Verklaring van nsgi.nl

Samenvatting

Naam van de website nsgi.nl
Van overheidsinstantie Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Toegankelijkheidsstatus voldoet niet (D) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 10-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.kadaster.nl/toegankelijkheidsverklaring

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website nsgi.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.kadaster.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website nsgi.nl van Dienst voor het kadaster en de openbare registers voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@kadaster.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website nsgi.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website nsgi.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-label' het element op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Moet de afbeelding als decoratief worden gemarkeerd?
  • Oorzaak: Een groot deel van de afbeeldingen die wordt gebruikt is decoratief maar een aantal is dat niet. Er is geen ALT tekst toegevoegd voor deze afbeeldingen.
  • Gevolg: Gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien missen een stukje informatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We controleren alle afbeeldingen en zullen waar van toepassing een ALT tekst toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-labelledby' het element op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kan een standaardlandmark worden gebruikt?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Label is niet verbonden met een formulierbesturingselement
  • Oorzaak: Het label voor het formulierbesturingselement is niet uitdrukkelijk aan een item gekoppeld, omdat het verwijst naar een element-id die niet op de pagina aanwezig is.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'i' wordt gebruikt om tekst op te maken
  • Oorzaak: Tekst is onjuist opgemaakt.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen kop op het hoogste niveau op de pagina
  • Oorzaak: Er is geen kop toegevoegd.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Zijn landmarks correct toegepast?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet-onderscheidbare landmarks
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: De pagina bevat twee of meer HTML5- of WAI-ARIA-landmarks van hetzelfde type zonder naam. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: HTML wordt gebruikt om content op te maken
  • Oorzaak: Content is onjuist opgemaakt.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Moet de tabel een beschrijving hebben?
  • Oorzaak: Er is geen juiste code meegegeven aan de tabel
  • Gevolg: Gebruikers van schermlezers hebben geen overzicht van de inhoud van de tabel.
  • Alternatief: Er is geen alternatief
  • Maatregel: Alle tabellen worden gecontroleerd en waar nodig vervangen of aangepast worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2020
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende
  • Oorzaak: De contrastverhouding moet minimaal 4.5:1 zijn voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst.
  • Gevolg: Onvoldoende contrast tussen tekst en de bijbehorende achtergrond kan problemen opleveren voor gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, maar kan ook van invloed zijn op vele andere gebruikers, waardoor belangrijke tekst mogelijk geheel niet wordt opgemerkt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De juiste huisstijl moet nog worden toegepast op deze website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Is de afbeelding vrij van tekst?
  • Oorzaak: Er is tekst in een afbeelding gezet.
  • Gevolg: Afbeeldingen die tekst bevatten zijn niet toegankelijk. Voorbeelden hiervan zijn een afbeelding die de tekst 'Rode schoenen in de aanbieding' bevat. Een alternatieve tekst helpt gebruikers met een schermlezer om het idee te begrijpen, maar andere gebruikersgroepen kunnen niet profiteren van alternatieve tekst. Gebruikers met dyslexie die andere hulpmiddelen voor hardop lezen gebruiken dan gebruikers met een visuele handicap, hebben geen toegang tot de tekst in de afbeelding of de alternatieve tekst met het soort ondersteunende technologie dat ze gebruiken. Bovendien kunnen gebruikers die slechtziend zijn en vergrotingsprogramma's gebruiken voor elementen op de pagina ervaren dat de afbeelding korrelig wordt en bij vergroting moeilijker leesbaar wordt.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Alle afbeeldingen worden gecontroleerd en waar nodig aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Is de tabvolgorde logisch?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De tabvolgorde wordt gecontroleerd en waar nodig aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Beschrijft het kenmerk 'aria-label' het element op correcte wijze?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Komen de WAI-ARIA-rollen overeen met de functionaliteit van het element?
  • Oorzaak: -
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ongeldige WAI-ARIA-rol, -status of -eigenschap
  • Oorzaak: Een WAI-ARIA-element bevat een rol, status of eigenschap die ongeldig is of niet is toegestaan voor dit type element.
  • Gevolg: -
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: De punten worden opgepakt en gecorrigeerd door onze IT afdeling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707