Verklaring van www.cranendonck.nl

Status toegankelijkheid https://www.cranendonck.nl/

Gemeente Cranendonck is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Cranendonck streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.cranendonck.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Cranendonck is beschikbaar via de link https://www.cranendonck.nl/inwoners/toegankelijkheid_44150/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.cranendonck.nl van Gemeente Cranendonck voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Cranendonck .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@cranendonck.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Cranendonck

De toegankelijkheidstoets is gelijktijdig en in samenwerking met de andere A2-gemeenten uitgevoerd en ingevuld.  De verbeteracties worden ook in gezamenlijkheid opgepakt. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.cranendonck.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.cranendonck.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekstalternatief ontbreekt bij logo

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck heeft het logo geen tekstalternatief. Een logo is altijd informatief en heeft daarom een tekstalternatief nodig. Bijvoorbeeld ‘Logo Gemeente Cranendonck’.

  • Gevolg:

   Zonder tekstalternatief mist een bezoekers die voorleessoftware gebruik belangrijke informatie, omdat er geen tekst bij een afbeelding voorgelezen kan worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 actief geworden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en functionaliteit niet beschikbaar bij klein scherm

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck de uitgebreide zoekopties is geopend bij een breedte van 320 pixels, vallen de placeholderteksten van de invoervelden (gedeeltelijk) weg. Hierdoor is het niet meer te lezen en weet men niet wat er ingevuld moet worden.

  • Gevolg:

   Mensen die bijvoorbeeld een smartphone gebruiken, missen informatie en functionaliteit. Daardoor weten zij mogelijk niet wat er ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Nv.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Witte vergrootglas heeft een te laag contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck heeft het witte vergrootglas een te laag contrast van 2,4:1 op de oranje achtergrond. De grijze randen van het zoekveld hebben een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen de elementen niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie valt gedeeltelijk weg

  • Oorzaak:

   Als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, valt op pagina https://www.cranendonck.nl/ de laatste item onder de zoekbalk ‘Contact en openingstijden’ gedeeltelijk weg, waardoor het niet meer goed te lezen is. Dit gebeurt ook met de teksten van de onderliggende menu-items in het blok van ‘Online regelen’, ‘Iets melden’ en ‘Contact en openingstijden’. Hier vallen de onderste twee buiten het blok, waardoor ze niet meer te lezen zijn.

  • Gevolg:

   Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente Cranendonck heeft de leverancier van de website gevraagd om dit aan te passen. De leverancier past dit niet meer aan omdat het een verouderd CMS is. Dit issue wordt verholpen bij de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie valt gedeeltelijk weg

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck vallen de teksten onder de kop ‘Livestream’ over elkaar heen.

  • Gevolg:

   Deze stijlkenmerken zijn van belang voor onder andere mensen met dyslexie, zodat zij de tekst beter kunnen lezen. Er mag dan geen verlies van content zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck staat geen contrastswitch. Hier hebben de witte teksten 'Dashboard' en 'Toekomst' een te laag contrast van 2,4:1 op de oranje achtergrond. Dit geldt ook voor de oranje A's op de witte achtergrond.De grijze teksten 'Zoeken' en 'Uitgebreide opties' hebben een te laag contrast van 2,8:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen niet alle elementen goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrastswitch ontbreekt

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck staat geen contrastswitch. Hier hebben de witte teksten 'Dashboard' en 'Toekomst' een te laag contrast van 2,4:1 op de oranje achtergrond. Dit geldt ook voor de oranje A's op de witte achtergrond.De grijze teksten 'Zoeken' en 'Uitgebreide opties' hebben een te laag contrast van 2,8:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kalender-items zijn niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck zijn de kalender-items onderaan de pagina niet te bereiken of te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om naar een van de kalenderitems te gaan en de achterliggende pagina te bezoeken.

  • Alternatief:

   Via de knop 'kalender' in het menu is het mogelijk de verschillende kalenderitems te openen.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Skiplinks ontbreken in RIS

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck zijn geen skiplinks aanwezig om de herhalende content over te slaan.

  • Gevolg:

   Voor mensen die de het toetsenbord gebruiken om te navigeren is het niet mogelijk om blokken content over te slaan.

  • Alternatief:

   Bezoekers die toetsenbord navigatie of een schermlezer gebruiken moeten zich een weg banen door al de herhaalde inhoud.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen beschrijvende paginatitel RIS

  • Oorzaak:

   Pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck heeft als paginatitel 'iBabs online' dat niet het onderwerp of doel beschrijft.

  • Gevolg:

   De titel ‘iBabs Online’ geeft niet aan waar deze pagina over gaat of wat het doel is, waardoor het voor bezoekers met verschillende beperkingen lastig navigeren is. Het is onduidelijk welke informatie er op de pagina te vinden is zonder de content te scannen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.cranendonck.nl/ het pop-upvenster (ook wel: de lightbox) over het coronavirus wordt geopend met de knop helemaal rechts bovenin, moet de focus in de lightbox komen. Dit is hier niet het geval. De focus mag de lightbox pas weer verlaten als de lightbox wordt afgesloten. Dit is hier ook niet het geval.

  • Gevolg:

   Pop-upvenster is niet met de tab af te sluiten.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente Cranendonck heeft de leverancier van de website gevraagd om dit aan te passen. De leverancier past dit niet meer aan omdat het een verouderd CMS is. Dit issue wordt verholpen bij de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linkdoel niet duidelijk

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck staan drie A’s waarvan het linkdoel niet duidelijk is. Visueel is het duidelijk dat de ene A groter is dan de andere A, maar dit wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. Hier moet extra tekst bijkomen om duidelijk te maken dat het een functionaliteit is om tekst groter of kleiner te maken.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbord focus onvoldoende zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck is de focus niet zichtbaar als deze op het frame van de livestream staat.

  • Gevolg:

   Elke gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen heeft hier last van en weet niet waar hij is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taalaanduiding pagina RIS ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de html-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het html-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang=”nl”.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructie bij gebruiksinvoer onjuist als placeholdertekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck staan de labels van de invoervelden als placeholderteksten. Dit voldoet niet. Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholder namelijk. Dit is niet handig als label. Hier moet een zichtbaar label worden gebruikt in plaats van een placeholdertekst.

  • Gevolg:

   Als de gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholdertekst. Dat kan een zowel een probleem zijn voor ziende als blinde bezoekers, omdat de instructie niet te achterhalen is. Ook voor mensen met een cognitieve beperking maakt dit het invullen van het veld lastiger.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoervelden hebben geen door software te bepalen naam.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/cranendonck staan meerdere invoervelden. Deze invoervelden hebben geen door software te bepalen naam, doordat een (verborgen) label-element of een title-attribuut bij het invoerelement ontbreekt. Op de pagina is de lijst met vergaderingen interactief gemaakt met JavaScript. Deze lijst met vergaderingen heeft geen door software te bepalen rol. Hierdoor is het niet met het toetsenbord te bereiken of te bedienen.

  • Gevolg:

   Zonder naam of rol is voor software niet te duiden wat een element is en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat een element bijvoorbeeld een link, knop of invoerveld is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Binnenkort gaat de gemeente Cranendonck over naar een nieuwe en verbeterde versie van het raadsinformatiesysteem Ibabs. Daarmee zal dit probleem opgelost worden. Het nieuwe RIS is vanaf juni 2021 operationeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Cranendonck heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209