Verklaring van www.oisterwijk.nl

Status toegankelijkheid https://www.oisterwijk.nl

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-11-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.oisterwijk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.oisterwijk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van www.oisterwijk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.oisterwijk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.oisterwijk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.nl_-_Niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_hetpon.datacoll.nl_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/Herkeuringen_2021/WCAG_2.1_inspectie_samenwerkendegemeenten.equalit.nl_-_Niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/Herkeuringen_2021/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.nl_omgevingsvisie_en_PDF_PON_-_Niveau_AA_-_1.1.PDF
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.raadsinformatie.nl_-_niveau_AA_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Tijdens de herinspectie is het volgende gebleken. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx staat bij stap "1. Uw afspraak" onder “2. Kies een beschikbare datum (onderstreept)” een interactieve kalender. De links met pijl-iconen hebben de linktekst “<” en “>”. Enkele tekens hebben altijd een beschrijvend tekstalternatief nodig. Hier kan bijvoorbeeld een title attribuut worden toegevoegd aan de link. Andere oplossingen zijn ook mogelijk, zoals het toevoegen van een (visueel verborgen) linktekst zoals “Vorige maand” en “Volgende maand”, om ervoor te zorgen dat deze links ook voldoen aan succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) is het noodzakelijk om aan te geven dat het om maanden gaat.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staat rechtsonder de eerste pagina een afbeelding van een logo. Deze afbeelding beschikt niet over een tekstalternatief. Deze afbeelding komt vaker voor in het document. Het is niet verplicht om iedere herhaling van het logo te voorzien van een tekstalternatief. Dit is wel nodig bij de eerste afbeelding van het logo. De overige identieke afbeeldingen kunnen als decoratief worden opgemaakt, zodat deze genegeerd worden door hulpsoftware. Dit is mogelijk door de afbeeldingen als achtergrond (artefact) te markeren. Dit type probleem komt ook voor bij de afbeelding op de laatste pagina van het document. Op de vierde pagina staat onder de koptekst “Colofon” een afbeelding van het logo van gemeente Oisterwijk. Deze afbeelding heeft het tekstalternatief “Gerelateerde afbeelding”. Dit is geen goed tekstalternatief, dit moet een omschrijving van de afbeelding zijn.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid. Daarnaast is er sprake van geen of geen goede tekstalternatieven.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl zijn de zichtbare koppen, bijvoorbeeld ‘Welkom op de…’ en ‘Contactgegevens’, opgemaakt met het strong element. Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze zichtbare koppen moet in de code ook opgemaakt worden als koppen. Hulpsoftware kan dan de structuur van de pagina bepalen. Verder zijn ook veel labels opgemaakt met strong elementen. Dit is niet de bedoeling. De labels zijn geen woorden in een tekst die nadruk nodig hebben. Dit komt ook voor in andere stappen van dit formulier. De vraag ‘Hoe bent u op de hoogte geraakt van het Burgerpanel Oisterwijk’ heeft nu geen relatie met de onderliggende antwoorden. Hier kan een fieldset omheen gezet worden met als legend deze vraag. Dit geldt ook voor de vraag ‘Woonplaats’ met de onderliggende antwoorden. De andere labels zoals ‘Voornaam’, ‘Tussenvoegsel’, ‘Achternaam’ etc, hebben geen relatie met hun inputvelden omdat ze niet gekoppeld zijn. Deze labels moeten opgemaakt worden als label met het attribuut for en gekoppeld worden aan de inputvelden met hun attribuut id. Bijvoorbeeld <label for=”voornaam”>Voornaam</label> <input id=”voornaam”>. Dit geldt ook voor andere stappen in dit formulier. In het formulier staat rechts boven aan een balk, waarin wordt aangegeven hoe ver het formulier is ingevuld. Dit is niet door software te bepalen. Dit kan door een tekstalternatief te gebruiken wat bijvoorbeeld een percentage van de voortgang aangeeft. Er worden vooral div- en span-elementen gebruikt. Het is beter om voor paragrafen tekst elementen voor paragrafen te gebruiken.

   Online formulieren: Een aantal problemen is goed opgelost. Er zijn nog een aantal problemen aanwezig. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/ scContactformulier.aspx staan op het beginscherm de vetgedrukte teksten “Toelichting gebruik digitaal formulier Contact”, “Inloggen met DigiD” en “Inloggen met eHerkenning”. Deze teksten zijn visueel opgemaakt als kop, maar zijn in de code opgemaakt als gewone tekst. Het gevolg is dat de relatie tussen deze teksten en de onderstaande content niet beschikbaar is voor hulpsoftware, een van de methoden om dit op te lossen is door deze div-elementen aan te passen naar h3-elementen. Visueel is de relatie tussen de vetgedrukte teksten en de onderstaande informatie wel meteen duidelijk. Dit type probleem doet zich vaker voor, zoals bijvoorbeeld op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/GilzeRijen/scBezwaarschriftIndienen.aspx bij de teksten “Toelichting gebruik digitaal formulier Bezwaarschrift indienen”, “Inloggen met DigiD” en “Inloggen met eHerkenning”. Daar is het gebruik van h3-elementen ook een van de mogelijke oplossingen, een andere optie om deze relatie in een formulier aan te geven is om fieldset met legend te gebruiken zoals gedaan is bij "Inlogopties".

   PDF Het PON: Bij het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf hebben veel onderdelen de verkeerde tags gekregen. Het lijkt erop alsof het bestand automatisch getagd is, zonder hierbij rekening te houden met de gevolgen voor gebruikers die de visuele informatie in de prestatie niet (goed) kunnen waarnemen. Ook zijn meerdere onderdelen niet getagd, zoals de afbeelding rechtsonder op de eerste pagina. Een ander voorbeeld is bij de teksten en afbeeldingen op de laatste pagina van het document. Een ander voorbeeld is dat software de relaties in een tabel niet kan bepalen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor mensen die visuele informatie niet (goed) kunnen waarnemen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl staat een invoerformulier waar onder andere de achternaam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen met de juiste waarde. Bijvoorbeeld voor achternaam: autocomplete=”family-name” en e-mailadres: autocomplete=”email”. Nu staat er autocomplete=”off” in de velden. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes

   Online formulieren: Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staat rechtsboven de link “Laten we verder gaan”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox. In deze lightbox staat een invoerveld waar de gebruiker een e-mailadres in kan vullen. Voor dit invoerveld is een autocomplete-attribuut nodig bij het input-element. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van het invoerveld. Dit kan door bijvoorbeeld het invoerveld al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij dit invoerveld. Dit type probleem doet zich vaker voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruiker heeft geen extra automatische invoerhulp.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl kunnen er foutmeldingen in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst nog niet bij alle meldingen voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat. Dit kan opgelost worden door goede foutmeldingen te geven.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staat op pagina 8 een staafdiagram. De staven in deze diagram zijn enkel van elkaar te onderscheiden door het verschil in kleur. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst. Dit type probleem komt ook voor bij de staafdiagram op pagina 9 van het document.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan alleen via kleur zien dat er een foutmelding is en wat de betekenis van het staafdiagram is.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Resultaat rapport PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl hebben de rode foutmeldingen een te laag contrast van 3,5:1.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staan op de eerste pagina meerdere witte teksten op een blauwe achtergrond, zoals bijvoorbeeld “Resultaten onderzoek:” en “De huisvesting van arbeidsmigranten”. De contrastverhouding van deze teksten ten opzichte van de achtergrond is 2,8:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren bij het lezen van de tekst wanneer het contrast te laag is. Deze kleurencombinatie komt vaker voor in het document, zoals bij de meeste kopteksten. Enkele voorbeelden hiervan zijn te zien op de vierde pagina van het document bij de teksten “Colofon”, “Auteur(s)” en “Publicatienummer”. Een ander voorbeeld is bij de tabel op pagina 17 en de hele laatste pagina. Op pagina 11 van het document staat een tabel. In de kolom “n” staat grijze tekst op een lichtgrijze achtergrond met een gemeten contrast van 2,8:1.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

   WOZ portaal: Voor pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f geldt dat er wel een scrolbalk aanwezig is maar de footer mist het rechtergedeelte als je herschaalt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van content.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl hebben de grijze randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij kunnen moeite hebben om de velden te onderscheiden. De randen moeten een contrast hebben van minstens 3:1.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staat op pagina 8 een staafdiagram. De staven in deze diagram moeten voldoende contrast hebben ten opzichte van de witte achtergrond, maar ook ten opzichte van elkaar. Wanneer de staven voldoende contrast hebben, zijn deze ook waarneembaar en van elkaar te onderscheiden voor mensen met bepaalde visuele beperkingen. De staaf “(helemaal) eens” heeft een gemeten contrast van 2,1:1 ten opzichte van de witte achtergrond, 1,4:1 ten opzichte van de blauwe staaf (“niet eens, niet oneens”) en 1,3:1 ten opzichte van de rode staaf (“(helemaal) oneens”). Dit is te laag en moet in alle gevallen 3,0:1 zijn.Dit type probleem doet zich ook voor bij de staafdiagram op pagina 9 van het document.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Kan slecht leesbaar zijn voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Woz-portaal: Op pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f staat een skiplink. Dit is goed gedaan. Maar op deze pagina is het niet nodig omdat er maar één link voor de unieke content zit

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Overbodige skiplink.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle pagina’s hebben de paginatitel “Samenwerkende gemeenten – Digitale formulieren”. Deze titel omschrijft niet het onderwerp van de formulieren. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/GilzeRijen/ scBezwaarschriftIndienen.aspx staat bijvoorbeeld een formulier voor het indienen van een bezwaarschrift, deze informatie moet vermeld worden in de paginatitel. Daarnaast is het beter om de naam van de organisatie achteraan de paginatitel te zetten. Deze volgorde is internationaal gebruikelijk. Momenteel staat het onderwerp achteraan de paginatitel, het is handiger om het onderwerp vooraan te zetten, zodat het voor gebruikers van hulpsoftware direct duidelijk is welke pagina het betreft als er meerdere tabbladen open staan. Verder is het beter om het scheidingsteken (|) te gebruiken. Het koppelteken (-) wordt namelijk door screenreaders vaak voorgelezen als "minteken". Het symbool “|” werkt beter. Het gebruik van een koppelteken in de paginatitel wordt nooit afgekeurd, maar is niet optimaal.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   De titel van de formulieren omschrijft niet het onderwerp.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Tijdens de herinspectie is het volgende gebleken. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx staat onder “2. Kies een beschikbare datum (onderstreept)” een interactieve kalender. De links met pijliconen hebben de linktekst “<” en “>”. Deze linktekst maakt het doel van de link niet duidelijk. Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen. Hier kan bijvoorbeeld een (verborgen) linktekst zoals “Vorige maand” en “Volgende maand” worden toegevoegd. Dit probleem is ook vermeld bij succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content. Om aan dat succescriterium te voldoen is een tekst als "volgende" voldoende, maar om ook te voldoen aan dit succescriterium moet die tekst ook aangeven dat het om de "Volgende maand" gaat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar link naar verwijst.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl is de focus niet zichtbaar op de checkboxen, de radiobuttons en op de ‘Volgende’ en ‘Vorige’ knoppen. Het komt op meerdere plekken voor (ook in andere stappen in het formulier), dat de focus niet zichtbaar is. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt. Dit is van belang voor mensen die geen muis kunnen gebruiken en die moeten navigeren met het toetsenbord. Zij moeten kunnen zien waar de focus is op de pagina. Dit kan het beste worden aangegeven met de standaard focusindicator van de browser, dan wordt er ook automatisch voldaan aan succescriterium 1.4.11 voor het contrast van de focusindicator.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie is niet duidelijk of zichtbaar waar zij in het scherm zijn.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PON Burgerpanel: Meerdere labels zijn niet aan invoervelden gekoppeld. Software kan hierdoor niet de naam van de velden bepalen. De naam van de velden moet de zichtbare tekst bevatten (in dit geval het label bij het veld). Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om naar een veld te navigeren. Dit kan opgelost worden door de labels aan de velden te koppelen in de code, zie succescriterium 1.3.1.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   problemen voor spraaksoftware

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnen er nu goede foutmeldingen waaruit blijkt dat er een fout is gemaakt. Dit is dus goed aangepast. Als er echter een ongeldige waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld bij het e-mailadres), verschijnen er nog geen goede foutmeldingen. Een melding als 'Vul een geldig e-mailadres in' is een instructie. Dit geldt ook voor de meldingen bij het veld '4 cijfers postcode (woonplaats)*' en bij 'huisnummer'. Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit kan opgelost worden door de meldingen zelf aan te passen, naar bijvoorbeeld iets als 'U heeft het veld “E-mailadres” niet goed ingevuld'. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit komt ook voor in stap 2, waar een wachtwoord moet worden ingevoerd. Als het wachtwoord niet aan de eisen voldoet, wordt dit als instructie vermeld, niet als foutmelding. Dit kan op meerdere plekken voorkomen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. De melding kan als een instructie worden geïnterpreteerd omdat iemand die blind is de rode kleur niet ziet.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Bij het veld '4 cijfers postcode (woonplaats)' moet een getal worden ingevuld dat gelijk aan of groter is dan 5050. Deze melding verschijnt als er een lager getal wordt ingevuld. Deze instructie moet van te voren worden gegeven. In dit formulier zijn een aantal velden verplicht. Deze velden zijn aangegeven met een sterretje (). Er staat nu een instructie onder het formulier wat een sterretje betekent. Deze instructie moet boven het formulier staan.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker omdat de betekenis van het sterretje niet bovenaan het formulier vermeld staat.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl staat onder andere een stray end tag </p>. Er worden veel parser errors voor end-tags zonder begintag gegeven. De begintags zijn er wel, dit wordt dus waarschijnlijk veroorzaakt door een fout ergens anders in de code.Ook komen er dubbele id-waarden voor. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Dit kan parser errors veroorzaken. Parser errors kunnen problemen opleveren met hulpsoftware.

   Online formulieren: Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staat op regel 205 van de HTML-broncode een a-element met twee href attributen. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat elementen geen dubbele attributen bevatten. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina’s https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx (regel 201) en https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/GilzeRijen/scBezwaarschriftIndienen.aspx (regel 205). Op die regel staat ook een span met role="link", hierdoor staat er volgens hulpsoftware een link genest binnen een link. Bij het verwijderen van de het dubbele attribuut is het advies om deze role="link" op de span ook te verwijderen, omdat het hier gaat om onjuist gebruik van WAI-ARIA.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Kan problemen voor hulpsoftware opleveren.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl hebben de inputvelden geen door software te bepalen naam, omdat de labels niet zijn gekoppeld.

   Online formulieren: Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staat een formulier. Bij stap 2 “Contact” staat een invoerveld waar de gebruiker een bestand kan uploaden. Dit invoerveld beschikt niet over een naam. Dit kan opgelost worden door de tekst "Voeg hier eventueel uw bijlage toe:" op te maken als labelelement en deze aan de input te koppelen met for en id. Dit type probleem doet zich vaker voor. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx staat bij stap 1 “Contactgegevens” een selectelement onder de tekst “1. Selecteer een product waar u een afspraak voor wilt maken”. Deze keuzelijst beschikt niet over een naam, ook hier kan een label-element gebruikt worden om de zichtbare tekst aan het invoerveld te koppelen. Andere oplossingen zoals title, aria-labelledby en dergelijke zijn ook mogelijk.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Wordt opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl wordt de statusverandering door foutmeldingen niet overgebracht. De foutmeldingen moeten een aanvullende eigenschap krijgen. Dit kan door aan de code van de foutmelding het attribuut role=”alert” toe te voegen. Er moet in de code al een lege container met role=”alert” aanwezig zijn bij het laden van de pagina. Bij het verschijnen van de foutmelding op de pagina, kan deze in de container worden gezet. Hulpsoftware kan dan de aandacht naar deze nieuwe content op de pagina brengen en deze voorlezen. Zie voor meer informatie over deze techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19.

   Online formulieren: Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staan drie keuzerondjes (“met DigiD”, “zonder DigiD” en “met eHerkenning”). Wanneer de knop “Volgende” wordt geactiveerd zonder dat een keuzerondje is geselecteerd, verschijnt de melding “Ongeldige waarde maak a.u.b. een keuze”. Deze melding is een statusbericht. Het herladen van de pagina en het verplaatsen van de focus geeft nu aan dat er iets veranderd is op de pagina, maar geeft niet de status door aan de gebruiker. Bij de volgende stap gaat het verplaatsen van de focus niet goed als het veld "Voornamen" is ingevuld. Daar gaat de focus naar het eerste invoerveld ook als die wel een geldige waarde bevat. Dit type probleem komt voor bij meerdere invoervelden en pagina's in het formulier.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209