Verklaring van www.oisterwijk.nl

Status toegankelijkheid https://www.oisterwijk.nl

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.oisterwijk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.oisterwijk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van www.oisterwijk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

Herkeuring van de PDF van Het PON in week 41 van 2021.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.oisterwijk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.oisterwijk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.nl_-_Niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_hetpon.datacoll.nl_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_Formulieren_Equalit_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.raadsinformatie.nl_-_niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/WCAG_2.1_inspectie_oisterwijk.nl_omgevingsvisie_en_PDF_-_Niveau_AA_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Een deel van de problemen is opgelost. Er is nog slechts een klein probleem aanwezig. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/scKeuzeSubsidievorm/frmActiviteitensubsidie_2 staan meerdere lijnen tussen de tekst op de pagina. Deze staan in div-elementen en hebben als verborgen tekst 'lijn'. Dit zijn decoratieve elementen, deze hebben geen alternatieve tekst nodig. Dit is bij bijna alle lijnen weggehaald, maar het is op sommige plekken nog aanwezig. Zie bijvoorbeeld de lijn boven de vraag 'Zijn de activiteiten of het evenement aangemeld bij de VVV van Oosterhout?'. Zie bijvoorbeeld ook de lijn boven 'Onderzoek subsidieaanvraag' op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/frmIngangSubsidieportaal. Dit kan op meer plekken voorkomen.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staat rechtsonder de eerste pagina een afbeelding van een logo. Deze afbeelding beschikt niet over een tekstalternatief. Deze afbeelding komt vaker voor in het document. Het is niet verplicht om iedere herhaling van het logo te voorzien van een tekstalternatief. Dit is wel nodig bij de eerste afbeelding van het logo. De overige identieke afbeeldingen kunnen als decoratief worden opgemaakt, zodat deze genegeerd worden door hulpsoftware. Dit is mogelijk door de afbeeldingen als achtergrond (artifact) te markeren.Dit type probleem komt ook voor bij de afbeelding op de laatste pagina van het document. Op de vierde pagina staat onder de koptekst “Colofon” een afbeelding van het logo van gemeente Oisterwijk. Deze afbeelding heeft het tekstalternatief “Gerelateerde afbeelding”. Dit is geen goed tekstalternatief, dit moet een omschrijving van de afbeelding zijn.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid. Daarnaast is er sprake van geen of geen goede tekstalternatieven.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl zijn de zichtbare koppen, bijvoorbeeld ‘Welkom op de…’ en ‘Contactgegevens’, opgemaakt met het strong element. Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze zichtbare koppen moet in de code ook opgemaakt worden als koppen. Hulpsoftware kan dan de structuur van de pagina bepalen. Verder zijn ook veel labels opgemaakt met strong elementen. Dit is niet de bedoeling. De labels zijn geen woorden in een tekst die nadruk nodig hebben. Dit komt ook voor in andere stappen van dit formulier. De vraag ‘Hoe bent u op de hoogte geraakt van het Burgerpanel Oisterwijk’ heeft nu geen relatie met de onderliggende antwoorden. Hier kan een fieldset omheen gezet worden met als legend deze vraag. Dit geldt ook voor de vraag ‘Woonplaats’ met de onderliggende antwoorden. De andere labels zoals ‘Voornaam’, ‘Tussenvoegsel’, ‘Achternaam’ etc, hebben geen relatie met hun inputvelden omdat ze niet gekoppeld zijn. Deze labels moeten opgemaakt worden als label met het attribuut for en gekoppeld worden aan de inputvelden met hun attribuut id. Bijvoorbeeld <label for=”voornaam”>Voornaam</label> <input id=”voornaam”>. Dit geldt ook voor andere stappen in dit formulier. In het formulier staat rechts boven aan een balk, waarin wordt aangegeven hoe ver het formulier is ingevuld. Dit is niet door software te bepalen. Dit kan door een tekstalternatief te gebruiken wat bijvoorbeeld een percentage van de voortgang aangeeft. Er worden vooral div- en span-elementen gebruikt. Het is beter om voor paragrafen tekst elementen voor paragrafen te gebruiken.

   Online formulieren: Een aantal problemen is goed opgelost. Er zijn nog een aantal problemen aanwezig. In het formulier op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/scKeuzeSubsidievorm/frmActiviteitendetail kunnen op meerdere plekken bestanden worden toegevoegd. Het label is niet gekoppeld aan het input element om een bestand toe te voegen. Zie bijvoorbeeld het label 'Bijlage Convenant Buurtpreventie bijvoegen'. Een ander voorbeeld: op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens is het label 'Sub-categorie' niet aan het selectieveld gekoppeld. Op veel plekken zijn de labels nu wel goed aan de velden gekoppeld. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmIntroGevondenVoorwerp staan in de inleidende tekst koppen: 'Introductie', 'Bewaren', 'Eigenaar worden?'. Deze zijn niet opgemaakt als koppen in de code. Twee koppen zijn opgemaakt met het strong-element, dit is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld om een woord nadruk te geven. De koppen moeten als koppen worden opgemaakt, zodat software de structuur van de pagina kan overbrengen. Dit komt op meer plekken voor. Zie bijvoorbeeld ook de kop 'Controle van de gegevens' bij stap 3 in dit formulier (https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/scBasisFlowAfronding/fNPSamenvatting). Een ander voorbeeld: op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scEvenementenvergunningWSD.aspx/scBasisFlowInitialisatie/scInitialisatie/fAuthenticatie zijn de koppen 'Toelichting gebruik digitaal formulier Een evenement aanvragen' en 'Inloggen met DigiD' niet opgemaakt als kop. Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, technobility@cardan.com, www.technobility.nl, BTW nr: NL.8524.11.698.B.01, IBAN: NL18 ABNA 0532 5706 85 16 Naast meerdere velden staat de tekst 'Extra info'. Bij hover of focus verschijnt deze extra info. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens. Deze info staat telkens tussen het label en het invoerveld in, hierdoor is de relatie wel duidelijk. Deze relatie zou nog beter te bepalen zijn als er in de info bijvoorbeeld de naam van het veld genoemd wordt (bijvoorbeeld 'Straat:...'). Dit is op sommige plekken al het geval. Er kan ook gebruik worden gemaakt van aria-describedby om de instructie aan het invoerveld te koppelen.

   PDF Het PON: Bij het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf hebben veel onderdelen de verkeerde tags gekregen. Het lijkt erop alsof het bestand automatisch getagd is, zonder hierbij rekening te houden met de gevolgen voor gebruikers die de visuele informatie in de prestatie niet (goed) kunnen waarnemen. Ook zijn meerdere onderdelen niet getagd, zoals de afbeelding rechtsonder op de eerste pagina. Een ander voorbeeld is bij de teksten en afbeeldingen op de laatste pagina van het document.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier

  • Gevolg:

   Beperkte onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Het is wat verwarrend welk teken er gebruikt wordt voor verplichte vragen. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/frmInleiding kan op de link 'Help' geklikt worden. Hier staat: 'Het volgende icoon voor een vraag betekent dat deze vraag verplicht is...'. Er wordt verwezen naar een icoon van een vierkant. Deze verwijzing is dus afhankelijk van de vorm. Dit icoon heeft nu het tekstalternatief 'Vierkantje'. In het formulier staan deze iconen van vierkantjes voor de verplichte vragen. Het tekstalternatief dat hier met CSS wordt geplaatst is een asterisk (). Dit is dus een ander tekstalternatief dan in het 'Help' gedeelte wordt gegeven. Dit is makkelijk op te lossen door overal een symbool van een asterisk te gebruiken en hiernaar te verwijzen. In ieder geval moet de verwijzing overeen komen met het symbool dat in het formulier gebruikt wordt voor verplichte velden. Nu is dat visueel het geval, maar niet in de code. Hier kan het beste een asterisk voor gebruikt worden, omdat dit vaker wordt gebruikt voor verplichte velden. In het formulier op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmIntroGevondenVoorwerp staat dezelfde instructie als er op de link 'Help' wordt geklikt. In de introductie boven het formulier wordt echter naar een asterisk verwezen (), terwijl het symbool er visueel uit ziet als een vierkant. Dit is nogal verwarrend. Het zou het meest logisch zijn als er overal een asterisk gebruikt werd (*) en de instructie ook hiernaar zou verwijzen. Op meerdere pagina's staat de link 'Later verder gaan'. Als deze wordt geopend, staat er de tekst 'Vul hieronder uw e-mail adres in'. Er staat dan eerst nog wat informatie, en daarna staat er pas het veld voor het e-mail adres. Deze verwijzing naar een locatie kan niet duidelijk zijn voor blinden. Er moet ook een zichtbaar label bij het veld komen (zie succescriterium 3.3.2). Een oplossing kan zijn om de zin te veranderen naar 'Vul hier uw e-mailadres in' en dit direct boven het veld te plaatsen in een label-element (en deze aan het veld te koppelen).

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier

  • Gevolg:

   Verwarring en onduidelijkheid voor blinden.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl staat een invoerformulier waar onder andere de achternaam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen met de juiste waarde. Bijvoorbeeld voor achternaam: autocomplete=”family-name” en e-mailadres: autocomplete=”email”. Nu staat er autocomplete=”off” in de velden. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes

   Online formulieren: In het formulier op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens moeten bij stap 2 'Voorwerp gegevens' gegevens over de gebruiker worden ingevuld. Het invoerdoel van deze velden is niet programmatisch te bepalen. Dit kan door gebruik te maken van het autocomplete-attribuut. Velden kunnen dan automatisch worden ingevuld en er kunnen bijvoorbeeld icoontjes worden getoond om te helpen bij het invullen. Voor het veld 'Naam' kan autocomplete=”name” worden gebruikt. Voor 'Telefoon': autocomplete=”tel” (of “tel-national”). En voor 'E-mail': autocomplete=”email”. Zie voor meer informatie pagina over de waarden die gebruikt kunnen worden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit geldt ook voor het veld voor het e-mailadres dat verschijnt als er op de link 'Later verder gaan' wordt geklikt. Dit kan op meerdere plekken voorkomen. Dit succescriterium geldt alleen voor velden die informatie over de gebruiker verzamelen. Vragen over de locatie van een gevonden voorwerp of iets dergelijks vallen dus niet onder dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruiker heeft geen extra automatische invoerhulp.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl kunnen er foutmeldingen in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze meldingen zijn rood van kleur om aan te geven dat het foutmeldingen zijn. Doordat de tekst nog niet bij alle meldingen voldoet aan succescriterium 3.3.1 Fout identificatie is kleur de enige manier waarop duidelijk wordt gemaakt dat het hier om foutmeldingen gaat. Dit kan opgelost worden door goede foutmeldingen te geven.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staat op pagina 8 een staafdiagram. De staven in deze diagram zijn enkel van elkaar te onderscheiden door het verschil in kleur. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst. Dit type probleem komt ook voor bij de staafdiagram op pagina 9 van het document.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan alleen via kleur zien dat er een foutmelding is en wat de betekenis van het staafdiagram is.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Bij een breedte van 320 pixels hoeft er voor de meeste content niet horizontaal gescrold te worden. In sommige gevallen is dit echter wel nodig. Zie bijvoorbeeld op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmInleidingGevondenVoorwerp bij stap 1 'Inleiding' de informatie iconen. Bij hover of focus verschijnt er informatie. Er moet horizontaal gescrold worden om deze informatie te lezen. Dit komt bij meerdere vragen voor in dit formulier en bij andere formulieren. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/frmIngangSubsidieportaal.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door leverancier.

  • Gevolg:

   Je moet horizontaal scrollen om alle content te kunnen zien.

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Er is een contrastswitch aanwezig, goed dat hier rekening mee is gehouden. Dit succescriterium is onderzocht in de 'hoog contrast' modus. Bij meerdere velden hebben de randen een te laag contrast. Zie bijvoorbeeld op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens het veld 'Locatie'. Het contrast van de onderste rand is 1,2:1. Het contrast van de bovenrand is 2,8:1. Dit is te laag, het contrast van de randen moet minstens 3:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten de velden kunnen onderscheiden. Andere voorbeelden zijn de invoervelden voor 'Naam', 'Telefoon' en 'E-mail' in deze stap in dit formulier. Dit komt op meer plekken voor.

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl hebben de grijze randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij kunnen moeite hebben om de velden te onderscheiden. De randen moeten een contrast hebben van minstens 3:1.

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staat op pagina 8 een staafdiagram. De staven in deze diagram moeten voldoende contrast hebben ten opzichte van de witte achtergrond, maar ook ten opzichte van elkaar. Wanneer de staven voldoende contrast hebben, zijn deze ook waarneembaar en van elkaar te onderscheiden voor mensen met bepaalde visuele beperkingen. De staaf “(helemaal) eens” heeft een gemeten contrast van 2,1:1 ten opzichte van de witte achtergrond, 1,4:1 ten opzichte van de blauwe staaf (“niet eens, niet oneens”) en 1,3:1 ten opzichte van de rode staaf (“(helemaal) oneens”). Dit is te laag en moet in alle gevallen 3,0:1 zijn.Dit type probleem doet zich ook voor bij de staafdiagram op pagina 9 van het document.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Kan slecht leesbaar zijn voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Als de genoemde stijlkenmerken uit het succescriterium worden toegepast, vallen bij meerdere vragen de keuze opties gedeeltelijk over elkaar. De tekst is nog wel in beeld, maar het is niet helemaal duidelijk zichtbaar dat dit radiobuttons zijn. Er zijn op sommige plekken namelijk maar halve cirkels in beeld. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scEvenementenvergunningWSD.aspx/fVragenvooraf en andere stappen in dit formulier (en andere formulieren). Als er naar een volgende stap wordt gegaan is er even een venster in beeld, hier staat de tekst 'Bezig met verwerken... Een ogenblik geduld a.u.b.'. Als de genoemde stijlkenmerken zijn toegepast, staat er alleen 'Bezig met verwerken...'.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid en verwarring omdat tekst overlapt.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Op meerdere pagina's staat bij de vragen een 'i' met de tekst 'Extra info'. Als hier met de muis over heen wordt gegaan (hover) of als deze toetsenbordfocus krijgen, verschijnt er informatie. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is ‘aanwijsbaar’, dit wil zeggen dat er met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content voldoet ook aan ‘aanhouden’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content voldoet echter niet aan ‘sluiten’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Dit komt op meerdere plekken voor, zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Content achter de informatiebutton kan niet worden gesloten worden met bijvoorbeeld de escape toets.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF Het PON: In het PDF-document op pagina https://oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/bestuur-politiek/Burgerpanel/Het-PON-burgerpanel-Oisterwijk-huisvesting-arbeidsmigranten-2021.pdf staan op de eerste pagina meerdere witte teksten op een blauwe achtergrond, zoals bijvoorbeeld “Resultaten onderzoek:” en “De huisvesting van arbeidsmigranten”. De contrastverhouding van deze teksten ten opzichte van de achtergrond is 2,8:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren bij het lezen van de tekst wanneer het contrast te laag is. Deze kleurencombinatie komt vaker voor in het document, zoals bij de meeste kopteksten. Enkele voorbeelden hiervan zijn te zien op de vierde pagina van het document bij de teksten “Colofon”, “Auteur(s)” en “Publicatienummer”. Een ander voorbeeld is bij de tabel op pagina 17 en de hele laatste pagina. Op pagina 11 van het document staat een tabel. In de kolom “n” staat grijze tekst op een lichtgrijze achtergrond met een gemeten contrast van 2,8:1.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

   Resultaat rapport PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl hebben de rode foutmeldingen een te laag contrast van 3,5:1.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Te laag contrast dus onduidelijk te lezen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   WOZ portaal: Voor pagina https://woz-portaal.oisterwijk.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f geldt dat er wel een scrolbalk aanwezig is maar de footer mist het rechtergedeelte als je herschaalt.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Verlies van content.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

   resultaat rapport online formulieren: Als er wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768, zijn de links 'Hoog contrast' en 'Later verder gaan' niet meer in beeld. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmIntroGevondenVoorwerp. De links staan er nog wel, maar zijn niet te zien. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Content niet herschaalbaar waardoor (delen) niet te gebruiken is.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: DEr zijn skiplinks aanwezig om herhalende content over te slaan, goed dat hier rekening mee is gehouden. Er zijn een paar problemen met de skiplinks. De skiplink naar de unieke inhoud van de pagina moet de eerste link op de pagina zijn. De eerste link heet nu 'Link naar hoofdnavigatiemenu', deze link gaat niet naar het menu, maar heet wel zo. De tweede skiplink heet 'Link naar hoofdinhoud', de link naar de hoofdinhoud moet de eerste link op de pagina zijn. Ook moet de skiplink naar de eerste unieke inhoud van de pagina verwijzen. De skiplink slaat nu de hoofdkop van de pagina over, bijvoorbeeld 'Gevonden of verloren voorwerp' op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmInleidingGevondenVoorwerp. De skiplink moet alleen de herhalende content die op meerdere pagina's voorkomt over slaan. Dit geldt ook voor de andere onderzochte formulieren. Succescriterium 2.4.2:

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onnodige herhaling van content door gebrek aan skiplinks.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: Op meerdere pagina's staat de link 'Later verder gaan'. Als hierop wordt geklikt, opent er een lightbox (de nieuwe content valt over andere content heen en de rest van de pagina wordt donkerder). Als er met het toetsenbord genavigeerd wordt, gaat de toetsenbordfocus verder langs items op de pagina achter de lightbox. Dit is niet de bedoeling. De focus moet op de items in de lightbox komen als deze wordt geopend en vervolgens in de lightbox blijven totdat deze gesloten is. Als deze gesloten wordt, moet de focus terug komen op het item dat de lightbox opende (de link 'Later verder gaan). Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmIntroGevondenVoorwerp. Bij meerdere vragen kan een radiobutton worden aangevinkt. Als dit wordt gedaan (of er wordt op 'Volgende' geklikt), laadt de pagina opnieuw. De toetsenbordfocus staat dan op de knop 'Volgende' (na de nieuwe vraag). Dit is geen logische focusvolgorde. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmInleidingGevondenVoorwerp. Een ander voorbeeld: op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens wordt de focus nadat de pagina is herladen (nadat de vorige vraag is ingevuld) op het veld 'Plaats' geplaatst. Het nieuwe veld voor de datum wordt hierbij overgeslagen. Het zou logischer zijn om na het herladen de focus aan het begin van de pagina te plaatsen.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Geen logische focusvolgorde en dus verwarring.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: De eerste skiplink heet 'Link naar hoofdnavigatiemenu', deze link gaat niet naar het menu. Het linkdoel is niet duidelijk. Dit komt op meerdere pagina's voor. Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, technobility@cardan.com, www.technobility.nl, BTW nr: NL.8524.11.698.B.01, IBAN: NL18 ABNA 0532 5706 85 30 Bij meerdere vragen in het formulier op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/scKeuzeSubsidievorm/frmActiviteitendetail moet een bestand worden toegevoegd. Als er een bestand is toegevoegd, staat er een link 'verwijder'. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk genoeg. Dit kan opgelost worden door een verborgen tekst toe te voegen die beschrijft wat er verwijderd wordt (bijvoorbeeld de naam van het geüploade bestand). Dit komt op meer plekken voor. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scEvenementenvergunningWSD.aspx/scBasisFlowInitialisatie/scInitialisatie/fAuthenticatie staat bij stap 3 'Toelichting' een link naar digid.nl. Er staat een icoon bij dat deze link in een nieuw venster opent. Dit icoon heeft een alternatieve tekst, dat is goed gedaan. Dit icoon met alternatieve tekst kan echter beter in de link worden gezet. Dan kan dit meteen worden voorgelezen met de linktekst als de focus op deze link staat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar link naar verwijst.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl is de focus niet zichtbaar op de checkboxen, de radiobuttons en op de ‘Volgende’ en ‘Vorige’ knoppen. Het komt op meerdere plekken voor (ook in andere stappen in het formulier), dat de focus niet zichtbaar is. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt. Dit is van belang voor mensen die geen muis kunnen gebruiken en die moeten navigeren met het toetsenbord. Zij moeten kunnen zien waar de focus is op de pagina. Dit kan het beste worden aangegeven met de standaard focusindicator van de browser, dan wordt er ook automatisch voldaan aan succescriterium 1.4.11 voor het contrast van de focusindicator.

   Online formulieren: De toetsenbordfocus kan op hoofdonderdelen van het formulier komen. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens gaat het bijvoorbeeld om '1. Inleiding' en '2. Voorwerp gegevens'. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze onderdelen. Dit komt op meer pagina's voor. Een ander voorbeeld: de onderdelen '1. Vragen vooraf' en '2. Risico beoordeling' op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scEvenementenvergunningWSD.aspx/scBasisFlowInitialisatie/scInitialisatie/fAuthenticatie. De toetsenbordfocus is ook niet zichtbaar als deze op radiobuttons en checkboxen staat, zie bijvoorbeeld https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmInleidingGevondenVoorwerp (stap 1. Inleiding) en https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scEvenementenvergunningWSD.aspx/fVragenvooraf. Het moet zichtbaar zijn als een onderdeel de toetsenbordfocus heeft. Dit is van belang voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken, en het toetsenbord gebruiken om te navigeren over de webpagina.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie is niet duidelijk of zichtbaar waar zij in het scherm zijn.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PON Burgerpanel: Meerdere labels zijn niet aan invoervelden gekoppeld. Software kan hierdoor niet de naam van de velden bepalen. De naam van de velden moet de zichtbare tekst bevatten (in dit geval het label bij het veld). Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om naar een veld te navigeren. Dit kan opgelost worden door de labels aan de velden te koppelen in de code, zie succescriterium 1.3.1.

   Online formulieren: Bovenaan de formulieren staan een aantal links, bij de meeste links komt de zichtbare tekst terug in de naam die software kan bepalen, dat is goed. Er is nog een probleem aanwezig bij de link 'Normaal contrast' (als hoog contrast is ingeschakeld). Deze heeft als aria-label 'Schakel terug op de standaard weergave.'. Het aria-label overschrijft de linktekst. De naam van deze link die software kan bepalen is nu 'Schakel terug op de standaard weergave.'. Deze naam bevat de zichtbare tekst niet. Dit kan een probleem zijn voor mensen die spraaksoftware gebruiken. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmInleidingGevondenVoorwerp. Er zijn meerdere invoervelden zonder naam. Een voorbeeld: het veld 'Sub-categorie' op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens (bij stap 2. Voorwerp gegevens). Deze velden moeten een naam krijgen die de zichtbare tekst (het label) bevat.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   problemen voor spraaksoftware

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Online formulieren: In het formulier op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmInleidingGevondenVoorwerp staat bij stap 1 de vraag 'Wilt u het voorwerp thuis bewaren of in beheer aan de gemeente geven?'. Hier staan twee radiobuttons. Als er een radiobutton wordt aangevinkt, wordt de pagina opnieuw geladen en verplaatst de toetsenbordfocus zich. Dit is een contextwijziging, dit kan desoriënterend zijn (vooral voor blinden). Dit kan het beste opgelost worden door de keuze pas door te voeren als er op een knop wordt geklikt door de gebruiker. Een ander voorbeeld op dezelfde pagina: als er bij de vraag 'Heeft u een voorwerp gevonden of verloren?' wordt gekozen voor een optie, wordt ook de keuze meteen doorgevoerd en de focus verplaatst. Nog een voorbeeld: op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/frmIngangSubsidieportaal is er ook een contextwijziging als er een radiobutton wordt gekozen bij de vragen onder '2. Subsidieportaal'. Dit komt op meerdere plekken voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   desoriëntatie voor blinden

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnen er nu goede foutmeldingen waaruit blijkt dat er een fout is gemaakt. Dit is dus goed aangepast. Als er echter een ongeldige waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld bij het e-mailadres), verschijnen er nog geen goede foutmeldingen. Een melding als 'Vul een geldig e-mailadres in' is een instructie. Dit geldt ook voor de meldingen bij het veld '4 cijfers postcode (woonplaats)*' en bij 'huisnummer'. Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit kan opgelost worden door de meldingen zelf aan te passen, naar bijvoorbeeld iets als 'U heeft het veld “E-mailadres” niet goed ingevuld'. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit komt ook voor in stap 2, waar een wachtwoord moet worden ingevoerd. Als het wachtwoord niet aan de eisen voldoet, wordt dit als instructie vermeld, niet als foutmelding. Dit kan op meerdere plekken voorkomen.

   Online formulieren: Als er in de onderzochte formulieren fouten worden gemaakt, is er een symbool van een uitroepteken zichtbaar bij het veld dat niet (goed) is ingevuld. Er is geen tekstuele foutmelding bij het veld die blijft staan. De tekst is alleen zichtbaar als er op het symbool wordt geklikt of als de toetsenbordfocus op het veld staat. Er moet een tekstuele foutmelding aanwezig zijn die zichtbaar blijft. Dit kan bijvoorbeeld door de foutmelding tekst onder het veld te plaatsen en deze te laten staan. Een tekstuele foutmelding is onder andere van belang voor mensen met een cognitieve beperking. Het kan voor hen onduidelijk zijn om alleen een icoon te zien. De focus verspringt soms naar het veld waar een fout is gemaakt, de tekst is dan zichtbaar. Als de focus echter wordt verplaatst is alleen het icoon zichtbaar. Ook zijn er soms meerdere velden met fouten, dan is de tekst slechts bij een veld zichtbaar (waar de focus naar toe gaat). Het gedeelte 'Ongeldige waarde' van de foutmelding heeft het attribuut aria-hidden, dit gedeelte wordt dus verborgen voor hulpsoftware. Dit gedeelte kan dan niet voorgelezen worden door voorleessoftware. Dit is wel nodig, deze tekst geeft namelijk aan dat er een fout is gemaakt. Zie bijvoorbeeld de velden voor naam, telefoon en e-mailadres op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens. Dit komt op meerdere plekken voor.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat er een fout is gemaakt maar kan als een instructie worden geïnterpreteerd omdat iemand die blind is de rode kleur niet ziet.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Bij het veld '4 cijfers postcode (woonplaats)' moet een getal worden ingevuld dat gelijk aan of groter is dan 5050. Deze melding verschijnt als er een lager getal wordt ingevuld. Deze instructie moet van te voren worden gegeven. In dit formulier zijn een aantal velden verplicht. Deze velden zijn aangegeven met een sterretje (). Er staat nu een instructie onder het formulier wat een sterretje betekent. Deze instructie moet boven het formulier staan.

   Online formulieren: Op meerdere pagina's staat de link 'Later verder gaan'. Als deze wordt geopend, staat er een veld voor het e-mailadres. Dit veld heeft geen zichtbaar label. Er staat wel de tekst 'Vul hieronder uw e-mail adres in.'. Deze tekst staat echter niet meteen bij het veld en er staat nog tekst tussen, het is daardoor geen duidelijk label. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/frmInleiding. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens staat bij stap 2 'Voorwerp gegevens' een veld voor een telefoonnummer. Als hier een ongeldige waarde wordt ingevuld staat er 'Ongeldige waarde. Vul een geldig telefoonnummer in a.u.b'. Het telefoonnummer mag niet minder dan 10 cijfers hebben en moet beginnen met een 0. Dit format moet van te voren worden gegeven, zodat het formulier foutloos kan worden ingevuld. Dit is nu niet het geval. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/scKeuzeSubsidievorm/frmActiviteitensubsidie_1 (stap 4 'Vervolg') staan er velden voor de datum bij 'Wanneer starten de activiteiten' en 'Wanneer eindigen de activiteiten?'. Er wordt geen format voor de datum aangegeven. Dit kan door bijvoorbeeld 'dd-mm-jjjj' als instructie te geven. Er is een datumprikker, deze is echter niet met het toetsenbord te bedienen en is dus geen toegankelijk alternatief. Dit komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld ook bij de vraag 'Wanneer is het convenant getekend?'. Succescriterium 3.3.3

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker omdat de betekenis van het sterretje niet bovenaan het formulier vermeld staat. geen toegankelijk alternatief (als het gaat om het datumveld bij de online formulieren)

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl staat onder andere een stray end tag </p>. Er worden veel parser errors voor end-tags zonder begintag gegeven. De begintags zijn er wel, dit wordt dus waarschijnlijk veroorzaakt door een fout ergens anders in de code.Ook komen er dubbele id-waarden voor. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Dit kan parser errors veroorzaken. Parser errors kunnen problemen opleveren met hulpsoftware.

   Online formulieren: Een aantal problemen zijn opgelost, er zijn nog een aantal parser errors aanwezig. De broncode van pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmIntroGevondenVoorwerp geeft een parser error voor een 'stray end tag' van '</i>'. De '</i>' moet veranderd worden in '</li>' om het element correct af te sluiten. Er is ook een 'stray end tag' van '</ul>'. Deze eindtag staat dubbel in de code. Parser errors kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Kan problemen voor hulpsoftware opleveren.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl hebben de inputvelden geen door software te bepalen naam, omdat de labels niet zijn gekoppeld.

   Online formulieren: In de onderzochte formulieren staan bij elk formulier de stappen in balken. Één van de onderdelen is uitgeklapt. Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scEvenementenvergunningWSD.aspx/fRisicobeoordeling bijvoorbeeld het onderdeel '2. Risicobeoordeling'. Deze status kan niet door software worden bepaald. Dit kan opgelost worden door een tekst als 'Actief' aan de link toe te voegen of door aria-expanded=”true” te gebruiken. (De ingeklapte links zouden dan of aria-expanded=”false” krijgen). Dit komt in alle onderzochte formulieren voor. Op meerdere pagina's staat de link 'Later verder gaan'. Als deze wordt geopend, staat er een veld voor het e-mailadres. Dit veld heeft geen naam die software kan bepalen. Er is ook een zichtbaar label nodig (zie succescriterium 3.3.2). Als het label aan het veld wordt gekoppeld, kan software de naam van het veld bepalen. Zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scSubsidieOTH.aspx/frmInleiding. Niet alle labels zijn aan de velden gekoppeld in de onderzochte formulieren. Zie bijvoorbeeld op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens het label 'Sub-categorie' bij het selectieveld. Het selectieveld heeft nu geen naam. Op meerdere pagina's staan bij de velden symbolen van een 'i' en de tekst 'Extra info'. De extra info die onder hover of focus verschijnt, heeft role=”alert” gekregen. Dit is hier niet op zijn plaats, er is namelijk geen sprake van een 'alert'. Role=”alert” is meer bedoeld voor situaties zoals foutmeldingen. In deze situatie is er geen sprake van een waarschuwing voor de gebruiker, het is extra informatie voor een invoerveld. Role=”tooltip” is hier op zijn plaats. Er moet dan vanuit de trigger (de link) verwezen worden naar de toolip met aria-describedby. Als de focus dan op de link 'Extra informatie' staat, kan de tekst uit de tooltip door hulpsoftware worden voorgelezen. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tooltip. Dit komt bij alle formulieren voor, zie bijvoorbeeld pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scGevondenVoorwerp.aspx/frmVoorwerpGegevens. Als er foutmeldingen verschijnen, staat er een icoon van een uitroepteken. Als op dit icoon geklikt wordt, komt de melding in beeld. Dit element heeft role=”img”, de interactieve rol van dit element kan niet door software bepaald worden. Deze iconen voldoen niet op zichzelf. Er moet een tekstuele foutmelding zichtbaar zijn, zie succescriterium 3.3.1

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Wordt opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PON Burgerpanel: Op pagina https://hetpon.datacoll.nl/pvyzsxzbpz?l=nl wordt de statusverandering door foutmeldingen niet overgebracht. De foutmeldingen moeten een aanvullende eigenschap krijgen. Dit kan door aan de code van de foutmelding het attribuut role=”alert” toe te voegen. Er moet in de code al een lege container met role=”alert” aanwezig zijn bij het laden van de pagina. Bij het verschijnen van de foutmelding op de pagina, kan deze in de container worden gezet. Hulpsoftware kan dan de aandacht naar deze nieuwe content op de pagina brengen en deze voorlezen. Zie voor meer informatie over deze techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19.

   Online formulieren: Bij het invullen van de formulieren kunnen foutmeldingen verschijnen. Deze meldingen hebben role=”alert”. Dit is inderdaad van toepassing voor foutmeldingen, dus dat is goed. De lege container met role=”alert” moet echter al aanwezig zijn als de pagina is geladen. Deze is nu verborgen met display:none en deze is niet leeg. Hiermee is de container ook verborgen voor hulpsoftware. Hulpsoftware moet de lege container kunnen waarnemen. Als de foutmelding verschijnt, moet deze in de container komen te staan. Hulpsoftware kan dan opmerken dat deze nieuwe informatie op de pagina is verschenen en dit voorlezen. Zie techniek https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19.

  • Oorzaak:

   Nog niet opgelost door de leverancier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617