Verklaring van Kadaster.com

Status toegankelijkheid https://www.kadaster.com/

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kadaster.com.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.kadaster.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Kadaster.com van Dienst voor het kadaster en de openbare registers voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-03-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@kadaster.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Kadaster.com : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Kadaster.com is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-label' het element op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Moet de afbeelding als decoratief worden gemarkeerd?
  • Oorzaak: Een groot deel van de afbeeldingen die wordt gebruikt is decoratief maar een aantal is dat niet. Er is geen ALT tekst toegevoegd voor deze afbeeldingen.
  • Gevolg: Gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien missen een stukje informatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zijn landmarks correct toegepast?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'i' wordt gebruikt om tekst op te maken
  • Oorzaak: Tekst is onjuist opgemaakt
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'u' wordt gebruikt om tekst op te maken.
  • Oorzaak: Tekst is onjuist opgemaakt.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen kop op het hoogste niveau op de pagina
  • Oorzaak: Er is geen kop toegevoegd.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: HTML wordt gebruikt om content op te maken
  • Oorzaak: Content is onjuist opgemaakt.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Link alleen met kleur aangeduid
  • Oorzaak: Linkjes zijn niet goed opgemaakt.
  • Gevolg: De linkjes zijn niet goed leesbaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende
  • Oorzaak: Een stuk tekst is wit op een witte achtergrond.
  • Gevolg: De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Is de afbeelding vrij van tekst?
  • Oorzaak: Er is tekst in een afbeelding gezet.
  • Gevolg: Afbeeldingen die tekst bevatten zijn niet toegankelijk. Voorbeelden hiervan zijn een afbeelding die de tekst 'Rode schoenen in de aanbieding' bevat. Een alternatieve tekst helpt gebruikers met een schermlezer om het idee te begrijpen, maar andere gebruikersgroepen kunnen niet profiteren van alternatieve tekst. Gebruikers met dyslexie die andere hulpmiddelen voor hardop lezen gebruiken dan gebruikers met een visuele handicap, hebben geen toegang tot de tekst in de afbeelding of de alternatieve tekst met het soort ondersteunende technologie dat ze gebruiken. Bovendien kunnen gebruikers die slechtziend zijn en vergrotingsprogramma's gebruiken voor elementen op de pagina ervaren dat de afbeelding korrelig wordt en bij vergroting moeilijker leesbaar wordt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er moet een manier worden geleverd voor het omzeilen van contentblokken die op meerdere webpagina's worden herhaald.
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Is de tabvolgorde logisch?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen
  • Oorzaak: De linktekst is te algemeen beschreven.
  • Gevolg: Een gebruiker weet niet welke pagina achter de link zit.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst is te algemeen in de huidige context
  • Oorzaak: De linktekst is te algemeen beschreven.
  • Gevolg: Een gebruiker weet niet welke pagina achter de link zit.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-label' het interfacebesturingselement op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Komen de WAI-ARIA-rollen overeen met de functionaliteit van het element?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De website wordt in Q1 2021 vernieuwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210531