Verklaring van Gemeente Goirle

Status toegankelijkheid https://www.goirle.nl

Gemeente Goirle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Goirle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Goirle.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Goirle is beschikbaar via de link http://www.goirle.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Goirle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Goirle gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Goirle is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Goirle en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Goirle .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@goirle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Goirle

Enkele subdomeinen van de website zijn nog niet getoetst. We onderzoeken nog of deze onderdelen gehandhaafd moeten blijven. Als dat zo is, plannen we een toegankelijkheidsinspectie in. De subdomeinen zijn nog niet opgenomen in deze toegankelijkheidsverklaring. Het gaat om de volgende subdomeinen:

 • PON aanmeldformulier en pdfs
 • Formulieren container aanvragen en containersticker aanvragen (gemeente Tilburg) 
 • Reserveringssysteem Sporthal De Haspel
 • Aangifteformulier toeristenbelasting

Ook zijn enkele subdomeinen niet volledig getoetst:

 • De formulieren van Kodision/Equalit worden op dit moment (Q1 2023) vernieuwd. Als de nieuwe formulieren beschikbaar zijn worden ze ook getest. We verwijzen nu naar een inspectie van de formulieren van gemeente Oosterhout. Behalve de huisstijl zijn de formulieren voor gemeente Goirle hetzelfde.
 • Voor iBurgerzaken van PinkRoccade verwijzen we naar een algemeen rapport van Pink. Gemeente Goirle gebruikt dezelfde formulieren, alleen de huisstijl (logo/kleuren) wijkt af.
 • Voor het Belastingportaal is de omgeving van gemeente Oisterwijk getest. Gemeente Goirle gebruikt hetzelfde platform, alleen de huisstijl is anders.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Goirle : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Goirle is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Goirle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_goirle.nl_-_Niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2021/Herkeuringen_2021/WCAG_2.1_inspectie_samenwerkendegemeenten.equalit.nl_-_Niveau_AA_-_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/belastingportaal-oisterwijk/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.pinkroccadelocalgovernment.nl/media/2565/wcag-21-herinspectie-pinkroccade-geboorteaangifte-niveau-aa-13.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Goirle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op meerdere pagina's komen problemen voor met aria-expanded. Op pagina https://www.goirle.nl/rijbewijs.html staan bijvoorbeeld de iconen “+” en “-” die aangeven dat een onderdeel uit- of ingeklapt kan worden. Er is nu aria-expanded gebruikt in de links om de status aan te geven. De status kan echter niet altijd juist worden bepaald. In pdf-documenten zijn er geen tekstalternatieven voor afbeeldingen. TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx staat bij stap "1. Uw afspraak" onder “2. Kies een beschikbare datum (onderstreept)” een interactieve kalender. De links met pijl-iconen hebben de linktekst “<” en “>”. Enkele tekens hebben altijd een beschrijvend tekstalternatief nodig. Belastingportaal: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen staat de link 'Meer over DigiD'. Het icoon achter de linktekst geeft aan dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit icoon wordt ingeladen met CSS en heeft geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die hulpsoftware gebruiken missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voor de technische problemen is een oplossing gevraagd bij de leveranciers. Voor de pdfs werken we eraan om het interne pdf-proces op orde te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/afspraak/afsprakenmodule.html staat een formulier. In dit formulier staat bij de tekst “Kies hier één onderwerp” (in stap 1) een groep selectievakjes. Deze zijn niet aan het overkoepelende label gekoppeld. Op pagina https://www.goirle.nl/formulieren/contactformulier.html staat een formulier. In dit formulier staat het label “Geslacht” met daaronder de selectievakjes “Man” en “Vrouw”. Visueel is duidelijk dat deze selectievakjes bij elkaar en het label “Geslacht” horen, maar deze informatie is niet beschikbaar voor software. TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx zijn op het beginscherm enkele teksten visueel opgemaakt als kop, maar in de code als gewone tekst. Het gevolg is dat de relatie tussen deze teksten en de onderstaande content niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Dit type probleem doet zich vaker voor. Belastingportaal: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar wordt met cijfers aangegeven bij welke stap een bezoeker is. Deze cijfers zijn verborgen voor hulpsoftware met aria-hidden. De teksten 'Mijn gegevens' en 'Bezwaar' op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ zijn visueel koppen voor de onderstaande content. Zorg ervoor dat koppen zijn opgemaakt met een kopelement. De PDF van het aanslagbiljet 202200016712 is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Gevolg:

   Bezoekers die hulpsoftware gebruiken missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voor de technische problemen is een oplossing gevraagd bij de leveranciers. Voor de pdfs werken we eraan om het interne pdf-proces op orde te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: In PDF-document https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/Nieuws/Goirles_Belang/2020/GemPag_week_27.pdf is de leesvolgorde niet overal logisch. Zo gaat deze eerst naar het logo “Het nieuwe donorregister”, vervolgens naar de datum “1 juli 2020” en daarna weer het artikel “Orgaandonatie”. Ook gaat de volgorde eerst naar de afbeelding van de burgemeester, vervolgens naar het kader “Openingstijden burgerzaken” en daarna weer naar het artikel dat begint met “Beste inwoners,”. Dit probleem komt meer voor in het document, maar binnen artikelen is de leesvolgorde wel logisch, met uitzondering van de bovenstaande voorbeelden. In PDF-document https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/09.Goirle_en_Riel/Rapportage_Omgevingsvisie_Gemeente_Goirle_2020_DEF.pdf is de leesvolgorde in het geheel onlogisch. Zo staat bijvoorbeeld op pagina 7 de kop onder de tabellen in de tags. Er zijn meer soortgelijke problemen.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Intern gaan we aan de slag met het pdf-proces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/formulieren/contactformulier.html staat een contactformulier. De invoervelden "Achternaam", "Telefoonnummer" en “E-mail” kunnen nu niet door hulpsoftware gevuld worden, omdat het autocomplete-attribuut ontbreekt. Dit geldt ook voor andere invoervelden waarin persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden. TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/ scContactformulier.aspx staat rechtsboven de link “Laten we verder gaan”. Wanneer deze link geactiveerd wordt, verschijnt een lightbox met een invoerveld voor een e-mailadres. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij dit invoerveld. Dit type probleem doet zich vaker voor. Belastingportaal: Op de homepage kunnen bezoekers hun gegevens verwijderen, toevoegen of aanpassen. HMTL5 invoervelden die informatie over de gebruiker vragen, zoals naam/achternaam, adres en geboortedatum, moeten een juist autocomplete attritbuut hebben.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken kan het invullen van formulieren problemen opleveren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Goirle.nl: In PDF-document https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/09.Goirle_en_Riel/Rapportage_Omgevingsvisie_Gemeente_Goirle_2020_DEF.pdf staan meerdere teksten met een te laag contrast met de achtergrond. Het gaat bijvoorbeeld om de grijze tekst “Gemeente Goirle – Onderzoek omgevingsvisie 2019” onderaan (4,0:1), de witte tekst op een oranje achtergrond op pagina 2 en verder (2,0:1), de lichtgroene teksten in de afbeelding op pagina 3 (1,6:1), de witte tekst in het groene kader op pagina 7.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking of bezoekers die bijv. met zonlicht iets op hun telefoon willen lezen is de tekst niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Intern gaan we aan de slag met het pdf-proces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Goirle.nl: PDF-document https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/Nieuws/Goirles_Belang/2020/GemPag_week_27.pdf bevat meerdere afbeeldingen met tekst. Bijvoorbeeld de banner over “alleen samen krijgen we corona onder controle” op pagina 1 en de poster “Meedenken over de toekomst van Goirle & Riel? Meld je aan!”. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de tekst op afbeeldingen niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Intern gaan we aan de slag met het pdf-proces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Belastingportaal: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 pixels inzoomen naar 250% op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen, is de tekst op de pagina niet meer goed leesbaar, omdat bezoekers horizontaal moeten scrollen om alle tekst te kunnen lezen. Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 pixels inzoomen naar 150% op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/aanslag is de tabel niet meer geheel leesbaar. Vanaf verdere percentages is ook de rest van de pagina niet meer geheel leesbaar.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen is een deel van de tekst niet meer te lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/formulieren/contactformulier.html staat een formulier. De lichtgrijs gekleurde randen van de velden hebben met 1,2:1 een te laag contrast met de witte achtergrondkleur. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Belastingportaal:

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking of bezoekers die bijv. met zonlicht iets op hun telefoon willen lezen zijn de velden niet goed zichtbaar. In het Belastingportaal is onvoldoende zichtbaar wanneer een stap focus heeft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Bij het aanpassen van de tekst op basis van de specificaties van dit succescriterium zijn een aantal teksten niet goed leesbaar. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. Op pagina https://www.goirle.nl/ staan boven de kop “Nieuws” wit gekleurde blokken met daarin tekst verwerkt (kopteksten “Afval” tot en met “In de gemeente Goirle”). Omdat de blokken niet meesschalen vallen de teksten voor een deel buiten de blokken. Verderop op deze pagina staan onder de kop “Nieuws” de kopteksten “Online het nieuwe jaar in op 5 januari” en “Vuurwerkverbod met Oud & Nieuw”. Deze teksten vallen voor een groot deel weg achter de teksten eronder en zijn daarom niet meer leesbaar.

  • Gevolg:

   Teksten vallen weg en zijn niet meer leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Belastingportaal: De link om in te loggen met DigiD op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Er is een a-element gebruikt, maar het href attribuut ontbreekt. Wanneer bezoekers de stappen op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar volgen, kunnen zij niet met het toetsenbord terug navigeren naar een vorige stap, enkel met de muis. Met de shift tab combinatie (daarmee navigeert een bezoeker terug) gaat de focus direct naar de knop om uit loggen in plaats van naar de vorige stap.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren kunnen niet inloggen op de website en niet terug naar vorige stappen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/projecten/omgevingsgesprek.html staat een YouTubevideo. De video is te bedienen met sneltoetsen van slechts één letter. Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraaksoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken. Daarom moeten dergelijke sneltoetsen uit te schakelen of aan te passen zijn. Dat is op dit moment niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Bediening van de video kan problemen geven voor gebruikers van spraaksoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Belastingportaal: Na een periode van ongeveer een half uur, verloopt de huidige sessie. Wanneer bezoekers dan een actie uitvoeren, zoals naar een andere pagina gaan, moeten zij opnieuw inloggen. Wanneer er een tijdslimiet aanwezig is op de website, zoals een verlopen sessie na een bepaalde periode, moet de bezoeker hiervoor gewaarschuwd worden en moet de bezoeker de tijdslimiet kunnen uitzetten, aanpassen (naar minstens 10 keer de tijdslimiet) of verlengen (minstens 10 keer).

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor bezoekers wanneer een sessie verloopt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/formulieren/contactformulier.html werkt de skiplink naar de inhoud niet. Het formulier op deze pagina kon niet onderzocht worden omdat deze een error geeft. De skiplink kan wel onderzocht worden. Als deze wordt gevolgd, wordt de focus niet verplaatst. Op pagina https://www.goirle.nl/projecten/omgevingsgesprek.html staat een video in een iframe. Om te voldoen aan dit succescriterium moet dit iframe-element een title-attribuut hebben die aangeeft wat voor soort content hierin staat. Op deze manier kunnen gebruikers van hulpsoftware ervoor kiezen om deze content over te slaan. Dat is hier niet het geval en kan worden opgelost door een title toe te voegen aan het iframe-element. Belastingportaal: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/inloggen is een skiplink om herhalende content over te slaan aanwezig, maar deze slaat de herhalende content (zoals het logo) niet over. De focus verplaatst zich wel zichtbaar, maar de toetsenbordfocus niet. Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware herhalende content kunnen overslaan door de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste unieke content, zoals de h1 van de pagina. Dit probleem doet zich op alle onderzochte pagina's voor.

  • Gevolg:

   Skiplinks zijn toegevoegd, maar nog niet helemaal zoals het hoort. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen bepaalde content niet overslaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Beide onderzochte PDF-documenten hebben een paginatitel (“wk24” en “PowerPointpresentatie”), maar deze omschrijven niet voldoende het onderwerp van deze documenten. TriplEforms (formulieren): Alle pagina’s hebben de paginatitel “Samenwerkende gemeenten – Digitale formulieren”. Deze titel omschrijft niet het onderwerp van de formulieren. Daarnaast is het beter om de naam van de organisatie achteraan de paginatitel te zetten. Deze volgorde is internationaal gebruikelijk. Verder is het beter om het scheidingsteken (|) te gebruiken. Het koppelteken (-) wordt namelijk door screenreaders vaak voorgelezen als "minteken". Het symbool “|” werkt beter. Het gebruik van een koppelteken in de paginatitel wordt nooit afgekeurd, maar is niet optimaal. Belastingportaal: De PDF van het aanslagbiljet 202200016712 bevat alleen een bestandsnaam, geen titel. Advies: In de titel van iedere pagina wordt verwezen naar Burgerloket Oisterwijk, niet naar Belastingportaal. Zorg ervoor dat de hoofdfunctie van de website voorkomt in de titel van de pagina.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Voor de technische problemen is een oplossing gevraagd bij de leveranciers. Voor de pdfs werken we eraan om het interne pdf-proces op orde te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx staat onder “2. Kies een beschikbare datum (onderstreept)” een interactieve kalender. De links met pijliconen hebben de linktekst “<” en “>”. Deze linktekst maakt het doel van de link niet duidelijk. Belastingportaal: In de header van iedere pagina staat het logo van de Gemeente Oisterwijk. Met het title-element is aan het a-element de linktekst 'Ga naar de homepage van Gemeente Oisterwijk' toegevoegd. Dit komt niet overeen met het daadwerkelijke linkdoel, namelijk dat de link verwijst naar de homepage van Burgerloket Oister/Belastingportaal Oisterwijk.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Belastingportaal Level: Er is geen taal ingesteld voor de PDF van het aanslagbiljet 202200016712. De hoofdtaal van de PDF moet zijn aangegeven in de taalinstellingen, zodat voorleessoftware de PDF in de juiste taal kan voorlezen. Dit geldt ook voor de PDF van het bezwaar 202100209000.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de taal van de pdf niet bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Intern gaan we aan de slag met het pdf-proces.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/afspraak/afsprakenmodule.html kan in het formulier bij stap 2 een datum en een tijdstip worden gekozen. Als dit niet wordt gedaan, verschijnt de foutmelding 'Selecteer a.u.b. een tijdstip!'. Dit is een instructie en geen foutmelding. Op pagina https://www.goirle.nl/formulieren/contactformulier.html staat een contactformulier. Bij het leeglaten van de velden verschijnt onder het invoerveld een melding die niet voldoen als een goede foutmelding. Een voorbeeld hiervan is het veld “Telefoonnummer”. Dit veld krijgt de melding “Dit is geen geldig telefoonnummer”. Een goede foutmelding hier zou zijn “Het veld telefoonnummer is niet (goed) ingevuld”. Belastingportaal: Op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar moeten bezoekers bij stap 2 een bezwaar motiveren, nadat zij een aanslag hebben geselecteerd. Wanneer een bezoeker niets invult, verschijnt de melding 'Uw motivatie is verplicht'. Wanneer een bezoeker te weinig invult verschijnt de melding 'Vul een motivatie van minimaal 3 karakters in a.u.b.'. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt. De foutmelding mag de tekst ‘dit veld’ bevatten, als de melding direct voor of na het invoerveld staat. Als dat niet zo is, moet concreet de naam van het veld genoemd worden.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoekers over welke fout ze hebben gemaakt in het formulier en hoe ze deze kunnen oplossen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://goirle.nl/afspraak/afsprakenmodule.html is een dubbele id-waarde gevonden. Het betreft hier de id-waarde “contenthead”. TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staat op regel 205 van de HTML-broncode een a-element met twee href attributen. Om te voldoen aan dit succescriterium, is het nodig dat elementen geen dubbele attributen bevatten. Dit type probleem doet zich ook voor op andere pagina’s.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen opleveren voor bezoekers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Goirle.nl: Op pagina https://www.goirle.nl/privacy-cookies.html staat een accordeon in een divelement. Het gedeelte met de koptekst “Privacy” is reeds uitgeklapt als de pagina geladen worden. De overige twee kopteksten (“Cookies” en “Nieuw beleid…”) zijn ingeklapt. Hulpsoftware kan de juiste status niet altijd bepalen. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staat een formulier. Bij stap 2 “Contact” staat een invoerveld waar de gebruiker een bestand kan uploaden. Dit invoerveld heeft geen naam. Dit type probleem doet zich vaker voor, bijvoorbeeld op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Oosterhout/scAfspraak.aspx staat bij stap 1 “Contactgegevens” een selectelement onder de tekst “1. Selecteer een product waar u een afspraak voor wilt maken”. Deze keuzelijst heeft geen naam. Belastingportaal: Wanneer bezoekers alle stappen op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/bezwaar hebben doorlopen, kunnen zij met de knop 'Bezwaar indienen' het proces afronden. Wanneer een knop gegevens verzend, moet de knop type='submit' bevatten. Wanneer bezoekers op pagina preprod-belastingportaal.oisterwijk.nl/ het automatische incasso bewerken verschijnen er twee velden. Het veld 'Tenaamstelling' heeft geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   TriplEforms (formulieren): Op pagina https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scContactformulier.aspx staan drie keuzerondjes (“met DigiD”, “zonder DigiD” en “met eHerkenning”). Wanneer de knop “Volgende” wordt geactiveerd zonder dat een keuzerondje is geselecteerd, verschijnt de melding “Ongeldige waarde maak a.u.b. een keuze”. Deze melding is een statusbericht. Het herladen van de pagina en het verplaatsen van de focus geeft nu aan dat er iets veranderd is op de pagina, maar geeft niet de status door aan de gebruiker. Dit probleem komt op meerdere plekken voor. Belastingportaal: Wanneer bezoekers een eerder bezwaar zijn gestart, maar niet hebben afgemaakt, verschijnt op de homepage de melding 'Bezwaar niet ingediend!'. Op dit bericht is role=alert gebruikt. Dit betekent dat dit bericht iedere keer wanneer de bezoeker op deze pagina komt, steeds als eerste wordt voorgelezen. Aangezien het strong-element al is gebruikt (en de informatie niet op een andere manier tijdsensitief of extra belangrijk is) is dit overbodig en kan als hinderlijk worden ervaren. Wanneer bezoekers een pagina, zoals de homepage, laden verschijnen er laadiconen die aangeven dat informatie bezig is met laden. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid en irritatie voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Goirle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209