Verklaring van https://www.heeze-leende.nl/

Status toegankelijkheid https://afspraken.heeze-leende.nl

Gemeente Heeze-Leende is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Heeze-Leende streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.heeze-leende.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Heeze-Leende is beschikbaar via de link https://www.heeze-leende.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website https://www.heeze-leende.nl/ van Gemeente Heeze-Leende voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Heeze-Leende .
Functie: wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@heeze-leende.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken handelen we uw verzoek af.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Heeze-Leende

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website https://www.heeze-leende.nl/ : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website https://www.heeze-leende.nl/ is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekstalternatief bij logo in RIS ontbreekt

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/heezeleende staat het logo van Gemeente Heeze-Leende zonder tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft altijd een tekstalternatief nodig. Bijvoorbeeld ‘Logo Gemeente Heeze-Leende’.

  • Gevolg:

   Zonder tekstalternatief kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen. Dit is wel noodzakelijk bij informatieve afbeeldingen zoals een logo.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kop is niet opgemaakt als kop

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.heeze-leende.nl/ het veld van ‘Uw mening’ wordt geopend, staat bovenaan een zichtbare kop. Deze kop is alleen in de code niet opgemaakt als een kop en dit moet wel.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en hulpsoftware gebruiken kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als layout elementen niet op de juiste manier worden toegepast. Doordat koppen niet zijn opgemaakt als koppen, kan met hulpsoftware de tekst niet gescand worden door van kop naar kop te gaan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De website is gebaseerd op verouderde techniek. De leverancier van de website heeft aangegeven dit niet meer op te lossen. Met de nieuwe website is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Labels zijn niet gekoppeld aan invoervelden

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/heezeleende/2da4d2fc-d05c-419a-822a-a2e80c1a7694 staan aan de linkerkant drie invoervelden. Hier zijn de labels niet aan de invoervelden gekoppeld. Dit komt doordat de labels geen for-attribuut hebben die gekoppeld zijn aan de id-attributen van de invoervelden.

  • Gevolg:

   Software kan niet bepalen dat het label bij het invoerveld hoort, waardoor het niet wordt het voorgelezen als een groepering.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zichtbare koppen zijn niet opgemaakt als kop

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/heezeleende/e78c861f-db6d-45c3-924a-111124fd5a12 staan onder de video bij de agendapunten een aantal zichtbare koppen: de agendapunten zelf en ‘Sprekers’. Deze koppen zijn niet opgemaakt als koppen en dit moet wel.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en hulpsoftware gebruiken kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als layout elementen niet op de juiste manier worden toegepast. Doordat koppen niet zijn opgemaakt als koppen, kan de hulpsoftware de tekst niet scannen door van kop naar kop te gaan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Logo's zonder tekstalternatief in Pdf en ontbrekende koppen

  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=43&fileid=84809&f=f4451035a407662838ace3632f80e74b&attachment=1 staat op beide pagina’s een logo. Deze logo’s zijn getagd als artifacts. Een logo is echter altijd informatief en moet getagd worden als afbeelding. Ook zijn er in het PDF-document meerdere zichtbare koppen die niet zijn opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en hulpsoftware gebruiken missen informatie door het ontbreken van een tekst-alternatief bij een afbeelding en het ontbreken van koppen. Doordat koppen niet zijn opgemaakt als koppen, kan met hulpsoftware de tekst niet gescand worden door van kop naar kop te gaan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De oude PDF's laten we op de huidige website voor wat ze zijn. Bij het plaatsen van nieuwe PDF's houden we rekening met de Toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf document is niet voorzien van tags

  • Oorzaak:

   Pdf document https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=19&fileid=81778&f=4eaf516d2c9e506b3ca1faf38a9080bc&attachment=0&c=8383 heeft geen tags.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van tags is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De oude PDF's laten we op de huidige website voor wat ze zijn. Bij het plaatsen van nieuwe PDF's houden we rekening met de Toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden kunnen niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/contact_42401/ staan meerdere velden waar autocomplete gebruikt moet worden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugenproblemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zonder extra hulp in.

  • Maatregel:

   Voor de pagina https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heeze-leende/contact_42401/ geldt dat het wordt opgelost met een nieuwe website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast hulpknoppen niet voldoende

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heeze-leende.nl/ is het contrast van de teksten in de toegankelijkheidstools ‘Groter’, ‘Lees voor’ en ‘Contrast’ met 4,4:1 net te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend of kleurenblind zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast met de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de website gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast zoekresultaten onvoldoende

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heeze-leende.nl/home/zoeken_41972/?domainroot=&trefwoord=coronavirus hebben de url-teksten onder de zoekresultaten een te laag contrast van 2,4:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend of kleurenblind zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast met de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Gebruik van de contrastswitch.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de website gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast bij onderdelen RIS

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/heezeleende hebben de placeholderteksten een te laag contrast van 2,8:1. Onderaan de pagina bij de kop ‘Kalender’ heeft het woord ‘Recent’ ook een te laag contrast van 2,8:1. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/heezeleende hebben de woorden ‘Maand’ en ‘Dag’ een te laag contrast van 1,7:1. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/heezeleende/2da4d2fc-d05c-419a-822a-a2e80c1a7694 heeft de placeholdertekst ‘Titel’ een te laag contrast van 2,8:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend of kleurenblind zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast met de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toegankelijkheidsknoppen vallen weg bij inzoomen

  • Oorzaak:

   Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 vallen op pagina https://www.heeze-leende.nl/ de toegankelijkheidsknoppen ‘Groter’ en ‘Lees voor’ achter de knop van het coronavirus, waardoor ze niet meer te bedienen zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Mensen met een verminderd gezichtsvermogen die de tekst moeten vergroten om inhoud te kunnen lezen missen informatie en functionaliteit.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Randen van invoervelden hebben onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://ris2.ibabs.eu/heezeleende en https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/heezeleende/2da4d2fc-d05c-419a-822a-a2e80c1a7694. hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,6:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de invoervelden niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lijst vergaderingen en agendapunten niet te bereiken met het toetsenbord

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/heezeleende en https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/heezeleende is de lijst met vergaderingen niet bereikbaar en dus ook niet bedienbaar met het toetsenbord. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/heezeleende/2da4d2fc-d05c-419a-822a-a2e80c1a7694 is de lijst met agendapunten niet bereikbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om met een toetsenbord de lijst met vergaderingen en de lijst met agendapunten te bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Skiplink volgorde niet juist

  • Oorzaak:

   Op https://www.heeze-leende.nl zijn er skiplinks aanwezig. De volgorde is echter niet juist. De eerste skiplink dient de link: ‘Ga direct naar de inhoud’ te zijn, niet naar het zoekveld.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze veel frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.

  • Alternatief:

   Bezoekers die toetsenbord navigatie of een schermlezer gebruiken moeten zich een weg banen door al de herhaalde inhoud.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website heeft aangegeven dit probleem niet meer op te lossen. Wanneer de gemeente een nieuwe website heeft, is dit probleem opgelost.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Paginatitel is niet beschrijvend

  • Oorzaak:

   De pagina’s van https://ris2.ibabs.eu/heezeleende hebben allen dezelfde naam ‘iBabs Online’. Deze naam is ook geen goede paginatitel. De paginatitel beschrijft niet het onderwerp of doel van de pagina’s.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen niet snel bepalen waar de pagina over gaat en of het voor hen relevante informatie bevat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Document titels in Pdf's ontbreken

  • Oorzaak:

   Voor PDF-bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=43&fileid=84809&f=f4451035a407662838ace3632f80e74b&attachment=1 https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=19&fileid=81778&f=4eaf516d2c9e506b3ca1faf38a9080bc&attachment=0&c=8383. Dit ontbreekt bij deze bestanden.

  • Gevolg:

   Hierdoor weten bezoekers niet direct waar het bestand over gaat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De oude PDF's laten we op de huidige website voor wat ze zijn. Bij het plaatsen van nieuwe PDF's houden we rekening met de Toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbord focus is onvoldoende zichtbaar

  • Oorzaak:

   In Firefox is de focus niet zichtbaar op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/heezeleende als deze op de ‘Maand’, ‘Dag’, ‘lijst’ en de pijltjes ‘vorige’ en ‘volgende’ maand staat.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadinformatiesysteem gevraagd dit om aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toegankelijkheidsnaam van het zoekveld komt niet overeen met de zichtbare tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.heeze-leende.nl/ staat een zoekveld. De zichtbare tekst (de placeholder tekst) van het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Die is nu ‘Zoeken’. De zichtbare tekst ‘Waarmee kunnen wij u helpen? ’ moet hieraan toegevoegd worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de zoekfunctie te activeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de website gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taalaanduiding Pdf ontbreekt

  • Oorzaak:

   Doordat het PDF-document https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=19&fileid=81778&f=4eaf516d2c9e506b3ca1faf38a9080bc&attachment=0&c=8383 niet-getagde is, is er geen taal aangegeven in de eigenschappen van het document.

  • Gevolg:

   De tekst kan in dit geval helemaal niet voorgelezen worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente verwijdert of past het pdf document aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taalaanduiding ontbreekt

  • Oorzaak:

   Op pagina’s van https://ris2.ibabs.eu/heezeleende ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de html-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier is dat dus lang=”nl”.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. De tekst wordt mogelijk niet goed voorgelezen. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken hebben hier last van.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 21. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij selecteren product of dienst verspringt direct de toetsenbordfocus

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.heeze-leende.nl/ staat bij stap 1 ‘Producten en diensten’ een selectievenster om een product of dienst te selecteren. Als een product of dienst wordt geselecteerd (bijvoorbeeld ‘geboorteaangifte’) verschijnt een lightbox met daarin informatie. Dit is een contextwijziging, want hiermee wordt de focus verplaatst naar de knop ‘OK’ in de lightbox.

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend zijn voor alle gebruikers, vooral voor blinden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van de afsprakenmodule gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij meerdere fouten wordt deze niet allemaal gelijktijdig getoond

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.heeze-leende.nl/ het veld ‘Uw mening’ wordt geopend, staat er een formulier. Wordt hier niks ingevuld en wel verstuurd, dan wordt alleen de eerste fout weergegeven in een melding. Is het eerste veld goed ingevuld en het tweede veld nog niet ingevuld, dan verschijnt een melding over het tweede veld. Als er meerdere fouten zijn, moeten deze allemaal benoemd worden, zodat ze allemaal in één keer opgelost kunnen worden.

  • Gevolg:

   Voor de website bezoeker is het niet duidelijk dat er meerdere onderdelen niet goed zijn ingevuld. Doordat de melding herhaaldelijk terug komt, kan dit frustratie opleveren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Met de nieuwe website is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Parsefouten

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heeze-leende.nl/ zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een <span> tag die niet wordt afgesloten met </span> (stray start tag).Er is ook een </p> tag gevonden waarvoor geen <p> tag is gevonden (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan.Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Bij het attribuut title"Sluit venster" ontbreekt echter een '='. Dit moet zijn: title="Sluit venster".Verder staan er twee attribuut-waarden zonder spatie ertussen en een dubbele attribuut-waarde: class="no_solr"class="small" Deze problemen komen op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet vastloopt/crasht.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De nieuwe website lost dit probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Parsefouten

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/heezeleende/e78c861f-db6d-45c3-924a-111124fd5a12 staat een stray end tag </p>, omdat er <div> tags tussen staan. Dit is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft leverancier van het raadinformatiesysteem gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kruisje pop-up venster heeft geen door software te bepalen naam

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.heeze-leende.nl/ het venster over het coronavirus is geopend, heeft het kruisje rechtsboven geen door software te bepalen naam. Dit kan opgelost worden door het kruisje een tekstalternatief te geven.

  • Gevolg:

   Zonder naam of rol is voor software niet te duiden wat een element is en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat een element bijvoorbeeld een link, knop of invoerveld is.

  • Alternatief:

   Nv.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pijltoetsen zonder toegankelijke naam

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/heezeleende staan naast de maand en jaartal twee pijlen ‘<’ en ‘>’ voor de volgende en vorige maand. Deze pijlen zijn buttons zonder toegankelijke naam. Voor de voorleessoftware is het niet duidelijk wat deze pijlen betekenen.

  • Gevolg:

   Zonder naam of rol is voor software niet te duiden wat een element is en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat een element bijvoorbeeld een link, knop of invoerveld is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft de leverancier van het raadinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In- of uitklappen item is niet door software te bepalen

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heeze-leende.nl/home/onderwerpen-a-z_42056/product/paspoort_713.html staan uitklapbare items. Het is visueel zichtbaar of deze in- of uitgeklapt zijn, maar deze informatie (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit is wel gedaan op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/heezeleende/e78c861f-db6d-45c3-924a-111124fd5a12.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die het toetsenbord gebruiken is niet te bepalen of deze items in- of uitgeklapt zijn, waardoor ze mogelijk informatie missen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website heeft aangegeven dit probleem niet meer op te lossen. Wanneer de gemeente een nieuwe website heeft, is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elementen hebben geen door software te bepalen naam of rol

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/heezeleende/2da4d2fc-d05c-419a-822a-a2e80c1a7694 staan meerdere inputvelden. Deze inputvelden hebben geen door software te bepalen naam. Dit kan opgelost worden door er een (verborgen) label-element aan te koppelen of door een title-attribuut toe te voegen aan het input-element.De pijltjes voor vorige en volgende maand hebben geen door software te bepalen naam.Op de pagina is de lijst met vergaderingen interactief gemaakt met JavaScript. Deze lijst met vergaderingen heeft geen door software te bepalen rol. Hierdoor is het niet met het toetsenbord te bereiken of te bedienen. Dit geldt ook voor pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/heezeleende. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/heezeleende/e78c861f-db6d-45c3-924a-111124fd5a12 kan een video worden gestart. Deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

  • Gevolg:

   Zonder naam of rol is voor software niet te duiden wat een element is en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat een element bijvoorbeeld een link, knop of invoerveld is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Nadat de gemeente is overgestapt naar het nieuwe RaadsInformatieSysteem is dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Heeze-Leende heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209