Verklaring van Kadaster.com

Status toegankelijkheid https://www.kadaster.com/

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kadaster.com.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.kadaster.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Kadaster.com van Dienst voor het kadaster en de openbare registers voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@kadaster.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Kadaster.com : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Kadaster.com is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Redundante WAI-ARIA-labels
  • Oorzaak: Blue Billywig player
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier (Blue Billywig) gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-label' het element op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'
  • Oorzaak: Blue Billywig player
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier (Blue Billywig) gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Moet de afbeelding als decoratief worden gemarkeerd?
  • Oorzaak: Een groot deel van de afbeeldingen die wordt gebruikt is decoratief maar een aantal is dat niet. Er is geen ALT tekst toegevoegd voor deze afbeeldingen.
  • Gevolg: Gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien missen een stukje informatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bestaat er een alternatief voor video/audio?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: Voor gebruikers die de video niet kunnen bekijken is geen alternatief beschikbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Op dit moment wordt er een plan van aanpak gemaakt voor video's. Hierin wordt meegenomen hoe we deze in het kader van toegankelijkheid het beste kunnen aanbieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bestaat er een alternatief voor de multimediacontent?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: Voor gebruikers die de video niet kunnen bekijken is geen alternatief beschikbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Op dit moment wordt er een plan van aanpak gemaakt voor video's. Hierin wordt meegenomen hoe we deze in het kader van toegankelijkheid het beste kunnen aanbieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Heeft de multimediacontent een audiobeschrijving?
  • Oorzaak: Er is geen audiobeschrijving aanwezig.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Op dit moment wordt er een plan van aanpak gemaakt voor video's. Hierin wordt meegenomen hoe we deze in het kader van toegankelijkheid het beste kunnen aanbieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zijn landmarks correct toegepast?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'i' wordt gebruikt om tekst op te maken
  • Oorzaak: Tekst is onjuist opgemaakt
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'u' wordt gebruikt om tekst op te maken.
  • Oorzaak: Tekst is onjuist opgemaakt.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen kop op het hoogste niveau op de pagina
  • Oorzaak: Er is geen kop toegevoegd.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: HTML wordt gebruikt om content op te maken
  • Oorzaak: Content is onjuist opgemaakt.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Link alleen met kleur aangeduid
  • Oorzaak: Linkjes zijn niet goed opgemaakt.
  • Gevolg: De linkjes zijn niet goed leesbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende
  • Oorzaak: Een stuk tekst is wit op een witte achtergrond.
  • Gevolg: De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Is de afbeelding vrij van tekst?
  • Oorzaak: Er is tekst in een afbeelding gezet.
  • Gevolg: Afbeeldingen die tekst bevatten zijn niet toegankelijk. Voorbeelden hiervan zijn een afbeelding die de tekst 'Rode schoenen in de aanbieding' bevat. Een alternatieve tekst helpt gebruikers met een schermlezer om het idee te begrijpen, maar andere gebruikersgroepen kunnen niet profiteren van alternatieve tekst. Gebruikers met dyslexie die andere hulpmiddelen voor hardop lezen gebruiken dan gebruikers met een visuele handicap, hebben geen toegang tot de tekst in de afbeelding of de alternatieve tekst met het soort ondersteunende technologie dat ze gebruiken. Bovendien kunnen gebruikers die slechtziend zijn en vergrotingsprogramma's gebruiken voor elementen op de pagina ervaren dat de afbeelding korrelig wordt en bij vergroting moeilijker leesbaar wordt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er moet een manier worden geleverd voor het omzeilen van contentblokken die op meerdere webpagina's worden herhaald.
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Is de tabvolgorde logisch?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen
  • Oorzaak: De linktekst is te algemeen beschreven.
  • Gevolg: Een gebruiker weet niet welke pagina achter de link zit.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst is te algemeen in de huidige context
  • Oorzaak: De linktekst is te algemeen beschreven.
  • Gevolg: Een gebruiker weet niet welke pagina achter de link zit.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Element niet gemarkeerd bij focus
  • Oorzaak: Blue billywig videoplayer
  • Gevolg: Voor toetsenbordnavigatie is het belangrijk dat het onderdeel met de focus visueel kan worden vastgesteld. Als het onderdeel met de focus niet wordt gemarkeerd, weet de gebruiker niet zeker welk onderdeel focus heeft.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier (Blue Billywig) gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Aria-atomic="true" ontbreekt in foutcontainer
  • Oorzaak: Blue Billywig videoplayer
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier (Blue Billywig) gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Vereiste WAI-ARIA-statussen of -eigenschappen ontbreken
  • Oorzaak: Blue Billywig videoplayer
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier (Blue Billywig) gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-label' het interfacebesturingselement op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Komen de WAI-ARIA-rollen overeen met de functionaliteit van het element?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q4 2020 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ongeldige WAI-ARIA-rol, -status of -eigenschap
  • Oorzaak: Blue Billywig videoplayer
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De leverancier (Blue Billywig) gaat dit punt oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123