Verklaring van SBV-Z

Status toegankelijkheid
https://www.sbv-z.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website SBV-Z.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

CIBG verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website SBV-Z te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van SBV-Z en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: C.O.O..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn van actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website SBV-Z : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website SBV-Z is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op pagina /foutenmeldpunt staat een link met class ‘external’. Het gaat om de link ‘Meer informatie over het foutenmeldpunt’. Voor deze tekst staat een icoon dat visueel aangeeft dat deze link een externe website in een nieuw tabblad opent. Dit icoon moet een tekstalternatief krijgen voor een van deze twee of voor beide eigenschappen.
  • Oorzaak: Tekstalternatief ontbreekt
  • Gevolg: Informatie ontbreekt voor de gebruiker die het plaatje niet kan zien
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekstalternatief toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hulptechnologieën.
  • Oorzaak: "display: none" in de CSS
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Legend verbergen met de CSS Clipmethode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op het moment dat op pagina /bsn-opvragen een BSN opgevraagd wordt, maar met afwijkende gegevens. Is met behulp van de kleur en schuingedrukte tekst aangegeven welke gegevens afwijken, de informatie bestaat alleen maar uit visuele opmaak en is daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Informatie bestaat alleen uit visuele opmaak
  • Gevolg: Is niet beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Tekstalternatief toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op de pagina /foutenmeldpunt staan onder de kop ‘Contactgegevens contactpersoon’ enkele invoervelden die aan dit succescriterium moeten gaan voldoen. De invoervelden ‘Naam contactpersoon’ tot en met ‘Telefoonnummer contactpersoon’ moeten een geldig autocomplete attribuut krijgen. De waarden die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn ‘name’, ‘email’ (2x) en ‘tel’ (of ‘tel-national’). Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat meer informatie over hoe het autocomplete attribuut toegepast moet worden. Let op: autocomplete is alleen bedoeld voor invoervelden die vragen om persoonsgegevens van de huidige gebruiker.
  • Oorzaak: Automplete attribuut ontbreekt
  • Gevolg: Velden kunnen niet automatisch ingevuld worden.
  • Alternatief: Handmatig invoeren
  • Maatregel: Automplete attributen toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op (bijna) alle pagina's staan verplichte invoervelden en/ of invoervelden met invoereisen. Op het moment dat er een foutenmelding bij een invoerveld staat wordt de kleur van de rand van dit invoerveld anders. Deze kleurverandering overschrijft de ingestelde focus indicator voor invoervelden. De enige verandering die nog zichtbaar is is een schaduweffect met een contrast van maximaal 1,2:1.
  • Oorzaak: Foutmelding overschrijft de ingestelde focus indicator.
  • Gevolg: Focus indicator niet goed zichtbaar meer
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Zorgen dat focusindicator blijft werken bij een foutmelding
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.
  • Oorzaak: Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.
  • Gevolg: De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan. •De uitvoering van deze maatregel brengt geen onevenredige last met zich mee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.
  • Oorzaak: In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  • Gevolg: Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.
  • Alternatief: Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-09-2020
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeelding bevat tekst die nu niet door hulpsoftware gelezen kan worden
  • Oorzaak: De tekst is als plaatje op de website geplaatst
  • Gevolg: De hulpsoftware ziet een plaatje en kan de tekst die erop staat niet herkennen.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: Leverancier vragen om een aangepaste afbeelding te leveren en de tekst die op de afbeelding staat los op de pagina plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ De skiplink werkt niet goed. Deze link stuurt de gebruiker altijd naar de pagina /bsn-opvragen. Het volgende gedrag viel ook nog op: in IE11 werkt de skiplink wel op de bovenstaande URL in Chrome werkt de link ‘Ga direct naar inhoud’ ook niet op die pagina.
  • Oorzaak: Skiplink werkt niet
  • Gevolg: Gebruikers kunnen herhaalde content niet snel skippen
  • Alternatief: Handmatig door herhaalde content
  • Maatregel: Skiplink werkend maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op alle pagina's staat bovenaan het logo van CIBG. Dit logo werkt als link en kan daarom focus ontvangen. De focus op deze link is niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Focus op logo van CIBG niet zichtbaar
  • Gevolg: Niet duidelijk voor toetsenbordgebruiker als dit onderdeel focus krijgt
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Focusindicator zichtbaar maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij een activeringsknop komt de tekst niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link. Er staat een arialabel met een afwijkende tekst.
  • Oorzaak: De zichtbare tekst van het arialabel moet terugkomen in de naam. Dat is nu niet het geval.
  • Gevolg: Met een spraakcommando kan de gebruiker de link niet activeren.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Een placeholdertekst is tijdens en na het invullen van een invoerveld niet meer zichtbaar. Om die reden is het niet goed duidelijk hoe de ‘Geboortedatum’ ingevuld moet worden. De instructie ‘DD-MM-JJJJ’ moet ook na het invullen zichtbaar zijn. Het is een optie om het label aan te passen naar ‘Geboortedatum (dd-mm-jjj)’. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's.
  • Oorzaak: Placeholdertekst is als enige instructiemiddel gebruikt
  • Gevolg: Tijdens en na het invullen van een invoerveld is deze informatie niet meer zichtbaar.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Instructie bij dit veld toevoegen: Voer de datum in als dd-mm-jjjj
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een activeringsknop heeft een aria-label met een afwijkende tekst waardoor de begrijpelijke tekst van de link niet beschikbaar.
  • Oorzaak: Het aria-label overschrijft alle inhoud van de link die geactiveerd moet worden.
  • Gevolg: De juiste tekst is nu niet beschikbaar voor hulptechnologie.
  • Alternatief: nvt
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Bijvoorbeeld op pagina /bsn-opvragen staat een wit vraagteken in een blauw blok. Dit is een knop met de naam ‘Toelichting bij veld 'Geslachtsnaam'’. Deze knop heeft het attribuut aria-expanded=”true”. Deze status geeft aan dat de content onder de knop op dit moment is opengeklapt en dat is onjuist en daarom afgekeurd. Het aanpassen van de naam naar bijvoorbeeld ‘Toelichting bij veld 'Geslachtsnaam' weergeven’ zou dit al oplossen. Door dit te doen is het gebruik van WAI-ARIA niet meer nodig. Op pagina /bsn-opvragen staan een gevonden resultaat in vier tabellen die zijn opgemaakt met role=”grid”. Door dat het hier niet gaat om een interactieve (sorteerbare of aanpasbare) tabel is het gebruik van deze WAI-ARIA oplossing overbodig. Deze code wordt op dit moment afgekeurd omdat de gebruikte oplossing onvolledig is toegepast. Het grid element heeft geen naam, de rijen hebben niet de juiste rollen en de verschillende tabelcellen moeten ook allemaal de juiste WAI-ARIA rol (role=”...”) krijgen. Dit zijn voorbeelden van problemen met deze grid, er zijn er meer. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#wai-aria-roles-states-and-properties-10 staat meer informatie. Het advies is om een simpel tabel met informatie gewoon op te maken als html tabel en geen complexe WAI-ARIA te gebruiken. Op dit moment voldoet deze tabel niet, het verwijderen van role=”grid” is een van de oplossingen voor dit probleem.
  • Oorzaak: Onterecht attribuut aria-expanded=”true” en role="grid"
  • Gevolg: Onjuist gebruik van WAI-ARIA kan juist toegankelijkheidsproblemen veroorzaken.
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Het aanpassen van de naam naar ‘Toelichting bij veld 'Geslachtsnaam' weergeven’. (WAI-ARIA is dan niet meer nodig) Role = grid verwijderen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op foutenmeldingen die tijdens het invullen in beeld komen goed te laten werken met role=”alert” moet dit attribuut aanwezig zijn in de DOM bij het laden van de pagina's. Het toevoegen van een div met role=”alert” werkt niet altijd. Het is de bedoeling dat het element met deze rol al eerder aanwezig is en bij het maken van een invoerfout gevuld wordt met tekst. Let op: content die is verborgen met display:none is geen onderdeel van de DOM. Dit probleem komt voor op bijna alle pagina's.
  • Oorzaak: Role = alert op elementen met een display : none
  • Gevolg: Werkt in meeste gevallen wel, maar is niet volgens de specificaties
  • Alternatief: -
  • Maatregel: Role = alert buiten het element met display : none plaatsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707