsen vanaf dat de pagina geladen is, en tekst plaatsen in het element zodra de fout opgemerkt is. Anders is de focus voorbij het element waarin de error gezet wordt en is de foutmelding te laat omdat de gebruiker al bij het volgende veld is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 42. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als een gebruiker een verkeerd e-mailadres ingeeft, dan krijgt de gebruiker de foutmelding 'Ongeldig e-mailadres' te zien.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een cognitieve beperking is het belangrijk dat er duidelijk wordt gemaakt hoe de gebruiker de fout kan oplossen. Dat is met deze foutmelding niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijk aangeven waarom de input niet goedgekeurd wordt, in dit geval kan het zo: "Een geldig e-mailadres ziet er zo uit: mail@adres.nl. Voer een geldig e-mailadres in."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 43. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het groene plus-knopje 'voeg invoer toe' heeft geen goed ondersteunde toegankelijke naam. Er is een title maar die oplossing wordt niet breed ondersteund door hulpapparatuur.

  • Gevolg:

   Afhankelijk van de hulpapparatuur horen sommige gebruikers, die bijvoorbeeld blind zijn, geen naam voor deze knop. De functie van de knop is dan onduidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze knop opmaken als button met een tekst. Dit is de meest robuuste oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 44. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als de gebruiker een verplicht veld leeglaat, dan komt er een tekstuele foutmelding onder het veld te staan, met daarin een suggestie voor het oplossen van de fout. Echter wordt deze tekst in de huidige manier niet duidelijk doorgegeven aan een screen reader.

  • Gevolg:

   Gebruikers die bijvoorbeeld blind zijn zullen de foutmelding waarschijnlijk missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een lege div met role="alert" toevoegen onder elk veld en als er een foutmelding is het div-element vullen met de tekstuele foutmelding. Op deze manier kan de screen reader het presenteren aan de gebruiker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Stadskanaal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209