Verklaring van www.westerwolde.nl

Status toegankelijkheid https://www.westerwolde.nl

Gemeente Westerwolde is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Westerwolde streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.westerwolde.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Westerwolde is beschikbaar via de link https://www.westerwolde.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Westerwolde verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.westerwolde.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Westerwolde is gevorderd met de toegankelijkheid van www.westerwolde.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Westerwolde .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@westerwolde.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Westerwolde

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.westerwolde.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.westerwolde.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: Op de zorgkosten-pagina staat de melding dat vrijdag 19 april de gemeentehuizen zijn gesloten. Hiervoor staat een uitroepteken in een zwart blokje. Dit duidt op zoiets als "Let op". Zorg dat wat in beeld staat ook in tekst voor hulpsoftware wordt overgedragen. https://www.westerwolde.nl/tegemoetkoming-zorgkosten In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Gemeente Westerwolde het alt-attribuut en de alt-tekst. In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Cittaslow het alt-attribuut en de alt-tekst
  • Oorzaak: Bevindingen: Op de zorgkosten-pagina staat de melding dat vrijdag 19 april de gemeentehuizen zijn gesloten. Hiervoor staat een uitroepteken in een zwart blokje. Dit duidt op zoiets als "Let op". Zorg dat wat in beeld staat ook in tekst voor hulpsoftware wordt overgedragen. https://www.westerwolde.nl/tegemoetkoming-zorgkosten In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Gemeente Westerwolde het alt-attribuut en de alt-tekst. In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Cittaslow het alt-attribuut en de alt-tekst
  • Gevolg: Bevindingen: Op de zorgkosten-pagina staat de melding dat vrijdag 19 april de gemeentehuizen zijn gesloten. Hiervoor staat een uitroepteken in een zwart blokje. Dit duidt op zoiets als "Let op". Zorg dat wat in beeld staat ook in tekst voor hulpsoftware wordt overgedragen. https://www.westerwolde.nl/tegemoetkoming-zorgkosten In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Gemeente Westerwolde het alt-attribuut en de alt-tekst. In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Cittaslow het alt-attribuut en de alt-tekst
  • Alternatief: Bevindingen: Op de zorgkosten-pagina staat de melding dat vrijdag 19 april de gemeentehuizen zijn gesloten. Hiervoor staat een uitroepteken in een zwart blokje. Dit duidt op zoiets als "Let op". Zorg dat wat in beeld staat ook in tekst voor hulpsoftware wordt overgedragen. https://www.westerwolde.nl/tegemoetkoming-zorgkosten In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Gemeente Westerwolde het alt-attribuut en de alt-tekst. In de footer van elke pagina ontbreekt in het Logo Cittaslow het alt-attribuut en de alt-tekst
  • Maatregel: Contenttype 'attentieblok' past leverancier aan. Logo's in de footer zijn verwijderd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: De skiplink staat in een lijst (van één item). Als de lijst met skiplinks slechts één link blijft, laat de opsomming dan weg. Gebruik opsommingen alleen als dit meer dan 1 item betreft. Op de homepage zijn de openingstijden vermeld in tabellen. De kopjes in deze tabellen zijn niet als kopjes gemarkeerd (th-element). Het label op het zoekveld ontbreekt. Plaats deze op het zoekveld, maar deze mag buiten het scherm geplaatst worden, zichtbaar voor bijvoorbeeld screenreaders.
  • Oorzaak: Bevindingen: De skiplink staat in een lijst (van één item). Als de lijst met skiplinks slechts één link blijft, laat de opsomming dan weg. Gebruik opsommingen alleen als dit meer dan 1 item betreft. Op de homepage zijn de openingstijden vermeld in tabellen. De kopjes in deze tabellen zijn niet als kopjes gemarkeerd (th-element). Het label op het zoekveld ontbreekt. Plaats deze op het zoekveld, maar deze mag buiten het scherm geplaatst worden, zichtbaar voor bijvoorbeeld screenreaders.
  • Gevolg: Bevindingen: De skiplink staat in een lijst (van één item). Als de lijst met skiplinks slechts één link blijft, laat de opsomming dan weg. Gebruik opsommingen alleen als dit meer dan 1 item betreft. Op de homepage zijn de openingstijden vermeld in tabellen. De kopjes in deze tabellen zijn niet als kopjes gemarkeerd (th-element). Het label op het zoekveld ontbreekt. Plaats deze op het zoekveld, maar deze mag buiten het scherm geplaatst worden, zichtbaar voor bijvoorbeeld screenreaders.
  • Alternatief: Bevindingen: De skiplink staat in een lijst (van één item). Als de lijst met skiplinks slechts één link blijft, laat de opsomming dan weg. Gebruik opsommingen alleen als dit meer dan 1 item betreft. Op de homepage zijn de openingstijden vermeld in tabellen. De kopjes in deze tabellen zijn niet als kopjes gemarkeerd (th-element). Het label op het zoekveld ontbreekt. Plaats deze op het zoekveld, maar deze mag buiten het scherm geplaatst worden, zichtbaar voor bijvoorbeeld screenreaders.
  • Maatregel: De redactie wordt hierop geattendeerd en krijgt aanvullende informatie. Het label op het zoekveld wordt aangepast door de websiteleverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: In de formulieren ontbreekt de autocomplete op de velden waarvoor dit noodzakelijk is. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Oorzaak: Bevindingen: In de formulieren ontbreekt de autocomplete op de velden waarvoor dit noodzakelijk is. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Gevolg: Bevindingen: In de formulieren ontbreekt de autocomplete op de velden waarvoor dit noodzakelijk is. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Alternatief: Bevindingen: In de formulieren ontbreekt de autocomplete op de velden waarvoor dit noodzakelijk is. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Maatregel: De websiteleverancier past de autocomplete aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: De focus op de link "afspraak maken" is alleen nherkenbaar door kleur. Zorg dat dit ook in vorm herkenbaar is, bijvoorbeeld een omlijning. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Oorzaak: Bevindingen: De focus op de link "afspraak maken" is alleen nherkenbaar door kleur. Zorg dat dit ook in vorm herkenbaar is, bijvoorbeeld een omlijning. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Gevolg: Bevindingen: De focus op de link "afspraak maken" is alleen nherkenbaar door kleur. Zorg dat dit ook in vorm herkenbaar is, bijvoorbeeld een omlijning. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Alternatief: Bevindingen: De focus op de link "afspraak maken" is alleen nherkenbaar door kleur. Zorg dat dit ook in vorm herkenbaar is, bijvoorbeeld een omlijning. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Maatregel: De websiteleverancier past de vormgeving aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: Als je een veld verkeerd hebt ingevuld krijg je een melding in een rode balk. De witte letters in de rode balk hebben een te laag contrastratio: 4,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Oorzaak: Bevindingen: Als je een veld verkeerd hebt ingevuld krijg je een melding in een rode balk. De witte letters in de rode balk hebben een te laag contrastratio: 4,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Gevolg: Bevindingen: Als je een veld verkeerd hebt ingevuld krijg je een melding in een rode balk. De witte letters in de rode balk hebben een te laag contrastratio: 4,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Alternatief: Bevindingen: Als je een veld verkeerd hebt ingevuld krijg je een melding in een rode balk. De witte letters in de rode balk hebben een te laag contrastratio: 4,4:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Maatregel: De websiteleverancier past de contrasten aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: Op de homepage staat 3x "lees meer". Als je een linklijst opvraagt dan is bij de 3 links niet duidelijk waar ze naartoe gaan. Dit kan ook op andere pagina's voorkomen zoals agenda en nieuwsoverzicht. Bij de video bevinden zich verborgen linkjes die wel met het toetsenbord bereikbaar zijn. Deze linkjes hebben geen naam. https://www.westerwolde.nl/video-samen-verduurzamen
  • Oorzaak: Bevindingen: Op de homepage staat 3x "lees meer". Als je een linklijst opvraagt dan is bij de 3 links niet duidelijk waar ze naartoe gaan. Dit kan ook op andere pagina's voorkomen zoals agenda en nieuwsoverzicht. Bij de video bevinden zich verborgen linkjes die wel met het toetsenbord bereikbaar zijn. Deze linkjes hebben geen naam. https://www.westerwolde.nl/video-samen-verduurzamen
  • Gevolg: Bevindingen: Op de homepage staat 3x "lees meer". Als je een linklijst opvraagt dan is bij de 3 links niet duidelijk waar ze naartoe gaan. Dit kan ook op andere pagina's voorkomen zoals agenda en nieuwsoverzicht. Bij de video bevinden zich verborgen linkjes die wel met het toetsenbord bereikbaar zijn. Deze linkjes hebben geen naam. https://www.westerwolde.nl/video-samen-verduurzamen
  • Alternatief: Bevindingen: Op de homepage staat 3x "lees meer". Als je een linklijst opvraagt dan is bij de 3 links niet duidelijk waar ze naartoe gaan. Dit kan ook op andere pagina's voorkomen zoals agenda en nieuwsoverzicht. Bij de video bevinden zich verborgen linkjes die wel met het toetsenbord bereikbaar zijn. Deze linkjes hebben geen naam. https://www.westerwolde.nl/video-samen-verduurzamen
  • Maatregel: De redactie is geïnformeerd en de werkafspraken zijn aangepast. De links naar het volledige nieuwsbericht zijn voortaan uniek en geven de inhoud aan. Het tweede punt wordt opgelost door de websiteleverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: Op de zoekknop is de focus niet zichtbaar. (Chrome)
  • Oorzaak: Bevindingen: Op de zoekknop is de focus niet zichtbaar. (Chrome)
  • Gevolg: Bevindingen: Op de zoekknop is de focus niet zichtbaar. (Chrome)
  • Alternatief: Bevindingen: Op de zoekknop is de focus niet zichtbaar. (Chrome)
  • Maatregel: De websiteleverancier past dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: Als je bij de postcode enkel 30 invult, verschijnt er geen foutmelding. Het randje rondom het veld is dan wel rood. O wacht, de foutmelding is er wel, maar staat een stuk verderop pas genoemd. Da's niet handig. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Oorzaak: Bevindingen: Als je bij de postcode enkel 30 invult, verschijnt er geen foutmelding. Het randje rondom het veld is dan wel rood. O wacht, de foutmelding is er wel, maar staat een stuk verderop pas genoemd. Da's niet handig. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Gevolg: Bevindingen: Als je bij de postcode enkel 30 invult, verschijnt er geen foutmelding. Het randje rondom het veld is dan wel rood. O wacht, de foutmelding is er wel, maar staat een stuk verderop pas genoemd. Da's niet handig. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Alternatief: Bevindingen: Als je bij de postcode enkel 30 invult, verschijnt er geen foutmelding. Het randje rondom het veld is dan wel rood. O wacht, de foutmelding is er wel, maar staat een stuk verderop pas genoemd. Da's niet handig. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier
  • Maatregel: De websiteleverancier past dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 9. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: De foutsuggestie ontbreekt bij onder andere huisnummer, maak hiervan: het veld huisnummer is verplicht, vul deze in. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier Dit kan ook in andere velden voorkomen.
  • Oorzaak: Bevindingen: De foutsuggestie ontbreekt bij onder andere huisnummer, maak hiervan: het veld huisnummer is verplicht, vul deze in. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier Dit kan ook in andere velden voorkomen.
  • Gevolg: Bevindingen: De foutsuggestie ontbreekt bij onder andere huisnummer, maak hiervan: het veld huisnummer is verplicht, vul deze in. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier Dit kan ook in andere velden voorkomen.
  • Alternatief: Bevindingen: De foutsuggestie ontbreekt bij onder andere huisnummer, maak hiervan: het veld huisnummer is verplicht, vul deze in. https://www.westerwolde.nl/taxatieverslag-opvragen/formulier Dit kan ook in andere velden voorkomen.
  • Maatregel: De websiteleverancier past dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bevindingen: De W3C-validator geeft een melding: Invalid ARIA attribute value. Dit is op aria-owns="fac-result" in het zoekveld. Hulpsoftware kan hier misschien problemen mee krijgen. Als je naar beneden scrollt wordt de Afspraak-maken-"knop" getoond in het lijstje met linkjes. De link wordt binnen de lijst, maar buiten een opsomming geplaatst. Zet hier nog een li omheen die onzichtbaar gemaakt wordt als je bovenin de pagina bent. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Oorzaak: Bevindingen: De W3C-validator geeft een melding: Invalid ARIA attribute value. Dit is op aria-owns="fac-result" in het zoekveld. Hulpsoftware kan hier misschien problemen mee krijgen. Als je naar beneden scrollt wordt de Afspraak-maken-"knop" getoond in het lijstje met linkjes. De link wordt binnen de lijst, maar buiten een opsomming geplaatst. Zet hier nog een li omheen die onzichtbaar gemaakt wordt als je bovenin de pagina bent. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Gevolg: Bevindingen: De W3C-validator geeft een melding: Invalid ARIA attribute value. Dit is op aria-owns="fac-result" in het zoekveld. Hulpsoftware kan hier misschien problemen mee krijgen. Als je naar beneden scrollt wordt de Afspraak-maken-"knop" getoond in het lijstje met linkjes. De link wordt binnen de lijst, maar buiten een opsomming geplaatst. Zet hier nog een li omheen die onzichtbaar gemaakt wordt als je bovenin de pagina bent. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Alternatief: Bevindingen: De W3C-validator geeft een melding: Invalid ARIA attribute value. Dit is op aria-owns="fac-result" in het zoekveld. Hulpsoftware kan hier misschien problemen mee krijgen. Als je naar beneden scrollt wordt de Afspraak-maken-"knop" getoond in het lijstje met linkjes. De link wordt binnen de lijst, maar buiten een opsomming geplaatst. Zet hier nog een li omheen die onzichtbaar gemaakt wordt als je bovenin de pagina bent. https://www.westerwolde.nl/paspoort-0
  • Maatregel: De websiteleverancier past dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue: De toegankelijkheidseisen moeten nog worden opgenomen in onze inkoopvoorwaarden. In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken.
  • Oorzaak: De toegankelijkheidseisen moeten nog worden opgenomen in onze inkoopvoorwaarden. In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken.
  • Gevolg: De toegankelijkheidseisen moeten nog worden opgenomen in onze inkoopvoorwaarden. In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken.
  • Alternatief: De toegankelijkheidseisen moeten nog worden opgenomen in onze inkoopvoorwaarden. In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken.
  • Maatregel: De toegankelijkheidseisen moeten nog worden opgenomen in onze inkoopvoorwaarden. In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het opleiden van medewerkers.
  • Oorzaak: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het opleiden van medewerkers.
  • Gevolg: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het opleiden van medewerkers.
  • Alternatief: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het opleiden van medewerkers.
  • Maatregel: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het opleiden van medewerkers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het benodigde budget.
  • Oorzaak: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het benodigde budget.
  • Gevolg: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het benodigde budget.
  • Alternatief: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het benodigde budget.
  • Maatregel: In september 2020 gaat een projectgroep toegankelijkheid van start om dit soort organisatorische zaken aan te pakken. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van het benodigde budget.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Westerwolde heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323