Verklaring van CAOP

Status toegankelijkheid https://www.caop.nl

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CAOP.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is beschikbaar via de link https://www.caop.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) gepubliceerde informatie blijkt dat de website CAOP gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is gevorderd met de toegankelijkheid van CAOP en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CAOP : voldoet gedeeltelijk

De website CAOP is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.caop.nl/app/uploads/2022/09/WCAG-2.1-inspectie-www.caop_.nl-niveau-AA-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staan in het hoofdmenu drie icoontjes die aangeven dat de betreffende links uitklappen. Deze icoontjes hebben geen tekstalternatief

  • Oorzaak:

   Geen tekstalternatief bij sommige afbeeldingen en menu-onderdelen

  • Gevolg:

   Geen tekstalternatief, de afbeelding zelf wordt daarmee genegeerd door hulpsoftware. Voor de informatie in deze afbeelding is een toegankelijk alternatief noodzakelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Technisch opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen descriptie aan wezig

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.caop.nl/sociaal-veilig-werken/ staat een YouTube video. In deze video komen aan het begin en einde logo’s teksten en een URL in beeld die niet beschikbaar zijn in geluid.

  • Gevolg:

   Voor deze informatie is een alternatief nodig. Een media-alternatief is een document dat in correcte volgorde gegeven tekstbeschrijvingen van op tijd gebaseerde visuele en auditieve informatie bevat en een middel aanbiedt om de uitkomsten van om het even welke op tijd gebaseerde interactie te realiseren. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Wordt in de toekomst toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen descriptie aanwezig

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.caop.nl/sociaal-veilig-werken/ staat een YouTube video. In deze video komen aan het begin en einde logo’s teksten en een URL in beeld die niet beschikbaar zijn in geluid.

  • Gevolg:

   Voor deze informatie is een alternatief nodig.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Dit wordt toegevoegd zodra de audiodescriptie beschikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen goede toepassing kleur

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.caop.nl/contact/ staan de rode links ‘070 376 57 65’ en ‘info@caop.nl’ in de tekst. Op het moment dat een link alleen te onderscheiden is van de omringende tekst door het gebruik van kleur zijn er drie eisen. De linktekst heeft met 4,7:1 voldoende contrast met de omringende tekst, ook is visueel duidelijk wanneer dat de toetsenbordfocus erop staat. Het probleem is on hover, als de muis op een van deze links staat is er geen visuele verandering en dat is verplicht om te voldoen. Dus als er bijvoorbeeld een streep onder deze links komt te staan als de muis erop staat wordt er wel voldaan.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat het een link is met on hover.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Pagina wordt nieuw vormgegeven nu release nieuwe modules

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Te laag contrast

  • Oorzaak:

   Contrastwaarde wordt niet bereikt bij op meerdere plekken in website

  • Gevolg:

   Te weinig contrast zorgt voor minder duidelijke zichtbaarheid

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Waar mogelijk wordt het in de styling aangepast naar hoger contrast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, gebruik dan liever tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker; • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.caop.nl/, https://www.caop.nl/expertises/arbeidsverhoudingen/ en https://www.caop.nl/expertises/sociaal-veilige-werkomgeving/ staat dezelfde afbeelding. Deze hebben het tekstalternatief ‘Webinaraankondiging van 23 februari. Deze keer over de politieke agenda’ en beginnen met de tekst ‘gratis webinar De politieke agenda’.

  • Gevolg:

   De manier waarop deze tekst wordt weergegeven is niet aanpasbaar en niet essentieel.

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Wordt redactioneel aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.caop.nl/ is de tekst in de blokken onder de kop ‘Nieuws’ niet volledig zichtbaar, dit is een verlies van content.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is te lezen

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Redesign van deze elementen met andere indeling

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA) De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Oorzaak:

   Invoervelden hebben niet genoeg contrast

  • Gevolg:

   Geen duidelijk onderscheid in velden te maken

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Moet technisch aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand (Niveau AA) Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.caop.nl/nieuws/ vallen bepaalde teksten achter andere teksten als bovenstaande afstanden worden ingesteld in CSS. De

  • Gevolg:

   Teksten zijn niet helemaal leesbaar

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Technisch aanpassen van kaders contentblokken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord (Niveau A) Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten. Opmerking 1: deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet. Opmerking 2: dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

  • Oorzaak:

   Niet alle functies zijn met toetsenbord te bedienen

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid met toetsenbord

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Wordt technisch verbeterd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In

  • Gevolg:

   Op die manier zijn alle toetsenbordgebruikers in staat om de herhalende onderdelen van het hoofdmenu te omzeilen en dat is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In een aantal PDF's zijn de titels niet juist toegepast

  • Gevolg:

   Een paginatitel van een PDF is onderdeel van de bestandseigenschappen en moet het onderwerp of doel van het bestand beschrijven. Een lege titel of een titel ‘Aan:’ zijn hiervoor niet voldoende.

  • Alternatief:

   geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Door deze informatie in de eigenschappen te zetten is deze op te vragen door gebruikers van hulpsoftware en deze tekst is onafhankelijk van de gekozen bestandsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staan verschillende formulieren in iframes. Op alle pagina's (https://www.caop.nl/) gaat het om het formulier ‘Schrijf je in voor onze nieuwsbrief’. In dit formulier worden alleen rode instructies gegeven in plaats van foutmeldingen.

  • Gevolg:

   Er zijn geen duidelijke foutmeldingen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of de software van de leverancier verbeterd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.caop.nl/ zijn niet alle id’s uniek. Het id ‘cn-accept-cookie’ komt twee keer voor op deze pagina. Ook is de code ‘<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>’ gebruikt. XML instructies mogen niet op deze manier gebruikt worden in HTML5. Deze typen problemen komen voor op alle pagina's, hieronder zijn parsefouten genoemd die niet op alle pagina's terugkomen. Op pagina https://www.caop.nl/werk-en-technologie/ staat er twee keer geen ruimte (spatie) tussen twee verschillende attributen in één element. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.caop.nl/expertises/arbeidsverhoudingen/ en https://www.caop.nl/expertises/sociaal-veilige-werkomgeving/. Op pagina https://www.caop.nl/evenement/communicatie-voor-de-or/ staat een script tag onder de eindtag </html>, een script kan niet op deze manier genest worden. Op pagina https://www.caop.nl/diensten/onderzoek/ staan drie nestfouten. Het plaatsen van een button element binnen een openstaand a element (link) is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Hierdoor is parsen niet mogelijk

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   aanpassingen in de code om het parsen te verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Deze problemen komen voor in alle typen formulieren op de verschillende pagina's. Er wordt verkeerd gebruik gemaakt van het met WAI-ARIA toevoegen van rollen.

  • Gevolg:

   Geen goede indexatie mogelijk

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassingen nodig om gevonden problemen te verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209