Verklaring van Farmatec

Status toegankelijkheid https://www.farmatec.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Farmatec.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Farmatec gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Farmatec en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.cibg.nl/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn voor actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Opgeloste issues:

SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.

SC 1.4.4 - Bij inzoomen en op mobiel valt de tekst naast het logo weg
Oplossing: Woordmerk naast Rijkslogo wordt nu als schaalbare tekst getoond.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Farmatec : voldoet gedeeltelijk

De website Farmatec is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.farmatec.nl/documenten/rapporten/2020/07/23/rapportage-onderzoek-digitoegankelijkheid-farmatec.nl-juli-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.farmatec.nl/documenten/rapporten/2020/08/14/rapportage-onderzoek-digitoegankelijkheid-hulpmiddelen.farmatec.nl-aug-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Na het inloggen staat bovenaan iedere pagina het logo van het CIBG. Dit logo heeft met ‘Root NOTIS’ geen goed tekstalternatief. Dit probleem gaat over de afbeelding zelf en niet om de onderliggende link, die interactieve link moet aan aanvullende succescriteria gaan voldoen. Op deze pagina's staat rechtsboven een afbeelding van een Britse vlag met tekstalternatief ‘Link naar engelse website’. Dat tekstalternatief klopt niet, deze afbeelding is geen onderdeel van de link naar de Engelse website. Op de Engelstalige website is deze afbeelding met het tekstalternatief ‘Link naar engelse website’ ook aanwezig naast de link ‘Nederlands’.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ staat bij de stap ‘Notificatie’ de link ‘?’, deze link heeft een tekstalternatief nodig. Ditzelfde type link komt ook voor bij de stap ‘Producten’ in het venster ‘Product toevoegen’. Na het toevoegen staan er bij het nieuwe product in de tabel rechts twee afbeeldingen zonder alt attribuut. Dit attribuut is verplicht voor dit type input elementen. Bij de stap ‘Documenten’ komen beide problemen ook voor.Deze twee typen problemen komen ook in de andere processen voor, bijvoorbeeld bij het venster ‘Toevoegen contactpersoon’, ‘Producten’, ‘Landen’, ‘Documenten’ en dergelijke.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief ontbreekt.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk wat doel van link of afbeelding is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op alle pagina's na het inloggen staan de visueel verborgen koppen ‘Hoofdmenu’ en ‘Global navigation’. Het hoofdmenu staat op de pagina's na ‘Kies vestigingsnummer’ niet onder deze kop en de kop ‘Global navigation’ heeft ook geen meerwaarde. Deze koppen moeten aangepast worden.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op pagina ‘Mijn zaken’ staat de tekst ‘Overzicht aanvragen’. Deze tekst is opgemaakt als koptekst, maar ziet eruit alsof het het label is van de onderstaande keuzelijst.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ staat een keuzelijst (select) naast de tekst ‘Wie is de contactpersoon voor deze notificatie?’. Deze tekst is niet geassocieerd met de keuzelijst. Hiervoor kan een label gebruikt worden. Onder deze invoer staat de vraag ‘Notificeert u niet voor uzelf, maar namens een andere fabrikant?’ die vraag is niet geassocieerd met de keuzerondjes ‘Ja’ en ‘Nee’. Dit geldt ook voor de vraag ‘‘Welke medische hulpmiddelen wilt u notificeren?’’. Voor dit probleem kan een fieldset gebruikt worden. Andere oplossingen zijn mogelijk en dit type probleem komt meer voor in dit en in de andere processen. De visuele labels van invoervelden moeten aan die invoervelden gekoppeld worden. Bij dit kiezen tussen keuzerondjes moet de vraag ook aan die rondjes gekoppeld worden, als niet duidelijk is welke vraag er beantwoord moet worden is het niet mogelijk om het juiste antwoord te kiezen. Alle invoervelden en de vraag ‘Nieuw product?’ in het venster ‘Product toevoegen’ zijn bijvoorbeeld ook niet geassocieerd met de bijbehorende invoervelden, dit is ook zo in het venster ‘Document uploaden’.

  • Oorzaak:

   Kopteksten niet goed toegepast en labels met juiste koppeling aan invoervelden ontbreken.

  • Gevolg:

   De informatie is moeilijker te lezen en invoervelden lastiger te begrijpen.

  • Alternatief:

   Het kost meer tijd om het formulier in te vullen.

  • Maatregel:

   Koppen juist aanbrengen en invoervelden voorzien van een juist gekoppeld label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In drie van de vijf processen is kleur gebruikt om aan te geven welke van de stap in het proces actief is (fel geel) en welke stappen voltooid zijn (vaal geel). Dit verschil in gele achtergrondkleur is op dit de enige manier om te zien wat de status is van deze knoppen. De grijze (inactieve) knoppen zijn voldoende, het gaat alleen om de gele knoppen. Het gaat om de verschillende knoppen bovenaan de processen ‘Notificeren hulpmiddelen’, ‘Muteren producten’ en ‘Aanvragen exportverklaring’.

  • Oorzaak:

   Kleur is het enige middel wat aangeeft wat de status is van de stappennavigatie.

  • Gevolg:

   Met hulpsoftware mis je deze informatie over de status.

  • Alternatief:

   De gebruiker kan verder, maar heeft minder goede informatie over hoe ver deze in het proces is.

  • Maatregel:

   "Screenreader only" teksten toevoegen aan het stappenplan met daarin uitgeschreven uitleg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In de processen ‘Notificeren hulpmiddelen’, ‘Muteren producten’ en ‘Aanvragen exportverklaring’ is het mogelijk om fouten te maken. Om goed aan te geven waar de fouten zitten worden de labels van de invoervelden rood i.p.v. zwart van kleur. Het probleem is dat deze rode tekst onvoldoende contrast heeft met de grijze achtergrond. Het contrast van de rode tekst is 3,6:1.

  • Oorzaak:

   Te weinig kleurcontrast.

  • Gevolg:

   De labels bij velden met fouten kunnen slecht leesbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleur aanpassen zodat deze voldoet aan minimale contrasteisen of labels zwart laten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Na het inloggen is het nodig om horizontaal te scrollen om alle inhoud van de verschillende pagina’s te zien. Dit probleem komt op alle pagina's na het inloggen voor. Een voorbeeld: Op de landingspagina na het inloggen (‘Kies vestigingsnummer’) staan van de instructies alleen de eerste elf tot twaalf tekens per regel in beeld. Ook de knoppen ‘Uitloggen’ en ‘Volgende’ staan buiten beeld. Horizontaal scrollen is noodzakelijk om deze knoppen in beeld te krijgen. De hierboven omschreven uitzondering voor content met een tweedimensionale lay-out geldt bijvoorbeeld voor tabellen en dergelijke. Teksten, knoppen en invoervelden kunnen zonder verlies van informatie of functionaliteit onder elkaar geplaatst worden.

  • Oorzaak:

   Opbouw van de applicatie is niet responsive.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet horizontaal scrollen om alle inhoud van de verschillende pagina's te zien.

  • Alternatief:

   Horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   Aanpassingen in de stylesheet/CSS aanbrengen zodat gegevens onder elkaar getoond worden als er te weinig ruimte is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ staat bij de stap ‘Notificatie’ bij de vraag ‘ Welke medische hulpmiddelen wilt u notificeren?’ de link ‘?’. Deze link heeft tabindex=”-1” en is daardoor niet met het toetsenbord te bedienen. Dit probleem komt in dit proces ook voor bij de stap ‘Producten’ het ‘Product toevoegen’ venster heeft in totaal negen links van dit type.

  • Oorzaak:

   De tabindex=”-1”op de link zorgt dat je niet met het toetsenbord naar het veld kan tabben.

  • Gevolg:

   Veld is met toetsenbord niet bereikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   tabindex=”-1” verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Na het inloggen wordt een gebruiker bij ongeveer 15 minuten inactiviteit uitgelogd. Dit is een tijdslimiet die aan een van de bovenstaande zaken moet gaan voldoen. Op dit moment is deze timing niet aanpasbaar. De tekst ‘U bent uitgelogd, omdat uw sessie inactief is geweest. Log opnieuw in om verder te gaan.’ op de beginpagina geeft goed aan wat er gebeurt is, maar is geen geldig alternatief voor de eisen van dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt een mechanisme die de sessietimeout tijdig aankondigt.

  • Gevolg:

   De sessietimeout kan onverwachts komen.

  • Alternatief:

   Opnieuw inloggen.

  • Maatregel:

   Sessietimeout mechanisme implementeren die de aankomende sessie timeout aankondigt (popup) en waarin de gebruiker de sessie kan verlengen of uitloggen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Er is een skiplink aanwezig met de naam ‘Ga direct naar inhoud’. Deze link is bijna voldoende om de herhalende content te omzeilen. Het probleem is dat deze link niet werkt in alle browsers. Om blokken te omzeilen moet de skiplink de focus verplaatsen, dit is de reden dat de skiplink niet werkt in IE11. Een optie is om het element met het id=”content” een extra attribuut te geven zodat de focus verplaatst wordt. Dit extra attribuut op het main element is tabindex=”-1”. Op die manier werkt de skiplink in alle browsers.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op pagina ‘Kies vestigingsnummer’ zitten er twee knoppen voor de unieke inhoud in de focus volgorde. Er moet hier een mechanisme komen om deze herhalende content over te slaan.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op alle pagina's na het kiezen vestigingsnummer zijn twee visueel verborgen links aanwezig. Dit soort link moeten in beeld komen als zij toetsenbordfocus hebben, op dit moment voldoen die links niet aan meerdere succescriteria waaronder 2.4.7: focus zichtbaar. Er is een groep ziende toetsenbordgebruikers waarmee ook rekening mee gehouden moet worden. Het gaat om de links ‘hoofdmenu’ en ‘zoeken’. Beide links werken niet. Na deze links komen dezelfde knoppen als hierboven omschreven. Een skiplink aan het begin van de focus volgorde plaatsen is een van de mogelijke oplossingen, let wel op dat deze skiplink de focus moet verplaatsen en niet alleen de viewport.

  • Oorzaak:

   Skiplink werkt niet in IE11 doordat tabindex = -1 ontbreekt.

   Bij Kies vestigingsnummer ontbreekt een mechanisme om herhalende content over te slaan.

   Verborgen links bij kiezen vestigingsnummer komt nu niet in beeld als ze toetsenbordfocus hebben.

  • Gevolg:

   Gebruikers in IE11 kunnen de skiplink niet gebruiken.

   Gebruiker moet door de herhalende content heen.

   Toetsenbordgebruikers kunnen niet bij de verborgen links komen bij kiezen vestigingsnummer.

  • Alternatief:

   Browser update / Gebruiker moet zelf door de herhalende content heen.

  • Maatregel:

   Bij skiplink attribuut tabindex = -1 toevoegen. Bij kies vestigingsnummer mechanisme toevoegen om herhalende content over te slaan. Verborgen links bij kiezen vestigingsnummer toetsenbordtoegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ De beginpagina van het inlogproces heeft de titel ‘Hulpmiddelen’. Deze paginatitel geeft geen omschrijving van het onderwerp of doel van deze pagina.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Na het inloggen hebben alle pagina's de paginatitel ‘NOTIS’. Deze titel is niet voldoende. Het is toegestaan geen unieke paginatitels te gebruiken voor pagina's die deel uitmaken van hetzelfde proces, maar de vijf onderdelen ‘Mijn zaken’ tot en met ‘Zoeken producten’ hebben allemaal een eigen paginatitel nodig.

  • Oorzaak:

   Paginatitels met de omschrijving van het onderwerp of doel van deze pagina ontbreken.

  • Gevolg:

   Het is voor een gebruiker moeilijker te bepalen waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Aan de hand van het menu/inhoud van de pagina het doel van de pagina achterhalen.

  • Maatregel:

   Duidelijke paginatitels toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op meerdere pagina's staan tabellen links in de tabelkoppen. Het linkdoel van deze links is om de sorteervolgorde aan te passen. Dit linkdoel kan niet door software bepaald worden uit de linktekst met context. Visueel is duidelijk dat het opnieuw activeren van de link de volgorde omkeert, het linkdoel is daardoor anders. Op pagina ‘Mijn zaken’ gaat het bijvoorbeeld om de links ‘NOTIS-nr’ tot en met ‘Afgehandeld’. Op pagina ‘Zoeken producten’ gaat het om de links ‘Merknaam’ tot en met ‘Status’. Dit type probleem komt voor op alle pagina's met een tabel, ook op de tabellen in de verschillende processen.

  • Oorzaak:

   Linkdoel van sorteerknoppen in tabellen staat niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Het linkdoel kan niet door hulpsoftware bepaald worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beschrijving van het linkdoel toevoegen zodat ook met gebruikmaking van hulpsoftware duidelijk is hoe de sorteervolgorde aan te passen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Bij het toevoegen van een document is bij een knop onderaan een onduidelijk label gebruikt. De knop ‘Annuleren’ is de enige manier om verder te gaan. Deze naam is niet duidelijk. Op de overige procespagina’s is de knop ‘Vorige’ gebruikt om verder te gaan. De huidige naam van deze knop lijkt aan te geven dat het doel het afbreken van het hele proces is.

  • Oorzaak:

   Verkeerde knopnamen gebruikt.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk welke actie de knop uitvoert.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Knopnamen aanpassen zodat deze kloppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op alle pagina's na het inloggen komt de toetsenbordfocus op de knop ‘Uitloggen’. Voordat de focus op deze knop landt komt de focus op een visueel verborgen knop zonder naam. In de code te herkennen aan: ‘<input class="NotisLinkButton" type="submit" name="LoginStatus_hidden" value="">’. Als de focus op deze knop staat is deze niet zichtbaar.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op alle pagina's na het kiezen van een vestigingsnummer staan aan het begin van de focus volgorde de niet werkende links ‘hoofdmenu’ en ‘zoeken’. Doordat deze links ook onzichtbaar zijn als zij toetsenbordfocus krijgen is de toetsenbordfocus zelf op deze links ook niet zichtbaar. Deze links zijn hierdoor niet toegankelijk worden door ziende toetsenbord gebruikers.

  • Oorzaak:

   Links blijven onzichtbaar ook als zij toetsenbordfocus krijgen.

  • Gevolg:

   Deze links zijn hierdoor niet toegankelijk voor ziende toetsenbord gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onzichtbare links zichtbaar maken als er focus op komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op alle pagina's na het inloggen staat bovenaan het logo van het CIBG. Dit logo werkt als link naar de pagina ‘Kies vestigingsnummer’ en heeft het tekstalternatief (=naam) ‘Root NOTIS’. Om het voor spraakbediening mogelijk te maken om deze link te gebruiken moet de belangrijkste zichtbare tekst op deze afbeelding onderdeel zijn van de naam van deze link. De afkorting ‘CIBG’ moet minimaal onderdeel zijn van de naam van deze link, maar geadviseerd wordt om alle zichtbare tekst onderdeel van de naam te laten worden.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief voor logo is niet duidelijk

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet duidelijk dat het om een logo van het CIBG gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst aanpassen: Logo CIBG - Onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op elke pagina moet de taal van de pagina worden aangegeven in het html element. Na het inloggen is de taal op de landingspagina ‘Kies vestigingsnummer’ niet aangeven in de code. Dit probleem geldt voor de Nederlandse en voor de Engelse versie van deze pagina.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Voor de overige pagina’s na het inloggen geldt dat de Engelstalige pagina's allemaal zijn ingesteld als Nederlandstalige pagina's, maar doordat het begin van de content van deze pagina's Nederlandstalig is is deze instelling juist. De visueel verborgen links ‘hoofdmenu’ en ‘zoeken’ zijn inderdaad Nederlands en zorgen ervoor dat de taal lang=”nl” of lang=“nl-nl” moet zijn. Let op: Het aanpassen of verwijderen van deze links heeft gevolgen voor dit succescriterium en voor de eisen van succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen.

  • Oorzaak:

   Juiste taal is niet aangegeven in het lang-attribuut.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet niet in welke taal de tekst is en leest mogelijk in de verkeerde taal voor.

  • Alternatief:

   Hulpsoftware handmatig op juiste taal zetten.

  • Maatregel:

   Juiste taal aangeven voor pagina's (lang attribuut)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ De pagina's met Engelstalige inhoud zijn ingesteld op lang=”nl” als taal van de pagina. Om voor hulpsoftware duidelijk te maken dat de verschillende teksten in een andere taal zijn geschreven moet er een taal wisseling plaatsvinden. Dit kan door op de juiste plaatsen de code lang=”en” (of lang=”nl”) toe te voegen aan een element. Dit attribuut wordt overgenomen door onderliggende elementen (applies to all children).

  • Oorzaak:

   Taalwisselingen worden niet aangegeven in de code.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest in de ingestelde taal op paginaniveau voor.

  • Alternatief:

   Handmatig taal switchen in hulpsoftware.

  • Maatregel:

   Ook bij taalwisselingen de juiste taal aangeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In het proces ‘Mijn zaken’ staat een keuzelijst onder de tekst ‘Overzicht aanvragen’. Indien de instelling van deze keuzelijst aangepast is wordt er in de tabel andere content getoond. Dat is geen probleem, het probleem is dat op hetzelfde moment de toetsenbordfocus verplaatst wordt naar het begin van de pagina. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus geldt als contextwijziging onder dit succescriterium, maar het verplaatsen van de focus na het activeren van een knop of link is geen enkel probleem. Dit type probleem komt ook voor op pagina ‘Zoeken producten’ bij de keuzelijst ‘Filter op status’ (de keuzelijst ‘Klasse’ werkt wel goed).

  • Oorzaak:

   Pagina focus wordt bij bepaalde acties terug gezet naar begin van de pagina.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet het begin stuk van het scherm weer doorwerken om naar de juiste informatie te gaan.

  • Alternatief:

   Gebruiker kan het begin stuk van het scherm weer doorwerken om naar de juiste informatie te gaan.

  • Maatregel:

   Na actie de focus op juiste element plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ Kan er een document worden toegevoegd. Bij een poging tot het uploaden van een niet goedgekeurd bestandstype komt de tekst ‘U heeft de volgende informatie niet of niet correct ingevuld: Alleen bestanden met de volgende extensies zijn toegestaan: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf, .eml, .msg, .txt, .pdf’ in beeld. In deze tekst wordt niet goed aangegeven waar de fout zit. Deze vensters om documenten te uploaden komen ook in de andere processen voor. In al deze gevallen is dezelfde foutmelding gebruikt.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In de processen ‘Muteren producten’ en ‘Aanvragen exportverklaring’ kan er een bestaand product toegevoegd worden. In het overzicht waar met behulp van selectievakjes één of meer producten toegevoegd kan worden verschijnt de tekst ‘U moet minimaal 1 product selecteren’ als er geen product is geselecteerd. Het probleem is dat niet duidelijk is wat er nu geselecteerd moet worden om een product toe te voegen. De selectievakjes die hiervoor gebruikt moeten worden hebben geen visueel label of andere aanwijzing in de tabel. Het gaat om de selectievakjes zonder naam in de eerste kolom van de tabel en die kolom heeft geen kolomkop.

  • Oorzaak:

   Op bepaalde plekken wordt niet goed in de validatiemelding aangegeven waar de fout zit.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet zelf uitzoeken waar de fout zit.

  • Alternatief:

   Functionaliteit werkt, maar gebruiker moet meer moeite doen om een mogelijke fout te herstellen.

  • Maatregel:

   Validatiemeldingen herzien zodat deze duidelijk aangeven waar de fout zit.

   Selectievakjes in de processen ‘Muteren producten’ en ‘Aanvragen exportverklaring’ bij een bestaand product toevoegen voorzien van labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ Kan er een document worden toegevoegd. Om een bestand te uploaden moet één van de volgende bestandstypen gebruikt worden: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf, .eml, .msg, .txt of .pdf. In de instructies van dit invoerveld is dat niet aangegeven. Deze invoereis moet van te voren duidelijk gemaakt worden aan alle gebruikers, het feit dat deze informatie in de foutmelding staat is geen geldig alternatief. Deze vensters om documenten te uploaden komen ook in de andere processen voor. In al deze gevallen is dezelfde foutmelding gebruikt.

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In de processen ‘Muteren producten’ en ‘Aanvragen exportverklaring’ kan er een bestaand product toegevoegd worden. In het overzicht waar met behulp van selectievakjes één of meer producten toegevoegd kan worden is het de bedoeling om de selectievakjes te gebruiken. Deze vakjes hebben op dit moment geen labels of instructies die duidelijk maken hoe er een bestaand product toegevoegd kan worden.

  • Oorzaak:

   Instructie voorafgaand het invullen van het invoerelement ontbreekt.

  • Gevolg:

   Pas bij validatie blijkt of de invoer geldig is.

  • Alternatief:

   Gebruiker voert gegevens in en ziet aan de hand van de validaties of invoer geldig is.

  • Maatregel:

   Instructies voor juist invullen van de invoervelden toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Op pagina ‘Notificeren medische hulpmiddelen’, de eerst procespagina’s van het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ bevat twee lijsten. In de code staat aan het einde van de lijsten de code ‘</ul>’ direct gevolgd door ‘</p>’. Deze code geeft altijd een parsefout. Het is onmogelijk dat er een p element open staat na het correct sluiten van een lijst. Dit type probleem met de eindtags </p> komt ook op andere pagina's voor. In de processen ‘Notificeren hulpmiddelen’, ‘Muteren producten’ en ‘Aanvragen exportverklaring’ bij de stap ‘Document’/ ’Documenten’ en dan in het venster waar een document geüpload kan worden.

  • Oorzaak:

   Ongeldige HTML opmaak.

  • Gevolg:

   Browsers/ hulpsoftware kunnen fouten maken met het interpreteren van foutieve code.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   HTML code aanpassen zodat deze juist valideert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ Bij succescriterium 1.3.1: Info en relaties zijn bijna alle invoervelden en keuzelijsten afgekeurd omdat deze geen label hebben. Al die invoervelden voldoen ook niet aan dit succescriterium doordat het label die invoervelden een naam geeft. Die componenten hebben op dit moment geen naam. Dit geldt ook voor de selectievakjes die in beeld komen bij het toevoegen bestaand product en op pagina ‘Zoeken producten’(, de invoervelden in de zoekfunctie hebben ook geen naam).

  • Oorzaak:

   Labels voor invoervelden ontbreken.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers moeilijk een formulier in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Invoervelden voorzien van labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://hulpmiddelen.farmatec.nl/ In de verschillende processen kunnen in bepaalde omstandigheden foutmeldingen in beeld komen. Bijvoorbeeld in het proces ‘Notificeren hulpmiddelen’ gaat het bij stap ‘Verklaring’ om de tekst ‘U heeft de ... verder te gaan.’. Het div element waar deze foutmelding in komt te staan is voor de fout al aanwezig en verborgen met display:none. Indien deze div met class ‘errmessage’ van te voren niet langer verborgen is met display:none en het attribuut role=”alert” krijgt (en houdt) , voldoet deze tekst aan dit succescriterium. Het lege element met role=”alert” geeft aan hulpsoftware aan dat in dit element eventueel een foutmelding verschijnt. Op het moment dat er dan tekst in dit element komt te staan wordt die informatie door hulpsoftware aan de gebruiker gepresenteerd zonder focus te krijgen. Zie voor meer informatie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit probleem en deze oplossing lijkt voor te komen op alle pagina's van dit en de andere processen die dit type meldingen laten zien. Andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk, maar in dit geval lijkt deze techniek uitstekend geschikt om te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen staan al in de code, maar staan op onzichtbaar.

  • Gevolg:

   Informatie wordt gelezen door hulpsoftware terwijl deze nog niet van toepassingen is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Div met class ‘errmessage’ van te voren niet langer verbergen met display:none en het attribuut role=”alert” toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209