Verklaring van SBV-Z

Status toegankelijkheid https://www.sbv-z.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website SBV-Z.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website SBV-Z gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van SBV-Z en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: C.O.O..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn van actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website SBV-Z : voldoet gedeeltelijk

De website SBV-Z is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sbv-z.nl/binaries/sbv-z/documenten/publicaties/2023/07/06/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-sbvz.nl-juni-2023/WCAG+2.1+AA+inspectie+-+sbv-z.nl+-+1.0+jr.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-06-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.sbv-z.nl/documenten/publicaties/2020/09/18/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-sbvz-web-raadplegen-dev.mst.mhsrijk.nlsept-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op pagina /foutenmeldpunt staat een link met class ‘external’. Het gaat om de link ‘Meer informatie over het foutenmeldpunt’. Voor deze tekst staat een icoon dat visueel aangeeft dat deze link een externe website in een nieuw tabblad opent. Dit icoon moet een tekstalternatief krijgen voor een van deze twee of voor beide eigenschappen.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief ontbreekt

  • Gevolg:

   Informatie ontbreekt voor de gebruiker die het plaatje niet kan zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op het moment dat op pagina /bsn-opvragen een BSN opgevraagd wordt, maar met afwijkende gegevens. Is met behulp van de kleur en schuingedrukte tekst aangegeven welke gegevens afwijken, de informatie bestaat alleen maar uit visuele opmaak en is daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Informatie bestaat alleen uit visuele opmaak

  • Gevolg:

   Is niet beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op de pagina /foutenmeldpunt staan onder de kop ‘Contactgegevens contactpersoon’ enkele invoervelden die aan dit succescriterium moeten gaan voldoen. De invoervelden ‘Naam contactpersoon’ tot en met ‘Telefoonnummer contactpersoon’ moeten een geldig autocomplete attribuut krijgen. De waarden die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn ‘name’, ‘email’ (2x) en ‘tel’ (of ‘tel-national’). Op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat meer informatie over hoe het autocomplete attribuut toegepast moet worden. Let op: autocomplete is alleen bedoeld voor invoervelden die vragen om persoonsgegevens van de huidige gebruiker.

  • Oorzaak:

   Automplete attribuut ontbreekt

  • Gevolg:

   Velden kunnen niet automatisch ingevuld worden.

  • Alternatief:

   Handmatig invoeren

  • Maatregel:

   Automplete attributen toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op (bijna) alle pagina's staan verplichte invoervelden en/ of invoervelden met invoereisen. Op het moment dat er een foutenmelding bij een invoerveld staat wordt de kleur van de rand van dit invoerveld anders. Deze kleurverandering overschrijft de ingestelde focus indicator voor invoervelden. De enige verandering die nog zichtbaar is is een schaduweffect met een contrast van maximaal 1,2:1.

  • Oorzaak:

   Foutmelding overschrijft de ingestelde focus indicator.

  • Gevolg:

   Focus indicator niet goed zichtbaar meer

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat focusindicator blijft werken bij een foutmelding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ De skiplink werkt niet goed. Deze link stuurt de gebruiker altijd naar de pagina /bsn-opvragen. Het volgende gedrag viel ook nog op: in IE11 werkt de skiplink wel op de bovenstaande URL in Chrome werkt de link ‘Ga direct naar inhoud’ ook niet op die pagina.

  • Oorzaak:

   Skiplink werkt niet

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen herhaalde content niet snel skippen

  • Alternatief:

   Handmatig door herhaalde content

  • Maatregel:

   Skiplink werkend maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ Op alle pagina's staat bovenaan het logo van CIBG. Dit logo werkt als link en kan daarom focus ontvangen. De focus op deze link is niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Focus op logo van CIBG niet zichtbaar

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor toetsenbordgebruiker als dit onderdeel focus krijgt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focusindicator zichtbaar maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://raadplegen.sbv-z.nl/ Bijvoorbeeld op pagina /bsn-opvragen staat een wit vraagteken in een blauw blok. Dit is een knop met de naam ‘Toelichting bij veld 'Geslachtsnaam'’. Deze knop heeft het attribuut aria-expanded=”true”. Deze status geeft aan dat de content onder de knop op dit moment is opengeklapt en dat is onjuist en daarom afgekeurd. Het aanpassen van de naam naar bijvoorbeeld ‘Toelichting bij veld 'Geslachtsnaam' weergeven’ zou dit al oplossen. Door dit te doen is het gebruik van WAI-ARIA niet meer nodig.

   Op pagina /bsn-opvragen staan een gevonden resultaat in vier tabellen die zijn opgemaakt met role=”grid”. Door dat het hier niet gaat om een interactieve (sorteerbare of aanpasbare) tabel is het gebruik van deze WAI-ARIA oplossing overbodig. Deze code wordt op dit moment afgekeurd omdat de gebruikte oplossing onvolledig is toegepast. Het grid element heeft geen naam, de rijen hebben niet de juiste rollen en de verschillende tabelcellen moeten ook allemaal de juiste WAI-ARIA rol (role=”...”) krijgen. Dit zijn voorbeelden van problemen met deze grid, er zijn er meer. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#wai-aria-roles-states-and-properties-10 staat meer informatie. Het advies is om een simpel tabel met informatie gewoon op te maken als html tabel en geen complexe WAI-ARIA te gebruiken. Op dit moment voldoet deze tabel niet, het verwijderen van role=”grid” is een van de oplossingen voor dit probleem.

  • Oorzaak:

   Onterecht attribuut aria-expanded=”true” en role="grid"

  • Gevolg:

   Onjuist gebruik van WAI-ARIA kan juist toegankelijkheidsproblemen veroorzaken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het aanpassen van de naam naar ‘Toelichting bij veld 'Geslachtsnaam' weergeven’. (WAI-ARIA is dan niet meer nodig) Role = grid verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209